2012 – 2013 m.m. parengtas ir įgyvendinamas Vaikų socializacijos projektas 

„SAVO LABUI IR KITIEMS“

 

 

Projekto „Savo labui ir kitiems“  veikla 2012 m. bus orientuota į sąmoningą socializacijos siekimą. Į šią veiklą bus stengiamasi įtraukti kuo daugiau mokyklos bendruomenės narių.

 

TIKSLAS – remiantis krikščioniškosiomis vertybėmis, ugdyti visavertę asmenybę, gebančią veikti šiuolaikinėje visuomenėje.

 

UŽDAVINIAI:

  • Padėti mokiniams kaupti vertybinę patirtį, ugdyti veiklos ir elgesio įgūdžius bei įpročius;
  • užmegzti bendradarbiavimo ryšius su vaikų ir jaunimo organizacijomis;
  • padėti mokiniams plėtoti savęs ir aplinkos supratimą;

 

                      Projekto metu vykdomomis veiklomis bus siekiama ugdyti moksleivių atsakomybę ne tik už savo pačių mokymąsi bei poelgius, bet ir už jų bendraamžius, bus mokomasi būti aktyviais, pilnateisiais mokyklos bendruomenės nariais.

 

Programos dalyviai:

  • Pr. Žadeikio gimnazijos mokiniai, mokytojai;
  • Pr. Žadeikio gimnazijos ateitininkų kuopa (apie 60 mokinių).

Projektui skirtos lėšos: 1400 Lt