„Lyg Karalių pasaka esi...“

 

  Gimnazijoje sėkmingai įgyvendintas tautinio ir pilietinio ugdymo projektas  „Lyg Karalių pasaka esi...“

  Projektas aktualus, nes leido atminti ir įprasminti M. K. Čiurlionio 100- ąsias mirties metines, mokė džiaugtis savais talentais, didžiuotis žmonėmis, domėtis praeitimi.

    Projekte dalyvavo apie 150  P. Žadeikio gimnazijos  mokinių, suskirstytų į amžiaus grupes. Jiems vadovavo direktorės pavaduotoja ugdymui V. Stončaitienė, lietuvių kalbos mokytojos B. Tamošauskienė, Z. Piekuvienė, dailės mokytoja L. Vaitulevičienė.

  Mokiniai  paruošė savo kūrybinių darbų parodą, dalyvavo konkurse „Draugui apie M. K. Čiurlionį“ (rašiniai, eilėraščiai, dainos) , klausė paskaitų apie M. K. Čiurlionį, buvo išvykę į pažintinę išvyką ,, M. K. Čiurlionio gyvenimo keliu“ .