Susidūrus su korupcijos apraiškomis Skuodo P.žadeikio gimnazijoje, kreiptis  el. paštu:
  virgilijus.pajarskas@gmail.com
 
  Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą mokykloje - Virgilijus Pajarskas geografijos mokytojas ekspertas.
 
   Korupcijos programa ir darbo planas