Techninis personalas

2016–2017 m. m.

 

Darbuotojas

Pareigos

valandos

Juozas Virketis

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams

1

Aurelijus Pitrėnas

Kompiuterininkas,

 technikos inžinierius

1,0

0,5

 

 

 

Dalia Dvarionienė

Laborantė

0,5

Jūratė Jablonskienė

Raštinės vedėja,

specialistė duomenų registrų tvarkymui 

1

 0,2

Vilma Vaškienė

Specialistė viešųjų pirkimų organizavimui

0,3

Danguolė Untulienė

Rūbininkė

0,5

Rasa Rakašienė

Valytoja

1

Inga Imbrasaitė

Valytoja

1

Nijolė Gliaudienė

Valytoja

1

Jolanta Dirkstienė      

Rūbininkė

valytoja

1,0

0,5

Stanislava Razmuvienė

Valytoja

1

Ramutė Šilinienė

 

Valytoja

kiemsargė

0,5

0,5

Lina Razmienė

Valytoja

1

Rimantas Skara

Vairuotojas

Darbininkas

0,5

0,25

 

 

 

Rimantas Šilinas

Darbininkas

1