Informacija apie darbo užmokestį

2016 m.

 

 

Informacija apie darbo užmokestį

 

Pareigų pavadinimas Darbuotojų Vidutinis mėnesinis nustatytasis
skaičius darbo užmokestis
  Praėjusių metų Einamųjų metų
  (2014 m. eurais) praėjusio ketvirčio
    (2015 II ketv. Eur)
Direktorius 1 1310 1346
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 2295 2360
Mokytojas 49 31610 32202
(iš jų 12 turi mažiau negu 18 pedagoginio darbo valandų per savaitę)
Bibliotekos vedėjas 1 508 543
Skaityklos vedėjas 1 440 475
Soc. pedagogas 1 680 720
Spec. pedagogas (0,5 etato) 1 203 250
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 520 580
Finansininkas 1 636 700
Raštinės vedėja ir (mokinių duomenų bazės priežiura) 1 388 455
Technikos  inžinierius (1,5-0,5 etato) 2 772 944
Laborantas ( 0,5 etato) 1 147 150
Rūbininkas (iš jų 1 – 0,5 etato) 2 440 440
Valytojas (iš jų 1 – 0,5 etato) 10 2382 2318
Darbininkas (iš jų 1 – 0,5 etato) 3 294 608
Kiemsargis( 0,5 etato) 2 294 300
Elektrikas ( 0,5 etato) 1 149 190
Vairuotojas ( 0,5 etato) 1 170 202