Vaiko gerovės komisiją sudaro:

 

 Komisijos pirmininkė – Rasa Paulauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 Komisijos sekretorė – Vilma Vaškienė, mokytojo padėjėja.

 

Nariai:

 

 Ingrida Momkienė, socialinė pedagogė metodininkė;

 Vilma Donielienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

 Daiva Veisienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė;