VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROJEKTAS „RŪPINKIS SAVIMI“

 

Projektas „Rūpinkis savimi“ - trečius metus besitęsiantis vaikų socializacijos projektas.

Projekto tikslas – ugdyti visavertę asmenybę, gebančią veikti šiuolaikinėje visuomenėje.

 

 Uždaviniai:

   1. Padėti mokiniams išsiugdyti sveikos gyvensenos įpročius, padėsiančius išsaugoti ir stiprinti                       visapusišką sveikatą, sveiką aplinką bei pasirinkti teisingą sprendimą.

     2. Motyvuoti mokinius prasmingam laisvalaikio leidimui.

 

Projekto dalyviai – Skuodo r. ugdymo įstaigų mokiniai:

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija

Skuodo Bartuvos progimnazija

Skuodo r. Ylakių gimnazija

Skuodo r. Mosėdžio gimnazija

Skuodo r. Barstyčių pagrindinė mokykla

Skuodo r. Lenkimų S. Daukanto mokykla – daugiafunkcis centras

Skuodo r. Aleksandrijos pagrindinė mokykla

Bendras mokinių, dalyvaujančių projekte skaičius – 150 mokinių.

 

Projekto partneriai:

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Klaipėdos dvasinės pagalbos jaunimui centras

Skuodo jaunimo centras

Krizinio nėštumo centras

 

Siekiami rezultatai:         

 Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, įtraukti mokinius į nuolatinę prasmingą veiklą, skatinti mokinius aktyviai leisti laisvalaikį ir rinktis visavertį gyvenimo būdą.

 

Projekto sklaida:

Apie projekto vykdomas veiklas informacija bus skelbiama gimnazijos internetiniame puslapyje ir rajoninėje spaudoje.

 

Projekto darbo grupė:

Ingrida Momkienė – socialinė pedagogė

Rita Laukineitienė – anglų kalbos mokytoja

Inga Rutienė– informacinių technologijų mokytoja

Rima Pielikė - šokio mokytoja

Vilma Donielienė – mokyklos sveikatos priežiūros specialistė

 

Projektui skirta: 200 eurų.