RAJONO OLIMPIADOS IR KONKURSAI

2015/2016 m. m.

I vieta

 

Nr.

Renginio pavadinimas

Mokinio vardas ir pavardė, klasė

Mokinio mokytojo (-os) vardas ir pavardė

„Žemaitiškų skaitymų konkursas“. Kompozicijų grupė.

Viktorija Bernotaitė, III a

Meda Meškauskaitė, III a

Raminta Jonauskaitė, I c

Arūnė Navardauskaitė, I c

Gabija Ažondenytė, I c

Marija Skersytė, I c

Žemyna Rušinskaitė, I c

Jūratė Jurkuvienė

 2.

„Žemaitiškų skaitymų konkursas“. 10-12 klasių grupė

Vilius Kaupas, IV a

Laimutė Ronkaitienė

 3.

IT olimpiada. 9-12 kl.

Robertas Zubė, III a

Laima Vainorienė

 4.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada. 11-12 kl.

Viktorija Litvinaitė, IV c

Laimutė Ronkaitienė

 5.

Biologijos olimpiada

Liucija Rancaitė, I b

Irena Kondrotienė

 6.

Biologijos olimpiada

Ieva Jankutė, IV d

Irena Kondrotienė

7.

Meninio skaitymo konkursas. 9-12 kl.

Vilius Kaupas, IV a

Laimutė Ronkaitienė

8.

Fizikos olimpiada

Baltramiejus Žukauskas, II c

Gilma Dargien

9.

Fizikos olimpiada

Robertas Zubė, III a

Donatas Valbasa

10.

Istorijos olimpiada

Martynas Kiltinas, III

Daina Markauskienė

11.

Vaikinų krepšinio pirmenybės

N. Norkus, I a

R. Juodeikis, I a

J. Norvaišas, I a

R. Vaitkus, I a

D. Rimkus, I b

T. Kubilius, I b

A. Galdikas, I b

G. Riešas, I b

D. Budrys, I b

Algirdas Raugas

12.

Piešinių konkursas „Vanduo- vartok ir taupyk“

Laura Narvydaitė, I c

Laima Vaitulevičienė

13.

Merginų krepšinio varžybos

Silvija Skiudulaitė, IV d

Viktorija Bendikaitė, IV d

Lauryna Ruginytė, IV c

Živilė Mackevičiūtė, IV c

Amanda Jakučinskaitė, III  a

Erika Jonušaitė, II b

Karolina Jankauskaitė, I a

Daiva Veisienė

14.

Jaunuolių krepšinio pirmenybės (2-4 kl.)

D. Ruikis, III

R. Valinskis, III

A. Pudžmys, III

G.Giras, III

M. Sudeikis, III

P. Jankauskas, IV

M. Pargaliauskas, IV

M. Jonušas, II

L. Pocius, II

G. Petkus, II

Algirdas Atminas

15.

Merginų tinklinio pirmenybės

Živilė Mackevičiūtė, IV c

Erika Jonušaitė, II b

Lauryna Ruginytė, IV c

Simona Bieliauskaitė, II a

Birutė Girkantaitė, IV a

Vitalija Umbrasaitė, III b

 

Daiva Veisienė

16.

Mokinių perskaitytų knygų pristatymo šventė- konkursas

Eva Matutytė, II c

Gustė Laurinaitytė, II c

Jokūbas Tamošauskas, II c

Laimonas Jucis, II c

Vida Stončaitienė

17.

Jaunuolių tinklinio pirmenybės

M. Jasmontas, III

E. Každailis, IV

D. Liktorius, IV

P. Jankauskas, IV

M. Jonušas, II
R. Kiulis, IV

M. Norvilas, I

M. Sudeikis, III

G. Petkus, II

Algirdas Atminas

18.

Rusų kalbos olimpiada. 9 kl.

Liucija Rancaitė, I b

Janina Baškienė

19.

Rusų kalbos olimpiada. 10-11 kl.

Indrė Sabaliauskaitė, II a

Elena Rimkuvienė

 

II vieta

 

Nr.

Renginio pavadinimas

Mokinio vardas ir pavardė, klasė

Mokinio mokytojo (-os) vardas ir pavardė

 1.  

Biologijos olimpiada

Vitalija Dapšauskaitė, IV d

Juneta  Kubilienė

2.

Biologijos olimpiada

Dovilė Motiejauskaitė, II d

Irena Kondrotienė

3.

Meninio skaitymo konkursas. 9-12 kl.

Aurimas Mickus, IV a

Daiva Butkienė

4.

Fizikos olimpiada

Aurimas Drungilas, I c

Donatas Valbasas

5.

Fizikos olimpiada

Birutė Girkantaitė, IV a

Donatas Valbasas

6.

Anglų k. olimpiada. 9-10 kl.

Adelė Pauragaitė

Liuda Vyšniauskienė

7.

Piešinių konkursas „Vanduo- vartok ir taupyk“

Ingrida Jucytė, III c

Laima Vaitulevičienė

8.

Konkursas „Raštingiausias rajono mokinys“

Baltramiejus Žukauskas, II c

Vida Stončaitienė

9.

Rusų kalbos olimpiada. 10-11 kl.

Baltramiejus Žukauskas, II c

Ruošėsi savarankiškai

 

III vieta

 

Nr.

Renginio pavadinimas

Mokinio vardas ir pavardė, klasė

Mokinio mokytojo (-os) vardas ir pavardė

 1.  

Anglų k. olimpiada. 11 kl.

Lūkas Karlis Siksnis, III c

Asta Tirunienė

 1.  

Biologijos olimpiada

Adelė Pauragaitė

Irena Kondrotienė

 1.  

Biologijos olimpiada

Viktorija Bendikaitė, IV d

Irena Kondrotienė

 1.  

Meninio skaitymo konkursas. 9-12 kl.

Deimantė Kildaitė, IV c

Laimutė Ronkaitienė

 1.  

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada.9-10 kl.

Baltramiejus Žukauskas, II c

Vida Stončaitienė

 1.  

Istorijos olimpiada

Viktorija Litvinaitė, IV c

Irena Nomgaudienė

 1.  

Dailės olimpiada

Ingrida Jucytė, III c

Laima Vaitulevičienė

 1.  

Dailės olimpiada

Rita Bružaitė, I c

Laima Vaitulevičienė

 1.  

Piešinių konkursas „Vanduo- vartok ir taupyk“

Rita Bružaitė, I c

Laima Vaitulevičienė

 1.  

Piešinių konkursas „Vanduo- vartok ir taupyk“

Rokas Šerelis, II b

Laima Vaitulevičienė

 1.  

Merginų tinklinio varžybos

Eglė Mažrimaitė, II b

Irma Tiškutė, III b

Irma Čepauskaitė, II c

Adelė Pauragaitė, I d

Karolina Putraitė, II d

Karolina Jankauskaitė, I a

Odilija Sirputytė, I d

Daiva Veisienė

 1.  

Konkursas „Raštingiausias rajono mokinys“

Romualda Rimgailaitė, III c

Zina Piekuvienė

 

„Olimpis 2015- Rudens sesija“

69 mokiniai apdovanoti diplomais, 8 medaliais.

 

VKIF „Tavo žvilgsnis“ diplomantai:

Laimonas Jucis, II c. Mokytoja Janina Baškienė

Liucija Rancaitė , I b. Mokytoja Janina Baškienė

Raminta Jonauskaitė, I c. Mokytoja Danutė Kazlauskienė.

 

 

2014/2015 m. m.

Nr.

Data

Renginio pavadinimas

Vieta

Mokytojo

 Vardas Pavardė

Mokinių vardai pavardės

Klasė

 

1

 

2014-10-24

Konkursas „ Skaitymai žemaitiškai“

(rajono turas)

 

I v.

 

Laimutė

Ronkaitienė

 

Gintarė Žukauskaitė

 

 

4a

 

 

2

 

 

2014-12-12

 

 

Kalėdinis tinklinio turnyras

 

 

II v.

 

 

Daiva

 Veisienė

 

 

L. Ruginytė,

Ž. Mackevičiutė,I.Čepauskaitė

S. Bieliauskaitė,B.Girkantaitė

 

 3c

3c,1c

1a, 3a

 

3

 

2015-01-15

 

Jaunųjų filologų konkursas

Darbas išsiųstas į respublikinį Jaunųjų filologų konkursą

 

Laimutė

 Ronkaitienė

 

Viktorija Litvinaitė

 

3c

 

4

 

2015-01-16

 

Rajoninė chemijos olimpiada

 

I v.

 

Juneta

Kubilienė

 

Modestas Milius

Robertas Zubė

 

 

1c

2d

 

5

 

 

2015-01-16

 

Rajoninė chemijos olimpiada

 

III .

 

Gražina

 Skarienė

 

Indrė Sabaliauskaitė

 

1a

 

6

 

2015-01-16

 

Rajoninė chemijos olimpiada

 

Iv.

 

III v.

 

Nijolė Milinkauskienė

 

Vitalija Dapšauskaitė

 Vitalijus Griščenkovas

Monika Petrauskaitė

 

 

3c,

4a

4c

 

 

 

7

 

 

 

2015-01-23

 

 

 

 

 

Rajoninė biologų olimpiada

 

 

 

Rajoninė biologų olimpiada

I v.

IIIv.

I v.

 

II v.

III v.

 II v.

 

Juneta

 Kubilienė

 

 

Irena

Kondrotienė

 

Vitalija Dapšauskaitė

         Urtė Jucevičiutė

Dovilė Motiejauskaitė

 

Ieva Jonkutė

Viktorija Bendikaitė

Modestas Milius

3c

4b

1d

 

3d

3d

1c

 

8

 

2015-01-24

 

Rajoninės jaunuolių 2-4 kl. krepšinio pirmenybės

 

 

I v.

 

 

Algirdas

 Atminas

D. Ruikis, R.Valinskis, V.Macevičius,V. Skrabys, M.Lotužis, J. Beniušis,

P.  Mitkus, D. Šakalys

2a,2a

4a,4c

4a,4a

 4c,4b

 

 

9

 

2015-01-27

 

Lietuvių kalbos olimpiada

 

I v.

 

Jūratė

Jurkuvienė

 

 

Irma Jankutė

 

2a

 

10

 

2015-01-27

 

Lietuvių kalbos olimpiada

I v.

 

Laimutė Ronkaitienė

 

 

Urtė Jucevičiūtė

 

4b

 

11

 

2015-01-27

 

 

Lietuvių kalbos olimpiada

 

IIIv.

 

Bronė Tamošauskienė

 

 

Rugilė Narmontaitė

 

1b

 

 

12

 

 

2015-01-30

 

 

Meninio skaitymo konkurso rajono etapas

(9-12 kl.grupėje)

 

 

 

 

I v.

 

 

Laimutė Ronkaitienė

 

 

 

Vilius Kaupas

 

 

3a

 

13

 

2015-01-30

 

Meninio skaitymo konkurso rajono etapas

 

 

IIv.

 

Zina

 Piekuvienė

 

Romualda Rimgailaitė

 

 

2c

 

 

 

14

 

 

 

 

2015-02-06

 

 

 

Rajoninė fizikos olimpiada

III v.

 

 

II v.

 

 

I v.

Antanas Markauskas

 

Donatas

 Valbasas

 

Donatas

Valbasas

 

Baltramiejus Žukauskas

 

 

Greta Žumbytė

 

 

Vitalijus Griščenkovas

1c

 

 

2d

 

 

4a

 

 

 

15

 

 

 

2015-02-25

 

 

 

Rajoninė istorijos olimpiada

 

I v.

 

II v.

 

III v.

 

Daina Markauskienė

 

Irena

Nomgaudienė

 

Irena

Nomgaudienė

 

Žilvinas Zubė

 

 

 

Viktorija Litvinaitė

 

 

Laura Rimaitė

 

4a

 

 

 

3c

 

 

4d

 

 

16

 

 

2015-02-26

 

 

Rajoninė dailės olimpiada

 

I v.

 

II v.

 

 

Laima Vaitulevičienė

 

 

Ingrida Jucytė

 

Rugilė Narmontaitė

 

2c

 

1b

 

17

 

2015-03-07

 

„Raštingiausias moksleivis“

(rajono turas)

 

 

III v.

 

 

 

 

Vida

Stončaitienė

 

 

Baltramiejus Žukauskas

 

 

1c

 

18

 

 

 

 

 

17

 

2015-03-25

 

 

 

 

 

2015-03-25

 

Rajoninė rusų kalbos olimpiada

 

 

 

 

 

Rajoninė rusų kalbos olimpiada

 

Iv.

 

II v.

 

 

 

III v.

 

 

III v.

 

 

I v.

 

Elena Rimkuvienė

 

Danutė Kazlauskienė

 

Janina

 Baškienė

 

Danutė Kazlauskienė

 

Elena

Rimkuvienė

 

Laura Lukaitė

 

Lukas Butkus

 

 

Vaiva Veitaitė

 

 

 

Lūkas Karlis Siksnis

 

 

Indrė Sabaliauskaitė

 

 

3a

 

2d

 

 

2d

 

 

 

2a

 

 

1a

 

18

 

2015-03

 

Rajoninės merginų krepšinio varžybos

 

I v.

 

Daiva

 Veisienė

 

L. Ruginytė,M. Jurkutė Ž.Mackevičiutė,I.Čepauskaitė B.Girkantaitė,E.Jonušaitė

E.Mažrimaitė, A.R. Žitkutės

 

3c,3a

3c,1c

3a,1b

1b.3

 

 

19

 

 

2015-04

 

 

Rajoninės merginų tinklinio varžybos

 

 

I v.

 

 

Daiva

 Veisienė

 

L.Ruginytė,M. Jurkutė Ž.Mackevičiutė,I.Čepauskaitė B.Girkantaitė, E.Jonušaitė, E.Mažrimaitė, A.R. Žitkutės

 

 

3c,3a

3c,1c

3a, 1b

1b.3d

 

20

 

2015-04

 

Vaikų kūrybos vertėjų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“

 

laureatai

 

Danutė Kazlauskienė

 

 

Gabija Koviazinaitė

Lūkas Karlis Siksnis

 

 

 

2d

2a

 

 

21

 

 

 

2015-04-03

 

 

Rajoninės jaunuolių tinklinio pirmenybės

 

 

II v.

 

 

 

 

 

 

 

Algirdas

 Atminas

 

 

 

 

P.Mitkus, M. Jasmontas, M.Rikmkus, D.Šakalys, R.Gėrikas, E.Každailis, D.Liktorius, J.Beniušis

 

 

4d,2a

4b,4b

4d,4c 3a,4a

 

22

 

2015-05

 

Rajoninės kroso varžybos

 

II v.

III v.

 

Daiva

Veisienė

 

Romantė Zavalytė

Rimantė Zvalytė

 

 

2c

2c

 

23

 

2015-05-08

 

Rajoninės kroso varžybos

 

IIIv.

 

 

Algirdas

 Atminas

 

Kęstas Mongirdas

 

4c