SKUODO PRANCIŠKAUS ŽADEIKIO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKOS LANKYTOJŲ APTARNAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU TAISYKLĖS

 

1. Bibliotekos darbas atnaujinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“. Lankytojų aptarnavimas atnaujinamas nuo 2020 m. balandžio 27 d.“

2. Informacija apie paslaugų teikimą:

atnaujinama tik dokumentų (knygų, vadovėlių žurnalų ir laikraščių) išdavimo ir grąžinimo paslauga;

 nuo 2020 m. balandžio 27 d. iki karantino pabaigos gimnazijos bibliotekos lankytojai aptarnaujami bekontakčiu būdu prie bibliotekos durų (su langeliu) nuo 9.00 val. iki 13.00 val.;

lankytojai, atėję į gimnaziją, privalo dezinfekuoti rankas, dėvėti apsaugines kaukes ir mūvėti pirštines. Prie bibliotekos durų laikytis saugaus 2 metrų atstumo;

 gražinamus dokumentus palikti prie bibliotekos durų ant stalo. Lankytojas grąžinamus dokumentus sudeda į maišelį su lapeliu. Lapelyje užrašo savo duomenis (VARDĄ, PAVARDĘ, KLASĘ ir ELEKTRONINĮ PAŠTĄ). Maišelį su grąžinamais dokumentais paruošti namuose. Dokumentai bus 72 val. karantinuojami (atskiroje patalpoje);

 II ir IV gimnazijos klasių mokiniai privalo visus iš bibliotekos paimtus dokumentus (iki nustatyto laiko) grąžinti bibliotekai. Neatsiskaitęs mokinys bus informuotas el. paštu bibliotekininko arba klasės auklėtojo. Mokiniui neatsiskaičius su biblioteka nebus išduodamas baigimo dokumentas;

 mokyklinius vadovėlius bus galima grąžinti pasibaigus ugdymo procesui, gimnazijos administracijai nustačius atsiskaitymo laiką, analogiška tvarka.

3. Reikalui esant nustatytos taisyklės gali būti keičiamos.

 

Paruošė

Bibliotekos vedėja

Danutė Pakulienė