ESF projektas

Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0043!

     "Matematikos  mokymosi edukacinių procesų tobulinimas Skuodo Pr.  Žadeikio ir Kretingos J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijose".

     Skuodo Pr. Žadeikio gimnazija ir J. Pabrėžos universitetinė gimnazija pradeda įgyvendinti projektą  "Matematikos  mokymosi edukacinių procesų tobulinimas Skuodo Pr.  Žadeikio ir Kretingos J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijose". Projekto tikslas – pagerinti 10 klasių mokinių matematikos pasiekimus. Siekiant tikslo, pagrindinis dėmesys skiriamas mokinių mokymosi motyvacijai didinti, panaudojant virtualią mokymosi aplinką (Moodle platformoje). Projektas yra inovatyvus, nes kuriant e. mokymosi modelį kūrybiškai derinami 2 moduliai: matematikos mokymosi modulis, pasiekimų vertinimo modulis.
Projekto vertė –  41421,44 Eur. Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto ir Skuodo rajono bei Kretingos rajono savivaldybių  lėšomis.

ESF projektas  Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0043