Pranciškaus Žadeikio gimnazijos metodinė taryba

 

Metodinės Tarybos pirmininkė:

 

Irena Kondrotienė, biologijos mokytoja ekspertė

 


Metodinės Tarybos kuratorė: 

 

Danutė Kazlauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 


Metodinės Tarybos nariai: 

 

Laimutė Ronkaitienė

Irena Nomgaudienė 

Jūratė Jurkuvienė

Liuda Vyšniauskienė

Inga Rutienė

Algirdas Raugas

Rastida Valbasienė