LITERATŪROS SĄRAŠAS:

Literatūros sąrašas I gimnazijos klasei 

1. V. Juknaitė. Išsiduosi. Balsu (štraukos).

2. M. Remarkas. Trys draugai.

3. Vydūnas. Tėvynė ir žmogus (iš Vydūno „Septyni šimtmečiai lietuvių ir vokiečių santykių“).

4. S. Geda. Giesmė apie pasaulio medį.

5. R. Gavelis. Jauno žmogaus memuarai (12 laiškas, ištraukos).

6. J. Degutytė. Mažutė, Aš – Tavo, Gimtoji kalba, Monologas akmeniui.

7. Liūnė Sutema. Nebėra nieko svetimo, Taip gera kalbinti tuos, kurių nebėra…, Netikėjimas, Užsklanda: rečitatyvas ir šauksmas, Lietuva.

8. I. Šeinius. Kuprelis.

9. Vaildas. Doriano Grėjaus portretas.

10. K. Čiurlionis. Laiškai Sofijai (ištraukos).

11. H. Radausko, J. Aisčio, A. Nykos-Niliūno, A. Marčėno eilėraščiai apie kūrybą.

12. Vėliaus pokalbis su Marija Gimbutiene, Iš paskutinių M.Gimbutienės susitikimų, Sužeistas vėjas, Kaip atsirado žemė (sudarytojas N. Vėlius).

13. Pasakojimai apie Sovijų ,Vaidevutį, Palemoną.

14. Pasaka Eglė žalčių karalienė.

15. Liaudies daina (3 pasirinktos liaudies dainos).

16. A. Strazdas. Strazdas.

17. A. Vienažindis. Ilgu ilgu man ant svieto arba Linksminkimos.

18. M. Martinaitis. Kai sirpsta vyšnios.

19. K. Donelaitis. Metai (ištraukos).

20. J. Žemaitė. Marti.

21. V.Krėvė. Skerdžius.

22. I. Simonaitytė. Aukštujų Šimonių likimas.

23. L. Baliukevičius-Dzūkas. Dienoraštis (ištrauka).

24. R. Granauskas. Gyvenimas po klevu.

25. R. Granauskas. Kai šlama ąžuolai arba Liūdnosios upės.

26. A. Landsbergis. „Žodžiai, gražieji žodžiai“.

 

Literatūros sąrašas II gimnazijos klasėms

PRIVALOMOJI LITERATŪRA

1. Graikų mitai (Prometėjas, Sizifas, Narcizas, Orfėjas ir Euridikė, Dedalas ir Ikaras).

2. Homeras „Iliada“ (pasirinktos giesmės; siūloma: I. 1–445, 488–530; VI. 238–529; XVI. 257– 868; XVIII. 468–617; XXIV. 322–804).

3. Homeras „Odisėja“ (pasirinktos giesmės; siūloma: I. 1–95; V. 92– 224, 366–493; VI. 110–250; IX. 82–115; X. 210 – 309; XII. 166–259; XIII. 352– 411; XXI. 51–433).

4. Sofoklis „Antigonė“.

5. Lucijus Anėjus Seneka „Laiškai Lucilijui“ (pasirinkti).

6. Senasis ir Naujasis Testamentai (ištraukos: Pirmasis pasakojimas apie Kūrimą (Pr 1,1–31; 2, 1–4), Kainas ir Abelis (Pr 4, 1– 16), Abraomo auka ir bandymas (Pr 22, 1–19), pasakojimas apie Babelio bokštą (Pr 11). Dovydo psalms: Kūrėjo didybė ir žmogaus orumas Ps 8, Tremtinio malda Ps 42. Kalno pamokslas (Mt 5, 38-48), Palyginimas apie talentus (Mt 25, 14-30), Sūnaus palaidūno palyginimas (Lk 15, 11-32), Himnas meilei (1 Kor 13).

7. J. Biliūnas „Lazda“, „Ubagas“.

8. Dantė „Dieviškoji Komedija“ (ištraukos).

9. Ž. Bedjė „Romanas apie Tristaną ir Izoldą“ / T. Meloris „Pasakojimas apie karalių Artūrą“ (ištraukos) arba kitas pasirinktas riterinis romanas ar herojinis epas.

10. M. de Servantesas „Don Kichotas“ (ištraukos).

11. Just. Marcinkevičius „Mindaugas“.

12. B. Sruoga „Milžino paunksmė“.

13. I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“.

14. J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“.

15. W. Goldingas „Musių valdovas“.

16. Dž. Orvelas „Gyvulių ūkis“.

17. K. Ostrauskas „Jūratė ir Kastytis“arba kita pasirinkta pjesė.

18. K. Binkis „100 pavasarių“ (3 pasirinkti eilėraščiai).

 

REKOMENDUOJAMOJI LITERATŪRA

1. Ovidijus „Metamorfozės“.

2. V. Mykolaięio-Putino, H. Radausko, J. Vaičiūnaitės, K. Bradūno, A. Nykos-Niliūno eilėraščiai Antikos motyvais.

3. Vergilijus „Eneida“.

4. Plutarchas „Biografijos“.

5. F. Rable „Gargantiua ir Pantagriuelis“ (ištraukos).

6. J. Grušas „Herkus Mantas“.

7. A. Šlepikas „Mano vardas Marytė“.

8. M. Bulgakovas „Šuns širdis“.

9. Dž. D. Selindžeris „Rugiuose prie bedugnės“.

10. J. Ešer (J. Asher) „Trylika priežasčių kodėl“.

11. G. G. Markesas „Šimtas metų vienatvės“.

12. U. Eco „Rožės vardas“.

 

Literatūros sąrašas III gimnazijos klasėms

 

PRIVALOMOJI LITERATŪRA

1. M. Mažvydas. Katekizmas.

2. M. Daukša. Postilė.

3. J. Radvanas.  Radviliada (I d., III d.).

4. V. Šekspyras. Hamletas.  Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154).

5. M. K. Sarbievijus. Lyrika.

6. K. Donelaitis. Metai.

7. J. V. Gėtė. Faustas. (I d., II d. pabaiga).

8. A. Mickevičius. Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės.  Vėlinės (II d., IV d.). Poema Ponas Tadas”(pradžia).

9. A. Baranauskas. Anykščių šilelis.

10. V. Kudirka.  Eilėraščiai  Varpas,  Labora, Tautiška giesmė. Iš mano atsiminimų keletas žodelių.

11. Maironis. Pavasario balsai.

12. J. Biliūnas. Liūdna pasaka. Apsakymai.

13. J. Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės.

14. Šatrijos Ragana. Sename dvare.

15. V. Krėvė. Skirgaila.

16. V. Mykolaitis-Putinas.  Eilėraščių rinkinys Tarp dviejų aušrų. Altorių šešėly.

17. F. Kafka. Metamorfozė.

18. J. Savickis. Novelės.

 

REKOMENDUOJAMOJI LITERATŪRA

 1. P. Kalderonas. Gyvenimas – tai sapnas.
 2. Dž. Baironas. Kainas.
 3. V. Vordsvortas. Narcizai.
 4. Gi de Mopasanas. Pjeras ir Žanas.
 5. F. Dostojevskis. Nusikaltimas ir bausmė.
 6. J. Žemaitė. Apsakymai. Autobiografija.
 7. A. Čechovas. Apsakymai.
 8. B. Sruoga. Milžino paunksmė.

 

Literatūros sąrašas IV gimnazijos klasėms

(Pagal atnaujintas programas)
Pastaba: pabraukti didesnės apimties kūriniai, kuriuos reikia perskaityti vasarą

 1. J. Biliūnas. Liūdna pasakaApsakymai.
 2. J. Tumas-Vaižgantas,Dėdės ir dėdienės.
 3. V. Mykolaitis-Putinas. Tarp dviejų aušrų. Altorių šešėly.
 4. F. Kafka. Metamorfozė.
 5. J. Savickis. Novelės.
 6. J. Aistis.Katarsis (eilėraščių rinkinys).
 1. H. Radauskas. Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu(eilėraščių rinktinė; mokinio biblioteka).
 2.  M. Katiliškis.Miškais ateina ruduo.
 3.  M. Ivaškevičius. Madagaskaras.
 1. H. Hesė.Stepių vilkas.
 2. A. Kamiu.Svetimas. Maras.
 3.  V. Mačernis.Vizijos. Metai.
 4.  S. Nėris.Prie didelio kelio ((eilėraščių rinkinys).
 5.  B. Sruoga. Dievų miškas.
 6.  B. Krivickas. Pasirinkti eilėraščiai.
 7.  A. Škėma. Balta drobulė.
 8.  Just. MarcinkevičiusMažvydas. Pasirinkti eilėraščiai.
 1.  J. Aputis.Keleivio novelės.
 2.  S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai.
 3.  M. Martinaitis. Pasirinkti eilėraščiai.
 4.  Č. Milošas. Pasirinkti eilėraščiai.
 5.  J. Vaičiūnaitė. Pasirinkti eilėraščiai.
 6.  A. Marčėnas.Eilinė.
 7.  J. Kunčinas. Tūla.

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA

 1. J. Baltrušaitis. Pasirinkti eilėraščiai.
 2. Š. Bodleras. Pasirinkti eilėraščiai.
 3. F. Kafka. Procesas.
 4. T. Manas. Mirtis Venecijoje. Budenbrokai.
 5. E. Hemingvėjus. Senis ir jūra.
 6. O. Mandelštamas. Pasirinkti eilėraščiai.
 7. B. Pasternakas. Pasirinkti eilėraščiai.
 8. S. Nėris. Diemedžiu žydėsiu (eilėraščių rinkinys).
 9. Kamiu. Sizifo mitas.
 10.  Nyka-Niliūnas. Pasirinkti eilėraščiai.
 11.  S. Beketas. Belaukiant Godo.
 12.  K. Saja. Mamutų medžioklė.
 13.  R. Granauskas. Apsakymai.
 14.  Dž. Keruakas. Kelyje.
 15.  Č. Milošas. Isos slėnis.
 16.  B.Vilimaitė. Novelės.
 17.  J. Brodskis. Pasirinkti eilėraščiai. Publicistika.
 18.  V. Šimborska. Pasirinkti eilėraščiai.
 19.  A. Jonynas. Pasirinkti eilėraščiai.
 20.  S. Parulskis. Pasirinkti eilėraščiai.
 21.  R. Gavelis. Jauno žmogaus memuarai.

 

Patarimai tėvams, kurie gali padėti skaitymą paversti mėgstamu jūsų vaiko užsiėmimu. Bendromis pastangomis galima daugiau pasiekti.

 •  Išsiaiškinkite, kuo tiksliai domisi jūsų vaikas, kokie jo pomėgiai – pasiūlykite knygų ir žurnalų, susijusių su šiais vaiko interesais.
 •  Filmo peržiūra – puiki motyvacija. Vaikui gali taip patikti filmas, kad jis norės perskaityti knygą, pagal kurią jis sukurtas. Ir atvirkščiai, pažadėkite, kad nueisite kartu į kiną, kai jis perskaitys tą knygą.
 •  Kelionės taip pat sukelia norą skaityti. Prieš vykdami į įdomią vietą, galite suintriguoti duodami paskaityti knygą apie tą vietovę, į kurią vykstate.
 •  Būkite geru pavyzdžiu – tegul vaikai mato, kad jūs skaitote knygas laisvalaikiu savo malonumui. Raskite laiko paskaityti kai kurias paauglių mėgstamas knygas, kad galėtumėte su jais apie jas pasišnekėti.
 •  Nueikite kartu į biblioteką, apžiūrėkite knygas, paklauskite bibliotekos darbuotojo, ką ji galėtų rekomenduoti.
 •  Pristatykite skaitymą, kaip tikslingą veiklą.
 •  Skatinkite vyresnius vaikus skaityti jaunesniems broliams ir sesutėms.
 •  Įveskite reguliarų skaitymo laiką šeimoje: bent 30 min. Per dieną ir tai padės lavinti jo skaitymo įgūdžius.
 •  Paskaitykite kartu, ypač tai svarbu, jei vaikui sunkiai sekasi skaityti. Klausydamasis jūsų, užuot vargęs vienas, vaikas gali atgauti skaitymo entuziazmą.
 •  Dovanokite vaikui knygas, susijusias su jo hobiu įvairiomis progomis.
 •  Skirkite vietą namie, kur vaikas galėtų susidėti savo knygeles.
 •  Turėkite namuose vietą tinkamą skaityti –  jaukią, prieinamą, patogią.
 •  Priminkite vaikui, kad jis neturi knygos perskaityti iškart, o gali ją skaityti pamažu, po kelis puslapius.
 •  Dažnai vaikai skaitymą laiko nuobodžiu ir labai rimtu užsiėmimu. Paskaitykite juokingų istorijų, kad vaikas pamatytų, jog skaitymas gali būti ir pramoga.
 •  Leiskite vaikams skaityti savo pačių pasirinktas knygas.
 •  Apribokite laiką, kai vaikas žiūri televizorių ar žaidžia kompiuteriu, kad laiko užtektų ir skaitymui ir kitai veiklai. Tačiau niekada nepasitelkite televizoriaus žiūrėjimo, kaip dovanos už skaitymą.
 •  Skaitymas – ne tik knygos. Skatinkite vaikus paskaitinėti laikraščius, žurnalus, informacinius lapelius, skelbimus, lankstinukus ir pan.
 •  Padarykite skaitymą savo malonumui, kad skaitymas būtų sudėtinė pamokų ruošos dalis.

Rekomenduojama programinė literatūra

LITERATŪROS SĄRAŠAS 1-2 GIMNAZIJOS KLASĖMS

Lietuvių literatūros tekstai

1. Lietuvių pasakos. Eglė Žalčių karalienė
2. Pasakos apie bebaimį herojų ir baimės paieškas
3. Gedimino laiškai (pasirinkti laiškai)
4. M. Daukša. Postilė. (Prakalba)
5. M. Mažvydas. Katekizmas. (Prakalba)
6. A. Baranauskas. Anykščių šilelis
7. Maironis. Pavasario balsai
8. Žemaitė. Marti
9. S. Šaltenis. Riešutų duona

10. Maironis. Pavasario balsai (eilėraščiai)
11. V. Mykolaitis-Putinas (simbolistiniai eilėraščiai)
12. J. Aistis, A. Miškinis, B. Brazdžionis, S. Nėris (pasirinkti neoromantiniai eilėraščiai)
13. Žemaitė. Marti
14. J. P. Cvirka. Saulėlydis Nykos valsčiuje (Kasdienės istorijos) (novelės)
15. .I. Šeinius. Kuprelis
16. .K. Binkis. 100 pavasarių (eilėraščiai)
17. H. Radauskas (eilėraščiai)
18. V. Mačernis. Po ūkanotu nežinios dangum (sonetai)
19.B. Sruoga. Dievų miškas
20. A. Škėma. Novelė „Madona“
21. R. Granauskas. Novelė „Vienas“
22. J. Grušas. Meilė, džiazas ir velnias
23. A. Mackus. Žodžiai ir raidės / Liūnė Sutema. Tebūnie (pasirinkti eilėraščiai)
24. M. Martinaitis. Kukučio baladės
25. V. Juknaitė. Išsiduosi. Balsu
26. J. Ivanauskaitė. Pakalnučių metai

Visuotinės literatūros tekstai

1. Graikų mitai. Sizifas. Narcizas
2. Sofoklis. Antigonė
3. Biblija. Senasis Testamentas. Pradžios knyga (pasakojimas apie Kainą ir Abelį, pasakojimas apie Babelio bokštą) Ištraukos iš Naujojo Testamento Evangelijos pagal Matą (Kalno pamokslas, palyginimas apie vynuogyno darbininkus)
4. Rolando giesmė
5. Senovės rytų poezija (pasirinktinai)
6. M. de Servantesas Savedra (M. de Cervantes Saavedra). Don Kichotas
7. V. Šekspyras (W. Shakespeare). Karalius Lyras
8. Ž. B. Moljeras (J. B. Molière). Tartiufas
9. A. Mickevičius (A. Mickiewicz). Konradas Valenrodas
10. O. de Balzakas (H. de Balzac). Eugenija Grande

11. R. M. Remarkas (R. M. Remarque). Vakarų fronte nieko naujo
12. Dž. Selindžeris (J. D. Salinger). Rugiuose prie bedugnės
13. U. Eko (U. Eco). Rožės vardas
14. J. Gorderis (J. Gaarder). Mergaitė su apelsinais

3-4  gimn. kalsių mokiniams

 

VIDURINIO UGDYMO LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS

PRIVALOMI PROGRAMINIAI AUTORIAI.

KŪRINIŲ TEKSTŲ ELEKTRONINIAI ŠALTINIAI

 

 

 1. Į pirmąją lentelės skiltį įrašyti:
 • Privalomų autorių kūriniai, privalomi bendrajam ir išplėstiniam kursui.
 • Privalomi konteksto autoriai – lietuvių ir visuotinės literatūros.
 • Paryškinti konteksto autorių kūriniai privalomi bendrajam ir išplėstiniam kursui;
 • Pabraukti  konteksto autorių kūriniai privalomi tik išplėstiniam kursui.

2. Antrojoje lentelės skiltyje pateikiamos nuorodos, kur elektroninėje erdvėje galima rasti nurodytų kūrinių tekstus.

3. Tais atvejais, kai Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrojoje programoje prie privalomų autorių nurodyta apsakymų ar poezijos rinktinė ir programos priede pateikiami konkretūs rekomenduojami kūriniai, antrojoje lentelės skiltyje pateikiamos tik minėtame priede pateiktų kūrinių nuorodos.

 

Privalomi autoriai

 

Privalomi konteksto autoriai

 

Kūrinių tekstai

 

 

M. Mažvydas.

Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba)

 

KNYGELĖS PAČIOS BYLO LIETUVININKUMP IR ŽEMAIČIUMP

http://www.antologija.lt/texts/3/tekstas/1.html

 

http://lietuvos.istorija.net/lituanistica/catechismusa1547.htm

 

http://www.nemokamosknygos.lt/uploads/files/Martynas_Mazvydas_Katekizmas.pdf

 

M. Daukša.

Postilė

(Prakalba į malonųjį skaitytoją)

PRAKALBA Į MALONŲJĮ SKAITYTOJĄ http://www.antologija.lt/texts/4/tekstas/1.html

 

 

J. Radvanas.

Radviliada (I d. 31-96 eil., III d. 85-169 eil. )

RADVILIADA http://www.llti.lt/failai/SLL23_Publ_Radvanas.pdf

V. Šekspyras

(W. Shakespeare).

Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154)

Hamletas

SONETAI (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154)

 

HAMLETAS

M. K. Sarbievijus.

Lyrika (pasirinkti eilėraščiai)

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

RINKTINĖ LEMTIES ŽAIDIMAI:

I, 4. KRISPUI LEVINIJUI 
Kad nepasitikėtų per daug jaunyste
http://www.antologija.lt/texts/5/tekstas/1.html#1.4
 
I, 7. TELEFUI LIKUI 
Skundžiasi likimo ir sėkmės nepastovumu
http://www.antologija.lt/texts/5/tekstas/1.html#1.7
 
IV, 12. JANUI LIBINIJUI 
Teisina savo vienišumą
http://www.antologija.lt/texts/5/tekstas/4.html#4.12
 
IV, 35. PAULIUI KOZLOVIJUI
http://www.antologija.lt/texts/5/tekstas/4.html#4.35
 
31. DIEVIŠKOSIOS MEILĖS STRĖLĖ 
Sužeidei mano širdį (Gg 4,9)
http://www.antologija.lt/texts/5/tekstas/6.html#6.31
 

K.Donelaitis.

Metai

METAI:

PAVASARIO LINKSMYBĖS

http://www.antologija.lt/texts/6/tekstas/1.html

 

VASAROS DARBAI

http://www.antologija.lt/texts/6/tekstas/2.html

 

RUDENIO GĖRYBĖS

http://www.antologija.lt/texts/6/tekstas/3.html

 

ŽIEMOS RŪPESČIAI

http://www.antologija.lt/texts/6/tekstas/4.html

 

J. V. Gėtė (Goethe).

Faustas.  I dalis,  II dalies pabaiga

FAUSTAS

http://www.spauda.lt/skaityti/poetry/faustas.htm

A. Mickevičius.

Eilėraščiai Romantika

Odė jaunystei

Akermano stepės

 

Vėlinės, II, IV dalis

 

Poema Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.)

ROMANTIKA

 

ODĖ JAUNYSTEI

AKERMANO STEPĖS

 

PONAS TADAS (I KN. 1–40 EIL.)

 

VĖLINĖS, II, IV DALIS

 

A.Baranauskas.

Anykščių šilelis

ANYKŠČIŲ ŠILELIS

http://www.antologija.lt/texts/17/tekstas/1.html

 

http://www.nemokamosknygos.lt/uploads/files/Antanas_Baranaus kas_Anyksciu_silelis.pdf

 

http://poezija.sdf-eu.org/baran1.html

 

V. Kudirka.

Tautiška giesmė

Varpas

Labora

Iš mano atsiminimų keletas žodelių

 

TAUTIŠKA GIESMĖ

http://www.antologija.lt/texts/22/tekstas/3.html#tautiska

 

VARPAS

http://www.antologija.lt/texts/22/tekstas/1.html

 

LABORA

http://www.antologija.lt/texts/22/tekstas/1.html

 

IŠ MANO ATSIMINIMŲ KELETAS ŽODELIŲ

Maironis.

Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai)

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

TAIP NIEKAS TAVĘS NEMYLĖS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/1.html#taip_niekas

 

MANO GIMTINĖ

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/1.html#mano_gimtine

 

JEI KADA PANČIAI NUKRIS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/3.html#jei_kada

 

MIŠKAS ŪŽIA

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/3.html#miskas

 

UŽTRAUKSME NAUJĄ GIESMĘ

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/4.html#uztrauksme

 

NEBEUŽTVENKSI UPĖS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/4.html#nebeuztvenksi

 

LIETUVA BRANGI

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/4.html#lietuva

 

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/4.html#kur

 

VILIJA (NERIS)

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/7.html#vilija

 

VILNIUS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/7.html#vilnius

 

TRAKŲ PILIS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/8.html

 

OI NEVERK, MATUŠĖLE!

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/4.html#oi

 

MILŽINŲ KAPAI

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/9.html#milzinu

 

NUO BIRUTĖS KALNO

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/8.html#nuo

 

VAKARAS (ANT EŽERO KETURIŲ  KANTONŲ)

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/8.html#vakaras

 

IŠNYKSIU KAIP DŪMAS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/1.html#isnyksiu

 

PAVASARIS http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/1.html#pavasaris

 

VASAROS NAKTYS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/2.html

 

UŽMIGO ŽEMĖ

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/2.html#uzmigo

 

UOSIS IR ŽMOGUS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/2.html#uosis

 

J. ST.

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/2.html#j

 

SUDIEU

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/5.html#sudieu

 

MERGAITĖ

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/3.html#mergaite

 

MARIJOS GIESMĖ

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/3.html#marijos

 

SPJAUKI, DRAUGUŽI, Į VISKĄ!

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/7.html

 

ŠATRIJOS KALNAS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/9.html#satrijos

 

 

VAKARO MINTYS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/12.html#vakaro

 

J. Biliūnas.

Liūdna pasaka

Pasirinkti apsakymai

 

 

 

 

 

 

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

VAGIS http://www.antologija.lt/texts/28/tekstas/10.html

LAZDA http://www.antologija.lt/texts/28/tekstas/17.html

UBAGAS h

J. Tumas-Vaižgantas.

Dėdės ir dėdienės

DĖDĖS IR DĖDIENĖS

http://www.antologija.lt/texts/31/turinys_l.html

V. Krėvė.

Skirgaila

 

SKIRGAILA

http://www.antologija.lt/texts/33/turinys_l.html

Šatrijos Ragana.

Sename dvare

SENAME DVARE

http://www.antologija.lt/texts/29/turinys_l.html

 

V. Mykolaitis-Putinas.

Tarp dviejų aušrų

Altorių šešėly

 

ALTORIŲ ŠEŠĖLY

http://www.antologija.lt/texts/37/turinys_l.html

 

TARP DVIEJŲ AUŠRŲ:

ROMANSAS

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html

 

PAVASARIO SAULĖJ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#pavasario

 

VIDURNAKTĮ

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#vidurnakti

 

RUDENIO NAKTĮ

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#rudenio

 

TEGU TAVE DIEVAI

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#tegu

 

RŪPINTOJĖLIS

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#rupintojelis

 

IŠ SAULĖTŲ VAIŠIŲ

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#is

 

PASAKA

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#pasaka

 

ANT GĘSTANČIO LAUŽO

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#ant

 

JUODAS ANGELAS

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#juodas

 

NOKTIURNAS

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#nokturnas

 

PALAIMINKI MANE http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#palaiminki

 

TYLŪS IR NYKŪS

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#tylus

 

FANTAZIJOS

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#fantazijos

 

PAVASARIO ŽEMĖ

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html

 

SKRISKI, ARE

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#skriski

 

ŽEMEI

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#zemei

 

DŽIAUKIS, ŽEME

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#dziaukis

 

MARGI SAKALAI

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#margi

 

GALIŪNAS

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#galiunas

 

GEDULA

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#gedula

 

VIRŠŪNĖS IR GELMĖS

1. ĮVADA

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#ivada

 

2. VIRŠŪNĖ

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#virsune

 

3. ILGESYS

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#ilgesys

 

4. ĮSPĖJIMAS

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#ispejimas

 

5. PASKANDINTOJO VARPO GIESMĖ

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#paskandintojo

 

6. GELMIŲ DANGUS

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#gelmiu

 

7. LOPŠINĖ

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#lopsine

 

GIMIMO NAKTĮ

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#gimimo

 

PRISIKĖLIMAS

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#prisikelimas

 

KĖLĖSI LAISVĖ

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/03.html

 

ANT TEMSTANČIO TAKO

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/03.html#ant

 

MERKIASI SAULĖ

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/03.html#merkiasi

 

PROLOGAS Į GEDIMINO SAPNĄ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/03.html#prologas

 

IŠ AUKSINIŲ RĖMŲ

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/03.html#is

 

NULENKIME GALVAS

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/03.html#nulenkime

 

NERANDAMAI

 http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html

 

POETO MEILĖ

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#poeto

 

PLAŠTAKEI

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#plastakei

 

DŪMUOS CIGARO

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#dumuos

 

TRYS TOSTAI

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#trys

 

TAURĖ

 http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#taure

 

 

VERGAS

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#vergas

 

PESIMIZMO HIMNAI http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#pesimizmo

 

PABAIGA

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#pabaiga

 

J. Savickis.

Novelės

 

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

KOVA

http://www.antologija.lt/texts/35/tekstas/16.html

 

FLEITA

http://www.antologija.lt/texts/35/tekstas/15.html

 

VAGIS

http://www.antologija.lt/texts/35/tekstas/04.html

 

AD ASTRA

http://www.antologija.lt/texts/35/tekstas/14.html

 

JONO GRAUŽOS NUOTYKIAI

http://www.antologija.lt/texts/35/tekstas/38.html

 

MĖNESIENA

http://www.antologija.lt/texts/35/tekstas/37.html

J. Aistis.

Pasirinkti eilėraščiai

 

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

PROLOGAS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/01.html

 

APIE PAVASARĮ

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/01.html#apie

 

RUGPJŪČIO NAKTIS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/02.html

 

IR PASAKYS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/02.html#ir

 

ANDAI

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/02.html#andai

 

LORELEI

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/02.html#lorelei

 

DŽIAZAS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/02.html#dziazas

 

ŠV. PRANCIŠKUS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/02.html#pranciskus

 

LAIMĖS LINK

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/03.html#laimes

 

MIŠKAS IR LIETUVIS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/03.html#miskas

 

PEIZAŽAS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/03.html#peizazas

 

KARALIAUS ŠUO

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/03.html#karaliaus

 

ĖJAU LAUKAIS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/03.html#ejau

 

KŪRIMO VALANDA

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/04.html#kurimo

 

PERSEVALIS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/04.html#persevalis

 

AK, KAIP GERA MAN...

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/04.html#ak

 

IMAGO MORTIS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/04.html#imago

 

SNAIGĖ

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/05.html#snaige

 

KARAVANAS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/06.html#karavanas

 

KATARSIS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/07.html#katarsis

 

MAN TAVE

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/07.html#man

 

VIENAS KRAUJO LAŠAS...

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/12.html#vienas

H. Radauskas.

Pasirinkti eilėraščiai

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

PASAKA

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/07.html

 

FONTANAS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/07.html#fontanas

DAINOS GIMIMAS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html

 

HOMERO JAUNYSTĖ

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#homero

 

GIRTUOKLIS GRĮŽTA NAMO

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#girtuoklis

 

LAIŠKAI SAU PAČIAM

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#laiskai

 

STRĖLĖ DANGUJE

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#strele

ŠVENTĖ PARKE

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#svente

 

GĖLĖ IR VĖJAS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#gele

 

KAŠTANAS PRADEDA ŽYDĖT

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#kastanas

 

LIETUS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/06.html#lietus

 

RUDENS VEIDAS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/06.html#rudens_veidas

 

ANGELAS IR SESUO ANGELIKA

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/06.html#angelas

 

VAKARAS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/06.html#vakaras

 

PAVASARIO NAKTIS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/06.html#pavasario

 

ŽIEMOS DAINA

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/03.html

 

VENEROS GIMIMAS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/04.html#veneros

 

KATĖS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/01.html#kates

 

RAUDONI MEDŽIAI

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/02.html#raudoni

 

VIENARAGIS

http://www.spauda.lt/skaityti/radausk.htm

MERGAITĖ PAJŪRY

 

BALTI MALŪNAI

F. Kafka.

Metamorfozė

METAMORFOZĖ

http://www.tekstai.lt/buvo/versti/kafka/metamorf.htm

S. Nėris.

Prie didelio kelio

 

 

 

PRIE DIDELIO KELIO

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html

MAIRONIUI                                      http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html

AR ŽIBURĖLIS LAUKS                          http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#ar

JEI AŠ NESUGRĮŽTAU...           http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#jei

DAGILĖLIS                         http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#dagilelis

RUGSĖJO ŽVAIGŽDĖS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#rugsejo

VĖL SNIEGTI                             http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#vel

ODISĖJA                              http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#odiseja

TROŠKULYS                http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#troskulys

KUR BALTAS MIESTAS              http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#kur

LAIŠKELIS                        http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#laiskelis

AŠ TAU PAVYDŽIU                     http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#as

KAIP TAVE MYLĖTAU                http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#kaip

NAMO                                        http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#namo

PRIE ŠALTINIO                         http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#prie

ATEIK!                                    http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#ateik

ŠIRVINTA                            http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#sirvinta

TOLIMAS SAPNAS                http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#tolimas

PRIE DIDELIO KELIO                  http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html

PARTIZANAI MIŠKUOS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#partizanai

SAKALAI BROLELIAI           http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#sakalai

RUDENS NAKTYS                 http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#rudens

VĖLINĖS                            http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#velines

STEPĖS                                  http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#stepes

PUSNYS                           http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#pusnys

UŽPUSTYTI KELIAI           http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#uzpustyti

DIDELIAM NAME        http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#dideliam

BENDRAKELEIVIS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#bendrakeleivis

BETEISĖ                           http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#beteise

SAVĘS AŠ GAILIUOS                 http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#saves

PELĖDA                             http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#peleda

UŽ GYVYBĘ TU BRANGESNĖ                                 http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/03.html

LIETUVAI                            http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/03.html#lietuvai

KAS PRIESPAUDĄ ŠITĄ PAKELS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/03.html#kas

TĖVYNEI                            http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/03.html#tevynei

MYLI TĖVIŠKĘ LIETUVIS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/03.html#myli

DAINUOK, ŠIRDIE, GYVENIMĄ http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html

KODĖL TYLI ŽEMĖ                  http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html#kodel

LAKŠTINGALA NEGALI NEČIULBĖTI http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html#lakstingala

GRĮŽKIT                               http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html#grizkit

AŠ SAKALĖLIS                       http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html#as

VILTIS                                      http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html#viltis

SUGRĮŽIMAS                   http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html#sugrizimas

SAULYTĖ                                             http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/05.html

RUDENĮ                               http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/05.html#rudeni

DONELAITIS                   http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/05.html#donelaitis

ŽANDARAI IŠVEŽĖ MOKYTOJĄ http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/05.html#zandarai

NELAUKTOJI                          http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/05.html#nelauktoji

MOČIUTĖ                        http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/05.html#mociute

LAUK MANĘS                                    http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html

TAVĘS AŠ LAUKIAU                http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#taves

NEGĘSK, ŽIBURĖLI              http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#negesk

KĄ PASAKYTŲ MOTINĖLĖ http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#ka

VILNELE!                               http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#vilnele

MES EILINIAI                           http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#mes

JŲ VELTUI LAUKS                         http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#ju

VIRKDO VĖJAS                       http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#virkdo

 

B. Sruoga.

Dievų miškas

 

DIEVŲ MIŠKAS

http://www.antologija.lt/texts/5/turinys.html

 

A. Škėma.

Balta drobulė

 

BALTA DROBULĖ

http://www.antologija.lt/texts/58/turinys_l.html

 

A. Kamiu (Camus).

Svetimas

SVETIMAS

 

V. Mačernis.

Metai (pasirinkti sonetai)

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

7 [VIDUNAKTĮ DAŽNAI]       http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#7

12 [SAVO SIELĄ, ALKANĄ KAIP ŽVĖRĮ] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#12

13 [MES NEŽINOME KAM, BET GYVENTI] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#13

19 [ATEIK, NAKTIE, IR BŪKI MANO MYLIMA!] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#19

21 [MANO SIELA ŠIANDIEN SUNKIAI SERGA] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#21

25 [EINU, BET NEŽINAU, Į KUR NUEISIU] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#25

ŽIEMOS SONETAI

2 [PASIILGAU SAVO MYLIMOS DUKRYTĖS] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#2

4 [AŠ BUVAU VISADA PER DAUG RIMTAS] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#4

9 [GARSUS TOREADOR, MIRTIS BAISIOJI] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#9

10 DON JUAN                        http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#10

24 [BŪK, GYVENIME, MAN NETEISINGAS] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#24

25 [MAN NERAMU. AŠ SAVO NERIMĄ BANDAU] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#25

28 [NORĖČIAU JUMS KAIP KNYGĄ NUO PRADŽIOS ATSKLEISTI] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#28

29 [NEATIMKI, DIEVE, IŠ MANĘS KLYDIMO TEISĖS] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#29

31 [O BUVO METAI, GYVENAU KAIP NEREGYS] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#31

34 [KIEKVIENĄ RYTĄ MYLIMA, PRAEIDAMA PRO MANO LANGĄ]         http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#34

PAVASARIO SONETAI

1 [DIDELI IR MONOTONIŠKI, IR ABEJINGI]  http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/04.html

3 [PRAEINANČIAM PASAULYJE PRAEISIU] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/04.html#3

VASAROS SONETAI

1 [ATLEISK, REŽISIERIAU, AŠ TAIP ESU IŠSEKĘS] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/05.html

2 [IŠ VARGINANČIO TRIUKŠMO, GATVIŲ DULKINŲ IR SAULĖS]            http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/05.html#

PAVARGIMAS         http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/10.html#pavargimas

 

B. Krivickas.

Pasirinkti eilėraščiai

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

RUDENIO LYGUMOSE

 

LAUKINIŲ ROŽIŲ ŠLAMESYS

 

VIENĄ VASARĄ

 

RUDENS MELODIJA

 

ŽIEMA

 

ŽIAURUSIS DIEVAS

 

DOVYDAS PRIEŠ GALIJOTĄ

 

Just. Marcinkevičius. Mažvydas

Pasirinkti eilėraščiai

 

 

MAŽVYDAS

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

RINKTINĖ AMŽINO RŪPESČIO PIEVA:

 

MOČIUTĖS MŪSŲ

 

ANAPUS NEMUNO

 

SENA ABĖCĖLĖ

 

GYVENIMAS

 

NEŠI MANE ARČIAU SAVĘS, ŽEMELE...

 

DU EILĖRAŠČIAI

 

KAD GIEDOČIAU TAVE

 

NUSILENKIMAS ŽOLEI

 

IŠVADA

 

PASIGAILĖJIMO ARBA VĖLINIŲ SONETAS

 

LOPŠINĖ GIMTINEI IR MOTINAI

 

EILĖRAŠČIO ARTĖJIMAS

 

AMŽIAUS PABAIGA, V

 

DIENA ATRIŠTOM AKIM (1989 M. VASARIO 16-OJI)

 

ANT VASAROS KAKLO ŠERMUKŠNIAI JAU NOKSTA

 

DĖKOJIMAS UŽ RUDENINĮ SAULĖS SPINDULĮ

 

...APGRAIBOMIS, PRIE ŠULINIO SENO PASILENKIAU...

 

M. Katiliškis.

Miškais ateina ruduo

MIŠKAIS ATEINA RUDUO

http://www.antologija.lt/texts/59/turinys_l.html

 

J. Aputis.

Keleivio novelės (pasirinkti apsakymai)

 

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

KELEIVIO NOVELĖS:

 

VAKARĖJANT GRAŽIOS DOBILIENOS

 

LIDIJA SKOBLIKOVA IR TĖVO ŽINGSNIAI

 

ĮVEIKTI SAVE

 

ŠŪVIS PO MARAZYNO ĄŽUOLU

 

UŽŠALUSIOS SKULPTŪRŲ AKYS

S. Geda.

Pasirinkti eilėraščiai

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

RINKTINĖ MOKYKLAI GEDIMINO VALSTYBĖS FRAGMENTAS:

 

LIETUVOS ATSIRADIMAS

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/geda/pedos.htm#atsiradimas

 

BUVAU Į LIETUVĄ IŠĖJĘS..

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/geda/pedos.htm#isejes

 

POEMA STRAZDAS (DALIS ŽEMĖS ARIMAS)

http://www.tekstai.lt/component/content/article/1083-sigitas-geda-strazdas.html

 

POEMA DELČIA RUDENĖ DEIVĖ (III DALIS)

http://www.tekstai.lt/component/content/article/1084-sigitas-geda-26-rudens-ir-vasaros-giesmes.html

 

POEMA BILHANA (I PYNĖ)

http://www.tekstai.lt/component/content/article/1085-menulio-ziedai.html

 

POEMA NAKTIES ŽIEDAI (SEPTYNEILIS APIE NEBYLIĄJĄ PRAPULTĮ)

http://www.tekstai.lt/component/content/article/1085-menulio-ziedai.html

 

ARKLYS SIŪBUOJA ŽALIĄ HORIZONTĄ...

 

JOTVINGIŲ ŽEMĖ

POEMA NAKTIES ŽIEDAI (VIEŠPATIES ROŽIŲ ILGESYS)

 

TRIEILIAI BIRŽELIO NAKTĮ

 

CIKLAS MAIRONIO MIRTIS

 

GIESMĖ APIE PASAULIO MEDĮ

 

GIESMĖ APIE GIMTĄJĄ PIRKIĄ

 

GIESMĖ APIE ŠVENTĄJĄ LIETUVOS UPĘ

 

SONETAS ANDRIUI VIŠTELIUI

 

SONATA

 

GEDIMINO VALSTYBĖS FRAGMENTAS

 

HIMNAS LAUKŲ KROSNELEI

 

M. Martinaitis.

Pasirinkti eilėraščiai

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

SEVERIUTĖS RAUDA

http://www.tekstai.lt/component/content/article/2598-marcelijus-martinaitis-saules-graza.html

 

KVAILUTĖS ONULĖS RAUDA

http://www.tekstai.lt/component/content/article/2598-marcelijus-martinaitis-saules-graza.html

 

KAIP KUKUTIS PROTĄ ATGAVO

http://www.tekstai.lt/component/content/article/2601-marcelijus-martinaitis-kukucio-balades.html

 

NAKVYNĖ PAS ŽEMAITĮ KUKUTĮ

http://www.tekstai.lt/component/content/article/2601-marcelijus-martinaitis-kukucio-balades.html

 

PRISIMINIMAS (SERBENTA)

http://rugelis.night.lt/martinaitis/eilerasciai2.htm

 

KUKUTIS MUŠA SAVO MIRTĮ

http://www.tekstai.lt/component/content/article/2603-marcelijus-martinaitis-toli-nuo-rugiu.html

 

KUKUČIO APSILANKYMAS VILNIUJE

http://www.tekstai.lt/component/content/article/2600-marcelijus-martinaitis-kukucio-balades.html

 

KUKUTIS NORI PAMATYTI TĖVYNĘ

http://www.tekstai.lt/component/content/article/2601-marcelijus-martinaitis-kukucio-balades.html

KAI SIRPSTA VYŠNIOS SUVALKIJOJ

http://www.tekstai.lt/component/content/article/2602-marcelijus-martinaitis-tie-patys-zodziai.html

 

K. B. MARGARITAI APIE VIRTUALIĄ TIKROVĘ

http://www.tekstai.lt/component/content/article/2639-marcelijus-martinaitis-kb-itariamas.html

 

NEŽINOMO DAILININKO PAVEIKSLAS

 

PASKUTINIS ATSISVEIKINIMAS SU KUKUČIU

 

TVANAS

 

AŠARA, – DAR TAU ANKSTI

 

MANO ŽEMĖ SULAUKĖ AMNESTIJOS

 

SUTARTINĖ

 

IŠLEISTUVIŲ NUOTRAUKA ALEKNYNĖS MOKYKLOJE

 

PRISIMINIMAS (PASERBENTY GIEDANT MOJAVAS)

 

DAINA APIE SMURTĄ

 

DAINA APIE NEPARAŠYTĄ EILĖRAŠTĮ

 

Č. Milošas.

Pasirinkti eilėraščiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

MANO TĖVYNĖJE

 

CAMPO DI FIORI

 

MITTELBERGHEIM

 

NIEKAD TAVĘS, MIESTE

 

ŽUVIS

 

VALANDA

 

RUE DESCARTES

 

FILOLOGIJA

 

SODYBA

 

LANKA

J. Vaičiūnaitė.

Pasirinkti eilėraščiai

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

UŽSIDEGA KAVINIŲ UGNYS

http://www.tekstai.lt/component/content/article/4723-judita-vaiciunaite-eilerasciai-is-rinkinio-vtrunges-1966.html

 

STACCATO

http://www.tekstai.lt/component/content/article/4730-judita-vaiciunaite-eilerasciai-is-rinkinio-smuikas-1984.html

 

FUNIKULIERIUS

 

KAVINUKAS SU PASTORALĖM

 

ATEIS SEKMADIENIS

 

VILNIUS. MIESTO VARTAI

 

SAULĖGRĄŽA

 

IZO ROŽĖS

 

KANONAS BARBORAI RADVILAITEI

 

SENOS FOTOGRAFIJOS

 

TRYS GULBĖS

 

KADRILIS

 

GELTONI NAMAI SU VERANDOM

 

SNIEGO GNIŪŽTĖS

 

 

A. Marčėnas.

Eilinė (pasirinkti eilėraščiai)

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

TAIP

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/marcenas/angelas.htm#taip

 

METAI BE ŽIOGO

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/marcenas/metaibez.htm#beziogo

 

SIAURUKAS ČIA SUKA Į SAULĘ

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/marcenas/vargsas.htm#isaule

 

ĮTAKOS

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/marcenas/deveti.htm#itakos

 

KARTAIS ABEJOJU AUTORYSTE

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/marcenas/pasaulia.htm#autoryste

 

REGNUM MMIII

http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=716&kas=straipsnis&st_id=2889

 

MAXIMA

http://www.tekstai.lt/component/content/article/5825-aidas-marcenas-maxima-is-rinkinio-pasauliai-2005.html

 

KONTAKTAI

http://www.tekstai.lt/buvo/metai/200501/marcenas.htm#kontaktai

 

KLAIDA

 

ERŠKĖČIŲ KRŪMAS DŪZGIA

 

ŠITOJ ERDVĖJ PRIEŠ PAT UŽMINGANT

 

MANO NERIS

 

GRUODIS

 

RADAUSKO NUŽUDYMAS

 

ŽIEDLAPIS KRIS Į TENAI

 

VIDURNAKTIS

 

PLIKLEDIS KATEDROS AIKŠTĖJE

 

SECOND HAND

 

DU BANDYMAI

 

BEVEIK LIGI ŠVENTOSIOS

 

J. Kunčinas.

Tūla

TŪLA

 

M. Ivaškevičius. Madagaskaras

 

MADAGASKARAS