Konkursas Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

 

 

Įstaigos pavadinimas: Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija, Vytauto g. 14, Skuodas

 

Pareigos: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

 

Pareigų pavadinimas: Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui (0,7 etato), A2 pareigybės lygis.

 

Darbo vieta: Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija, Vytauto g. 14, Skuodas

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą, ne mažesnį kaip 3 metų vadybinio darbo stažą ugdymo įstaigoje (direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo ugdymui).

2. Būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, iniciatyviu, tolerantišku, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti dirbti komandoje. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus mokyklos bendruomenės narių santykius.

3. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas.

4. Gebėti vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės apraše nustatytas funkcijas.

5. Mokėti naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, kompiuterinėmis programomis:

Word; Excel; PowerPoint;

AScTimeTable – pamokų tvarkaraščio sudarymo programa;

https://keltas.nec.lt/ – duomenų perdavimo sistema KELTAS;

Profit-Web R InterAlga – darbuotojų darbo laiko apskaitos programa;

elektroninio dienyno administravimas;

IQES online Lietuva – mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo sistema.

ŠVIS – švietimo valdymo informavimo sistema;

 

Pretendento privalumai:

Įgyta vadybinė kvalifikacinė kategorija.

 

Darbo užmokestis:

Darbo užmokestis mokamas 2 kartus per mėnesį, priklauso nuo darbo stažo, mokinių skaičiaus mokykloje, veiklos sudėtingumo (vadovaujamasi Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos  darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus  2018 m. lapkričio 6  d. įsakymu Nr. 1V-93).

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.

5. Gyvenimo aprašymas (CV).

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.

4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.

6. Darbo stažą ir vadybinio darbo patirtį ugdymo įstaigoje patvirtinantys dokumentai.

7. Privalumų sąrašas (asmeninės, dalykines savybes, gebėjimai).

 

Pretendentų dokumentai teikiami:

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą: http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html

 

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo 2019 metų birželio 13 d. iki birželio 26 d. įskaitytinai.

 

Pretendentų atrankos būdas:

Testas žodžiu (pokalbis).

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktorė

tel. (8 440) 732 43, gimnazija.zadeikis@gmail.com

 

SKUODO PR. ŽADEIKIO GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI
 

2018–2019 m. m. Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijai reikalingi šie specialistai:

 

1. Mokyklos psichologas.
 
Reikalavimai: aukštasis psichologinis išsilavinimas, magistro laipsnis, pageidautina 1–3 metų darbo patirtis, bet nebūtina

 

 
                             
                           Kreiptis į administraciją