2016–2017 m. m.

2015 - 2016 m. m.

2014 - 2015 m. m.

Gimnazijos mokinių prezidentūra