2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

 

Aiškinamasis raštas 1

Aiškinamasis raštas 2

Pažyma

 

Pajamų, įmokų, mokesčių dalies programoms finansuoti ataskaita

Pajamų, įmokų, mokesčių dalies programoms finansuoti ataskaita 1

 


 

2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

 

Aiškinamasis raštas

Ataskaita pagal finansavimo šaltinius

Pažyma

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 4

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 4.1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 4.2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 5

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 6

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 7

 

Įmokos į biudžetą. Biudžeto pajamų skiriamų programoms finansuoti ataskaita 1

Įmokos į biudžetą. Biudžeto pajamų skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2

 

Mokėtinų, galutinių sumų ataskaita

 

Tarpinių fiansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Ataskaita Nr.1

Ataskaita Nr.2

 

 


 

2018 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

 

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 4

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 5

Įmokų, pajamų ir kitų lėšų ataskaita

Mokėtinų, gautų sumų ataskaita

 


 

2018 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos ir jų pokyčiai

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


2018 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

 

Aiškinamasis raštas

1 ataskaita

2 ataskaita 

3 ataskaita

4 ataskaita

5 ataskaita

6 ataskaita

7 ataskaita

 


 

Mažos vertės pirkimų suvestinės:

 

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

 

 


 

 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2018 m.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m.

 


 

2018m 1 ketvirčio vykdymo ataskaitos;

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. 2 ketvirtis;

Rezultatų asaskaita 2018 m. 2 ketvirtis;

Galutinė ataskaita 2018 m. 2 ketvirtis

 


 

Išlaidų ataskaitos 2018 m. 3 ketvirtis;
Išlaidų ataskaitos 2018 m. 3 ketvirtis;
Išlaidų ataskaitos 2018 m. 3 ketvirtis.

2017 metų finansinių ataskaitų rinkiniai: