Pranciškaus Žadeikio gimnazijos metodinė taryba

 

Metodinės Tarybos pirmininkė: 

Irena Kondrotienė, biologijos mokytoja ekspertė. 

 

Metodinės Tarybos kuratorė: 

Danutė Kazlauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

Metodinės Tarybos nariai: 

 

Laimutė Ronkaitienė

Irena Nomgaudienė 

Jūratė Jurkuvienė

Liuda Vyšniauskienė

Inga Rutienė

Algirdas Raugas

Rastida Valbasienė