Vaiko gerovės komisiją sudaro:

 

 Komisijos pirmininkė – Vida Stončaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

 

Nariai:

 

 Ingrida Momkienė, vyr. socialinė pedagogė;

 Vilma Donielienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

 Daiva Veisienė, kūno k. mokytoja;

 Komisijos sekretorė – Vilma Vaškienė, mokytojo padėjėja.