Gimnazijos direktorė Gražina Skarienė

  I vadybinė kategorija

  Biologijos mokytoja  metodininkė

  Chemijos mokytoja

  Gyvenimo aprašymas (CV)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavaduotoja ugdymui Vida Stončaitienė

II vadybinė kategorija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavaduotoja ugdymui ir neformaliojo ugdymo organizatorė Danutė Kazlauskienė

 I vadybinė kategorija

Rusų k. mokytoja metodininkė