VIRTUALŪS PASAKOJIMAI

 
   Minint archeologės, antropologės, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtojos Marijos Gimbutienės šimtmetį. http://eparodos.mab.lt/

     KNYGŲ  KALĖDOS – 2020“ akcija baigėsi. Akcijos  metu gimnazijos bibliotekai padovanota 14 knygų

 

 

    DĖKOJAME

I a klasei  ir auklėtojai Ingridai Momkienei;

IVa klasei ir auklėtojai Laimutei Ronkaitienei.

   

    DĖKOJAME 

 Ilonai Katkienei gyvenančiai Šveicarijoje.  

 

  Didelis AČIŪ Jums visiems, kurie įsijungėte į akciją ir  savo gerumu pasidalinote.    Padovanotos  knygos pradžiugins mūsų skaitytojus. 

 

 

    Akcijos „Knygų Kalėdos – 2020“ metu P. Žadeikio gimnazijos bibliotekai padovanotos  knygos

Eil. Nr.

Dovanotojai

 Autorius, knygos

pavadinimas                     

Kaina (Eur/vnt)     

1.

IV a klasė aukl. L. Ronkaitienė

J. Irving Malda už Oveną Minį

1 vnt.

2.

IV a klasė aukl. L. Ronkaitienė

H. Wassmo Tos akimirkos

1 vnt.

3.

Danutė Pakulienė

Larsas Myttingas Seserų varpai

1 vnt.

4.

I a klasė aukl. I. Momkienė

I. Šeinius Belaukians

1 vnt.

5.

I a klasė aukl. I. Momkienė

J. Grušas Laimingasis

1 vnt.

 

 

Biblioketai dovanoti pinigai:

 

 

 

 

 

 

Ilona Katkienė

Gyvenanti Šveicarijoje

100,00 Eur

 

 

NUPIRKTOS KNYGOS

 

1

 

 

Irena Saulutė Valaitytė Špakauskienė

Manėme, kad plaukiame į Ameriką

1 vnt.

2

 

Kristijonas Donelaitis  Metai

2 vnt.

3

 

Anne Griffin

Kai viskas pasakyta

1 vnt.

4

 

Bernardine Evaristo

Mergaitė, moteris, kita

1 vnt.

 

5

 

Robert Menasse Sostinė

1 vnt.

6

 

Johann Wolfgan Goethe

Faustas

2 vnt.

 

7

 

Tara Westover Apšviestoji

1 vnt.

                                                                                                         

                                                                               Viso: 14 knygų

 

DĖKOJAME visiems dalyvavusiems akcijoje „Knygų Kalėdos -  2020“

                                 

 

 Poezijos legenda  1920-09-06 -1979-03-27 – 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

 (virtuali paroda)

 

Paulius Širvys

 

Biografija

 

 Povilas (Paulius) Širvys gimė 1920 m. rugsėjo 6 d. Padustėlyje, Dusetų valsčiuje. Mirus tėvams su broliu Leonu laikinai glaudėsi pas gimines Degučių kaime, vėliau augo vaikų namuose. Ganė gyvulius, kai užšaldavo ganyklos ir pargindavo galvijus žiemai, lankė Dusetų ir Aleksandravėlės pradžios mokyklas.1940 –1941 m. mokėsi Vilniaus karo mokykloje. Per Antrąjį Pasaulinį karą Raudonosios armijos karys. Karo metu dalyvavo mūšiuose. Besitraukiant, pateko į vokiečių nelaisvę. 1944 m. pabėgo iš Vokietijos nelaisvės ir įstojo į 16-tą lietuvišką diviziją. 1957 m. Maskvos Maksimo Gorkio literatūros institute baigė Aukštuosius literatūros kursus.  1946 – 1962 m. dirbo rajoninių ir respublikinių laikraščių ir žurnalų redakcijose. 1967–1969 m. dirbo Klaipėdos žvejybos laivyne: iš pradžių paprastu jūreiviu, vėliau – tolimojo plaukiojimo laivo vairininku. Eilėraščius pradėjo spausdinti 1947m. Pagal jo eilėraščių tekstus kompozitoriai sukūrė nemažai dainų. P. Širvys sukūrė palyginti nedaug, šiek tiek prozos, truputį išvertė. Poetas, žurnalistas, redaktorius  mirė 1979 m. kovo 27 d. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse.

Kūryba

 Eilėraščius pradėjo spausdinti 1947 m. Pagrindiniai lyrikos motyvai – rūsti karo buitis ir tėvynės gynimo heroika, šviesūs kaimo, vaikystės prisiminimai, tėviškės gamta, tyros, dažnai nelaimingos meilės jausmai. P. Širvys kūrybiškai tęsė tautosakinės lietuvių lyrikos tradicijas. Jo eilėraščiai apie karą savo menine struktūra primena lietuvių liaudies karines istorines dainas. Pagal P. Širvio eilėraščių tekstus kompozitoriai sukūrė nemažai tautoje mėgstamų dainų. P. Širvio eilėraščiai, labai savitai iškalbėti, o kartais išraudoti pačiam gyvenimui, nuolatos atveriančiam randus.

  Kiekvienas rašytojo amžininkas tapo kiek kitokį poeto portretą, skirtingai prisimena ir vertina paskutiniuosius P. Širvio gyvenimo metus bei dienas, tačiau visi sutinka – poeto žodžiai giliai įsismelkė ir vis dar smelkiasi į Lietuvos žmonių širdis.

 Neįkainuojami  mums palikti P. Širvio sielos turtai:

Žygio draugai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1954. – 76 p.

Ošia gimtinės beržai: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956. – 95 p.

Beržų lopšinė: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961. – 154 p.

Vyturėliai dainorėliai: eilėraščiai vaikams (iliustr. Sigutė Valiuvienė). – Vilnius: Vaga, 1965. – 46 p.

Ir nusinešė saulę miškai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1969. – 75 p.

Ilgesys – ta giesmė: rinktinė (dail. Petras Rauduvė). – Vilnius: Vaga, 1972. – 239 p.

Vyturėliai dainorėliai: eilėraščiai vaikams (iliustr. Sigutė Valiuvienė) – 2-asis leid. – Vilnius: Vaga, 1975. – 24 p.

Ilgesys – ta giesmė: rinktinė (dail. Alfonsas Žvilius). – 2-asis leid. – Vilnius: Vaga, 1977. – 244 p.

Ir nusinešė saulę miškai: poezija, proza: rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1984. – 322 p.

Suraski tą žvaigždelę: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984. – 165 p.

Beržai baltieji broliai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1989. – 143 p.

Poezija: – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1993. – 91 p.

Tiesiu toliams rankas: faksimilinis poezijos rinkinys. – Vilnius: Žuvėdra, 1997. – 150 p.

O parodyt širdies negaliu…: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2000. – 179 p.

Linksmas vėjas: eilėraščiai vaikams (sud. Martynas Vainilaitis, iliustr. Sigita Populaigienė). – Vilnius: Žara, 2004. – 30 p.: iliustr. – ISBN 9986-34-118-3

Poezija (sud. Agnė Iešmantaitė). – Vilnius: Žaltvykslė, 2006. – 93 p. – ISBN 9986-06-201-2

Liūnas linguoja – liūlia liūliuoja: poema vaikams (iliustr. Aušra Čapskytė). – Vilnius: Alka, 2007. – 27 p.: iliustr. – ISBN 9955-540-21-4

Tiesiu toliams rankas: eilėraščiai (pakart. faks. leid.). – Vilnius: Žuvėdra, 2007. – 150 p.: iliustr. – ISBN 978-9986-500-21-6

Paulius Širvys: eilėraščiai (sud. Stasys Lipskis). – Vilnius: Žuvėdra, 2011. – 143 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-669-85-2

Kol Nemunas bus: knyga apie Paulių Širvį (Alfredas Guščius, Feliksas Jakubauskas, Paulius Širvys). – Vilnius:     Pozicija, 1991. – 224 p.

 

Įvertinimai:

1973 m. LSSR valstybinė premija už rinktinę „Ilgesys – ta giesmė“

1973 m. „Poezijos pavasario“ laureatas.

 Poeto atminimo įamžinimas:

 Aplankyti Padustėlį – tikrąją poeto tėviškę, kur tebestovi dviejų galų aukštaitiška gryčia su stikliniu prieangiu (namas jau perstatytas), ant sienos kabanti memorialinė lenta primena, kad čia 1920 metais gimė poetas P. Širvys. Sode obuolius sirpina obelys, o pakrašty žaliuoja du didžiuliai seni klevai. P. Širvio atminimas gražiai saugomas ir Zarasuose. Čia poeto vardu pavadinta gatvė, veikia Pauliaus Širvio pagrindinė mokykla.

 

Pauliaus Širvio literatūrinė premija inicijuota 1995 m. minint poeto Pauliaus Širvio 75-ąsias gimimo metines ir teikiama kas dveji metai. Nuo 2008 m. jubiliejinė Pauliaus Širvio premija teikiama kas penkerius metus poeto gimimo dieną − rugsėjo 6-ąją.

  • 1995 m. Marcelijus Martinaitis už lyrikos albumą „Atmintys“
  • 1997 m. Vytautas Skripka už eilėraščių knygą „Vigilijos“
  • 2000 m. Stasys Jonauskas už eilėraščių knygą „Širdis plaka delčią“
  • 2003 m. Onė Baliukonė už poezijos rinktinę „Akmuva“
  • 2005 m. Feliksas Jakubauskas už eilėraščių knygą „Tarp klūpančių medžių“
  • 2007 m. Rimgaudas Valentinas Graibus už eilėraščių knygą „Meilės temperatūra“
  • 2010 m. Juozas Erlickas už knygą „Mano meilė stikliniais kaliošais“
  • 2015 m. Antanas A. Jonynas
  • 2020 m. Jurgitai Jasponytei-Burokienei

 

 

 1995 m. rugsėjo 20 d. Dusetų m. parke atidengta autoriaus I. Užkurnio medžio skulptūra įamžina poeto atminimą. 

 

P. Širvys amžininkų prisiminimuose, dainose ir posmuose:

 https://www.youtube.com/watch?v=Lw4Jbn09U8Y

https://www.youtube.com/watch?v=H48fV-qxjnc

https://www.youtube.com/watch?v=ROv6Ht8uVYc

https://www.youtube.com/watch?v=n0sjPsfFZRs

https://www.youtube.com/watch?v=Y73lYAB3KKs

 https://www.youtube.com/watch?v=3SaO7c0sbQo

https://www.youtube.com/watch?v=m0fMwi7Vjz4

https://www.youtube.com/watch?v=sV1ZVLpjbkE

https://www.youtube.com/watch?v=iOChXP7UsLs

https://www.youtube.com/watch?v=Kk9oZkWTBok

https://www.youtube.com/watch?v=T2Ccf_QgV5Q

https://www.youtube.com/watch?v=z_6OApMJZDs

https://www.youtube.com/watch?v=ROv6Ht8uVYc

https://www.youtube.com/watch?v=sV1ZVLpjbkE