GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

2018–2019 m. m.

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos, kvalifikacinė kategorija

Kabineto Nr.

1

Gražina Skarienė

Direktorė

110

2

Vida Stončaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

208

3

Danutė Kazlauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

209

4

Aurelija Narkutė

Tikybos vyr. mokytoja

103

5

Laimutė Ronkaitienė

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

106

6

Daiva Butkienė

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja

202

7

Jūratė Jurkuvienė

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja

205

8

Bronislava Tamošauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

207

9

Irmantas  Viščiūnas

Anglų kalbos mokytojas metodininkas

305

10

Liuda Vyšniauskienė

Anglų kalbos  mokytoja metodininkė

304

11

Rita Laukineitienė

Anglų kalbos vyr. mokytoja

303

12

Kristina Petrulevičiutė

Vokiečių kalbos vyr. mokytoja

211

13

Janina Baškienė

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

107

14

Elena Rimkuvienė

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

213

15

Margarita Griščenkovienė

Matematikos vyr. mokytoja

105

16

Jovita  Lukienė

Matematikos mokytoja metodininkė

311

17

Laima Vainorienė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė, matematikos vyr. mokytoja

206

18

Rastida Valbasienė

Matematikos mokytoja metodininkė

310

19

Inga Rutienė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Ekonomikos mokytoja

212

20

Donatas Valbasas

Fizikos vyr. mokytojas

201

21

Juneta Kubilienė

Chemijos, biologijos mokytoja metodininkė

301

22

Irena  Kondrotienė

Biologijos mokytoja ekspertė

101

23

Irena Nomgaudienė

Istorijos mokytoja ekspertė

204

24

Daina Markauskienė

Istorijos vyr. mokytoja

203

25

Virgilijus Pajarskas

Geografijos mokytojas ekspertas

102

26

Laima Vaitulevičienė

Dailės mokytoja metodininkė

302

27

Rusana Gedvilaitė

Muzikos mokytoja

114

28

Edmundas Jakštas

Technologijų mokytojas

003, 004

29

Irena Rabašauskienė

Technologijų mokytoja metodininkė

312, 313

30

Daiva Veisienė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

Sporto salė

31

Algirdas Raugas

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Sporto salė

32

Rima Pielikė

Choreografijos vyr. mokytoja

002

33

Ingrida Momkienė

Socialinė pedagogė metodininkė

216

34

Vilma Vaškienė

Mokytojo padėjėja

111