Visuomenės sveikatos specialistė

Vilma Donielienė

 

Darbo laikas:

Pirmadenis 8.00 – 16.30

Ketvirtadienis 8.00 – 16.30

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

 

 

 

Specialistas mokykloje atlieka šias darbo funkcijas:

  • Renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatos būklę;
  • Pateikia pedagogams rekomendacijas dėl mokinių sveikatos;
  • Identifikuoja mokinių sveikatos stiprinimo ir žinių poreikį apie sveikatą;
  • Bendradarbiaujant su kitais mokyklos nariais kuria saugią aplinką mokykloje ir jos ribose;
  • Teikia žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą ir sveikatos stiprinimo būdus;
  • Formuoją teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą;
  • Numato ir pašalina rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
  • Numato priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;
  • Suteikia pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais;
  • Kitos funkcijos.