Mieli EUROPOS PINIGŲ VIKTORINOS dalyviai, 

neįtikėtina, kaip bėga laikas! Atrodo, ką tik nekantravome sulaukti, kas tapo 2020-ųjų nacionalinio turo laimėtojais, ir štai jau vėl galime pasidžiaugti, kad EUROPOS PINIGŲ VIKTORINA sugrįžta! 

   Tikimės, šiemet registruositės dar aktyviau? 

 Nacionalinis 2021 metų finalas – jau kovo 3 d., trečiadienį, 10 val.! Žaiskite klasėje, namuose, lauke ar bet kur kitur, kur turite mobilųjį telefoną ar kompiuterį.

Visa atnaujinta informacija štai čia: http://www.europeanmoneyquiz.lt/ 

  Tiems, kurie dalyvavo viktorinoje praeitais metais, ko gero, klausimų nekils  Rekomenduojame jau ir nacionaliniame etape moksleiviams skirstytis į komandas po 2, tuomet, laimėjus nacionaliniame ture, net nereikės rinktis, kas tie du laimingieji, kurie vyks į finalą. Bet tai tik rekomendacija, nes, kaip ir praeitais metais, komandos narių skaičiaus neribojame. Ilgametė mūsų patirtis rodo, kad patogiausia, kai komandą sudaro 1–3 moksleiviai: vienas skaito klausimą, kitas siūlo sprendimą, trečias – žaibiškai spaudžia teisingo atsakymo mygtuką 

   Šiemet Lietuvos bankų asociacijos įsteigti prizai laukia ir trijų geriausiai nacionaliniame ture pasirodžiusių, ir dar trijų burtų būdu išrinktų komandų. O pirmosios vietos laimėtojai atstovaus Lietuvai   

   Europos pinigų viktorinos finale, kuris šiemet vyks nuotoliniu būdu anglų kalba!

 

Nekantriai lauksime registracijų!!!


Registracijos forma: https://forms.gle/21GoWuCf7MdL9ZQHA

 

VIRTUALIOS MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ INICIATYVOSKONKURSO „SNIEGO DARBAI“ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tarptautinės virtualios mokinių ir pedagogų kūrybinių darbų iniciatyvos-konkurso „Sniego darbai” (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo, vertinimo ir apdovanojimų tvarką.

2. Konkursą organizuoja Kretingos Simono Daukanto progimnazija.

3. Konkurso partneriai – Kretingos rajono švietimo centras.

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Tikslas – pasidalinti idėjomis kaip kurti ir eksperimentuoti netradicine priemone-sniegu.

5. Uždaviniai:

5.1. skatinti mokinius ir mokytojus eksperimentuoti netradicinėmis ekologiškomis priemonėmis ir praplėsti nuotolinio mokymosi ribas

5.2. sudaryti sąlygas atsiskleisti mokinių ir pedagogų saviraiškai, kūrybiniams ir meniniams sugebėjimams, skatinti kūrybinį potencialą, originalumą, pasidalinti gerąja patirtimi.

 

 

III. DALYVIAI

6. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo ir kitų šalių mokyklų mokiniai, mokytojai ir mokyklos darbuotojai.

7. Konkurso dalyvių grupės:

7.1. I grupė – 6–10 metų mokiniai;

7.2. II grupė – 11–14 metų mokiniai;

7.3. III grupė – 14–18 metų mokiniai;

7.4. IV grupė – mokytojai, mokyklos darbuotojai.

 

IV. ORGANIZAVIMAS

8. Konkursas vyks 2021 m. sausio 22 d. – vasario 26 d.

9. Konkurse norintys dalyvauti moksleiviai ir mokytojai turi pasirinkti priimtiniausią kūrybos raiškos būdą.

Tai gali būti:

9.1. tradicinės sniego skulptūros;

9.2. ledo ir sniego eksperimentai ir kompozicijos

9.3. piešiniai ant sniego.

10. Konkurso reikalavimai:

10.1. teikiami darbai turi atitikti Konkurso temą;

10.2. dalyvis gali pateikti vieną darbą;

10.3. kūrybiniai darbai pateikiami JPG formatu iki 10 MB;

10.4. kūrybinius darbus registruoti https://forms.gle/6S7soJXwEkFG7NqbA

10.5. dalyvio registraciją pateikti iki 2021m. vasario 17 d. 11. Darbų vertinimas vyks Konkurso metu 2021 m. vasario 18 d.

 

https://forms.gle/6S7soJXwEkFG7NqbA

„VAIKŲ LINIJOS“ INFORMACIJA MOKYKLOMS

 

   „Vaikų linija“ kviečia mokyklas ir pandemijos metu skirti dėmesio patyčių prevencijai. Vykstant nuotoliniam mokymo procesui, dalis mokinių namuose jaučiasi saugiau, tačiau patyčios neišnyksta – dažnai jos persikelia į virtualią erdvę, o nestabdomos – kartu su mokiniais sugrįš į mokyklas.

 

SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO BE PATYČIŲ 2021

 

   Kovą „Vaikų linija“ tradiciškai skelbia Sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ. Šiemet didesnį dėmesį kviesime skirti patyčių iniciatoriams, aiškinantis noro pasityčioti priežastis ir pasiūlant būdų, kaip savo stiprias emocijas išreikšti neskaudinant kitų.
   „Vaikų linija“ kovo mėnesį kvies švietimo ir ugdymo įstaigas skirti daugiau laiko patyčių prevencijai ir
intervencijai skirtoms veikloms ir užsiėmimams su mokiniais. Nuo kovo pradžios „Vaikų linijos“ kampanijos BE PATYČIŲ svetainėje https://bepatyciu.lt bus galima rasti „Vaikų linijos“ sukurtų edukacinių priemonių ir rekomendacijų užsiėmimams. Šioje svetainėje visada galima rasti ir kitos naudingos informacijos patyčių tema, skirtos vaikams, tėvams ir mokyklų darbuotojams. Kviečiame aktyviai ja naudotis!

 

KONKURSAS 5-12 KLASIŲ MOKINIAMS „PRALEIDŽIU PROGĄ PASITYČIOTI!“

 

   „Vaikų linijos“ kampanija BE PATYČIŲ kviečia (penktų-aštuntų/devintų-dvyliktų klasių) mokinius dalyvauti konkurse „Praleidžiu progą pasityčioti!“.
   Kviečiame mokinius sukurti frazę ir/ar paveikslėlį, kuriuo parodytų ar įvardintų, kas kiekvienam jų padeda susilaikyti nuo patyčių ir išvengti kitą skaudinančio ar žeminančio elgesio.
   Geriausiomis išrinktos frazės ir paveikslėliai atsidurs ant „Vaikų linijos“ kampanijos BE PATYČIŲ marškinėlių, o nugalėtojai bus apdovanoti „Vaikų linijos“ ir partnerių įsteigtais prizais. Visa informacija apie konkursą čia:

 https://www.bepatyciu.lt/samoningumo-didinimo-menuo-be-patyciu-2021/konkursas/?edit_off  

 

STABDYKIME PATYČIAS IR KURKIME SAUGIĄ APLINKĄ MUMS VISIEMS!

KLAIPĖDOS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS

 LOGOTIPO KŪRIMO KONKURSO TAISYKLĖS

 

I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS

 1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau - Klaipėdos PGV) skelbia konkursą logotipui sukurti.
 2. Logotipas - grafinis ženklas, simbolis, lengvai atpažįstamas ir reprezentuojantis valstybinės  priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą.
 3. Konkurso nugalėtojo logotipas bus naudojamas įvairiose įstaigos veiklose: reklamuojant, viešinant, reprezentuojant veiklą.
 4. Konkurso logotipo idėjos autorius (-iai) bus apdovanoti prizais.
 5. Asmenys, teikdami konkursui logotipą, patvirtina, kad yra susipažinę su konkurso taisyklėmis ir sutinka su jų sąlygomis.
 6. Konkurso taisyklės skelbiamos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos socialinio tinklo Facebook paskyroje https://www.facebook.com/KlaipedosPGV/ ir siunčiami įstaigoms el. paštu. Daugiau informacijos tel. (8 46) 354483, el. p. aurelija.maslauskiene@vpgt.lt.

II. SKYRIUS
DALYVIAI

 1. Konkurse gali dalyvauti formaliojo ir neformaliojo ugdymo auklėtiniai (1-12 kl.).

III. SKYRIUS
KONKURSO REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS

 1. Reikalavimai Logotipui:

8.1.     Logotipas turi būti lengvai pritaikomas įvairiose vizualinėse priemonėse;

8.2.     Logotipas gali būti atliktas bet kokia technika, tačiau pateikiamas suskaitmeninta forma, fotografijos turi būti JPG formato;

8.3.     Logotipas turi reprezentuoti (pristatyti) įstaigos vykdomą veiklą;

8.4.     Logotipas turi būti informatyvus, originalus (dalyvio arba dalyvių grupės sukurtas kūrinys). Logotipas neturi pažeisti jokių įstatymų ar trečiųjų šalių teisių (autorių teisių, patentų, prekių ženklų, nuosavybės ar turtinių teisių, neturi nusikalsti įstatymams dėl šmeižto, garbės ir orumo pažeidimo, neturi pažeisti privatumo, viešumo, asmenybės teisių, sutartinių teisių, bet kokio asmens, įstaigos ar kitokio subjekto teisių);

8.5.     prie siunčiamų darbų nurodoma: dalyvio (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės), amžius, kontaktinis telefonas;

8.6.     Logotipo pateikimo konkursui terminas - iki 2020 m. gruodžio 10 d.;

8.7.     Apdovanojamas konkurso laimėtojas ir originaliausių darbų autoriai. Su jais susisiekiama nurodytais kontaktais.

8.8.     darbus siųsti el. paštu klaipeda.pgv@vpgt.ltarba Facebook paskyroje https://www.facebook.com/KlaipedosPGV/.

IV. SKYRIUS
VERTINIMAS

 1. Vertinant logotipą, bus atsižvelgiama į III skyriuje išvardintus reikalavimus.
 2. Logotipas, neatitinkantis reikalavimų, nebus vertinamas.

 

V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Vertinimo komisijos sprendimai yra neginčijami.
 2. Darbai bus publikuojami įstaigos Facebook paskyroje, nurodant tik autoriaus vardą ir amžių;
 3. Darbai autoriams negrąžinami.
 4. Darbų autorių asmens duomenys tvarkomi įstatymų numatyta tvarka.
 5. Organizatorius pasilieka teisę pasirinktus darbus naudoti įstaigos veiklos reprezentaciniais tikslais.
 6. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas logotipo atsiuntimas į konkursą.

 

_______________________________

 

 

 

 

PRANEŠIMAS SPAUDAI: VMI prizais apdovanos daugiausiai apie mokesčius išmanančius moksleivius

 

2020 m. rugsėjo 8 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) kviečia vyresnių klasių moksleivius registruotis ir dalyvauti kasmetinėje viktorinoje „Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“, kuri šiemet vyks nuotoliniu būdu, o nugalėtojai bus apdovanoti planšetiniais kompiuteriais, išmaniosiomis „Google“ kolonėlėmis ir kitais prizais. Komandos iki rugsėjo 27 d. gali užsiregistruoti paspaudę šią nuorodą.

„Keičiantis situacijai šalyje, turi keistis ir kasmet vykstanti viktorina – šiemet, siekdami užtikrinti maksimalų dalyvių saugumą, visus tris viktorinos etapus vykdysime nuotoliniu būdu. Svarbiausia, jog pagrindinis viktorinos tikslas ir šiemet išlieka nepakitęs – norime paskatinti moksleivius, mokytojus bei visą mokyklos bendruomenę gilinti žinias apie mokesčius, domėtis VMI veikla, mokesčių aktualijomis. Itin svarbu perteikti mokesčių mokėjimo naudą ir svarbą neįprastu būdu, o tuo pat metu ir apdovanoti geriausiai pasirodžiusias komandas“, - sako Mokesčių informacijos departamento direktorė Regina Utkienė.

VMI viktorinoje kviečiamos dalyvauti komandos, sudarytos iš 3 moksleivių ir mokytojo. Komandos narius gali sudaryti pagrindinių ir vidurinių mokyklų 9−12 klasių, gimnazijų 1−4 klasių mokiniai bei profesinio mokymo įstaigų mokiniai, besimokantys pagal 9−11 klasių pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Numatomi trys viktorinos etapai:

 • Pirmasis etapas: spalio 7 d. nuotoliniu būdu.
 • Antrasis etapas: spalio 19 d., spalio 21 d., spalio 22 d. nuotoliniu būdu.
 • Trečias, finalinis, etapas - lapkričio 11 d. nuotoliniu būdu.

Pirmajame viktorinos etape, spalio 7 d., kiekviena užsiregistravusi komanda turės atsakyti į jai internetu pateiktus 30 testo klausimų. Į antrąjį etapą kiekviename regione pateks penkios daugiausiai taškų pirmajame etape surinkusios komandos. Antrasis etapas vyks spalio 19 – 22 d. Jei bus komandų, surinkusių vienodą skaičių teisingų atsakymų, į antrąjį viktorinos etapą pateks ta komanda, kuri bus greičiausiai atlikusi pirmojo etapo testą.

 

Kiekvienoje iš penkių AVMI bus išrenkama viena, daugiausiai taškų antrame etape surinkusi ir komisijos narių geriausiai įvertinta komanda, kuri pateks į trečiąjį (finalinį) etapą, vyksiantį lapkričio 11 d. nuotoliniu būdu. Į finalinį etapą atvyks penkios antrame etape daugiausiai taškų ir komisijos narių geriausiai įvertintos komandos iš penkių AVMI.

Trys daugiausiai teisingų atsakymų surinkusios komandos bus skelbiamos viktorinos nugalėtojomis ir apdovanotos viktorinos nugalėtojų diplomais ir prizais, likusios dvi komandos bus apdovanotos paguodos prizais. Pirmosios vietos laimėtojams - kiekvienam komandos nariui mokiniui, bus įteikti planšetiniai kompiuteriai; antrosios vietos laimėtojams – išmaniosios „Google“ kolonėlės; trečiosios vietos laimėtojams — išmaniosios kuprinės; ketvirtosios ir penktosios vietos laimėtojams — bevielės ausinės bei išmanieji laikrodžiai.

Visais su viktorina susijusiais klausimais galima kreiptis į organizatoriaus atstovus elektroniniu paštu jurate.treciokaite@vmi.lt  arba telefonu (8 5) 2687 831.

Daugiau informacijos apie viktoriną bei jos nuostatus galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto tinklalapyje adresu https://www.vmi.lt/evmi/web/guest/viktorina.

 

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:

Šarūnas Kubilius,
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
tel.: +370 5 2687 867, +370 623 48086, el. p.: sarunas.kubilius@vmi.lt

 

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia dalyvauti naujoje edukacinėje programoje „Mano klasė renka Lietuvos Seimą“.

 

Esi vienuoliktokas ar dvyliktokas? Šiais metais pirmą kartą dalyvausi Seimo rinkimuose? Nežinai, kokia yra rinkimų sistema, kokias funkcijas atlieka ir kaip veikia Seimas? Visi atsakymai – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos edukacinėje programoje „Mano klasė renka Lietuvos Seimą“.

Pirmiausia susipažinsi su Seimo rinkimų taisyklėmis ir pagrindinėmis Seimo funkcijomis, kurias numato Konstitucija. Sužinosi, kaip veikia Seimo rinkimų sistema ir kokius etapus kandidatai ir partijos turi pereiti, kad galėtų dalyvauti. Kartu analizuosime politines ideologijas ir jų pagrindines vertybes.

Idėjos autorius Matas Baltrukevičius yra politologas, rinkimų ir partinės sistemos tyrėjas.

Dėl COVID-19 programa vykdoma virtuliai.

Galimi du dalyvavimo būdai. Pirma, nuotolinė pamoka per „Zoom“ ar kitą jums patogią programą, kiekvienam mokiniui jungiantis asmeniškai iš namų ar informatikos kabineto. Jeigu nėra galimybės dalyvauti tokiu būdu, tada galime tartis dėl paskaitos, kai visa klasė kartu prisijungia per vieną kompiuterį.

Kviečiame registruotis el. paštu matas.baltrukevicius@lnb.lt.

 

 

Pirmą kartą Lietuvoje vyks DIDŽIAUSIA MOKSLO METŲ PABAIGOS ŠVENTĖ ONLINE

 

   Socialinių mokslų kolegija, jaunimo judėjimas “Vibelift” ir populiariausias naujienų portalas “Delfi” birželio 11 d. nuo 14 val. kviečia visus Lietuvos moksleivius pirmą kartą susivienyti ir drauge atšvęsti mokslo metų pabaigtuves taip, kaip dar niekas nešventė! 

 

   Lietuvos moksleivius  Delfi TV tiesioginės transliacijos metu nuotoliniu būdu sveikins Marijonas Mikutavičius, Jurgis Didžiulis ir Erica Jennings, Merūnas ir Erika Vitulskiai, Ieva Mackevičienė, Karolina Meschino, Algirdas Toliatas, Orijus Gasanovas, Gabija Skučaitė, Justinas Jarutis, Inga Jankauskaitė, Artur Swan, Naglis Bierancas, Mindaugas Vidugiris, Rosita Čivilytė, Natalija Bunkė, Viktorija Miškūnaitė, Edvardas Žičkus ir daugybė kitų žinomų žmonių.

 

   Organizatoriai taip pat skelbia konkursą, kurio pagrindinis prizas - Vibelift renginys Jūsų mokykloje!

Kviečiame visas klases ir mokyklas nufilmuoti sveikinimą mokslo metų pabaigos šventei!

Taisyklės:

 • Konkurse gali dalyvauti atskirai klasės arba mokykla 
 • Klasė/mokykla privalo užsiregistruot adresu https://forms.gle/cEqA4VLxn4KSDBhL9
 • Turi dalyvauti kuo daugiau klasės draugų/mokyklos mokinių
 • Sveikinimas turi būti kuo kūrybiškesnis, įdomesnis, originalesnis, o gal ir visiškai „crazy“!
 • Sumontuoto video trukmė iki 30s. 
 • Video turi būti nufilmuotas horizontaliai 

 

Sumontuotą video atsiųskite iki birželio 9 d. 15 val. el. paštu simona.banyte@smk.lt

 

Įdomiausius video ir nugalėtojus skelbsime ONLINE renginyje, birželio 11 dieną. 

 

Norėdami gauti nuorodą į online renginio transliaciją, registruokitės čia shorturl.at/tFRV0 Kviečiame šia informacija dalintis su savo mokyklos mokiniais ir mokslo metus užbaigti nuotaikingame ir energizuojančiame renginyje. Sutikime vasarą trankiai!

KŪRYBINGUMO MOKYKLA

 

   Nemokamos video pamokos internete! Sveiki! Karantinas privertė permąstyti nuotolinį mokymąsi ir sukėlė nemažai iššūkių. Kūrybingumo mokykla - nemokamas edukacinis projektas-platforma, skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams ir mokytojams, siunčia linkėjimus! Atsižvelgdami į ugdymo programą, sukūrėme 12 pamokų, kiekvienoje kurių Rinktis video pamoką Daugiau apie konkursus ir pateikiame įrodymų, kad kūrybingumas egzistuoja kiekvienoje disciplinoje - nuo istorijos iki informacinių technologijų. Mūsų sukurta lietuviška medžiaga naudokitės laisvai, nemokamai ir be jokios registracijų - visas turinys prieinamas mūsų svetainėje www.kumokykla.lt, semtis informacijos ir įkvėpimo joje galite tiek savarankiškai, tiek demonstruodami ištraukas.

   Kūrybingumo treniruotės ir TRIGUBAS konkursas! Kūrybingumo mokykla - taip pat ir konkursas. Kartu su partneriais įsteigėme paskatinamuosius prizus išradingiausiems jo dalyviams. 3 mokytojai, pasinaudoję mūsų turiniu ir pravedę kūrybingą savo dalyko pamoką, laimės poilsio savaitgalį kurortiniame Lietuvos mieste! Į prizus pretenduoja: MOKYTOJAI, pasidalinę savo kūrybingai vedamos pamokos idėja; KLASĖS (mažiausiai - 5 moksleiviai), sukūrusios video apie kūrybingumą pasirinktoje pamokoje; MOKSLEIVIAI (7-12 kl.), laiku atlikę ir mums atsiuntę visas 12 kūrybingumą lavinančių užduočių.

Užduotys ir video pamokos:

Respublikinės virtualios mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų iniciatyvos-konkurso
„Įveikime pandemiją“

Nuostatai

 EUROPOS PINIGŲ VIKTORINA

 

  Šiais metais Lietuvos Junior Achievement ir Lietuvos bankų asociacija kviečia visus prisijungti prie EUROPOS PINIGŲ VIKTORINOS ir laimėti kelionę į Briuselį! Daugiau informacijos rasite apačioje :)

Neįtikėtina, kaip bėga laikas! Atrodo, dar visai neseniai dalyvavome praėjusių metų Viktorinoje, o štai jau galime pasidžiaugti, kad EUROPOS PINIGŲ VIKTORINA sugrįžta!

Nacionalinis finalas – jau kovo 3 d. 10 val.! Žaiskite klasėje, salėje ar bet kur kitur, kur turite mobilųjį telefoną ar ir kompiuterį.

Visa atnaujinta informacija štai čia: http://www.europeanmoneyquiz.lt/  https://www.facebook.com/events/2704872976276500

  Rekomenduojame jau ir nacionaliniame etape moksleiviams skirstytis į komandas po 2, tuomet, laimėjus nacionaliniame ture, net nereikės rinktis, kas tie du laimingieji, kurie vyks į Briuselį. Bet tai tik rekomendacija, nes, kaip ir praeitais metais, komandos narių skaičiaus neribojame (mažiausiai – 2).

 

 

  Tiesa, dar viena džiugi naujovė!Šiemet Lietuvos bankų asociacijos įsteigti prizai laukia ir trijų geriausiai nacionaliniame ture pasirodžiusių, ir dar trijų burtų būdu išrinktų komandų. O pirmosios vietos laimėtojai atstovaus Lietuvai Europos pinigų viktorinos finale Belgijos sostinėje Briuselyje š. m. balandžio 28-29 d.

Prisegame ir vaizdinės medžiagos, būsime be galo dėkingi, jei galėsite ja pasidalinti savo mokyklose bei socialiniuose tinkluose.

  Nekantriai lauksime registracijų!!! Kviečiame 13–15 metų moksleivius bei mokytojus registruotis ir užduoti rūpimus klausimus! (Dalyvauti gali ir vyresni bei jaunesni moksleiviai, tik laimėjimo atveju jie negalės vykti į Briuselį)
Registracijos forma: https://forms.gle/f12MjEuCPMB57vGH8

Kilus bet kokiems klausimams – drąsiai kreipkitės į Gabrielę Kasparaitytę +37064824928 arba el. paštu info@europeanmoneyquiz.lt

Primename, kad tiek nacionalinio (kovo 3 d. 10 val.), tiek europinio (balandžio 28-29 d.) turo metu viktorinos klausimai bei atsakymai dalyviams bus pateikti nacionaline, t. y. lietuvių, kalba

Nacionalinis ekonomikos egzaminas

 

Visas šalies mokyklas kviečiame pasitikrinti ekonomikos žinias ir laimėti prizų trečią kartą organizuojamame Nacionaliniame ekonomikos egzamine

 

Dalyvauti gali kiekvienas, todėl kviečiame organizuoti laikymą savo mokyklos bendruomenei. Geriausiai pasirodę mokiniai ir aktyviausiai dalyvavusios mokyklos atstovas bus apdovanoti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje.

 

KADA? KUR? KAIP?

>> Kovo 25 d. nuo 10 iki 20 valandos. Galima prisijungti bet kuriuo metu.

>> Internete – www.ekonomikosegzaminas.lt

>> Kiekvienas dalyvis gaus 30 testo ir vieną atvirą klausimą. Vidutiniškai laikymas trunka apie 20 min.

>> Registracija jau prasidėjo: www.ekonomikosegzaminas.lt/registracija

>> Jei organizuosite egzamino laikymą savo mokykloje – tapkite iniciatyvos ambasadoriais. Parašykite mums: klausk@ekonomikosegzaminas.lt

>> Ruoškitės egzaminui su praėjusių metų klausimais: https://ekonomikosegzaminas.lrt.lt/egzaminas/spresti19/ 

>> Nacionalinio ekonomikos egzamino taisyklės

 

Egzaminą organizuoja Lietuvos laisvosios rinkos institutas ir LRT. Egzaminą globoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Užduotis rengia visų šalies aukštųjų mokyklų ekonomikos fakultetai, Lietuvos bankas, Finansų ministerija ir kitos organizacijos bei ekonomikos mokytojai. LRT užtikrins sklandų egzamino laikymą. Generalinis iniciatyvos rėmėjas – Vilniaus prekybos paramos fondas DABAR.

 

Dalyviai varžysis trijose kategorijose: ekonomiškai raštingiausio moksleivio, studento ir piliečio. Kiekvienos kategorijos laimėtojas bus apdovanotas piniginiu prizu – 500 eurų. Projekto partneriai apdovanos ir antrų, trečių vietų laimėtojus. Taip pat bus įteiktas 300 eurų prizas aktyviausiam mokytojui, kuris bus užsiregistravęs kaip ambasadorius, ir prizai aktyviausiai mokyklai.

 

Pasidalinkite kvietimu su mokytojais, moksleiviais ir visais, kam būtų įdomu. Prie laiško prisegtu plakatu kviečiame dalintis mokyklos svetainėje ir socialiniuose tinkluose.

 

Daugiau informacijos: www.ekonomikosegzaminas.lt

Facebook: https://www.facebook.com/ekonomikosegzaminas/

Klausimai: klausk@ekonomikosegzaminas.lt, 8 (5) 250 0282

„Draugiškas internetas“

  Norime su Jumis pasidalinti mokinių ir mokytojų bendruomenei aktualiomis žiniomis.

Šių metų vasario 10 d. Lietuvoje startuoja Saugesnio interneto savaitė. Akcija, inspiruota jau 17–us metus Europoje minimos Saugesnio interneto dienos, kviečia jaunuolius atkreipti dėmesį į atsakingą elgesį skaitmeninėje erdvėje, mokytis bendravimo etikos socialiniuose tinkluose, susipažinti su internete iškilusių problemų sprendimo būdais (kaip atpažinti grėsmes? Kur kreiptis? Kaip jų išvengti? Ir t.t.).

Savaitės metu kviečiame būti aktyviems: organizuoti įvairias edukacines veiklas savo mokiniams, įsitraukti į viešosiose bibliotekose organizuojamas veiklas, susipažinti su moksleiviams, jų tėvams bei mokytojams svarbiomis temomis specialiose tinklalaidėse, kartu su jaunuoliais aptarti saugaus elgesio internete taisykles. Akcijos veiklos pritaikytos įvairaus amžiaus vaikams.

Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – informuoti itin daug laiko skaitmeninėje erdvėje praleidžiančius vaikus ir jaunuolius apie grėsmių įvairovę internete. Tik žinodami pavojus išliksime saugūs!

Dar kartelį maloniai kviečiame saugesnio interneto savaitės metu būti aktyviems ir kurti geresnį internetą kartu. 

Informaciją apie akciją rasite projekto „Draugiškas internetas“ svetainėje www.draugiskasinternetas.lt, o specialias veiklas ir metodinę medžiagą – akcijos partnerio projekto „Prisijungusi Lietuva“ svetainėje https://www.prisijungusi.lt/renginiai/saugesnio-interneto-savaite-2020/

Norime moksleivius pakviesti į VILNIAUS UNIVERSITETO Verslo mokyklos organizuojamą  „Verslumo akademiją“ 2020, kuri vyks vasario 22 d. – kovo 21 d. (penkis šeštadienius).

 

  „Verslumo akademija“ tai – užsiėmimų ciklas, skirtas 14+ moksleiviams, norintiems susipažinti su verslu iš arčiau. Projekto metu diskutuojama, mokomasi, atliekamos įvairios užduotys, be to, moksleiviai turi galimybę pritaikyti žinias praktiškai – kurdami ir pristatydami savo pačių idėjas. Viso mokymosi metu su vaikais dirbs tik patyrę lektoriai – savo sričių profesionalai, projekte taikomas praktikas ne kartą išbandę savo veiklose.

 

Kiekviena „Verslumo akademijos“ diena yra skirta analizuoti skirtingai aktualiai temai:

 

Vasario 22 d. Susipažinimas ir komandų formavimo diena

Vasario 29 d. Kūrybiškumo diena

Kovo 7 d.  Rinkodaros diena

Kovo 14 d. Finansų diena 

Kovo 21 d. Idėjų pristatymo diena

 

Projektas bus užbaigtas moksleivių idėjų pristatymu komisijai ir geriausios idėjos apdovanojimais. „Verslumo akademijos“ partneris „CodeAcademy Kids” akademijos nugalėtojų komandai skiria kelialapį į „Silicon Valley Smart City“ verslumo stovyklą! 

 

Detali projekto programa: http://www.vm.vu.lt/uploads/pdf/Programa%202020.pdf

 

Bilietai ir informacija apie projektą: http://bit.ly/programa_VA

 

„MAKARONŲ TILTAI 2020“

 

Kviečiame gimnazijas teikti paraiškas rengti nacionalinio moksleivių čempionato „Makaronų tiltai 2020“ atrankos etapą savo mokymo įstaigoje!

Netrukus startuos jubiliejinis penktasis nacionalinis čempionatas „Makaronų tiltai 2020“.

Atrankos etapuose statybinėmis medžiagomis (makaronais ir plastilinu) aprūpina čempionato organizatoriai (VGTU). Tiltams konstruoti skiriama pamoka (45 min.). Prieš tai – 20-25 min. paskaitėlė ir instruktažas. Bandymai trunka apie 1 val. Viso renginio trukmė – apie 3 val.

Planuojamas etapų skaičius – 25. Maksimalus komandų skaičius kiekviename etape – 15. Sulaukus didesnio paraiškų skaičiaus, sprendimą su pretendentais derina čempionato organizatoriai.

Visos etapų nugalėtojų komandos yra kviečiamos dalyvauti moksleivių čempionato finale, Vilniuje.

Visas susidomėjusias mokymo įstaigas kviečiame registruotis.

Reikalavimai etapų rengėjams ir atrankos etapų taisyklės prieinami paspaudus nuorodas.

Visą aktualią informaciją www.vgtu.lt/makaronutiltai.Pagarbiai,
„MAKARONŲ TILTAI 2020“ organizatoriai

   Lietuvos nacionalinio muziejaus Signatarų namai kviečia moksleivius ir mokytojus dalyvauti Vasario 16-ąjai skirtame istorinių memų konkurse „Valstybingumo dūzgės“.
 
   Šiuolaikiškas ir šmaikštus konkursas yra skirtas ne tik patraukti moksleivių dėmesį ir paskatinti juos domėtis istorijos faktais ir asmenybėmis, prieš daugiau nei šimtą metų atvedusiomis Lietuvą į nepriklausomybę. Kartu tai yra puiki proga integruoti valstybės istorijos pažinimą į ugdymo procesą platesniu mastu: juk kuriant istorinius memus moksleiviams prireiks ne tik istorijos, bet ir dailės bei informacinių technologijų mokytojų pagalbos.
 
   Geriausi darbai atsidurs virtualioje galerijoje, laureatai bus apdovanoti vertingais prizais, jie bus pakviesti atvykti į Signatarų namus ir atsiimti apdovanojimus iš garbingos komisijos: dailininko karikatūristo Jono Varno, istoriko dr. Norberto Černiausko, istorijos mokytojo dr. Algio Bitauto, šmaikštųjį „Lietuvos istorijos repą“ sukūrusios grupės „Šventinis bankuchenas“ nario Luko Šidlausko bei tinklaraštininko Danieliaus Goriunovo, geriau žinomo Debesylos slapyvardžiu.
 
   Labai prašome perduoti šią informaciją suinteresuotiems asmenims, pasidalinti su moksleiviais mokyklos skelbimų lentoje, socialiniuose tinkluose ir kitomis formomis (dalinantis soc. tinkluose prašome nepamiršti pateikti nuorodos į žemiau esantį renginį, taip pat pažymėti @lnmuziejus arba @SignataruNamaiLNM)
 
Visa informacija, konkurso nuostatai adresu http://bit.ly/2pk0fg0
 
Renginys soc. tinkle Facebook adresu https://www.facebook.com/events/443404289701026/