MOKYTOJO PADĖJĖJA

 Vilma Vaškienė

   Tikslas-  suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų pamokose padėti                        jiems geriau įsisavinti mokymosi žinias.

 

  • Įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
  • Paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
  • Bendradarbiaudama su mokytoju, socialiniu pedagogu, visuomenės sveikatos specialiste ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.
  • Mokytojo padėjėja atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą.

Savaitės diena

Kontaktinės valandos pamokų metu

Ne kontaktinės valandos konsultacijos, dokumentų tvarkymas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00–12.00

 

13.00-14.16

12.00-13.00

Antradienis

8.00–12.00

 

13.00-14.16

12.00-13.00

Trečiadienis

8.00–12.00

 

13.00-14.16

12.00-13.00

Ketvirtadienis

8.00–12.00

 

13.00-14.16

12.00-13.00

Penktadienis

8.00 – 12.00

13.00-14.16

12.00-13.00