P. Žadeikio gimnazijos metodinė taryba

2018–2019 m. m.

 

 

Metodinės Tarybos pirmininkė: 

Irena Kondrotienė                                 biologijos mokytoja ekspertė. 

 

Metodinės Tarybos kuratorė:

 

 

 

Metodinės Tarybos nariai
          

 

Laimutė Ronkaitienė  lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Irena Nomgaudienė 

istorijos mokytoja ekspertė

Bronelė Tamašauskienė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Liuda Vyšniauskienė anglų kalbos mokytoja metodininkė
Donatas Valbasas fizikos vyr. mokytojas
Laima Vaitulevičienė dailės mokytoja metodininkė

P. Žadeikio gimnazijos metodinė taryba

2016–2017 m. m.

 

 

Metodinės Tarybos pirmininkė: 

Irena Kondrotienė                                 biologijos mokytoja ekspertė. 

 

Metodinės Tarybos nariai : 

 

Laimutė Ronkaitienė             

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. 

Jolanta Raišutienė                 

muzikos mokytoja ekspertė

Irena Nomgaudienė 

socialinių mokslų ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, istorijos mokytoja ekspertė

Žydrūnas Ramanvičius          

užsienio kalbų mokytojų  metodinės grupės pirmininkas,

 anglų kalbos vyr. mokytojas                                            

Zina Piekuvienė                

lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Inga Rutienė             

tiksliųjų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė,

IT vyr. mokytoja 

Algirdas Atminas                 

gamtos mokslų, kūno kultūros, choreografijos  metodinės grupės pirmininkas, kūno kultūros mokytojas metodininkas

Daiva Veisienė                       

klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, kūno kultūros mokytoja metodininkė