GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos, kvalifikacinė kategorija

Kabineto Nr.

1

Danutė Kazlauskienė

Užsienio kalbos (rusų) mokytoja metodininkė

209

2

Aurelija Narkutė

Dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja

103

3

Laimutė Ronkaitienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė

106

4

Daiva Butkienė

Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja

202

5

Jūratė Jurkuvienė

Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji  mokytoja

205

6

Bronislava Tamošauskienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

207

7

Irmantas  Viščiūnas

Užsienio kalbos (anglų) mokytojas metodininkas

305

8

Liuda Vyšniauskienė

Užsienio kalbos (anglų)  mokytoja metodininkė

304

9

Rita Laukineitienė

Užsienio kalbos (anglų)  vyresnioji mokytoja

303

10

Kristina Petrulevičiutė

Užsienio kalbos (vokiečių), žmogaus saugos vyresnioji mokytoja

107

11

Janina Baškienė

Užsienio kalbos (rusų) mokytoja metodininkė

107

12

Elena Rimkuvienė

Užsienio kalbos (rusų) mokytoja metodininkė

310

13

Margarita Griščenkovienė

Matematikos vyresnioji mokytoja

105

14

Jovita  Lukienė

Matematikos mokytoja metodininkė

311

15

Laima Vainorienė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė, matematikos vyresnioji mokytoja

206

16

Rastida Valbasienė

Matematikos mokytoja metodininkė

104

17

Inga Rutienė

Informacinių technologijų, ekonomikos mokytoja metodininkė

212

18

Donatas Valbasas

Fizikos vyresnysis mokytojas

201

19

Juneta Kubilienė

Chemijos, biologijos mokytoja metodininkė

301

20

Irena  Kondrotienė

Biologijos mokytoja ekspertė

101

21

Irena Nomgaudienė

Istorijos mokytoja ekspertė

204

22

Daina Markauskienė

Istorijos mokytoja metodininkė

203

23

Virgilijus Pajarskas

Geografijos mokytojas ekspertas

102

24

Laima Vaitulevičienė

Dailės mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja

302

25

Algimanta Viršilaitė

Muzikos mokytoja

114

26

Edmundas Jakštas

Technologijų mokytojas

003, 004

27

Daiva Veisienė

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

Sporto salė

28

Algirdas Raugas

Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas

Sporto salė

39

Rima Pielikė

Lidija Riepšienė

Šokio vyresnioji mokytoja

Šokio mokytoja

002

30

Ingrida Momkienė

Socialinė pedagogė metodininkė

216

31

Vilma Vaškienė

Mokytojo padėjėja

111

32

Rasa Paulauskienė

Karjeros ugdymo mokytoja, technologijų mokytoja

208