BIBLIOTEKA

GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS TIKSLAS – TEIKTI INFORMACINES, EDUKACINES, KULTŪRINES PASLAUGAS GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI

 

Biblioteka dirba:

Gimnazijos III aukšte

              I – V   8.00 – 16.30

Pietų pertrauka: 12.10- 12.40

Biblioteka užima 170m2 plotą, kurį sudaro abonementas, skaitykla (I) ir skaitykla (II).

Fondą sudaro: 11 562 dokumentų.

Vadovėlių: 5 063 egz.

Nuo 2008 metų sausio mėnesio gimnazijos biblioteka skaitytojus aptarnauja LIBIS posistemio kompiuterizuota programa.

Kontaktai:

Danutė Pakulienė – bibliotekos vedėja, e.p.: svbzadeipak@gmail.com

 

ABONEMENTAS – tai grožinės, dalykinės literatūros erdvė. Čia rasite:

 • Lietuvių ir užsienio autorių literatūrą jaunimui;
 • Lietuvių autorių literatūrą;
 • Užsienio autorių literatūrą;
 • Dalykinę literatūrą;
 • Vadovėlius.

 

SKAITYKLA (I) –tai vieta, skirta mokymui(si), skaitymui, poilsiui. Kviečiame naudotis:

 • Enciklopedijomis;
 • Žodynais;
 • Žinynais;
 • Dalykine literatūra;
 • Skaitmeninėmis laikmenomis;
 • Laikraščiais ir žurnalais;
 • Stalo žaidimais (šachmatais, šaškėmis).

 

   Skaitykloje ruošiamos parodas, skirtos valstybinių švenčių, rašytojų jubiliejų paminėjimui. Skaityklos stende skelbiama aktuali ir svarbi informacija bendruomenei.

SKAITYKLA (II) – tai pamokoms, seminarams, projektinių darbų pristatymui, diskusijoms, renginiams skirta patalpa. Kviečiame naudotis:

 • Dalykine literatūra;
 • Skaitmeninėmis laikmenomis.

BIBLIOTEKOS VEIKLA:

              

 •   Skaitytojus aptarnauja su LIBIS programa;
 •   Užsako ir tvarko dalykinę, grožinę bei privalomą programinę literatūrą;
 •   Užsako ir tvarko vadovėlius;
 •   Išduoda ir surenka vadovėlius iš mokytojų ir mokinių;
 •   Užsako ir išduoda periodinę spaudą;
 •   Teikia individualią informacijos paiešką mokytojams ir mokiniams;
 •   Rengia teminius informacinius aplankus;
 •   Informuoja apie naujai gautus leidinius;
 •   Kaupia mokinių projektinius darbus;
 •   Skelbia rekomenduojamų ir privalomų perskaityti knygų sąrašus mokiniams;
 •   Prižiūri darbą skaityklose;
 •   Ruošia parodas ir stendus sukakčių ir valstybinių švenčių paminėjimui;
 •   Atsakinga už išeinančių darbuotojų ir mokinių atsiskaitymą su biblioteka.