Rekvizitai

   
Įmonės kodas 195175171
Adresas Vytauto g. 14, Skuodas LT - 98123
tel. / faks. (8 440)  732  43
el. paštas gimnazija.zadeikis@gmail.com

Telefonų numeriai

   
Direktorius (8 440) 73243
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rasa Paulauskienė
(8 440) 73256

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danutė Kazlauskienė

(8 440) 73246
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Edmundas Urbutis
(8 440) 73259

Viešųjų pirkimų specialistė

Vilma Vaškienė

(8 440) 73247
Raštinės vedėja
Jūratė Jablonskienė
(8 440) 73251

Socialinė pedagogė

Ingrida Momkienė

(8 440) 73249

Žemėlapis

 

 

195175171