PROJEKTAS SKUODO DIDŽIAVYRIŲ KELIAIS

     Birželio 7d. prasidėjo moksleivių pilietinis projektas , kuris skirtas susipažinti su kanauninko Pranciškaus Žadeikio , istoriko, rašytojo Simono Daukanto ir kunigo , gydytojo, botaniko Jurgio Pabrėžos veikla. Projekto dalyviai susipažino su talentingais ir garsinusiais mūsų kraštą asmenybėmis , galėjo didžiuotis savitu kultūros paveldu. Pirmų klasių gimnazistai aplankė Simono Daukanto klėtelę Kalvių kaime, lankėsi Jurgio Pabrėžos gimnazijoje Kretingoje, susitiko su pranciškonų vienuoliais. Moksleivius į pažintinę kelionę lydėjo mokytojai Irena Nomgaudienė, Daina Markauskienė ir Irmantas Viščiūnas.

Projekto dalyvė 1c kl. Mokinė Greta Kaupaitė

Paminėta Pasaulinė diena be tabako

     Kiekvienais metais gegužės 31 d. Pasaulio sveikatos organizacija mini Pasaulinę dieną be tabako. Šios dienos minėjimo tikslas yra pabrėžti tabako ir jo gaminių vartojimo sukeliamas sveikatos problemas bei skatinti jų vartojimo mažinimo politiką.

     Šių, 2018 – tųjų , metų Pasaulinės dienos be tabako tema – „Tabakas ir širdies ligos“. Kompanija skirta skatinti visuomenės sąmojingumą apie glaudų ryšį tarp rūkymo bei širdies ir kraujagyslių sistemos ligų.

     Minint Pasaulinę dieną be tabako gimnazijoje vyko viktorina „ Ką žinai apie rūkymą ?“, kurioje dalyvavo I g. klasių mokiniai. Viktorinos tikslas – vykdyti prevencinę veiklą, įtraukiant kuo daugiau moksleivių, formuoti neigiamą požiūrį ir nuostatas į tabako paplitimą. Viktorinos metu mokiniai atliko įvairias teorines ir kūrybines užduotis. Dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais.

Sveikatos priežiūros specialistė Vilma Donielienė

Spektaklis gimnazijos bendruomenei

     Paskutinę pavasario dieną pilnoje susidomėjusių žiūrovų gimnazijos aktų salėje įvyko tai, kam tiesiogiai ir netiesiogiai ruošėmės visu projekto metus…Spektaklio intriguojančiu pavadinimu premjera- „Žmogžudystė Stambule“. Jaudinomės visi, nes tokio spektaklio gimnazijoje dar nebūta, bent jau niekas iš dabar dirbančių, o juo labiau besimokančių, neprisimena. Tačiau geranoriška žiūrovų reakcija į scenoje vykstančius įvykius kaip mat išsklaidė jaunųjų artistų baimes. Spektaklis buvo nuoširdžiai priimtas ir, sprendžiant iš plojimų ir šypsenų, pavyko. O po spektaklio kalbėjusi gimnazijos direktorė Gražina Skarienė pasveikino su sėkmingu pasirodymu ir palinkėjo visiems naujų projektų, nes jie ne tik praplečia moksleivių kultūrinį akiratį, padeda pagilinti anglų kalbos žinias ar susirasti draugų kitose šalyse, bet ir ir išmoko kūrybingai dirbti komandoje, o tai šiuolaikiniame pasaulyje yra vienas iš svarbiausių dalykų. Nors ši graži premjera ir reiškia šio projekto pabaigą, tikimės ateityje sulaukti dar ne vieno panašaus projekto.

Baigiamasis projekto susitikimas

     Gegužės 17-18 dienomis Romoje vyko paskutinis projekto koordinatorių susitikimas, kuriame dalyvavo anglų kalbos mokytojos Liuda Vyšniauskienė ir Asta Tirunienė. Jo metu kiekviena šalis pristatė savo nuveiktus darbus, pasidalino projekto metu sukaupta patirtimi bei įdomiausiomis projekto akimirkomis. Kartu planavome, kokius darbus dar reikia atlikti iki projekto pabaigos. O po įtemptos darbo dienos keliavome po nuostabiąją Romą, gėrėdamiesi jos istorinėmis įžymybėmis, aikštėmis, fontanais, mėgavomės puikiu maistu. Šeimininkai paruošė mums staigmeną- skanų tortą su projekto logotipu. Dvi dienos pralėkė kaip viena akimirka, o išsiskirti buvo labai sunku, juk per trejus projekto metus draugais tapo ne tik mokiniai, bet ir mokytojai.

Renginys ,,Įšok į buvusių gimnazistų klumpes“

     Gegužės 15 dieną vyko renginys ,,Įšok į buvusių gimnazistų klumpes“, skirtas artėjančiam gimnazijos šimtmečiui. Dabartiniai gimnazistai susitiko su buvusiais Pr. Žadeikio gimnazijos moksleiviais, dabar jau padariusiais vienokią ar kitokią profesinę karjerą.

      I a klasė susitiko su Žydrūnu Ramanavičiumi – Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, buvusiu mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytoju, kuris šią gimnaziją baigė 2004 metais, kai jai vadovavo direktorė Audronė Pitrėnienė. Žydrūno auklėtoja buvo mokytoja Laima Vainorienė. Svečias prisiminė mokymosi gimnazijoje metus, papasakojo pirmokams apie savo pašaukimą būti mokytoju, akcentavo, kad surado save ir politikos srityje, maloniai atsakė į gimnazistų klausimus.

      Žydrūnas Ramanavičius pasidžiaugė, kad artėja didžiulės brandos gimnazijos šimtmečio jubiliejus ir pasižadėjo aktyviai dalyvaut šimtmečiui skirtuose renginiuose. Paklaustas, ką norėtų palinkėti šimtmečio proga, svečias atsakė, kad linki gimnazijai išlikti, ir mano, kad ateityje ši gimnazija turėtų likti vienintelė rajone, o joje mokysis moksleiviai, siekiantys akademinio išsilavinimo. Žydrūnas Ramanavičius linkėjo, kad gimnazija garsėtų savo pasiekimais, kad joje dirbtų profesionalūs mokytojai, o mokiniams akcentavo, kad jie vertintų tai, ką turi, ir stengtųsi paimti viską, ką mokytojai jiems duoda.

      Pirmokams buvo naudinga paklausyti motyvuoto, kryptingai į savo gyvenimą žiūrinčio jauno žmogaus – toks pavyzdys patraukia, skatina mąstyti ir apie savo kelią.

 

Nuotraukoje I a klasės mokiniai ir jų auklėtoja su Žydrūnu Ramanavičiumi

     „Šok į buvusio gimnazisto klumpes“, 1b klasės mokiniai susitiko su Joana Šleiniene, Skuodo krašto muziejaus istorike. Joana yra baigusi Skuodo 1-ąją vidurinę mokyklą, 1964 metais. Direktorius buvo Jonas Brazdžionis. Klasės auklėtoja – Zita Raštikienė. Pasak, Joanos, mokykloje buvo gera mokytis, turėjo reiklių ir griežtų mokytojų. Baigiant mokyklą reikėjo laikyti 10 baigiamųjų egzaminų. Galėjo gauti specialybę: tinkuotojo arba dažytojo.  Joana, kartu su savo klasės draugais, ištinkavo sporto salę ir taip gavo tinkuotojo specialybę. Kaip prisimena buvusi mokinė, kiekvieną savaitę būdavo diskotekos. Įsimintiniausia išvyka su dviračiais į Telšius, su nakvyne, prie Mąsčio ežero. Ponia Joana linksmai ir su didele meile pasakojo apie savo mokyklinius metus, išdaigas, sėkmes ir nesėkmes.

     Joanos Šleinienės palinkėjimas gimnazistams: „Garbingai nešti Pranciškaus Žadeikio gimnazijos vardą“

 

     Projekto ,,Šok į tėvų klumpes“ metu, mes - 1c klasė, lankėmės pas klasės draugo Juliaus tėtį, policininką Eugenijų Galdiką. Kai tik atėjome, mus nusivedė į aktų salę ir pradėjo pasakoti savo atsiminimus apie gimnaziją. Prisiminė mokytojus, kurie jį mokė. Nemažai jų dar tebedirba. Po to kalbėjo apie savo profesiją. Sakė, kad svajojo nuo mažens tapti policininku ,o norint juo tapti reikia gerai mokytis, kad pažymių vidurkis būtų 8, nes tada galima įstoti į policijos aukštąją mokyklą. Pasakojo, kad dažniausiai policininkai yra iškviečiami dėl buitinių konfliktų, dėl smurto šeimoje, o blogiausia yra tai, kad dėl to kenčia jų vaikai, matydami, kaip elgiasi tėvai. Dar kalbėjo apie rūkymo žalą ir bandė mums įkrėsti sąmoningumo. Atsakęs į mūsų klausimus, Eugenijus Galdikas parodė naujausią transporto priemonę, kuria yra vežami gatvėje besitrinantys girtuokliai. Aprodė kameras, policijos kiemą ir sporto salę, kurioje galėjome išbandyti treniruoklius ir pakumščiuoti į bokso kriaušę.

     Pabendravę su Eugenijumi Galdiku supratome, kad jis puikus, mylintis savo darbą policininkas.

 

     Š. m. gegužės 15dieną IIa klasės mokiniai dalyvavo projekte „Šok į buvusių gimnazistų klumpes“ ir susitiko su Skuodo rajono savivaldybės vicemere Daiva Budriene. Buvusi gimnazistė mielai bendravo ir pasidalino įspūdžiais, kurie vyko šioje gimnazijoje prieš 30 metų. Gimnaziją ji baigė 1988 metais, o auklėtojos buvo Šternienė ir dabar dirbanti rusų kalbos mokytoja metodininkė Janina Baškienė. Buvusi gimnazistė linkėjo visa ko geriausio, pačių šviesiausių ir nuostabiausių dienų visai gimnazijos bendruomenei.

IIa gimn. klasė

     Gegužės 15 dieną mes, 2b klasės mokiniai, kartu su auklėtoja Daina Markauskiene susitikome su buvusia mūsų mokyklos mokine Gražina Ronkaitiene. Ji trumpai papasakojo apie save ir mokyklos laikus. Sužinojome, kad 1979 metais baigė mokyklą ir Vilniaus kultūros mokykloje studijavo lietuvių kalbą ir režisūrą. Vėliau grįžo į Skuodą po atliktos praktikos. G. Ronkaitienė taip pat papasakojo apie Skuodo kultūros centrą ir savo darbą. Šis susitikimas buvo įdomus visiems.

 

     2018 m. gegužės 15d. Mes 2 c klasės mokiniai apsilankėme buvusio gimnazisto, Huberto Valbaso, darbovietėje. Jis šiuo metu yra direktorius įmonėje UAB „Skuodo vandenys“. Jau sėkmingai vadovauja apie vienerius metus. Anksčiau jis dirbo įmonėje „Cgates“. Buvo įdomu išgirsti kaip gyvenimas susiklostė po gimnazijos baigimo.

     Mum teko aplankyti Skuodo nuotėkų valymo įrenginius ir susipažinti su veikla. Buvo aprodyta vandens valymo technika. Galėjom stebėti vandens valymo procesus. Sužinojome, kad išvalytas vanduo tikrai tampa švarus ir jame gali gyventi žuvys. Be abejo, kai kurie buvo jautrūs kvapams ir tai įspūdžio jiems nepaliko. Bet nepaisant visko, mes labai džiaugėmės, kad turėjome galimybę aplankyti įstaigą, kuri mielai mus priėmė ir supažindino su vykdoma veikla, bei teikiamomis paslaugomis. Galėjome pamąstyti ką norėtum veikti po mokyklos. Taip pat mes uždavėme keletą klausimų, kurie mus domino. Hubertas Valbasas palinkėjo gimnazijai puikaus šimtmečio atšventimo. Jis pasakė, kad kol esame jauni reikia stengtis iš gyvenimo imti maksimumą, pasinaudoti visomis teikiamomis galimybėmis, vertinti mokytojus, nes jie įdeda daug darbo, kad paruoštų mus laukiančiam gyvenimui ir visiems sunkumams.

     2018 metų gegužės 15 dieną 3B klasės mokiniai susitiko su savivaldybės darbuotoja, buvusia Skuodo Pr.Žadeikio mokine Ona Malūkiene.

     Susitikimas buvo įdomus. Sužinojome apie O.Malūkienės patirtį mokykloje, specialybę. Gavome lankstinuką, kuriame surašytos naudingos K.Willsono mintys, kaip sėkmingai vystyti karjerą. Ona Malūkienė baigdama pokalbį mums palinkėjo supratingumo, kūrybiškumo. Na, o gimnazijai linkėjo daug protingų, verslių mokinių.

     Gegužės 15 dieną vyko renginys „Šok į buvusio gimnazisto klumpes“, kurio metu 3a ir 4c klasės mokiniai, jų auklėtojos bei gimnazijos direktorė Gražina Skarienė apsilankė Skuodo UAB „Kuršasta“. Šios įmonės generalinis direktorius - Stanislovas Martinkus, buvęs Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokinys. Visi buvo pakviesti į pasitarimų kambarį, kur klausėsi pono Stanislovo bendrovės pristatymo.  Pasidalinęs savo sukaupta patirtimi ir linksmais prisiminimais apie mokyklą, buvo sužinota, jog Stanislovas Martinkus mokyklą baigė 1964 metais ir prisiminė savo auklėtoja - chemijos mokytoja Budryte. Sunkus darbas, išdaigos mokykloje bei pakeistas požiūris į mokslą atvedė poną Martinku iki sėkmingo gyvenimo verslo srityje. Šis buvęs Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokinys yra tikras pavyzdys ir dabartiniams gimnazijos mokiniams, jog reikia siekti savo tikslo ir niekada nepasiduoti.

3a ir 4c mokiniai

      „ ŠOK Į BUVUSIŲ MOKINIŲ KLUMPES “ - smagus projekto „ Gimnazijos dienos mieste “ renginys. 4a ir 4b klasių gimnazistai apsilankėme „Gurmanų rojuje“, kuris yra Vilniaus gatvėje. Jam vadovauja buvusi mūsų gimnazijos mokinė – Laura Tolčienė. Mokyklą ji baigė 2000-aisiais metais, jos auklėtoja – Elena Rimkuvienė. Laura palinkėjo, kad gimnazija klestėtų, būtų pilna energingų, žingeidžių mokinių. Mokiniams palinkėjo niekada neišsižadėti gimtojo miestelio Skuodo.

„Marija- Žmonijos Motina“

     Š.m. gegužės 17-ą dieną vyko rajoninis ateitininkų renginys „Marija- Žmonijos motina“ prie Užluobės Lurdo. Barstyčių ateitininkų organizuotame renginyje dalyvavo ateitininkai iš Aleksandrijos, Skuodo ir Mosėdžio parapijų. Programoje dalyvavo ir Žemaičių Kalvarijos parapijos vikaras kun. Vidmantas Daugėla ir Barstyčių parapijos klebonas kun. Antanas Beniušis. Džiaugiamės už galimybę būti kartu maldoje ir draugystėje.

Gimnazijos ateitininkai

GEGUŽĖ – MĖNUO BE SMURTO PRIEŠ VAIKUS

     Kasmet gegužės mėnuo yra skelbiamas mėnesiu be smurto prieš vaikus. Todėl gegužės 22 dieną visų rajono mokyklų mokiniai dalyvavo rajoninėje šventėje „Saugus vaikas – laimingas vaikas“. Šventę organizavo rajono socialinių pedagogų metodinis būrelis.

      Šventės tikslas – ne tik atkreipti visuomenės dėmesį į pasitaikantį smurtą, nukreiptą prieš silpniausią visuomenės grandį – vaikus, bet ir mokyti vaikus įvairiose situacijose pasirūpinti savo saugumu ir žinoti kur kreiptis pagalbos. Šventę vedė mūsų mokyklos gimnazistai Ugnė Simutytė ir Astijus Bučys. Rajono mokyklų mokiniai, pasiskirstę į keturias komandas turėjo atlikti Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Skuodo policijos komisariato, visuomenės sveikatos biuro ir Skuodo jaunimo centro parengtas užduotis. Mūsų gimnaziją atstovavo šaunių 1b gimnazijos klasės mokiniai – Emilija, Rūta, Gedvydas ir Dovydas.

      Šventėje pralaimėjusių nebuvo, visos komandos apdovanotos medaliais ir renginio partnerių prizais.

Socialinė pedagogė Ingrida Momkienė

Išvyka į Kauną

     Gegužės 10 dieną, 1-2 klasių gimnazistai vyko į edukacinę - pažintinę kelionę į Kauną, pagal vaikų socializacijos projektą „Rūpinkis savimi – 5“.

     Pagrindinis kelionės tikslas – apsilankyti Kauno VšĮ „Actio Catholica Patria“ atvirame jaunimo centre „Vartai“. “Vartuose“ mus maloniai sutiko ir su mumis bendravo ten dirbanti Indrė Samytė bei EST savanorė Monika Tunkulaitė. Indrė pristatė atviro jaunimo centro vykdomas veiklas, funkcijas, o Monika prikaustė visų dėmesį pasakodama apie savo patirtį savanoriaujant Nepale.

     Antroji kelionės stotelė – Lietuvos aviacijos muziejus. Tai visiems buvo puiki galimybė sužinoti apie Lietuvos aviacijos istoriją, susipažinti ir iš arčiau pažvelgti į lėktuvus, įvairius jų modelius bei patiems išbandyti, ką reiškia valdyti ir pilotuoti lėktuvą. Po pažinties su lėktuvais, pasukome link Pažaislio vienuolyno. Tai vienas gražiausių baroko architektūros ansamblių Lietuvoje. Mokiniai liko sužavėti bažnyčios didingumo, unikalumo ir skleidžiama ramybe.

     Kiekviena kelionė turi pradžią ir pabaigą. Kiekviena kelionė atneša pažinimą, emocijas, patirtį. Kiekviena kelionė - pamoka, atradimas, pažinimas. Džiugina tai, kad tai buvo pirmoji šių metų kelionė pagal projektą „Rūpinkis savimi-5“, o rudeniui jau suplanuotas kitas maršrutas į Klaipėdą.

 

Projekto darbo grupės narė mokytoja Rita Laukineitienė

Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Laimutė Ronkaitienė - 2017 Metų Mokytoja

     Metų mokytojų būrį papildė dar šeši pedagogai. Balandžio 19d., Švietimo ir mokslo ministerijoje Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis bei švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė geriausiems mokytojams įteikė Metų mokytojo (2017m.) premijas. „Visi esame neatversta knyga– visuomenė ir mokytojai praplečia mūsų gebėjimų, žinojimo, kompetencijų horizontus. Mokytojo profesija– pati kūrybiškiausia ir atsakingiausia, mokytojo rankose esantis kūrinys yra žmogus. Švietimo sistemos kokybės raktas yra mokytojas“,– sveikindama mokytojus kalbėjo ministrė J. Petrauskienė.

     2017m. mokytojais paskelbti: Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos fizikos mokytoja ekspertė Virginija Birenienė, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro profesijos mokytojas metodininkas Gintautas Dervinis, Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Dalia Paleckienė, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Laimutė Ronkaitienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Danguolė Savičienė ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos geografijos mokytojas metodininkas Simonas Šabanovas.

     Skuodo P.Žadeikio gimnazija džiaugiasi ir didžiuojasi,kad gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Laimutė Ronkaitienė nominuota šiam titului.

     Laimutė Ronkaitienė apdovanojimų ceremonijoje pirmiausia dėkojo tėvams, kurie savo pavyzdžiu išmokė dirbti sąžiningai, iki galo, ir prisipažino, kad jos vaikystės svajonė buvo tapti mokytoja. Pamokas ji veda kūrybiškai, naudoja netradicinius mokymo metodus. Mokytoja yra parengusi kvalifikacijos tobulinimo programų, pavyzdžiui, trumpųjų stažuočių programą „Įdomių, kūrybiškumą skatinančių užduočių taikymas dėstant lietuvių kalbą I–IV gimnazijos klasėse“. Apdovanota tarptautine stažuote Nyderlanduose už aktyvų dalyvavimą projekte „Kūrybinės partnerystės“, III–IV gimnazijos klasėse dėsto pasirenkamąjį dalyką „Retorika“, parengė jo programą. Nemaža dalis pedagogės mokinių dalyvauja ir laimi jaunųjų filologų, skaitovų konkursuose, vėliau renkasi studijuoti filologiją ar žurnalistiką.

     Mokytoja ir toliau dalins savo žinias, energiją ir meilę savo mokiniams. Linkime jai sėkmės ...

Granauską garsiai skaitė patys gimnazistai

     Balandžio 18 dieną Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius, minėdamas rašytojo Romualdo Granausko 79-ąsias gimimo metines, surengė garsinius jo kūrybos skaitymus P. Žadeikio gimnazijoje. Čia jo knygos „Trečias gyvenimas“ fragmentus balsu skaitė gimnazijos trečiokai.

     Per pamokai skirtą laiką kiekvienas moksleivis spėjo garsiai paskaityti po vieną puslapį iš šios knygos. Klasėje kartu su mokiniais skaitymuose dalyvavo ir jų mokytoja Laimutė Ronkatienė bei bibliotekininkai Birutė Strakšytė ir Edmundas Untulis.

     Moksleiviai liko maloniai nustebinti šiuo renginiu. Jiems labai patiko bendrame būryje garsiai skaityti sklandžiai sudėliotą tekstą, kuris išbudino klausytojų vaizduotę ir padėjo jiems pamatyti tas akimirkas, kurias savo spalvinga kalba perteikė žymusis prozininkas.

     Skaitymams skirtam laikui pasibaigus, gimnazistai noriai patys sau paplojo ir patvirtino, jog jiems buvo ne tik įdomu klausytis, bet ir gera dvasiškai. Jų mokytoja pripažino, jog tokio pobūdžio skaitymai tikrai yra naudingi, tad, gali būti, jog tokia pažinties su literatūros kūriniais forma bus panaudota ir kai kurių kitų literatūros pamokų metu.

     Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus informacija

Kelionė į Ispaniją

     Balandžio 9-13 dienomis vyko paskutinė projekto kelionė į Tomeljoso miestą Ispanijoje. Jos metu turėjome paruošti bendrą spektaklį „Žmogžudystė Stambule“, todėl daugiausia laiko praleidome repetuodami mokykloje. Buvome truputį nustebinti ispaniško oro, kuris buvo labai neįprastas šiam metų laikui, vos 7 laipsniai šilumos. Lankėmės privačiame vyno rūsyje, kurio šeimininkai papasakojo apie savo šeimos vyno gamybos tradicijas. Miesto savivaldybėje mero pavaduotojas papasakojo apie miestą, jo gyvenimą, ateities planus bei pasitaikančias problemas. Lankėmės pirmajame mokyklos pastate, kuriame dabar įsikūręs muziejus tarsi nukelia į XX amžiaus pradžią.. Įspūdingai atrodo šiuolaikiškas bendruomenės religijos centras, kuriame vyksta įvairiausi renginiai.

     Tačiau pats įspūdingiausias renginys buvo spektaklio premjera, į kurią susirinko gausus būrys žiūrovų. Paskutinė programos diena buvo skirta kelionei į nuostabų Kuenkos viduramžių miestą La Mančos srities kalnuose (beveik 1000 m. virš jūros lygio), "kabantis" ant uolų virš miestą juosiančių kanjonų. Iki XVI a. pabaigos tai buvo vienas iš svarbiausių Ispanijos miestų, vėliau jo reikšmė sumažėjo. Kuenkos senamiestis įtrauktas į UNESCO saugomų objektų sąrašą.
      Miestą supa net du kanjonai, tad jis įdomus ne tik dėl gausaus išlikusio istorinės architektūros paveldo, bet ir savo kraštovaizdžiu. Lankėmės Mokslo muziejuje ir planetariume, kuriame ne tik klausėmės įdomaus gido pasakojimo, bet ir galėjome patys pabandyti atlikti eksperimentus arba pajusti tikrą žemės drebėjimą. Laikas prabėgo nepastebimai, šeštadienį iškeliavome namo, išsiveždami su savim daugybę nepamirštamų įspūdžių.

50 – asis Jaunųjų fillogų konkursas

     Balandžio 5 - 7 dienomis Vilniuje vyko 50 - ojo Jaunųjų filologų konkurso respublikinis turas. Jame sėkmingai dalyvavo du mūsų gimnazijos moksleiviai - Iveta Girdžiūnaitė (II a kl.) ir Kasparas Matulevičius (I a kl.).

     Kasparas sulaukė daug pagyrimų iš poetų - komisijos narių. Ypač palankiai jo poeziją įvertino Jaunųjų filologų konkurso pirmininkas, rašytojas, Vilniaus universiteto filologijos daktaras Regimantas Tamošaitis. Savo eilėraščius Kasparas skaitė jaunųjų kūrėjų vakare Rašytojų klube.

     Ivetą Girdžiūnaitę lydėjo sėkmė — už vertimą iš vokiečių kalbos ji apdovanota Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos III laipsnio diplomu ir medaliu.

     Sveikiname Ivetą ir Kasparą, atvėrusius duris į elitinį filologų konkursą ir DVASIOS MEKĄ.

 

                                                                                                                 Mokytoja Laimutė Ronkaitienė

Pakeliui į Šv. Velykas

     Gyvename laikotarpyje, kuris vadinasi GAVĖNIA. Gavėnia – tai keturiasdešimties dienų laikas, skirtas pasiruošti Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo – Velykų šventei. Gavėnia prasideda Pelenų dieną ir baigiasi Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės Kristaus vakarienės Mišių pradžioje. Tai tarsi visuotinės Bažnyčios rekolekcijos, susikaupimo ir atgailos laikas, kurio metu tikintieji raginami pažvelgti į Kristaus slėpinį, semtis iš jo jėgų, nuvalyti savo širdį, peržvelgti savo krikščionišką gyvenimą ir atgailos bei susitaikinimo dvasia ruoštis Kristaus prisikėlimo įvykiui. Būtent dabar yra puikus metas susimąstyti apie savo santykį su Dievu ir kitu žmogumi. Kur aš esu Dievo atžvilgiu, kur Dievas yra man?

     Didžiosios Savaitės metu tikybos pamokose bandėme priartėti prie Velykų prasmės. Labiau įsigilinome į gavėnios sudedamąsias dalis, aptarėme pasninką, maldą, gailestingumo darbus. Ėjome Kristaus kančios keliu: aiškinomės kiekvieną stotį ir pritaikėme ją mūsų gyvenimuose apmąstymais, kūrėme padėkos ir prašymų maldas, išsikėlėme asmeninius pasiryžimus ir sveikinome gimnazijos bendruomenę su artėjančiu Kristaus prisikėlimu sukurdami Kryžiaus Kelio stendą gimnazijos vestibiulyje.

     Peržvelgę Kristaus slėpinį, semkimės iš jo jėgų, nuvalykime savo širdis, ir laukime prisikėlimo įvykio – tai yra Šv. Velykų.

                                                                                                                                   Simona Jurčė

Pavasarinė Maisto Banko Akcija

      Kaip jau įprasta, Skuodo Pranciškaus Žadeikio mokiniai noriai įsitraukė į kasmetinę ‚Maisto banko“ akciją. Savanoriai kovo 23-24 dienomis didžiuosiuose prekybos centruose „MAXIMA“ ir „IKI“ puikiai atliko savo darbą. Gimnazistai skleidė gerą nuotaiką ir kvietė prie akcijos prisijungti Skuodo gyventojus.

     Džiaugėmės ir esame dėkingi, jog atlikti gerą darbą ir dalintis gėriu mus paragino tikybos mokytoja Simona Jurčė. Esame laimingi už galimybę padėti.

Deimena Kringelytė Ia klasė

Gimnazistų laimėjimai lietuvių kalbos ir literatūros konkursuose

     Šiais 2017-2018 mokslo metais mūsų gimnazistai jau dalyvavo visuose su lietuvių kalba ir literatūra susijusiuose konkursuose. Taigi skelbiame rezultatus.

     Konkurso ,,Skaitymai žemaitiškai” regioninio turo prizininkais tapo Tomas Petrauskis (III b kl.; mokytoja L. Ronkaitienė) – I vieta ir Auksius Račkus (III a kl.; mokytoja D. Butkienė) – II vieta.

     Gruodžio 15d. Daivos Butkienės, Jūratės Jurkuvienės, Laimutės Ronkaitienės mokiniai skaitė pranešimus Salantų gimnazijos organizuotoje konferencijoje, skirtoje kalbininkui A. Saliui.

     Lietuvių kalbos ir literatūros (9-12 klasių) olimpiados rajono etapo laimėtojai:

     Emilė Milinskaitė (II b kl.; mokytoja B. Tamošauskienė) laimėjo II - ą vietą.

      Perla Šilinskaitė (III b kl.; mokytoja L. Ronkaitienė) laimėjo III - ą vietą.

      Iveta Girdžiūnaitė (II a kl.; mokytoja L. Ronkaitienė) laimėjo III - ą vietą.

     Jaunųjų filologų konkurso rajono turo laureatai:

Vertėja iš vokiečių kalbos Iveta Girdžiūnitė (II a kl.; mokytojos Laimutė Ronkaitienė ir Kristina Petrulevičiūtė) ir poetas Kasparas Matulevičius (I a kl.)

     Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etapo prizininkai:

Perla Šilinskaitė, III b klasės mokinė, skaitė R. Granausko „Baltą liūdesio balandį“ ir laimėjo I vietą (mokytoja L. Ronkaitienė).

     Kovo 17 dieną Mažeikiuose vykusiame Lietuvos moksleivių Meninio skaitymo konkurso regioninio etapo laimėtoja tapo mūsų gimnazistė Perla Šilinskaitė (III b kl.; mokytoja L. Ronkaitienė). Perla laimėjo III vietą.

     I a klasės mokinys Domantas Mažrimas deklamavo S. Gedos eilėraštį „Giesmė apie pasaulio medį“ ir laimėjo II vietą (mokytoja L. Ronkaitienė).

     III b klasės mokinys Tomas Petrauskis skaitė ištrauką iš R. Gavelio romano „Jauno žmogaus memuarai“ ir laimėjo II vietą (mokytoja L. Ronkaitienė).

     Skirmantas Danius, I a klasės mokinys, skaitė ištrauką iš R. Granausko apsakymo „Laimingiausioji vasara“ ir laimėjo III vietą (mokytoja L. Ronkaitienė).

     Arūnė Navardauskaitė, III a klasės mokinė, skaitė ištrauką iš R. Granausko apsakymo „Liūdnosios upės“ ir laimėjo III vietą (mokytoja B. Tamošauskienė).

     IV a klasės mokinė Roneta Skurdauskaitė deklamavo J. Degutytės eilėraštį „Džiaugsmas“ ir laimėjo III vietą (mokytoja D. Butkienė).

     Konkurso „Raštingiausias rajono mokinys“ rajono etapo laimėtojai:

     Karolina Kirsenkaitė, (I a kl.; mokytoja L. Ronkaitienė) laimėjo III - ą vietą.

     Milda Sėlenytė (II b kl.; mokytoja B. Tamošauskienė) laimėjo II - ą vietą.

     Eimantė Skurdauskaitė (II b kl.; mokytoja B. Tamošauskienė) laimėjo III - ą vietą.

     Perla Šilinskaitė (III b kl.; mokytoja L. Ronkaitienė) laimėjo II - ą vietą.

     Gabrielė Šertvietytė (III a kl.; mokytoja D. Butkienė) laimėjo II - ą vietą.

     Liucija Rancaitė (III b kl.; mokytoja L. Ronkaitienė) laimėjo III - ą vietą.

     Aistė Būtaitė (IV a kl.; mokytoja D. Butkienė) laimėjo I - ą vietą.

     Baltramiejus Žukauskas (IV c kl.; mokytoja V. Stončaitienė) laimėjo II - ą vietą.

     Rugilė Normantaitė (IV b kl.; mokytoja B. Tamošauskienė) laimėjo III - ą vietą.

         Džiaugiamės laimėjimais, didžiuojamės rezultatais, sveikiname prizininkus, jų mokytojus bei tėvelius.

                               Lietuvių kalbos mokytoja B. Tamošauskienė

Kodas- Lietuva

     Ateitininkų organizacijos nariams yra svarbūs tautiškumo, katalikiškumo ir bendruomeniškumo principai. Kovo 8d. Skuodo P. Žadeikio gimnazijos ateitininkai dalyvavo renginyje „Kodas- Lietuva“ , kuris įvyko Ylakiuose. Renginyje paminėtas Lietuvos valstybingumo 100-metis ir Nepriklausomybės atkūrimo 28-osios metinės.

TEATRAS KITAIP

     Sausio 19 dieną grupė gimnazijos mokinių dalyvavo NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS PROJEKTO edukacinėje programoje TEATRAS KITAIP. Mūsų kelionė prasidėjo labai anksti — 6:30 jau pajudėjome iš gimnazijos į Vilnių. Dalį grupės sudarė pereitų mokslo metų gimnazijos teatro grupės jaunieji aktoriai, kurie džiaugėsi vėl susitikę, o dar labiau apsidžiaugė pamatę savo teatro mokytoją Vaidą Litvinienę. Tiesa, važiavome ne tik buvę teatro lankytojai, bet ir mokiniai, susidomėję teatru ir kūryba.
Mūsų kelionės tikslas buvo KAUKIŲ AKADEMIJA. Šie kūrybos namai mokinius priima jau ne pirmą kartą –  nuo lapkričio mėnesio iš visos Lietuvos čia atvažiuoja įvairaus amžiaus mokinių. Mūsų gimnazija irgi pateko į laimingųjų būrį...
     Studijoje mus priėmė režisierė, aktorė Gintarė Čepukonytė. Mes buvome paprašyti nusiauti batus, pasidėti telefonus, kad niekas netrukdytų susikaupti. Tada visi susėdome ratu – mokiniai ir mokytojos, Gintarė taip pat įsispraudė tarp mūsų. Režisierė iš karto sukūrė gerą nuotaiką – buvo labai maloni, linksma ir įdomi. Užsiėmimas prasidėjo trumpa teorine dalimi, kas yra teatras ir ko reikia, kad jis būtų. Tada prasidėjo praktinė programos dalis — žaidėme įvairius žaidimus, skirtus lavinti kontaktą tarp žmonių, – mokėmės, kaip svarbu ne tik teatre, bet ir gyvenime pajusti ryšį su kitu žmogumi, kaip atsikratyti įvairių baimių, nebijoti suklysti, daug sužinojome apie save, pavyzdžiui, kokio tipo žmonės esame – JIN ar JAN. O galiausiai mes tiesiog išleidome savo sielas pabėgioti – šokome, nieko nematydami ir nematomi. Po tokios pamokos mes jautėmės kitaip nei vos atvykę – nebuvo nė vieno, kurio galvoje dar suktųsi blogų minčių -  jautėmės tokie ,,išsitaškę“.., laisvesni negu bet kada. Buvo liūdna, kad laikas taip greitai praėjo – norėjosi pasilikti ten, studijoje, kur vyravo gera nuotaika ir atsipalaidavimas.
     Tai buvo nuostabi patirtis, padėjusi geriau pažinti save ir kitus, išlaisvinusi vaizduotę ir praplėtusi akiratį. Štai kodėl mokiniams reiktų teatro pamokų – jos atitrauktų nuo rutinos, apsaugotų nuo streso — toks kūno ir proto išlaisvinimas padėtų visiems mokiniams, o ne tik keletui laimingųjų. Na, o mes tikrai tą dieną buvome laimingi, kad galėjome dalyvauti minėto projekto puikioje edukacinėje programoje.
             Aistė Būtaitė, IV a klasės gimnazistė.
             Nuotraukos iš mokytojos L. Ronkaitienės  asmeninio archyvo

Mokinių išvyka į Vilniaus socialinių mokslų kolegiją

     Sausio 11 dieną gimnazijos mokinių grupė dalyvavo NVŠ projekto edukacinėje programoje „Kompiuterinės grafikos dirbtuvės num. 7 – 12“.
     Programa buvo vykdoma Vilniuje, socialinių mokslų kolegijoje. Mokiniai, išklausę teorinę paskaitos dalį, buvo suskirstyti į grupes praktiniam – kūrybiniam darbui. Dirbdamos grupės fotografavo kolegijos erdves, ieškojo kuo įdomesnių meninių sprendimų. Mokiniai ne tik pristatė savo darbus, bet ir įvertino kitų atliktas užduotis.
     Iš mokymų grįžome įtvirtinę tai, ką jau žinojome, ir įgiję naujų patyrimų.

Tradicinis renginys ,, Diena su profesija“ Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje

     Visais laikais jaunam žmogui nebuvo lengva planuoti savo ateitį, nuspręsti, kokią profesiją rinktis, kur mokytis. Ypač sudėtinga tai tapo dabar, visuotinės globalizacijos ir kaitos laikais. Todėl Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje kasmet organizuojami jau tradiciniais tapę renginiai ,,Studijos, darbas, karjera“ ir ,,Diena su profesija,“ kad gimnazistai galėtų gyvai pabendrauti su šią gimnaziją baigusiais ir jau studijuojančiais ar kitą kelią pasirinkusiais buvusiais mokiniais, jau dirbančiais žmonėmis, įvairių mokyklų dėstytojais ir studentais...

Žemaitiškai skaitančių mokinių šventė-konkursas

     Gruodžio 8 dieną Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje vyko regioninė Žemaitiškai skaitančių mokinių šventė – konkursas. Jame dalyvavo net šeši mūsų gimnazistai.
     Dėkojame Perlai Šilinskaitei, Tomui Petrauskui, Oksanai Petkutei, Žygimantui Lukošiui, Jurgitai Noreikaitei, Auksiui Račkui, reprezentavusiems mūsų gimnaziją, ir juos ruošusioms mokytojoms Laimutei Ronkaitienei, Vidai Stončaitienei bei Daivai Butkienei.
     Sveikiname I vietos laimėtoją Tomą Petrauską (ruošė mokytoja Laimutė Ronkaitienė) ir II vietos laimėtoją Auksių Račkų (ruošė mokytoja Daiva Butkienė).
     Dėkojame šventės – konkurso atidarymo kompozicijos atlikėjams bei renginio vedėjams Ugnei Simutytei, Astijui Bučiui, Emiliui Šmaižiui, Saulei Andriekutei ir Ronetai Skurdauskaitei, muzikos mokytojai Kristinai Petrauskienei, šokio mokytojai Rimai Pielikei, šokusioms merginoms.

Advento pradžia gimnazijoje

     Adventas – laukimo, rimties, vilties,  ir susikaupimo metas prieš Šv. Kalėdas
Šis laikas - tai kvietimas permąstyti galbūt praeinančius metus, nuveiktus darbus, o gal ir nuodugniai ištirti visą savo gyvenimą, Tai laikas, kai susitinku ir naujai susipažįstu su pačiu savimi... dovanojamas laikas - pabandyti suprasti tikrąją Šv. Kalėdų prasmę ir iškilmingumą.
     Advento esmė - malda, pasninkas, geri darbai, atgailos dvasia - neturi būti nustumta ir užmiršta. Šios rimties, susikaupimo dvasios neturi nustelbti prieššventinis anksti prasidėjęs šurmulys. Svarbiausia ne išorė - svarbiausia tikra vidinė kalėdinė dvasia. Adventas mums duotas tam, kad galėtume dar daug ką nuveikti tobulinat save, augant dvasia, sėjant aplink save tikrumą, gėrį, meilę ir grožį. Turime dovanojamą laiką praturtinti savo vidinį pasaulį, kad Kalėdų rytą galėtume dosniai atverti savo širdies ir vidinio pasaulio aruodus Kūdikiui Kristui ir savo artimui.
     Vertinkim ir branginkim Laukimo laiką - Adventą.

Ateitininkų konferencija

     Gruodžio 1d.  mūsų gimnazijos ateitininkai dalyvavo Skuodo Bartuvos progimnazijoje įvykusioje ateitininkų konferencijoje, kuri prasidėjo Šv. Mišiomis Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje, o jas  aukojo kunigai Justinas Palubinskas ir Donatas Liutika. Konferencijoje dalyvavo buvusi ateitininkė Živilė Mackevičūtė ir kartu atsivežė šlovintojus iš Vilniaus, kurie vedė užsiėmimus, giedojo. Mokymus vedė ir Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo sekretorius, kunigas Donatas Liutika ir Telšių vyskupijos ateitininkų valdybos pirmininkas Paulius Auryla. Konferenciją užbaigėme žaidimais, bendruomeniniais šokiais ir malda.

Simona Jurčė

Rajoninė mokinių konferencija „SAVANORYSTĖ. SAVIUGDA. ATEITIS.“

     Gruodžio 5-oji – Tarptautinė savanorių diena, kuri Jungtinių Tautų organizacijos pasiūlyta minėti nuo 1985 metų. Ne atsitiktinai ir mūsų gimnazija šią dieną sukvietė rajono mokyklų mokinius į konferenciją „Savanorystė. Saviugda. Ateitis.“ Tai – baigiamasi vaikų socializacijos projekto „Rūpinkis savimi“ renginys. Konferencijos tikslas – suteikti galimybę pasidalinti savanoriškos veiklos patirtimi, pristatyti savo veiklas, susipažinti su naujomis galimybėmis savanorystei, paskatinti kitus dalyvauti savanoriškoje veikloje. Konferencijoje dalyvavo mokinių atstovai iš Ylakių ir Mosėdžio gimnazijų, Bartuvos progimnazijos ir Aleksandrijos pagrindinės mokyklos.
    Konferencijoje  visus susirinkusius pasveikino gimnazijos direktorė G. Skarienė, Skuodo r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ž. Ramanavičius, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė L. Vasiliauskienė.
    Konferencijoje pranešimų būta įvairių: Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Ieva Gembutienė kalbėjo apie savanorystės sampratą ir jos galimybes Skuodo rajone, su tarptautinės savanorystės sąlygomis mokinius supažindino Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros konsultantė Reda Mikalauskaitė. ESF projekto „Atrask save“ darbo paieškos elektroninėje erdvėje ugdymo specialistė Eglė Jurevičiūtė informavo apie savanorystę ESF ir JUI projekte „Atrask save“,  Klaipėdos Dvasinės pagalbos jaunimui centro savanorė Violeta Bimbaitė, kalbėdama apie savanorystės privalumus, ragino mokinius imtis savanoriškos veiklos. Skuodo atviro jaunimo centro specialistės Soneta Miltenytė ir Ginta Dvarionaitė rajono mokinius informavo apie iniciatyvas jaunimui centre. Skuodo rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas Paulius Poškys savo pranešime akcentavo emocinės paramos ir savanorystės svarbą tokiose tarnybose kaip „Jaunimo linija“. Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokinės Gabija Ažondenytė, Arūnė Navardauskaitė, Radvilė Arlauskaitė, gimnazistė iš Mosėdžio Renata Ereminaitė ir Lietuvos moksleivių sąjungos Skuodo skyriaus pirmininkė Gabrielė Šertvietytė auditorijai pristatė savo savanorystės sėkmės istorijas, patirtis, iššūkius, pasiekimus ir laimėjimus.
    Išklausę pranešimus mokiniai suprato, kad gerus darbus galima daryti  ir savoje aplinkoje – ten, kur gyveni, kur mokaisi.
   

Vaikų socializacijos projekto „Rūpinkis savimi“ darbo grupė: socialinė pedagogė I. Momkienė, anglų k. mokytoja R. Laukineitienė, tikybos mokytoja  S. Jurčė, sveikatos priežiūros specialistė V. Donielienė

Kelionė pagal projektą „Rūpinkis savimi“

     Lapkričio 10 dieną, I, II klasių mokiniai pagal vaikų socializacijos projektą „Rūpinkis savimi“ vyko į edukacinę-pažintinę kelionę į Klaipėdą. Pirmoji mūsų kelionės pažintis vyko su Klaipėdos Dvasinės pagalbos jaunimui centru ir jo savanoriais. Centre dirbantys savanoriais mus supažindino su savo organizacija, pristatė vykdomas programas, pasidalino savo savanorystės sėkmės istorijomis. Kad laikas neprailgtų, DPJC savanoriai mums pravedė keletą aktyvių užsiėmimų.

Antroji mūsų kelionės pažintis buvo ne ką prastesnė už pirmąją, susipažinome su Lietuvos karinių jūrų pajėgų veikla. Karo laivų flotilėje mus pasitikę žavūs karinių jūrų pajėgų kariai suteikė išskirtinę galimybė apžiūrėti ir susipažinti su laivais iš arčiau, papasakojo apie ten esančių laivų paskirtį, apie tarnybą ir gyvenimą jūroje.

     Po pažinties su kariniais laivais visi pasukome link Klaipėdos senosios perkėlos, kur Lietuvos jūrų muziejuje mūsų laukė dviejų edukacinių užsiėmimų vedėjai. Pirmojoje pamokoje jūrų muziejaus darbuotojas mums pasakojo apie Baltijos jūros ruonių gyvenimą, o antroji pamoka buvo skirta susipažinti su delfinais, delfinų trenerio darbu. Lietuvos jūrų muziejaus darbuotojai mus išties šiltai pasitiko, leido artimiau susipažinti su delfinais, ruoniais, kitais jūrų muziejaus gyventojais, stebėjome delfinų pasirodymą. Edukacinių pamokėlių metu, jūrų muziejaus darbuotojai mums pateikė įdomių užduočių, kurias mes noriai atlikome.

     Nors grįžome tik vakare, tačiau kelionė mums išties neprailgo. Norime padėkoti kelionę organizavusioms ir mus lydėjusioms mokytojoms: socialinei pedagogei Ingridai Momkienei, tikybos mokytojai Simonai Jurčei, anglų kalbos mokytojai Ritai Laukineitienei bei mokytojo padėjėjai Vilmai Vaškienei.

Asta Bružaitė IIa kl.

Nulenkime galvas prieš Amžinybėn išėjusius

     Prieš Vėlines skubame sutvarkyti artimųjų kapus, prisiminti juos degindami žvakes, tačiau daug kapų yra apleistų. Spalio 27 d. gimnazijos ateitininkės su mokytoja S. Jurče mirusiųjų pagerbimo dienos proga vykome į Narvydžiuose esančias kapines. Pagerbėme malda, sutvarkėme gimnazijos įkūrėjo Pr. Žadeikio kapą, uždegėme po žvakę ir prie apleistų kapų. Geras darbas glosto širdį, o jo atlikimui nesutrukdė net žvarbus oras. Prie šiltos arbatos puodelio atgavome jėgas ir aptarėme kuo skiriasi Vėlinės ir Visų Šventųjų diena.

Ateitininkė Greta Venclauskaitė

Būti geresnio pasaulio kūrėjais

     Spalio 20d. Skuodo rajono ateitininkai rinkosi Mosėdyje, kur susitikimo tema kvietė būti geresniais pasaulio kūrėjais. Susitikimas prasidėjo Susitaikinimo pamaldomis ir Šv. Mišiomis. Telšių vyskupijos Žarėnų parapijos klebonas Kęstutis Balčiūnas vedė katechezę „Jaunimas ir tapatybė“, vėliau persikelta į darbą grupėse, kur aiškintasi kataliko, žmogaus, vyro, moters ir ateitininko tapatybės. Apibendrinant darbą grupėse buvo aptarti ir planuojami jaunimo renginiai vyskupijos, šalies ir viso pasaulio mastu.

„Maisto Banko“ akcija

     Spalio 20-21d. Skuode, prekybos centruose „IKI“ ir „MAXIMA“, vyko „Maisto Banko“ akcija, kurioje kvietė aukoti, dalino reklamines skrajutes ir padėjo surinkti negendančių maisto produktų mūsų gimnazistai. Džiaugiamės prisidėję prie tų, kuriems reikia pagalbos.

Edukacinė ir pramoginė pirmokų ir antrokų išvyka

        Šių metų spalio 13 dienos rytą nuo gimnazijos pajudėjo didžiulis autobusas – jame sutilpo per 50 Ia, Ib, Ic ir IIa klasių gimnazistų su auklėtojomis R. Laukineitiene, D. Butkiene, L. Ronkaitiene bei mokytoja J. Jurkuviene. Nors purškė lietus, keliautojai buvo gerai nusiteikę, o autobusas pasuko Šiaulių kryptimi.

     Pirmiausia buvo aplankytas Pakruojo dvaras, kuriame vyko įdomūs užsiėmimai: gidas (Tadas Blinda) supažindino su dvaro istorija, tai pat aprodė ir patį dvarą. Vėliau buvo galima pajodinėti arkliais. Šioje veikloje taip pat dalyvavo ir mokytojos. Apžiūrėję dvarą, dvaro karčemoje skanavome blynus ir gėrėme šiltą arbatą. Edukacinė programa baigėsi dalyvių apdovanojimu – mes tapome dvariškiais - gavome DVARIŠKIŲ LIUDIJIMUS.

Kitas užsiėmimas vyko Šiauliuose ir buvo pramoginis - tai DAŽASVYDIS. Visi moksleiviai pasiskirstę į komandas turėjo galimybę patirti, kas yra karas. Buvo ir nesmarkiai sužeistų, bet viskas baigėsi laimingai.

     Važiuojant namo nepaisant nuovargio buvo traukiamos linksmos dainos ir dalijamasi įspūdžiais.

 

      Kasparas Matulevičius, Ia klasės gimnazistas

Nuotraukos iš mokytojos L. Ronkaitienės asmeninio archyvo

Kerinti poezijos galia

     Šių metų spalio 19 dieną Palangos senojoje gimnazijoje vyko tradicinė šventė – konkursas ,,Poezijos ruduo Palangoje“. Į jį suvažiavo atstovai iš aplinkinių gimnazijų ir progimnazijų - Palangos, Kretingos, Gargždų bei Skuodo. Šiemet poezijos mylėtojai į Senąją gimnaziją rinkosi jau 19-ą kartą, o šventė – konkursas buvo skirtas Algirdo Juliaus Greimo, pasaulinio garso semiotiko, kalbininko, mitologininko, šimtosioms gimimo metinėms. Mūsų gimnazijos grupelę į renginį lydėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Laimutė Ronkaitienė. Nors važiavome keturi mokiniai, poetą turėjome tik vieną – I a klasės mokinį Kasparą Matulevičių

Šeimininkai šventės dalyvius pasitiko svetingai - sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorius Leonas Šidlauskas, gimnazistai renginį puošė įvairiais meniniais intarpais - dainomis, net madų šou. Bet, žinoma, svarbiausias dėmesys buvo sutelktas į jaunuosius poetus ir jų kūrybą. Vieni poetai į konkursą atsivežė pluoštelį eilėraščių, kiti dalyvavo VIENO EILĖRAŠČIO konkurse. Iš viso klausėmės apie 30 jaunųjų poetų, bet, be abejo, apdovanoti buvo patys geriausi. Taigi su jauduliu laukėme komisijos, kurią sudarė žurnalo ,,Durys” redaktorė Rūta Bačiulytė ir poetė Elena Karnauskaitė, sprendimo. Džiugu, kad mūsų gimnazijos jaunasis poetas Kasparas laimėjo trečią vietą! Jam tai buvo debiutas, bet Kasparas puikiai susitvarkė su jauduliu ir paliko įspūdį komisijai ir klausytojams.

Pakylėti pergalės džiaugsmo po konkurso nusprendėme dar nusilenkti jūrai, pasidžiaugėme svetinga Palangos saule, o į Skuodą grįžome pilni naujų idėjų, supratę, kokią kerinčią galią turi poezija.

Aistė Būtaitė, IV a klasės gimnazistė

Nuotraukos iš mokytojos Laimutės Ronkaitienės asmeninio archyvo.

Gabiųjų ugdymo projekto veiklos Klaipėdoje

      Spalio 18 dieną motyvuoti bei smalsūs gimnazijos I, II ir III klasių mokiniai vėl turėjo progą mokytis netradiciškai. Šį kartą - Lietuvos jūrų muziejuje. Autobusu pasiekę Klaipėdą, keltu persikėlėme į Smiltynę, o po keleto minučių pėstute pasiekėme ir kelionės tikslą – . Delfinariumą, kur mus pasitiko malonūs muziejaus darbuotojai. Pirmoji pamoka buvo skirta susipažinti su delfinais – mes išklausėme pamokėlę apie delfinų treniravimą, sužinojome, kokių savybių reikia žmogui, kuris treniruoja delfinus, taip pat daug ką išgirdome apie pačius delfinus. Sužinojome, kokia vidutiniška delfinų gyvenimo trukmė, išgirdome, kad jie neturi uoslės, o kai miega, jų vienas smegenų pusrutulis visada aktyvus. Įdomiausia, kad kol vyko pamoka, mūsų akį nuolat traukė žaismingi delfinai, kurie noriai pozavo jauniesiems fotografams. Išklausę esminę informaciją, susitikome su delfinais tiesiogiai – aplankėme juos baseine. Ši pamoka baigėsi aktyviomis mokinių grupelių veiklomis, o išeidami visi buvome ,,pažymėti“ atspaudu su mėlynojo banginio atvaizdu.

Antra pamoka buvo apie Baltijos jūros gyventojus – pilkuosius ruonius. Šie gyvūnai pasirodė labai linksmi ir bendraujantys – jie tai krito į vandenį, tai ropštėsi ant baseino krašto, žaidė su žuvimi, kuria buvo maitinami, ,,kalbėjosi“ ne tik su savo treneriu, bet ir mumis. Pasidžiaugę draugiškais muziejaus gyventojais, toliau pamokėlę tęsėme edukacinėje klasėje, kurioje matėme ir filmuotos medžiagos, ir klausėmės labai įdomaus ruonių trenerio pasakojimo - sužinojome, kad vandenyje jie daug vikresni negu sausumoje, o per dieną gali nuplaukti milžiniškus atstumus. Vėliau lektoriui galėjome užduoti mums rūpimų klausimų.

Po turiningų užsiėmimų keltu vėl grįžome į Klaipėdą, o autobusu - į Skuodą. Tą dieną pagilinome ne tik biologijos žinias – linksmai ir turiningai bendravome tarpusavyje ir su mus lydėjusiomis mokytojomis.

Greta Venclauskaitė, II a kl. gimnazistė

„Gelbėkit vaikus“

      Spalio 10 d. P. Žadeikio gimnazijos bendruomenė dalyvavo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ organizuojamame 4- ajame Solidarumo bėgime. Mūsų gimnazija šioje akcijoje dalyvauja jau trečius metus.

Solidarumo bėgimo tikslai:

- ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą bei solidarumą;

- padėti Lietuvos ir Zambijos vaikams.

Šiemet Solidarumo bėgime dalyvavo apie 160 gimnazijos bendruomenės narių. Pasipuošę organizacijos „Gelbėkit vaikus“ lipdukais, Solidarumo bėgimą pradėjome miesto gatvėmis. Visi bėgimo dalyviai apdovanoti Solidarumo diplomais.

Akcijos metu organizacijai „Gelbėkit vaikus“ mūsų gimnazijos bendruomenė paaukojo 390 eurų.

Džiaugiamės gimnazijos bendruomenės aktyvumu ir noru prisidėti prie to, kad Lietuvoje augtų laimingi vaikai, o Zambijos mažieji gautų būtinąją medicininę pagalbą.

Dėkojame Skuodo policijos komisariatui už saugumo užtikrinimą bėgimo metu ir kūno kultūros mokytojai metodininkei Daivai Veisienei už pagalbą organizuojant bėgimą.

Socialinė pedagogė Ingrida Momkienė

Kelionė į AMI Spalio 9 dieną

     Spalio 9 dieną grupelė gimnazijos moksleivių lankėsi Audiovizualinių menų inkubatoriuje, Vilniaus rajone. Gimnazistai dalyvavo edukacinėje programoje „Filmavimas mobiliuoju telefonu“ pagal NVŠ projektą.

Edukacinį užsiėmimą pravedė kino operatorius Adomas Jablonskis. Jis mokiniams akcentavo, kad kino kūrimas – tai komandinis darbas. Reikia sugebėti mokytis iš argumentuotos kritikos, nebijoti siekti savo idėjų įgyvendinimo.

Operatorius papasakojo kaip gimsta filmas, parodė kur vyksta filmo ir garso montavimas, supažindino su papildomais filmo garsais, pravedė ekskursiją kino rekvizitų salėje.

Gimnazistams patiko ši edukacinė programa. Tikimės, kad po šios kelionės, kai kurie mokiniai gal būt sies savo būsimą profesiją su kino industrija.

Įspūdžiai iš kelionės

     Spalio pradžioje gimnazijos aktų salėje Erasmus+ projekto „READ in Europe“ dalyviai pristatė savo kelionę į Kroatiją 1-2 gimnazinių klasių moksleiviams. Renginio metu projekto dalyviai ne tik papasakojo apie kelionę, įsimintiniausius nuotykius, gražiausias aplankytas vietas, bet ir pravedė trumpą dramos užsiėmimą, praktiškai parodydami, ko išmoko mainų programos metu.

Kelionė į Kroatiją

     Rugsėjo 23 dieną autobusiuku pajudėjome iš Skuodo į Rygos oro uostą, iš kur skridome į Kroatijos miestą Splitą, o Hvaro saloje mūsų jau laukė projekto dalyviai priėmę mus. Įsikūrėme, susipažinome su jų šeimomis ir ėjome susitikti bei susipažinti su kitais projekto dalyviais.

     Pirmadienį miesto centre vyko projekto atidarymas, kuriame kroatai pristatė savo mokyklą ir miestą, o tada surengė proto mūšį, kuriame, mums pavyko laimėti 1- ąją vietą. Vakarop buvo rengiami sportiniai užsiėmimai- estafetės, salės futbolas ir kiti.

     Antradienį vyko įvairūs praktiniai užsiėmimai: kūrėme būsimo spektaklio "Žmogžudystė Stambule" scenarijų ir pagrindinius veikėjus. Savo sukurtus variantus pristatėme kitoms grupelėms. Vėliau parodėme vieni kitiems savo atsivežtus namų darbus - kūrinio tautiniais motyvais inscenizaciją. Mes buvome paruošę pasaką "Eglė Žalčių karalienė". Po pietų vyko orientacinis žaidimas aplink Hvaro miestą.

     Trečiadienį vykome į ekskursiją po Hvaro salą. Pirmiausia aplankėme Jelsos miestelį, pasivaikščiojome, apsilankėme bibliotekoje, kur vietiniai moksleiviai pristatė krašto žymius žmones. Tada važiavome į Stari Grad - seniausią salos miestą, kur turėjome ekskursiją su gide. Po ekskursijos pilies sode darėme suvenyrus. Po to vykome papietauti mažame kaimelyje, o pavalgę kalnų keliuku nusileidome į kitą kaimą, kur vyko kūrybinės darbo grupės. Po visų darbų grįžome į Hvarą.

     Ketvirtadienį vyko užsiėmimai su dramos mokytoja, kuri atvyko iš Kroatijos sostinės Zagrebo. Po dramos dalyvavome pamokose, vienas tik stebėjome, o kitose ir patys dirbome. Po pietų ir pramogų Adrijos jūroje vykome į kultūros centrą, kur pristatėme visiems su dramos mokytoja išmoktus žaidimus.

     Penktadienį tęsėme darbą su dramos mokytoja, o po pietų plaukėme į paplūdimį maudytis. Vaizdas nepakartojamas - aukštos uolos, palmės ir skaidri jūra. Šokinėjome į uolos vidų, iš kurios norint išeiti reikia panerti ir išplaukti. Vaizdas po vandeniu be galo gražus!

Šeštadienį jau turėjome keliauti namo. Kartu su savo draugais kroatais nuvykome į Hvaro uostą. Buvo labai sunku atsisveikinti, palikti naujus draugus, bet šios savaitės įspūdžiai mums išliks visam gyvenimui!

     Martynas Budrys, Liucija Rancaitė, Emilija Mockutė, Adelė Pauragaitė, Raminta Jonauskaitė, Justė Navickaitė, Radvilė Arlauskaitė

Vizitas Stambule

     Rugsėjo mėn. pradžioje mūsų gimnazijos atstovės Gražina Skarienė ir Asta Tirunienė vyko į projekto koordinatorių susitikimą Stambule. Jo metu buvo planuojama veikla paskutiniams projekto „READ in Europe“ metams. Buvo patvirtintas galutinis spektaklio scenarijaus variantas. Džiugu, kad jam buvo pasirinktas mūsų gimnazijos projekto dalyvių darbas. Vizito metu lankėmės mokykloje, apžiūrėjome kabinetus, laboratorijas, kitas mokymosi ir poilsio erdves. Buvome maloniai nustebinti mokyklos kompiuterine baze. Kitą rytą vykome į susitikimą su Stambulo Uskudar rajono meru bei švietimo skyriaus vedėju, susitikome su rašytoja Jale Sancak jos kūrybinėse dirbtuvėse Ir viso vizito metu gėrėjomės nepakartojamu Stambulo grožiu bei jo gyventojų nuoširdumu.

„Tiesa padarys jus laisvus“

      Lietuvos jaunimo dienos tęsia Pasaulio jaunimo dienų tradiciją, pradėtą prieš 25 metus ir yra skirtos tikinčiam bei tikėjimo dar tik ieškančiam jaunimui. Tai yra „keliaujantis“ nacionalinis susitikimas, atviras visiems jauniems žmonėms, vykstantis vis kitame Lietuvos mieste. Birželio 23 – 25d. Vilniuje įvykęs didžiausias Lietuvos Bažnyčios jaunimo renginys – „Lietuvos jaunimo dienos 2017“ ypatingos ne tik dėl to, kad apkeliavusios visas Lietuvos vyskupijas vėl grįžo į Vilnių: šiemet visi, tiek jaunimo dienų dalyviai, tiek miesto gyventojai bei svečiai tapo istorinio įvykio – arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – liudininkais. Džiaugiamės, kad Skuodo P. Žadeikio gimnazijos ateitininkų kuopos atstovai turėjo galimybę dalyvauti Jaunimo dienose ir Palaimintojo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijoje.

Bronzas, motyvuojantis priimti vis didesnius iššūkius

     Birželio 15 d. Jungtinės Karalystės ambasadoje įvyko Edinburgo hercogo tarptautinių apdovanojimų programos (DofE) ceremonija. Joje daugiau nei 60-čiai jaunuolių iš visos Lietuvos Jungtinės Karalystės ambasadorius Andrew Pearce bei Švietimo ir mokslo ministerijos viceministras Gražvydas Kazakevičius įteikė aukso, sidabro ir bronzos ženklelius. Apdovanojimų ceremonijoje dalyvavo ir 5 Skuodo P. Žadeikio gimnazijos moksleiviai bei jų vadovė Simona Jurčė, kurie įgyvendina DofE programą (vadovė Inga Rutienė).

Tai yra pasaulyje gerai žinoma ir pirmaujanti neformaliojo ugdymo, savęs tobulinimo programa, skirta jaunuoliams nuo 14 iki 24 metų. Ją įgyvendina daugiau nei 140 šalių. Programos dalyviai patys pasirenka tobulėjimo sritis, išsikelia tikslus ir atkakliai jų siekia. Įdomiausia, kad tai neskatina lygintis ar konkuruoti su kitais – programą galima apibūdinti kaip asmeninį iššūkį ir lenktynes su pačiu savimi, siekiant tapti geresniu nei vakar. Taip jauni žmonės pradeda geriau pažinti ir pasitikėti savimi, įgyja gyvenimui bei ateities darbui reikalingų įgūdžių, galiausiai – pasiekia daugiau nei patys kada nors būtų galėję įsivaizduoti. DofE programos tarptautinius sertifikatus bei pasiekimus atspindinčius ženklelius itin vertina tarptautinių kompanijų personalo atrankos specialistai.

Tam, kad būtų galima tapti visapusiška asmenybe, DofE apdovanojimų programa siūlo keturias skirtingas veiklas: žygius, sportą, įgūdžius ir savanorystę. Apdovanojimus gavę jaunuoliai, siekdami įgyvendinti kuo įdomesnius savo pačių užsibrėžtus tikslus, apie 2400 val. skyrė aktyviai fizinei veiklai (bėgiojo, žaidė tenisą, šokinėjo per virvutę); daugiau nei 2100 val. − naujo ar jau turimo įgūdžio lavinimui (mokėsi rašyti krepšinio statistiką, bėgiodami, šokinėdami per suoliuką ir visaip kitaip ugdėsi ištvermę); apie 1700 val. − savanorystei (dirbo su seneliais, vedė užsiėmimus vaikams, padėjo ruošti ir suprasti vaikams jų namų darbus, organizavo įvairius renginius) bei dalyvavo žygiuose gamtoje.

Pastarieji ir tapo skuodiškių iššūkiu šiais metais – programos dalyviai leidosi į žygį po Salantų regioninį parką, kurio tikslas buvo ištirti ir įvertinti 6 jame esančius piliakalnius, pristatymui sukuriant įdomų video bei parengiant kitą vaizdinę medžiagą. Mūsiškių žygį vertino vengras Adrian Aradi.

Jungtinės Karalystės ambasadoje Skuodo P. Žadeikio gimnazijos DofE programos dalyviams Arūnei Navardauskaitei, Gabijai Ažondenytei, Radvilei Arlauskaitei, Irmai Čepauskaitei ir Edvinui Riepšui buvo įteikti bronzos ženkleliai, o gimnazijai – programos vykdymo sertifikatas. „Apėmė didelis džiaugsmas, kuris motyvuoja eiti toliau ir siekti savo tikslų jau sidabro lygyje“, „Be jokių dvejonių rekomenduočiau įsitraukti į šio projekto veiklas, kadangi tai padėjo ne tik atrasti naujų pomėgių, bet ir puikiai praleisti laisvą laiką“, „Turime kuo vykdant šia programą“ −, įspūdžiais dalijosi gimnazistai.

P. Žadeikio gimnazijos atstovai liko dėkingi Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui už skirtą autobusiuką ir suteiktą galimybę dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje. Programos dalyviams belieka palinkėti atkakliai siekti dar didesnių iššūkių ir nebijoti nertis į užklumpančius nuotykius, kad nė viena diena nepraeitų veltui, ir bėgant laikui būtų galima pasipuošti sidabro bei aukso ženkleliais.

Dovilė PETRAUSKAITĖ

Nuotraukos iš Simonos JURČĖS archyvo

PASIMATUOK PROFESIJĄ!

     Gegužės 31d - birželio 1d. 1a klasės mokiniai turėjo galimybę pasimatuoti viešbučio administratoriaus darbą Palangoje įsikūrusiame poilsio ir pramogų „Atostogų parke“ . Labai maloni šio parko administratorė Rūta su mielu noru mums aprodė savo darbo vietą, papasakojo ko reikia norint dirbti šį darbą. Rūta teigė, kad šis darbas jai išties patinka ir su noru į jį keliauja, tačiau neslėpė, kad yra labai varginantis, nes per dieną tenka bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis iš skirtingų miestų ar net šalių. O pasimatavę šią profesiją mes pokalbį užbaigėme su smagiu pozavimu įsiamžinant su administratorėmis ir jų darbo vieta.

 

Asta Bružaitė, Ia klasės gimnazistė

     III c klasės moksleiviai susidomėjo klasės draugų Evos Matutytės tėčio bei Edvino Riepšo mamos darbu, tad kartu su III b klasės moksleiviais suplanavo išvyką į Skuodo rajono savivaldybę. Pirmiausia susitikome su Skuodo rajono meru Petru Pušinsku , kuris papasakojo apie rajono valdymo struktūrą ir miesto ir rajono gyvenimo aktualijas.Vėliau mokiniai apsilankė tarybos posėdžių salėje, kurioje sprendžiami svarbūs klausimai. Visi moksleiviai prisiminimui gavo po dovanėlę su rajono atributika. Po to susitikome su Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Zita Lenkiene bei vyriausiais specialistais Vaida Satkevičiūte ir Tomu Matučiu. Jie papasakojo apie Vaiko teisių apsaugos skyriaus funkcijas, darbe iškylančius sunkumus, įsimintiniausius atvejus , supažindino su vaikų globos situacija mūsų rajone, priminė, kokio išsilavinimą reikia turėti norint dirbti šiame skyriuoje, pakvietė moksleivius savanoriauti jų skyriuje. Abu susitikimai buvo įdomūs ir naudingi, o jiems skirtas laikas prabėgo nepastebimai.

"Šok į klumpes"

       1 c birželio 1 d. lankėsi Skuodo „Liepaitės“ vaikų darželyje. Manto Savicko mama mums papasakojo apie darželio auklėtojo darbą, atsakė į mokiniams iškilusius klausimus. Po to visi mokiniai pasiskirstė po grupes, kur praktiškai galėjo susipažinti su darželio auklėtojos darbu bendraudami su vaikais, vesdami įvairius užsiėmimus,  bei žaisdami su vaikais. Po užsiėmimų, visiems netrūko įspūdžių, kuriais su didžiausiu džiaugsmu dalinosi vieni su kitais. 

 

 

 

 

3a šoko į tėvelių klumpes gėlių salone ir valgykloje.

Palydėjome į gyvenimą

 

      Šių metų gegužė 24 d. Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijoje vyko kasmetinė, o šįsyk net aštuoniolikta Paskutinio skambučio šventė. Šventinė atmosfera tvyrojo jau nuo ankstyvo ryto su pakilia, nuotaikinga muzika fone.

     Vos įžengusi į gimnaziją pastebėjau, jog aplink zuja pasipuošę, šventiškai nusiteikę gimnazistai. Vieni skuba į paskutines šių mokslo metų pamokas, o kiti bėgte bėga į Kultūros namus repetuoti pasirodymą. Žinoma, kalbu apie trečiokus, mat jie už viską atsakingi. O kas pamokose dalyvauja, tas šiokių tokių ir nekasdieniškų įdomybių pastebi: štai abiturientų automobilių karavanas su džiaugsmo šūksniais ir savotiška, triukšminga muzika lyg ženklu, jog jie jau nebe mokiniai. Po minutės – ketvirtokų gimnazistų eisena su dar triukšmingesne skanduote! Skubėjome jų pasitikti prie pagrindinio įėjimo su džiaugsmingais aplodismentais. Visi kartu sulaukėme ir klasių auklėtojų: L. Vainorienės, L. Vyšniauskienės ir R. Laukineitienės. Tačiau tai buvo tik šventės pradžia ir tada abiturientų laukė linksmi vaikiški žaidimai, šokiai, dainos ir net krepšinis! Šiek tiek įkaitusius po apšilimo ketvirtokus direktorė G. Skarienė ir pavaduotoja D. Kazlauskienė pakvietė klasių auklėtojas su savo vaikais žingsniuoti į paskutinę klasės valandėlę...

     Deja, nežinau, ką paliekantys gimnaziją mokiniai aptarinėjo su savo brangiausiomis auklėtojomis paskutiniosios valandėlės metu, tačiau galiu garantuoti, jog tuo metu trečiokai tikrai nesnaudė. Visi skubėjome į Kultūros namus. Dar keletas repeticijų, svarbių paskutiniųjų akcentų ir pagaliau šventei pasiruošta. Užsiimame pozicijas ir kantriai laukiame savo draugų abiturientų. O jie greiti – neverčia ilgai laukti! Vos tik spėjus atsipūsti, pro duris ima veržtis abiturientai su mokytojais, tėveliais, draugais ir artimaisiais. Ketvirtokai džiaugėsi, šypsojosi, tačiau to paties negaliu pasakyti apie jų tėvelius - veidai kažko ištįsę! Žinoma, graudu išleisti į gyvenimą savo vaikus, kuriems jau metas išeiti ir kurti savo gyvenimą? Tikriausiai taip. Tačiau trečiokų paruošta programa neleido nei tėveliams, nei jų atžaloms galvoti apie painius ateities labirintus, o skatino tiesiog pasinerti į kvapą gniaužiantį pasakų pasaulį, kurį vaizdžiai pristatė renginio vedėjai Jonukas (G. Gutauskas) ir Grytutė (A. Macevičiūtė).

     Nuo pirmos sekundės žiūrovus prikaustė pritemdyta aplinka, paslaptinga muzika su dar paslaptingesniu šokiu, suteikusiu šiokios tokios nesuprantamos mistikos. Neliko laiko net pašaliniams kuždesiams. Dar labiau dėmesį prikaustė Raudonkepuraitė (K. Gurauskaitė), uždainavus:Vėjas man pasakė. Ši daina ne tik maloniai visus nuteikė, bet ir prikvietė pačias įvairiausias pasakų būtybes: Snieguolę su septyniais nykštukais, Perestuchiną iš Neišmoktų pamokų šalies, pulką kiškių, auksinę žuvelę su vis kažko pageidaujančiu žveju ir t.t. Pasakos priminė vaikystę, buvo pademonstruoti ir moderniųjų šokių žingsneliai, naujausi hitai ir ne tik! Sušiuolaikintose pasakose net senelės turi planšetes ir Raudonkepuraitė dainuoja Saros Bereilles Gravity... Šie netikėtumai pagyvino atmosferą, suteikė neįtikėtinų emocijų susirinkusiems į šventę žmonėms, kurie negailėjo gražių žodžių ir pagyrimų: pakviestos į sceną auklėtojos, pirmoji mokytoja R. Vizgaudienė, abiturientų tėveliai sakė linkėjimus paliekantiems gimnaziją mokiniams. Gėlės iš rankų į rankas keliavo pas labiausiai jų nusipelniusius. Kaskart verčiamas knygos lapas ir pristatoma nauja pasaka žadino vis naujus prisiminimus, kvietė scenon vis naujus veidus.

     Kai atėjo abiturientų pasirodymo laikas, visi sukruto ir laukė savo eilės, plojimais ne tik palaikydami vieni kitus, bet ir palydėdami džiaugsmo šūksniais. Ketvirtokai padovanojo paskutines dainas, pademonstravo įamžintas nuotraukose mokyklines akimirkas, parodė filmuotą medžiagą apie medelio sodinimą prie gimnazijos! Pasirodo, jie turėjo ir daug pareigų gimnazijoje - stebėti tvarką, prižiūrėti jaunesnius ir dar visokių kitokių įsipareigojimų. Deja, šios pareigos nuo šiol teisiškai priklauso mums, būsimiesiems abiturientams.

     Renginio pabaigoje maloniai, gausiais plojimais išlydėjome svarbiausius šventės dalyvius, įsiamžinome nuotraukose ir gimnazijos istorijos knygoje užvertėme dar vieną, 18-ąjį puslapį.

 

Rugilė Normantaitė, 3b klasė

Pažinimo labirintais

Projektas ,,Pažinimo labirintais“ teikia mokiniams vis naujas patirtis

     Gegužės 16 - 17 dienomis turėjome progą su gabiųjų mokinių ugdymo projektu ,,Pažinimo labirintais“ vykti į edukacinę išvyką po Aukštaitiją. Mus lydėjo puikūs orai, tad ir nuotaika buvo gera.

Po kelių valandų kelionės autobusu pasiekėme pirmąjį edukacinės išvykos objektą - Palūšės kaimą, esantį Ignalinos rajone, Aukštaitijos nacionaliniame parke. Iš gidės pasakojimų sužinojome, jog Aukštaitijos nacionalinis parkas – seniausias toks parkas Lietuvoje, įkurtas 1974 metais. Gidė taip pat pristatė parko teritorijoje esančius senesnius kaimus, jų išskirtinius bruožus, parodė nykstančių gyvūnų bei augalų rūšis. Išklausę įžanginę informaciją, aplankėme Palūšės bažnyčią. Ne vieno dėmesį patraukė užrašas: Įženk geras. išeik geresnis. Apžiūrėję bažnyčios teritorijoje esančius paminklus, stogastulpius, patraukėme prie pilkapio ekspozicijos, sužinojome, kaip nuo V a. iki VI a. buvo laidojami žmonės Rytų Lietuvoje, po to apsilankėme akmens amžiaus būste. Išklausę gidės informaciją, atlikę keletą užduočių, važiavome į Ladakalnį. Prieš kopiant į piliakalnį gidė suintrigavo pasiūlymu pasiimti vieną akmenėlį, užnešti jį į piliakalnio viršūnę tylint, kad išsipildytų sugalvotas noras. Be abejo, į Ladakalnį lipome visiškoje tyloje. Na, o viršuje atsivėrė nuostabaus grožio vaizdas - matėme net 6 ežerus. Dar aplankėme Ginučių piliakalnį, Ginučių vandens malūną, kuriame savo stiprumą sukdami senovines girnas išbandė ne tik mūsų vaikinai, bet ir mokytojos. Po smagaus pasibuvimo malūne nuvykome į Stripeikių bitininkystės muziejų, kuriame gavome naudingos informacijos apie bitininkystės istoriją. Na, o paskutinis pirmos dienos lankytinas objektas - Molėtų Observatorija, kurioje visi likome be žado, pakerėti astronomijos paslapčių. Pirmiausia observatorijos mokslininkas mums parodė didžiausią teleskopą Šiaurės Europoje, po to jis skaitė paskatą apie dangaus paslaptis, gavome pačiupinėti net tikrų tikriausią meteoritą. Na, o po paskaitos mūsų laukė turbūt pati įdomiausia veikla – žvaigždžių per teleskopą stebėjimas. Įspūdis nepakartojamas - bent porą valandų galėjome pasijusti tikrais astronomais: mokslininkas parodė Zodiako ženklų žvaigždynus (gaila, jog matėme tik 6, nes likę buvo pasislėpę kitoje pasaulio pusėje), stebėjome žvaigždžių spiečių bei užgesusias žvaigždes. Na, o pabaigoje klausėmės puikiai astronomo deklamuojamą Jurgio Baltrušaičio eilėraštį apie žvaigždes. Nors šiek tiek sušalę, bet labai laimingi ir kupini įspūdžių pasukome Alantos technologijų ir verslo mokyklos link. Čia mūsų laukė nakvynė.

Antrą kelionės dieną pradėjome nuo Alantos dvaro, Vaido Žuko meno galerijos, po to patraukėme Anykščių link, kur vėl laukė įdomus pasivaikščiojimas po Anykščių šilelį Lajų taku, Barstyčių akmens brolis Puntukas, po to - A. Baranausko ir A. Vienuolio - Žukausko memorialinis muziejus. Turėjome progą apsilankyti ir pamatyti A. Baranausko klėtelę, kurioje ir buvo parašytas garsusis ,,Anykščių šilelis“, vaikščiojome po namą, kuriame XX a. viduryje gyveno kitas rašytojas - Antanas Vienuolis. Šių objektų lankymu ir baigėsi mūsų turininga kelionė.

Į Skuodą grįžome įgiję naujų žinių, patyrę teigiamų emocijų, supratę, kad mokymasis netradiciniais būdais yra įdomus ir labai naudingas. Dėkojame projekto ,,Pažinimo labirintais“ koordinatorei pavaduotojai ugdymui Vidai Stončaitienei, projekto mokytojų komandai bei gimnazijos Direktorei G. Skarienei už suteiktą galimybę KELIAUTI, MOKYTIS, PATIRTI, PAJAUSTI, BENDRAUTI...

Oksana Petkutė, I a klasės gimnazistė

     Gegužės 11 dieną  pasirodymu mokykloje gimnazijos teatras baigė šių metų savo kūrybinį sezoną. Aktualų, šiuolaikišką, gilias prasmes atveriantį spektaklį, pastatytą pagal Rebekos Unos knygą ,,Atjunk" (scenarijaus autorė  - teatro mokytoja Vaida Litvinienė) matė Vilniaus, Mosėdžio ir Skuodo teatro mylėtojai. Džiaugiamės jaunųjų aktorių ir jų vadovės darbo sėkme, gebėjimu kalbėti apie šiuolaikines problemas scenos kalba.
Nuotraukoje jaunieji aktoriai ir jų vadovė Vaida po paskutinio spektaklio 

IDĖJA+


     2017 m. gegužės 3 d. Skuodo rajono savivaldybėje vyko Europos jaunimo savaitei paminėti skirtas renginys „IDĖJA+“. Renginio metu iniciatyvus Skuodo rajono jaunimas pristatė savo idėjas, susijusias su socialinių problemų sprendimu, jaunimo užimtumo, tolerancijos ir pagarbos žmogaus teisėms skatinimu. Skuodo P. Žadeikio gimnazijos ateitininkės: Greta Žumbytė, Erika Skiudulaitė ir Karolina Liutkutė pristatė savo idėjas Skuodo jaunimo užimtumui gerinti.
                                                                                   Simona Jurčė

DofE bandomasis žygis

   Bandomasis DofE bronzos žygis Salantų regioniniame parke! Gegužės 5 dieną penki bronzos ženklelio siekiantys gimnazistai dalyvavo bandomajame DofE žygyje, kur sėkmingai keliavo suplanuotu maršrutu ir siekė savo tikslo.

Gimnazijos bibliotekoje paminėta 17 – oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė

    Balandžio 27 dieną mūsų gimnazijoje vyko bibliotekos šventė, kurioje dalyvavo pirmokai bei keletas antrokų. Šventė prasidėjo garsaus reperio Ironvyto daina ,,Svajonės“. Skaityklos vedėjas D. Žvaginis trumpai pristatė kasmetinę Nacionalinę Lietuvos bibliotekų šventę, taip pat buvusio mūsų gimnazijos auklėtinio Karolio Petrylos ir garsaus reperio Ironvyto neseniai išleistą knygą ,,Vagis mokykloje“. Šios knygos pristatymą šventės dalyviams parodė Ia klasės mokinių komanda, kuri rajoniniame perskaitytų knygų pristatymo konkurse laimėjo 1 - ą vietą ir buvo apdovanota METŲ SKAITYTOJŲ diplomu. Po šio gražaus pristatymo diskutavome tema PATYČIOS. Nors šią knygą perskaičiusių mokinių atsirado nedaug, bet ją perskaitę labai noriai pasidalino savo mintimis su visais. Mūsų bibliotekos vedėja D. Pakulienė taip pat išsakė savo įspūdžius apie minėtą knygą, o Ia klasės skaitytojų komandai, atsidėkodama už parodytą knygos pristatymą, įteikė dovanėlę. Šventės metu rinkome 2016 m. perskaitytų knygų dešimtuką, galėjome apžiūrėti senų ir naujų knygų parodėlę. Graži šventė baigėsi pora aptartos knygos citatų. Viena jų: ,,Reikia būti vagimi ir gyventi šiais metais, šia diena, šia akimirka.“ D. Pakulienė mokiniams palinkėjo nepamiršti knygų, jas skaityti ir dažniau užeiti į biblioteką.

Oksana Petkutė, Ia klasės mokinė

Nuotraukos Ia klasės mokinės Brigitos Balandytės

Sveikiname IV a klasės gimnazistą Gytį Mockų

 

    - 49 – ojo respublikinio Lietuvos moksleivių jaunųjų filologų konkurso laureatą – I – os vietos laimėtoją

Balandžio 12 – 14 dienomis Palangoje vyko respublikinis Lietuvos moksleivių jaunųjų filologų konkursas. Savo darbų ginti 6 – iose sekcijose (poezijos, prozos, literatūros kritikos, publicistikos, tautosakos, vertimų) buvo atrinkta 113 moksleivių darbų iš visos Lietuvos. Jau būti pakviestam į šį konkursą yra laimėjimas, nes į baigiamąjį konkurso turą patenka ne visi moksleiviai, kurių darbai būna pristatyti respublikiniam konkurso turui, – šiemet šiam etapui buvo atsiųsta per 200 darbų, pakviesta, kaip anksčiau minėta, 113 darbų autoriai.

Tris dienas mokiniai gynėsi savo darbus, atsakė į autoritetingos komisijos (universitetų dėstytojų, rašytojų, publicistų, profesionalių vertėjų) klausimus, išklausė patarimų, bendravo, diskutavo, dalyvavo kultūriniuose renginiuose. Trečia diena – dvasinė puota – buvo apdovanoti nugalėtojai - geriausi moksleiviai poetai, prozininkai, kritikai, tautosakininkai, vertėjai. Jauniausia konkurso sekcija – vertimų. Jaunųjų filologų konkurso pirmininkas, Vilniaus universiteto dėstytojas daktaras Regimantas Tamošaitis vertimų sekciją pavadino vartais į pasaulį. Taigi šiais metais 26 baigiamojo konkurso etapo jaunieji vertėjai lietuviškai prakalbino anglų, rusų, prancūzų, vokiečių literatūros autorius. Džiugu, kad mūsų gimnazijos dvyliktoko Gyčio Mockaus (mokyt. L. Ronkaitienė) vertimas iš vokiečių kalbos buvo įvertintas aukščiausia, I – ąja, vieta. Kaip sako pats Gytis, tiek vertimo procesas, tiek darbas baigiamajame konkurso etape – didžiulė patirtis, leidusi patikrinti, parodyti ne tik savo vokiečių kalbos gebėjimus, bet kitaip pajausti ir gimtąją lietuvių kalbą.

Sveikiname Gytį, džiaugiamės jo kryptingu darbu ir pelningu apdovanojimu, linkime, kad pradėtas sėkmingas vertėjo kelias tęstųsi ir baigus gimnaziją, kad pildytųsi jo svajonės...

 

                            Mokytoja L. Ronkaitienė

 

                             Nuotraukose konkurso ir pergalės jame akimirkos

 

Šio sezono gimnazijos teatro patirtys

 

    Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija jau ne pirmus metus džiugina savo teatro ,,Škac" vaidinamais spektakliais, kuriuos režisuoja mokytoja Vaida Litvinienė. Šiemet mūsų spektaklis gana originalus ir, galima sakyti, modernus – scenoje rodome ne praeitį, o netolimą ateitį, kurioje viskas perkelta į virtualią erdvę ir žmonės nebeturi jausmų. Šio spektaklio pavadinimas - ,,Atsijunk“ (pagal rašytojos Rebekos Una romaną ,,Atjunk; scenarijaus autorė – teatro mokytoja Vaida Litvinienė). Jau spėjome pasirodyti tris kartus, o kiek kartų dar mus matysite scenoje, priklausys nuo jūsų, žiūrovų, pageidavimo.

Repetavę visus metus, pirmą kartą vaidinome Vilniuje, teatro festivalyje ,,Žodžiai". Čia pateikėme tik sutrumpintą 15 minučių variantą, kuris žiūrovų ir komisijos buvo apibūdintas kaip kūrybinga ateities vizija – būtent tokia nominacija buvo skirta mūsų grupei. Tad puikiomis nuotaikomis grįžę iš Vilniaus, nekantravome pasirodyti Skuode. Savo gimtajame mieste spektaklį parodėme balandžio 5 dieną Skuodo kultūros centre. Čia buvo surengta kasmetinė teatro šventė, į kurią suvažiavo viso rajono trupės. Labai jaudinomės ne tik dėl to, kad mus matys visi pažįstami, bet ir dėl to, kad iš paties Kauno buvo atvykusi knygos, pagal kurią pastatytas mūsų spektaklis, autorė Rebeka Una (tikrasis vardas ir pavardė - Jurga Šalaševičiūtė). Kadangi man teko su šia rašytoja bendrauti norint paimti interviu projektiniam darbui apie jos knygos žanrą - distopiją, interviu metu paminėjau statomą spektaklį. Ji labai juo susidomėjo ir išreiškė norą atvykti ir spektaklį pamatyti. Tad premjeros rytą rašytoja su sūnumi Pijumi sėdo į autobusą ir pasuko Skuodo link. Po ilgos 5 valandų kelionės atskubėjo į kultūros centrą, kur šventė jau buvo prasidėjusi.

Ak, kaip mes jaudinomės ruošdamiesi pasirodymui! Negalėjome nustygti vietoje. Bet galiausiai spektaklis prasidėjo – ir, kaip mums atrodė, labai greitai baigėsi. Kadangi jis buvo paskutinis iš 6 pasirodymų, likome scenoje, o šventės vedėja suteikė žodį rašytojai, kuri išgyrė mūsų pasirodymą, o mes padėkojome jai ir, žinoma, savo režisierei Vaidai.

Po to man teko pabendrauti ir su pačia rašytoja. Kadangi jai su sūnumi reikėjo laukti autobuso, nusprendžiau aprodyti Skuodą. Diena buvo šaltoka, pūtė žvarbus vėjas, tad lauke užsibūti nesinorėjo, todėl nusprendėme aplankyti Skuodo muziejų. Pirmą kartą Skuode besilankantiems kauniečiams muziejus labai patiko - nuo senoviškų klumpių iki žemaitiškų eksponatų pavadinimų. Apžiūrėję muziejų, pajudėjome autobusų stoties link - reikėjo nusipirkti maisto ir laukti autobuso į Kauną. Jurga Šalaševičiūtė ir jos šeima - veganai, tad buvo itin įdomu išgirsti apie tokį gyvenimo būdą. Ji paneigė stereotipą, kad veganai yra sveikuoliai, rašytoja sakė, kad jos šeimai tik ,,svarbu, kad jie neskriaustų gyvūnų". Taigi po trumpo bendravimo rašytoja su sūnumi išvyko namo į Kauną. Bendravimas gyvai su tikra rašytoja nesukėlė įtampos - netgi atvirkščiai - buvo labai ramus ir lengvas. Gal dėl to, kad viešnia ir jos sūnus buvo labai draugiški.

Trečią kartą savo spektaklį parodėme Mosėdžio gimnazijoje balandžio 7 dieną, prieš pat Velykų atostogas. Čia vaidinimas prabėgo labai greitai - ir ne tik mums, o ir žiūrovams, kurie net išsakė apmaudą, kad viskas truko taip trumpai, - tik apie 40 minučių. Vadinasi, buvo įdomu... Pavaduotoja Virginija mums maloniai padėkojo, padovanojo didelį maišą saldainių, o mūsų mokytojoms Vaidai ir Laimutei - gėlių. Tada visi geros nuotaikos grįžome į savo mokyklą, kur dar trumpai susibūrėme mokytojos Laimutės Ronkaitienės kabinete arbatos ir šakočio, paplepėjome ir išsibėgiojome kas sau - vieni namo, kiti - į maisto banko akciją, treti - pas draugus.

Tiek daug visus metus dirbę, tikimės vaidinti dar bent kartą savo gimnazijoje, kur mus pamatytų daugiau mokinių, įvertintų mokytojai.

Stebėjimo patirtis iš Švedijos

 

    Balandžio mėnesio pradžioje teko dalyvauti medijų ir informacinio raštingumo ugdymo seminare Švedijoje. Iš Lietuvos šiame seminare dalyvavo penki mokytojai. Vizito tikslas - susipažinti su praktine Švedijos mokyklų veikla, užfiksuoti gerąsias MIR ugdymo ir integravimo į mokyklos gyvenimą praktikas. Šio seminaro metu apsilankėme Oskarsgymnasiet gimnazijoje, kuri turi didelę patirtį kaip medijas integruoti į visų dalykų pamokas.

Keletas pastebėjimų ir apie savitą Švedijos švietimo sistemą. Oskarsgymnasiet gimnazijoje mokosi 900 mokinių. Jų amžius 16-21 metai. Pamokos vyksta nuo 9 iki 16 valandos. Čia nėra mums įprasto pamokų skambučio ir griežto pamokų laiko. Didelis dėmesys skiriamas vaiko individualiam asmenybės ugdymui, todėl tvarkaraščiai dažnai keičiami, atsižvelgiama į mokinio pajėgumą, tempą. Mokiniai nedėvi uniformų, tačiau laikomasi susitarimo, kad savo išvaizda nešokiruotų kitų mokinių. Visos Švedijos valstybinės ir privačios gimnazijos finansuojamos valstybės. Mokiniai nemokamai gauna vadovėlius, visas mokymo priemones, maitinimą, kompiuterius ir stipendiją. Mūsų lankytoje gimnazijoje mokiniai gali įsigyti vairavimo teises ir vieną kurią nors pasirinktą profesiją: staliaus, šaltkalvio, elektriko, kirpėjo, slaugos, drabužių modeliuotojo ir t.t. Mokytojams per pamokas padeda 1-2 asistentai. Kiek teko pastebėti mokiniai labai savarankiški: savitarna valgykloje, patys kopijuoja užduotis, įsiriša grupinius ir projektinius darbus, skenuoja bibliotekoje knygų kodus ir pasiima reikiamą literatūrą į namus. Visas užduotis mokiniai atlieka gimnazijoje, todėl namų darbų nėra.

Taip pat aplankėme Linné universiteto žurnalistikos fakultetą, Barometern laikraščio redakciją, keletą valandų praleidome Kalmar ir Karlskrona miestuose, kurie yra Malmės komunoje. Įspūdį paliko neįprastas tiltas-tunelis sujungęs Danijos sostinę Kopenhagą su Švedijos Malmės miestu. Dirbtinai sukurta sala tiltas pereina į tunelį. Šis unikalus tunelis nutiestas po vandeniu ir iki šiol nematytas nė vienoje pasaulio šalyje. Todėl keletą valandų pasigrožėjome senovine Danijos sostine Kopenhaga.

Šis praktinis seminaras ne tik suteikė daug žinių apie medijas, kurios vaidina ypač svarbų vaidmenį formuojant žmonių elgesį, įsitikinimus, daro įtaką asmeniniam, grupės, šalies ar tarptautiniam gyvenimui, tačiau praturtino žiniomis, naujais patyrimais.

 

                                             Istorijos mokytoja Irena Nomgaudienė.

 

Konferencija „Pranciškaus Žadeikio vardas mus įkvepia”

 

   Šių metų balandžio 6d. Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje vyko 21-oji regioninė projektinių darbų konferencija „Pranciškaus Žadeikio vardas mus įkvepia“. Į kvietimą joje dalyvauti ir savo darbus pristatyti atsiliepė Gargždų „Vaivorykštės”, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės, Salantų, Mosėdžio gimnazijų mokytojai ir mokiniai bei mūsų gimnazijos atstovai. Konferencijos dalyvius savo sukurta daina apie mokyklą, kurioje sutikta pirmoji meilė, kur mokomasi svajoti, sveikino trečios gimnazinės klasės mokinė Monika Rimkutė, ją ruošė mokytoja ekspertė Jolanta Raišutienė, bei gimnazistų meninė kompozicija „Tiesa”, kurią paruošė vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Daiva Butkienė. „Juk svarbu mums visiems žinoti tiesą, turėti vertybių, būti išklausytiems ir suprastiems, gyventi taip, kad suprastume, jog esame reikalingi, sumanūs, kad galėtume pasidalinti, pasakyti kitiems. Taigi dalinkimės, džiaukimės, siekime, lygiuokimės, “ – skelbė vedėjai gimnazistai Irma, Eva, Inesa ir Jokūbas. Tardama sveikinimo žodį mokinių mokslinių tiriamųjų, kūrybinių darbų organizavimo koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Stončaitienė džiaugėsi, kad mato tiek daug atvykusių svečių, akademinės bendruomenės atstovų, sakė, kad svarbiausia tikslas – pasirodyti, kokie mes protingi, ir linkėjo gero darbo, puikių įžvalgų, siekio būti tobulesniems. Tada prisiminimais apie nuveiktus darbus, patirtus įspūdžius kelionių metu pasidalino „Pažinimo labirintais” nariai Baltramiejus ir Modestas. Kaip sakė vedėjai, padrąsinti ir gerai nuteikti keliavome toliau ir buvo pats laikas pristatyti vertinimo komisijas, nes kiekvienas darbas turi būti išgirstas,aptartas ir įvertintas.

Darbas vyko gamtos, tiksliųjų mokslų grupėje, kurios komisijos nariai buvo: K. Jucevičius, LŪS Skuodo skyriaus pirmininkas, V. Andrašūnas, KU, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedros laborantas, D. Baužienė, Skuodo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė bei kalbų, menų ir socialinių mokslų grupėje, kurios komisijos nariai buvo: G. Misiukevičienė, KU, Menų akademijos Muzikos katedros lektorė, E. Untulis, režisierius, dramaturgas, prozininkas, žurnalistas, Skuodo žemaičių teatro įkūrėjas, J. Šleinienė, Skuodo muziejaus istorikė.

Konferencijos uždarymo metu komisijos nariai aptarė mokinių projektinius darbus, nurodė pastabas, pateikė pasiūlymus ir kiekvienoje sekcijoje išrinko po tris geriausius darbus. Kalbų, menų ir socialinių mokslų grupėje III-ąją vietą laimėjo Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokinės Ugnės Drungilaitės kūrybinis projektinis darbas „ Alisa stebuklų šalyje“ (darbo vadovė Valdonė Karaliūnienė). II-oji vieta atiteko taip pat Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokinei Livetai Duoblytei už projektinį darbą „Psichinę ir proto negalią turinčių žmonių integracijos ir pagalbos jiems galimybės Kretingos rajone” (darbo vadovė Daiva Martinkuvienė). I-ąją vietą užėmė mūsų, Skuodo Žr. Žadeikio gimnazijos mokiniai Auksė Jokubauskaitė, Jurgita Noreikaitė, Darius Odinas, pristatę kūrybinį projektinį darbą „ Pasitinkame gimnazijos 100 – metį” (darbo vadovė metodininkė Laima Vaitulevičienė).

Gamtos, tiksliųjų mokslų grupėje III-ąją vietą pelnė Kretingos rajono Salantų gimnazijos mokinė Neda Varapukauskaitė už projektinį darbą „Katalazės reikšmė ląstelei ir organizmui” (vadovė Rasa Bumblienė). Labai noriu pasidžiaugti, kad antrąją ir pirmąją vietas laimėjo mūsų gimnazijos mokiniai. Taigi II – oji vieta atiteko Indrei Sabaliauskaitei už projektinį darbą „Ortodontinio gydymo galia” (darbo vadovė Juneta Kubilienė), o I -ąją vietą laimėjo Eglė Daukaitė ir Simona Litvinaitė už projektinį darbą „Kuršių Marių Nidos uosto vandens kokybės įvertinimas pagal fitoplanktono rūšinę sudėtį” (vadovė Irena Kondrotienė).

Žiūrovų simpatijos ir prizai atiteko mūsų gimnazijos mokiniams Monikai Rimkutei ir Edvinui Riepšui už kūrybinį projektinį darbą „Kūrybos sūkuryje” bei Indrei Sabaliauskaitei už projektinį darbą „Ortodontinio gydymo galia”.

Vertinimo komisijų pirmininkai sveikindami pabrėžė, kad visi mokiniai susidorojo su sudėtingomis užduotimis, kad įdėta daug triūso, kad daug puikių darbų, ir palinkėjo sveikatos, gerbti save ir mokytojus, daryti tokius darbus, kurie įrodo mūsų pranašumą ir tobulėjimą.

Visi konferencijos dalyviai buvo apdovanoti linksmais šokiais ir dainomis, padėkos raštais, o geriausių darbų autoriai – specialiais raštais, atminimo dovanėlėmis ir fotosesija su visais laimėtojais.

Susitikimas su LAMA BPO atstove

 

    Balandžio 7 dieną mūsų gimnazijoje svečiavosi Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) konsultantė Odeta Kardauskė, kuri taip pat yra kilusi iš mūsų rajono. Konsultantė pristatė 2017, 2018 prašymų pildymo tvarką ir dalį 2019 metų bendrojo priėmimo prašymų pildymo naujovių, LAMA BPO informacinės sistemos naudojimo taisykles, akcentuotos klaidos, kurias dažniausiai daro abiturientai pildydami studijų prašymus, aptarė populiariausias studijų programas. Įvardijo svarbiausius dalykus, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, kaip susikurti savo paskyrą, kad prašymą galima koreguoti, kad pirmenybės stojant nesuteikia registracijos data, kad svarbu nepamiršti įsikelti atestato duomenis, kai jie jau yra išspausdinami gimnazijoje, kiek galima nurodyti pageidavimų, kad už savanorystę, jei savanoriaujama mokantis, papildomi balai nepridedami, įskaitoma, jei savanoriaujama po mokyklos baigimo daugiau nei 3 mėnesius. Informavo apie 2018 metų stojamųjų naujoves, kaip norint įstoti į valstybės finansuojamą vietą, kad iš matematikos egzamino reikia gauti 36 taškus, išskyrus stojimą į humanitarinius mokslus, tada pakanka ir patenkinamo įvertinimo. Papasakojo apie konkursinio balo skaičiavimą ir jo sandarą, papildomus stojamųjų balus. Sužinojome, jog Vilniaus universitete yra didžiausias konkursinis balas, kokios studijų kryptys buvo populiariausios universitetuose ir kolegijose. Taip pat konsultantė atsakė ir į pateiktus klausimus užsiėmimo metu ir individualiai. Susitikimas buvo reikalingas ir naudingas ne tik abiturientams, bet ir trečių klasių gimnazistams.

Eglė Mažrimaitė, III b klasė

„TELŠIŲ VYSKUPIJA: VAKAR IR ŠIANDIEN“

 

   Kovo 24d. įvyko kūrybinės raiškos renginys, skirtas Telšių vyskupijos 90-mečiui paminėti, 8-9 klasių mokiniams Mosėdžio gimnazijoje. Į renginį atvyko ne tik Skuodo rajono tikybos mokytojos su mokiniais, bet ir kolegės iš Telšių miesto bei rajono, Plungės ir Šilalės. Tarp 13-os kūrybinės raiškos darbų puikavosi ir mūsų gimnazijos 1 a klasės mokinių Raimondos Kervytės ir Oksanos Petkutės piešinys ir pateiktys „TELŠIŲ KATEDRA“. Mokiniams ir mokytojoms įteikti Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausiosios specialistės Renatos Kilijonienės pasirašyti padėkos raštai.

Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“ 2017

 

       Kovo 20-26 dienomis visoje Lietuvoje jau aštuntą kartą vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, kurią organizuoja emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“. Šiemet per veiksmo savaitę buvo skatinami visi vaikai ir suaugusieji pastebėti patyčias, pranešti apie jas ir taip jas stabdyti.

Visą kovo mėnesį rajono mokyklų mokiniams buvo paskelbtas skrajučių konkursas „Nebūk abejingas. Stabdyk patyčias“, kurį inicijavo Skuodo rajono socialinių pedagogų – psichologų metodinis būrelis. Mūsų mokyklos mokiniai šiame konkurse taip pat aktyviai dalyvavo. Tarp geriausiomis skrajutėmis savo amžiaus grupėje buvo atrinkti Ingridos Jucytės (4c g kl.) ir Ramintos Jonauskaitės (2c g kl.) darbai (mokines ruošė informacinių technologijų mokytoja I. Rutienė). I. Jucytės darbas buvo atspausdintas spaustuvėje ir platinamas Skuodo miesto ir rajono bendruomenėms akcijos metu.

                   I. Jucytė (4c g kl.)                                                        R. Jonauskaitė (2c g kl.)

 

      „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ metu mokykloje vyko įvairiausios veiklos. Pirmadienį mokiniai klausėsi radijo laidos, antradienį vyko susitikimas su antrų gimnazijos klasių mokiniais. Susitikimo metu socialinė pedagogė mokiniams pateikė anketinės apklausos „Patyčių paplitimas gimnazijoje“ rezultatus, su mokiniais diskutavo Skuodo vaiko teisių apsaugos specialistas Tomas Matutis.

          Ketvirtadienį, septynių rajono ugdymo įstaigų mokinių komandos varžėsi rajoniniame protų mūšyje „Nelik abejingas“ (organizavo soc. pedagogė I. Momkienė). Smagu mokiniams buvo pasitikrinti žinias ir prisiminti, ką jie žino apie patyčias. Komandų atsakymus vertino solidi komisija, kurioje buvo Skuodo švietimo skyriaus specialistė L. Vasiliauskienė, Bartuvos progimnazijos psichologė L. Šakalienė, Skuodo lopšelio-darželio socialinė pedagogė R. Vizgaudienė ir Mosėdžio gimnazijos socialinė pedagogė D. Baužienė.

 

                     

    Įveikus tris protų mūšio turus ir susumavus rezultatus paaiškėjo žaidimo nugalėtojai – Skuodo r. Mosėdžio gimnazijos komanda „Grafenas“.

 

  Vėliau akcijos dalyviai rinkosi Skuodo mieste aikštėje prie meno mokyklos. Pirmiausia buvo apdovanoti skrajučių konkurso „Nebūk abejingas. Stabdyk patyčias“, protų mūšio  nugalėtojai. Mokiniai apdovanojo Švietimo skyriaus, P. Žadeikio gimnazijos  padėkomis ir prizais. Po oficialių kalbų ir apdovanojimų akcijos dalyviai buvo pakviesti šokti linijinius šokius. Bendras šokis suvienijo visus akcijos dalyvius bendram siekiui – visiems gyventi draugiškai, nesityčiojant. Akcija užbaigta skrajučių dalinimu Skuodo miesto žmonėms. Taip buvo siekiama atkreipti gyventojų dėmesį į patyčias ir raginti reaguoti į jas, stabdyti netinkamai besielgiančius vaikus.          

 

Socialinė pedagogė Ingrida Momkienė

Mūsų gimnazistai – konkurso RAŠTINGIAUSIAS RAJONO MOKSLEIVIS prizininkai

 

Trečiadienį, kovo 22 dieną, vyko RAŠTINGIAUSIO RAJONO MOKSLEIVIO konkursas. Štai jie -  raštingiausi mokiniai - konkurso nugalėtojai:

 

IX KLASĖ –   Iveta Girdžiūnaitė (I a kl.; mokytoja L. Ronkaitienė) – III vieta;

                     Milda Sėlenytė (I b kl.; mokytoja B. Tamašauskienė) – III vieta.

X KLASĖ – Perla Šilinskaitė (II b kl.; mokytoja L. Ronkaitienė) – II vieta;

                  Gabrielė Šertvietytė (II d kl.; mokytoja Z. Piekuvienė) – III vieta.

XI KLASĖ – Indrė Sabaliauskaitė (III c kl.; mokytoja V. Stončaitienė) – III vieta;

                   Baltramiejus Žukauskas (III c kl.; mokytoja V. Stončaitienė) – III vieta;

                   Rugilė Normantaitė (III b kl.; mokytoja B. Tamašauskienė) – III vieta.

 

SVEIKINAME!

METŲ SKATYTOJAI – I a klasės komanda

      

   Netiesa, kad visi jauni žmonės knygą iškeitė į mobilųjį telefoną. Tokį stereotipą paneigė penktadienį, kovo 24 dieną, Ylakių gimnazijoje vykęs jau ketvirtasis, tradiciniu tapęs renginys, - perskaitytų knygų pristatymo šventė – konkursas, antri metai vadinamas „Knygos – minčių laivai“. Iš įvairių rajono mokyklų atvykę trijų amžiaus grupių (I – IV, V – VIII ir IX – XII kasių) moksleiviai komisijai ir klausytojams pristatė net 14 knygų. Mokinai pasirinko įvairias knygų interpretavimo formas – žodinį pristatymą, iliustravimą, inscenizavimą, šokį, net repą... Kalbėjo po vieną, žaidė knygos situacijomis ir veikėjais grupėmis - išradingumui  nebuvo ribų, tačiau, kaip apibendrindama kalbėjo vertinimo komisijos pirmininkė D. Zabitienė, ne visi dalyviai įsigilino į konkurso nuostatus ir pamiršo, kad knygų pristatymas – tai ne teatras, tad vien vaidybos neužtenka – reikia pristatyti autorių, knygos temą, idėją, išreikšti savo požiūrį į skaitytą knygą, todėl užduotis mokiniams ir jų mokytojoms buvo sunkokas – suderinti kūrybiškumą ir  taisykles ne taip lengva.

 Šventėje – konkurse dalyvavo dvi mūsų gimnazijos komandos – I a klasės mokinių grupė (mokytoja L. Ronkaitienė) „repavo“ pagal buvusio mūsų gimnazijos mokinio Karolio Petrylos ir Vytauto Ironvyto Medinecko knygą ,,Vagis mokykloje“, o I b klasės merginos (mokytoja B. Tamošauskienė) surengė viktoriną pagal Romualdo Granausko knygą „Trečias gyvenimas“.   Džiaugiamės, kad IX – XII klasių grupėje METŲ SKAITYTOJŲ titulą pelnė mūsų REPERIAI – I a klasės komanda, kuri sugebėjo sujungti originalumą su nustatytomis pristatymų taisyklėmis. Linkime šauniesiems pirmokams neprarasti entuziazmo ir toliau džiaugtis SKAITYMO MALONUMU, o kitus džiuginti savo KŪRYBIŠKAIS, ORIGINALIAIS KNYGŲ PRISTATYMAIS.

 

                                                                                     Mokytoja L. Ronkaitienė

Keletas akimirkų iš konkurso  -  šventės...

Regioninis meninio skaitymo konkursas

   

     Prie pavasario saulės suteiktų  gerų emocijų ir praskaidrintos nuotaikos kovo 18 d. prisidėjo ir šaunūs skaitovai, sugužėję į Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regioninį etapą Skuode. Šią gražią lietuviško žodžio šventę organizavo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius bei Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija. Organizaciniais darbais rūpinosi Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Kilijonienė bei Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Kazlauskienė ir šios gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos.

     Konkurso dalyvių pasirodymus vertino komisija: pirmininkė doc. dr. Danutė Vaigauskaitė – Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Teatro katedros vedėja, scenos kalbos pedagogė, komisijos narės Renata Kilijonienė –  Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Jūratė Jurkuvienė – Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja.

  Konkursą žemaitiškais žodžiais pradėjo Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos mokinės, pristatydamos mokytojos J. Jurkuvienės paruoštą kompoziciją „Žuodi, būk". Sveikinimo žodį tarė Skuodo Per. Žadeikio gimnazijos direktorė G. Skarienė. Taip pat skaitovus drąsino ir dalijo patarimus, kaip nugalėti scenos baimę komisijos pirmininkė Danutė Vaigauskaitė. Pirmiausiai pasirodė 5 – 8 klasių moksleiviai. Įvairaus žanro kūrinius bei jų ištraukas skaitė dvylika  šaunių šios klasių grupės konkurso dalyvių. Šioje amžiaus grupėje mūsų rajonui atstovavo Skuodo rajono Ylakių gimnazijos 5 klasės mokinys Juozas Varapnickas (mokytoja Virginija Šarlauskienė), kuris skaitė J. Erlicko eilėraštį „Slieko gyvenimas“. Juozas neparastai sužavėjo ne tik publiką, bet ir komisijos narius savo subtiliu humoru ir filosofiniais pastebėjimais apie gyvenimą. Jis savo amžiaus skaitovų grupėje užėmė garbingą II-ąją vietą, kuria pasidalino su Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos 5 klasės mokiniu Dominyku Vaitiekumi bei Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos 8 klasės mokine Vygaile Valatkaite. I-ąją vietą pelnė Gargždų muzikos mokyklos 8 klasės mokinė Austėja Gindulytė (mokytoja Laima Jusčienė). Konkurso dalyviams komisija skyrė ir tris trečiąsias vietas: aštuntokei Simonai Butkutei iš Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos, septintokei Ugnei Grumblytei iš Plungės senamiesčio mokyklos, šeštokei Arvydei  Paulauskaitei iš Kartenos mokyklos – daugiafunkcio centro.

    Vertinimo komisija 9 – 12 (1g – 4g) klasių grupėje skyrė net dvi pirmąsias vietas, atverdama kelią į respublikinį etapą Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos 4g klasės mokiniui Džiugui Girijotui (mokytoja Rasa Rusteikienė) ir Ievai Lingytei, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos ketvirtokei (mokytoja Nijolė Dovidauskienė). Džiugas skaitė ištrauką iš A. Škėmos romano ,,Balta drobulė“, o Ieva – iš A. Ramono knygos ,,Ramybės kalva“. Trys antrosios vietos atiteko Kotrynai Elzei Kuliešiūtei iš Plungės rajono Platelių gimnazijos, Jokūbui Šakiui iš Mažeikių Gabijos gimnazijos ir reikia pasidžiaugti, kad tarp jų pakliuvo ir mūsų rajonui atstovavusi Skuodo Pr. Žadeiko gimnazijos 2g klasės mokinė Perla Šilinskaitė (mokytoja Laimutė Ronkaitienė). Ji skaitė ištrauką iš R. Granausko apysakos „Gyvenimas po klevu“. Perlą sveikindami linkime kitais metais laimėti pirmąją vietą ir patekti į respublikinį etapą. III-iosios vietos laimėtojais tapo Telšių „Džiugo“ gimnazijos 3g klasės mokinys  Laurynas Petraitis, mūsų rajonui atstovavęs Skuodo rajono Ylakių gimnazijos 4g klasės mokinys Gintaras Ružauskas ir 2g klasės mokinys Liutauras Vyšniauskas iš Pranciškonų gimnazijos.

  Paskutinė konkurso dalis buvo skirta poetinėms kompozicijoms. 5 – 8 klasių grupėje buvo viena kompozicija „Autobuso ašara“, pagal Aido Jurašiaus literatūrinį kūrinį, iš Mažeikių senamiesčio pagrindinės mokyklos. Šiai kompozicijai vertinimo komisija skyrė II vietą. Taip pat II vietą laimėjo kompozicija „Aš čia – tu čia“  iš 9 – 12 klasių grupės- tai Mažeikių Gabijos gimnazijos mokiniai. Trečią vietą laimėjo poetinė kompozicija „Aitvarui broliui“ iš Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos. Pirmąją vietą pelnė Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazistai, parodę kompoziciją „Kol mylėsi. Per amžius“, pagal E. Malūko romaną „Karalienė Barbora“ (mokytoja Rasa Rusteikienė)

   Paskelbus rezultatus ir pasveikinus laimėtojus, konkurso vertinimo komisijos pirmininkė Danutė Vaigauskaitė išsakė savo pastebėjimus ir palinkėjimus, negailėjo gražių žodžių ir  patarimų mokinius ruošusiems mokytojams.

   Taigi norisi palinkėti laimėtojams sėkmės respublikiniame etape ir patvirtinti, kad gerų emocijų gali suteikti ne tik pavasario saulė.

                                                                                                   Mokytoja Bronislava Tamošauskienė

 

Nuotraukoje mūsų gimnazijos mokinė Perla Šilinskaitė, 2g klasės mokinė, laimėjusi šiame konkurse II vietą.

Nuoroda dėl mokslo metų trukmės,

 

     Informuoju, kad šiuo metu vyksta Švietimo komiteo posėdis LR Seime, jame dalyvauja Kauno ir Vilniaus atsovai. 

    Šiuo metu raginu visus užpildyti anketą pagal nuorodą dėl mokslo metų trukmės. Šią apklausą inicijavo  švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (Navicko A.). Išplatinkiteapklausos nuorodą bendruomenėse.

 

http://apklausa.lt/f/ar-pritariate-mokslo-metu-ilginimui-99q6ant.fullpage

lmva Ramutė

Koncertas Skuodo visuomenei

    Švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną mūsų gimnazijos kolektyvas surengė koncertą „Mano žemė”,  į kurį pakvietė visą Skuodo visuomenę. Koncertas vyko Skuodo kultūros namuose, kur kiekvieną atvykusį dalyviai pasitiko su duona ir druska bei rankų darbo suvenyru. Koncerte dalyvavo gausus būrys gimnazistų, jų tėvelių, mokytojai. Skambėjo liaudies dainos, susirinkusius džiugino tautinius šokius šokančios poros. Patriotines eiles apie gimtąją žemelę nuotaikingai deklamavo lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Jurkuvienė. Visus žavėjo įvairūs rateliai, žaismingi judesiai ir dalyvių persirikiavimai koncerto metu, betarpiškas bendravimas su publika, žiūrovų salės apjuosimas.

   Kad šitas kolektyvas puikiai pasirodytų, prisidėjo daug žmonių: direktorė Gražina Skarienė, pavaduotoja Danutė Kazlauskienė, muzikos mokytoja Jolanta Raišutienė, Laima Vainorienė ir jos vyras Stasys Vainoras, mokytojos Rastida Valbasienė, Kristina Pertulevičiutė, Jūratė Jurkuvienė, Simona Jurčė, Vilma Vaškienė ir Aurelijus Pitrėnas. Koncerte dalyvavo ir gimnazijos tarybos pirmininkė Jolanta Ažondenienė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Kilijonienė ir jos vyras Saulius Kilijonas.

   Aišku, kad tokio puikaus koncerto dalyviai nusipelnė prizų ir dovanų. Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Aldona Jasienė koncerto organizatoriams įteikė padėkos raštus, netrūko dovanų ir gėlių. O pati gražiausia dovana skuodiškiams – tai gimnazijos kolektyvo koncertas.   

 

                                                                              Mokytoja Bronė Tamošauskienė

Rajoninė ateitininkų popietė „Ateitis kartu“

 

   Vasario 21d. Skuodo P. Žadeikio gimnazijoje susibūrę rajono ateitininkai konferencijoje „Ateitis kartu“ (pagal kuopos idėjos projektą) kalbėjo apie gyvybės svarbą, gyvenimo prasmę bei dirbo grupėse. Konferencijos organizatorė – P. Žadeikio gimnazijos šv. Juozapo ateitininkų kuopa, vadovaujama tikybos mokytojos Simonos Jurčės.                                                                          

   Ateitininkai susitikimą pradėjo nuo šv. Mišių Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje. Po jų visi susirinko gimnazijoje, kur įvyko konferencija. Konferencijos tikslas - giliau pažinti ateitininkus, ugdyti dvasinį pasaulį, auginti save kaip asmenybę ir mokytis būti naudingu visuomenėje.                       

   Sveikinimo žodžius tarė P. Žadeikio gimnazijos direktorė Gražina Skarienė, pasidžiaugusi, kad mokiniai rūpinasi dvasiniu gyvenimu, bei palinkėjusi savo veikla pritraukti kuo daugiau dalyvių; o laikas praleistas konferencijoje, leis patobulinti savo asmenybę.                 

   Virgilija ir Domininkas Lizdeniai iš Mažeikių dekanato šeimos centro/Krizinio nėštumo centro skaitė pranešimą „Kodėl kartu? Kodėl ne po vieną?“ ir akcentavo tavo svarbą gyvybės, už kurią kiekvienas iš mūsų turi būti dėkingas savo tėvams. „Mes gimėme specialiai, nes Dievas to nori. Ir nori, kad būtumėte iki tol, kol jam reikės, kol atliksite savo misiją“, - teigė Virgilija.

  Klaipėdos dvasinės pagalbos jaunimo centro atstovas Žilvinas Vaišnoras kalbėjo tema „Savireguliacija. Vienintelė Tavo kliūtis – Tu pats“. Jis akcentavo, kad reikia ne manyti, kad galima ką nors nuveikti, o imti ir daryti. Mes galime pasiekti daugiau, tik siekius reikia įgyvendinti dabar, o ne atidėliojant, nes gyvenimas trumpas.

  Po pertraukos dirbta trijose darbo grupėse, kurioms vadovavo Virgilija ir Domininkas Lizdeniai iš Mažeikių dekantato šeimos centro/Krizinio nėštumo centro, Klaipėdos dvasinės pagalbos jaunimui centro savanoriai Žilvinas, Roberta ir Gintarė, Neda Žutautaitė - LMS Skuodo raj. mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė. Grupėse kalbėta apie šeimą, kuo galima būti naudingais visuomenei ir kt.    P. Žadeikio gimnazijos direktorė G. Skarienė, padėkojusi už prasmingą konferenciją, rajono tikybos mokytojams ir lektoriams įteikė padėkos raštus. Refleksiją apvainikavo bendruomeniniai šokiai.

 

Parengta pagal Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ informaciją

Gimnazijos apkabinimas

      

     Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijoje Vasario 16-oji paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtais renginiais. Šiemet šią mūsų tėvynei svarbią datą buvo nuspręsta paminėti originaliu būdu – klasės galvojo vėliavos spalvų akcentus ar aprangą: a klasės – geltoną; b klasės – žalią; c klasės – raudoną; d klasė – pasirinko spalvą.  Pasibaigus antrai pamokai visi linksmai nusiteikę rinkomės gimnazijos kieme, kur  buvo iškilmingai giedamas himnas. Tada visa bendruomenė rikiavosi lauke, ir jaunų žmonių grandinė apjuosė savo gimnaziją, dalyvaudami akcijoje „Apkabinkim gimnaziją kaip Lietuvą“. Apkabinome gimnaziją, apsikabiname, skandavome, dainavome, fotografavomės. Pertraukų  metu vyko klasių fotosesijos aktų salėje.

     Nepriklausomybės paskelbimo dienos minėjimas toliau vyko sporto salėje, kur po gimnazijos mokinių prezidento Gintaro Gutausko raiškaus įžanginio žodžio, deklamuojant J. Jakšto eilėraštį „Ar tu dar alsuoji, lietuviškas žodi?”, prasidėjo kalbos nuo „bačkos”. Kalbas apie Lietuvą, patriotiškumą ir meilę tėvynei sakė a, b, c klasių atstovai.

    Minėjimą tęsė a, b, c klasių grupės, kurios dainavo įvairias lietuvių liaudies dainas. Skambėjo lietuviškos dainos apie pagarbą ir meilę gimtajam kraštui, tokios kaip „Ant kalno mūrai“, „Palinko liepa šalia kelio“, „Oi neverk, matušėle“, „Žemėj Lietuvos”.  

    Kai šventės metu prasidėjo raštingiausio moksleivio , gražiausios fotosesijos, olompiadų apdovanojimai, pagalvojau- gal ne be reikalo labai populiarus yra posakis, kad jaunimas yra Lietuvos ateitis. Juk laimėtojų mes turime nemažai:

   Lietuvių kalbos ir literatūros 9 - 12 klasių olimpiados rajono etape II vieta atiteko Liucijai Rancaitei (II b gimn. kl., mokytoja L. Ronkaitienė), III vieta Gabrielei Šertvietytei (II d gimn. kl., mokytoja Z. Piekuvienė).

    Meninio skaitymo šventės - konkurso rajono etape III vieta atiteko Gintarui Gutauskui (III gimn. kl., mokytoja D. Butkienė); II — Ronetai Skurdauskaitei (III gimn. kl., mokytoja D. Butkienė); o I —  Perlai Šilinskaitei (II gimn. kl., mokytoja L. Ronkaitienė).

    Anglų kalbos olimpiados (11 kl.) rajono etape Edvinas Riepšas , IIIc gimn. kl, užėmė I vietą; mokytojas Žydrūnas Ramanavičius. Kamilė Jonkutė, IIIa gimn. kl., užėmė II vietą; mokytojas I. Viščiūnas. Laurynas Danius, IIIb gimn. kl., užėmė III vietą; mokytojas I. Viščiūnas. Respublikinio anglų kalbos konkurso (9 – 10 kl.) rajono etape Vilius Šličius, Ia gimn. kl., užėmė I vietą; mokytojas I. Viščiūnas. Gabrielė Šertvietytė, IId gimn. kl, užėmė II vietą; mokytojas Ž. Ramanavičius. Elijus Savickis, IIc gimn. kl., užėmė III vietą; mokytoja L. Vyšniauskienė.

  Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajono etape I vieta atiteko Mariui Perminui (I a gimn. kl., mokytoja J. Lukienė), II - Baltramiejui Žukauskui (III c gimn. kl., mokytoja J. Lukienė), II – Gretai Žumbytei (IV a gimn. kl., mokytoja J. Lukienė).

  Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajono etape I vieta atiteko Mildai Sėlėnytei (I b gimn. kl., mokytoja J. Kubilienė), II – Rugilei Kusaitei (I c gimn. kl., mokytoja J. Kubilienė), I - Liucijai Rancaitei (II b gimn. kl., mokytoja J. Kubilienė), I – Gvidui Girui (IV b gimn. kl., mokytoja J. Kubilienė).

  Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajono etape I vieta atiteko Mildai Sėlėnytei (I b gimn. kl., mokytoja I. Kondrotienė), III – Aurimui Būtai (I c gimn. kl., mokytoja I. Kondrotienė), I - Liucijai Rancaitei (II b gimn. kl., mokytoja I. Kondrotienė), III – Adelei Pauragaitei (II d gimn. kl., mokytoja I. Kondrotienė), I – Dovilei Motiejauskaitei (III a gimn. kl., mokytoja I. Kondrotienė), II – Gretai Žumbytei (IV a gimn. kl., mokytoja I. Kondrotienė).

     Šventės metu apdovanoti konkurso „Raštingiausias rajono mokinys“ 1-ojo etapo laimėtojai: Iveta Girdžiūnaitė (I a gimn. kl., mokytoja Laimutė Ronkaitienė), Liucija Rancaitė (II b gimn. kl., mokytoja Laimutė Ronkaitienė), Perla Šilinskaitė                (II b gimn. kl., mokytoja     Laimutė Ronkaitienė), Baltramiejus Žukauskas (III c gimn. kl., mokytoja Vida Stončaitienė), Indrė Sabaliauskaitė (III c gimn. kl., mokytoja Vida Stončaitienė), Rugilė Normantaitė (III b gimn. kl., mokytoja Bronislava Tamošauskienė),  Aistė Būtaitė (III a gimn. kl., mokytoja Daiva Butkienė), Greta Žumbytė (IV a gimn. kl., mokytoja Laimutė Ronkaitienė).  Gražiausios klasių fotosesijos konkurse I vietą laimėjo II b klasė,  II – II c klasė, III – II d klasė.

  Minėjimo pabaigoje direktorė G. Skarienė padėkojo visiems už dalyvavimą šventėje ir paragino dalyvauti kituose šiai progai skirtuose renginiuose. Verta pasidžiaugti, kad Nepriklausomybės paskelbimo 99-ąsias metines gimnazijos bendruomenė šventė linksmai ir išradingai, pasiekusi puikių rezultatų.

 

                                                                               Mokytoja Bronislava Tamošauskienė

 

 

„Nebūk abejingas. Stabdyk patyčias“

 
   Skuodo rajono socialinių pedagogų-psichologų metodinis būrelis organizuoja skrajučių, skirtų akcijai „Savaitė be patyčių“ konkursą.
 
   Kviečiame aktyviai dalyvauti ir prisidėti prie idėjos, kovojant prieš patyčias ugdymo įstaigose, tarp suaugusių, šeimose, visuomenėje...
 
Prašome atidžiai perskaityti nuostatus ir dalyvauti.

Sveikiname mokinius, pirmą pusmetį baigusius 9 – 10

 

•Mildą Sėlenytę, I b

•Emilę Milinskaitę, I b

•Rugilę Jackevičiūtę, I c

•Rugilę Kusaitę, I c

•Liuciją Rancaitę, II b

•Perlą Šilinskaitę, II b

•Mildą Vainoraitę, II b

•Kariną Dapšytę, II c

•Ramintą Jonauskaitę, II c

•Simoną Bieliauskaitę, III b

•Indrę Sabaliauskaitę, III c

•Vaivą Veitaitę, IV a

Sveikiname

Anglų kalbos olimpiados (11 kl.) rajono etape (2017 01 11)

 • Edvinas Riepšas , 3c gimn. kl, užėmė 1 vietą

Mokytojas Žydrūnas Ramanavičius

 •  Kamilė Jonkutė, 3a gimn. kl., užėmė 2 vietą

Mokytojas Irmantas Viščiūnas

 •  Laurynas Danius, 3b gimn. kl., užėmė3 vietą

Mokytojas Irmantas Viščiūnas

 

Sveikiname

Respublikinio anglų kalbos konkurso (9 – 10 kl.) rajono etape (2017 02 01)

 • Vilius Šličius, 1a gimn. kl. , užėmė1 vietą

Mokytojas Irmantas Viščiūnas

 

 • Gabrielė Šertvietytė, 2d gimn. kl, užėmė 2 vietą

Mokytojas Žydrūnas Ramanavičius

 

 • Elijus Savickis, 2c gimn. kl., užėmė 3 vietą

Mokytoja Liuda Vyšniauskienė

 

   Kaip išsirinkti patinkančią specialybę?

 

    Tūkstančiai abiturientų ir jaunų žmonių kasmet svarsto ir kuria ateities planus, ieškodami tinkamiausio sprendimo, kur mokytis. Ne išimtis ir Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos moksleiviai, kurie noriai sudalyvavo tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „STUDIJOS 2017”, susipažino su studijų galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje, su karjeros ir verslo perspektyvomis, su stažuotėmis ir savanoryste.

    Šis renginys vyko vasario 4-6 dienomis, bet mes turėjome galimybę ten apsilankyti vasario 3 dieną ir dalyvauti įvairiose diskusijose, pokalbiuose bei paskaitose. Paskaitų pasirinkimo galimybė buvo beribė: nuo „Kaip atrasti save standartizuotoje švietimo sistemoje?" iki „Kaip įstoti i TOP15 UK universitetų?" Visur suspėti negalėjome, todėl turėjome pasirinkti kiekvienas asmeniškai ir atsižvelgti į savo prioritetus. Žurnalas „Panelė" suorganizavo paskaitą „Laimė mėgsta ryžtingus", kurios pranešėja buvo įžymi Lietuvos dainininkė Monika Linkytė. Ji noriai pasakojo savo sėkmės istoriją, atskleidė, kaip jai pavyko visko pasiekti, paragino jaunus žmones veikti ir nesėdėti vietoje bei maloniai atsakė į publikos užduodamus klausimus. Taip pat dalyvavome diskusijoje apie startuolius, turėjome teisę atsakyti į užduodamus klausimus, pasiklausyti žmonių istorijų bei įgyti daug motyvacijos. Kevirtų klasių gimnazistės dalyvavo paskaitose: „Pergalė išlaisvina ir įpareigoja”, „Kuo būti. Kaip pasirinkti specialybę” ir kt. Paskaitą „Pergalė išlaisvina ir įpareigoja” vedė 2013 m. Lietuvos ralio čempionas, sportinę karjerą pradėjęs būdamas dešimties metų, Dominykas Butvilas. Jis pasakojo, kaip išsikelti tikslą ir jį pasiekti savęs nežlugdant. „Sugalvoję savo tikslą, pagalvokite, ar jis netaps jūsų kalėjimu”, - teigė pranešėjas. Paskaitą „Kuo būti. Kaip pasirinkti specialybę?” vedė Algirdas Karalius, sėkmės mokytojas Nr. 1, inovatorius, greito mokymo metodų kūrėjas, verslo konsultantas. Paskaitoje buvo galima pasimokyti, kaip perskaityti 15 knygų per dieną, kaip išsirinkti patinkančią specialybę, nubraižius tam tikrą schemą ir dar daug kitų dalykų.

    O kur dar lankstinukai, knygelės bei skrajutes, kurias parsivežėm iš šios naudingos parodos, apie įvairius universitetus, kolegijas, profesines mokyklas. Mano nuomone, tokių renginių reikia jaunam žmogui, kuris planuoja savo ateitį, galvoja apie ją ir kažko siekia. Tai leidžia apsispręsti, sužinoti daug ko naujo ir pradėti dar rimčiau į viską žiūrėti. Esame dėkingi savo gimnazijos administracijai  bei mokytojoms, kurios sudarė sąlygas vykti ir dalyvauti į parodų rūmuose LITEXPO vykstantį renginį.

                                                                                                                       Monika Rimkutė, III b klasė

LIETUVIŠKO ŽODŽIO PUOTA

 

   Vasario 1 dieną Skuodo muziejuje vyko tikra LIETUVIŠKO ŽODŽIO PUOTA  - Meninio skaitymo šventės - konkurso rajono etapas. Džiaugiamės mūsų gimnazistų aktyviu dalyvavimu gimtojo žodžio šventėje - renginį pradėjo mūsų gimnazijos moksleivių meninė kompozicija (vadovė mokytoja D. Butkienė), 9 - 12 klasių skaitovų grupėje, įveikę pirmąjį konkurso etapą gimnazijoje, savo raiškiu žodžiu komisiją ir klausytojus džiugino net penki skaitovai -  Oksana Petkutė (I gimn. kl; mokytoja L. Ronkaitienė); Perla Šilinskaitė (II gimn. kl.; mokytoja L. Ronkaitienė); Auksius Račkus (II gimn. kl.; mokytoja Z. Piekuvienė); Roneta Skurdauskaitė (III gimn. kl.; mokytoja D. Butkienė); Gintaras Gutauskas (III gimn. kl.; mokytoja D. Butkienė)  - bei meninė kompozicija ,,Kalbėkimės" (Irma Čepkauskaitė, Inesa Buivydaitė, Eva Matutytė, Jurgita Noreikaitė, Indrė Sabaliauskaitė, Darius Odinas, Edvinas Riepšas, Modestas Milius (III gimn. klasė; mokytoja V. Stončaitienė). Gražių žodžių visiems skaitovams negailėjo komisijos pirmininkė doc.dr. Danutė Vaigauskaitė, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Teatro katedros vedėja, visi dalyviai buvo apdovanoti Švietimo skyriaus Padėkos raštais. Na, o ypač džiaugiamės prizinių vietų laimėtojais: III vieta atiteko Gintarui Gutauskui, II — Ronetai Skurdauskaitei, o I —  Perlai Šilinskaitei. 
   Dėkojame visiems, kurie neabejingi savo gimtajai kalbai, o Perlai linkime sėkmės regioniniame šio konkurso etape, kuris šiemet vyks Skuode, mūsų gimnazijoje. Nepraleiskime progos, ateikime paklausyti, kaip MAGIŠKAI IŠ JAUNŲ ŽMONIŲ LŪPŲ SKAMBA MŪSŲ GIMTOJI KALBA. 
 
                                                                             Mokytoja L. Ronkaitienė
 
 
Nuotraukose komisijos pirmininkė doc. dr. Danutė Vaigauskaitė ir mūsų gimnazijos skaitovai 

 

Didelį džiaugsmą galima iškovoti tik dideliu darbu. – J. V. Gėtė.

 

Gerbiami gimnazijos mokinių Tėveliai,

 

   Baigėsi I pusmetis, suvesti ir išanalizuoti mokymosi rezultatai. Maloniai kviečiame Jus į Tėvų susirinkimą, kuris įvyks 2017 m. vasario 2 d. 17.00 valandą.

• „Kalbėkimės“, literatūrinė kompozicija. 3 c gimn. klasės mokiniai, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė V.Stončaitienė

• Strateginio plano įgyvendinimas ir įžvalgos ateičiai. gimnazijos direktorė G.Skarienė. gimnazijos Tarybos pirmininkė J.Ažondenienė

• I pusmečio rezultatų apžvalga. gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui V.Stončaitienė

• Susirinkimai klasėse. ( II – III gimn.klasių tėveliai). organizuoja klasių auklėtojai Adaptacinio laikotarpio apžvalga .

(aktų salėje lieka I gimn. klasių mokinių tėveliai). soc. pedagogė I.Momkienė gimnazijos direktorė G.Skarienė Supažindinimas su brandos egzaminų aprašu.

(106 kab. renkasi IV gimn. klasių mokinių tėveliai). gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui V.Stončaitienė

Gimnazijos administracija

Rajoninė ateitininkų popietė

 

   Š. m. sausio 27 d.  gimnazijos ateitininkai dalyvavo  rajoninėje ateitininkų popietėje Aleksandrijoje „Jėzau, pašaukei mane vardu...“, skirtą žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus  minėjimui užbaigti. Susitikimas prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo jaunimo dvasios tėvas kun. Justinas Palubinskas, klausėmės Telšių vyskupijos ateitininkų valdybos pirmininko Pauliaus Aurylos mokymo ir pristatėme savo atsivežtą namų darbą, skirtą žemaičių krikštui. Džiaugiamės galėdami būti kartu su Skuodo rajono ateitininkais, analizuoti, mokytis ir tikėti!

 

Lietuvių kalbos ir literatūros 9 - 12 klasių olimpiados rajono etapas

 

Sausis - intensyvus dalykinių olimpiadų mėnuo. Jau įvyko ir lietuvių kalbos ir literatūros 9 - 12 klasių olimpiados rajono etapas. Sveikiname šios olimpiados prizininkes:


Liuciją Rancaitę (II b kl., mokytoja L. Ronkaitienė) - II vietos rajone laimėtoją;
Gabrielę Šertvietytę (II d kl., mokytoja Z. Piekuvienė), užėmusią III vietą.

Renginys „Darbas. Studijos. Karjera“

 

     Mūsų kviesti, draugų paraginti, pasiilgę gimnazijos sausio 27 d. į Pr. Žadeikio gimnaziją susirinko nemažas būrys buvusių gimnazistų: Greta Markauskaitė, Dovydas Šakalys,  Urtė Jucevičiūtė, Emilija Rudinskaitė, Deimantė Nikartaitė, Deivydas Nikartas, Aistė Rašimaitė, Živilė Kovienė, Audrius Deimantas, Ieva Jankutė, Paulius Sudintas, Augustas Simonavičius, Jolanta Jonuškaitė, Rokas Kiulis, Vitalija Dapšauskaitė, Elijus Každailis, Svajūnas Knieža, Deimantė Kildaitė, Viktorija Litvinaitė, Živilė Macevičiūtė, Kristina Mažeikaitė, Ksaverija Žilinskaitė, Martynas Butkus, Vilius Kaupas, Ieva Lebedytė, Milda Jurkutė, Kamilė Donėlaitė, Gabija Skruibytė, Arina Ringytė, Laurynta Rušinskaitė, Asta Jautakytė. Jie studijuoja KU, LSMU, VU, VDU, VGTU, KTU, MRU, ASU, Kauno kolegijoje, Vilniaus kolegijoje, Vilniaus dizaino kolegijoje, Tarptautinės Teisės ir verslo mokykloje. Svečiai pirmiausia rinkosi mokytojų kambaryje, iš kur po trumpų pokalbių ir susitikimo su mokytojais keliavo į kabinetus, kuriuose kalbėjosi su jų specialybėmis besidominčiais gimnazistais. Po susitikimų kabinetuose visi renginio dalyviai rinkomės aktų salėje ir tęsėme pokalbį, svečiai atsakinėjo į pavaduotojos Danutės Kazlauskienės pateikiamus klausimus. Jie pasakojo apie egzaminų sesijas ir kitas atsiskaitymų formas, apie gretutinių studijų pasirinkimo galimybes, stojimo balus, apie pragyvenimo lygį, apie gyvenimo sąlygas bendrabučiuose ir kt.  Ne vieną pokalbių dalyvį sudomino įvairūs studentų patarimai ir pasiūlymai, pavyzdžiui, kad reikia save girti ir nesigailėti, pratintis prie veikos, sunkaus savarankiško gyvenimo ir darbo, kad reikia mokėti išnaudoti tinkamai net savo nesėkmes, stengtis apginti savo poziciją visur ir visada,  kad reikia mylėti savo mokyklą, nes jos labai pasiilgsta. Manau, jog šio susitikimo akimirkos, įspūdžiai paskatins mus rasti įvairių būdų, kaip save realizuoti, kokią specialybę rinktis.

                                                                                                           Eglė Mažrimaitė, III b klasė

 Pilietiškumo pamoka

 

    Sausio 19 d. mūsų gimnazijoje kartu su Skuodo rajono  meru P. Pušinsku lankėsi Seimo narys, dr. Ž. Pavilionis. Apsilankymo metu svečias susitiko su II- IV klasių gimnazistais ir mokytojais. Pokalbyje su buvusiu Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi JAV ir Meksikai, politikos mokslų daktaru, o dabar Seimo nariu, dr. Ž. Pavilioniu kalbėjomės apie JAV politikos formavimo ir sprendimų kultūrą, apie tai, ko Lietuva galėtų pasimokyti iš Amerikos.  Pasak  Ž. Pavilionio, pirmoji pamoka – tai strateginis mokymas. Svečias savo kalboje pabrėžė, kad labai svarbi investicija į protą, nes švietimas svarbiausia sritis, kuriai turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys. Ypač akcentuotas žmogaus orumas, nes jis yra žmonių bendruomenės jėga, demokratijos kokybė. Antroji pamoka apie tai, kad  ne tik žodžiais mes turime Tėvynę mylėti, bet įgyvendinti daug svarbių dalykų. Pristatydamas trečią pamoką, dr. Ž. Pavilionis akcentavo, kad tauta viską lemia ir kad svarbus kasdienis patriotinis, pilietinis ugdymas mokyklose, bendruomenėse, nes nuo mažens turime pradėti gerbti savo valstybę, turime tapti išsilavinę ir dėl savo šalies dirbantys piliečiai. Ž. Pavilionis išsakė savo požiūrį į padėtį Lietuvoje ir pasaulyje, kalbėjo apie tai, ką, jo manymu, reikėtų keisti Lietuvoje, kaip reaguoti į užsienio valstybių lyderių veiksmus. Svečias įvardijo, kad svarbiausia priežastis, dėl kurios amerikiečiai investuoja į Lietuvą ir sukuria daug darbo vietų - tai nuostabūs žmonės.

    Ž. Pavilionis sulaukė klausimų ir apie Lietuvos ateitį, ko tikėtis iš JAV prezidento, apie tai, kokių tikisi permainų švietimo sistemoje. Refleksija po šios pamokos tokia: nors nebus taip gerai, kaip norėtųsi, bet reikia patiems būti stipriems, mokytis kalbų, būti darbštiems, pareigingiems, aktyviems, mylintiems savo šalį. Pagrindinis pinigas, anot dr. Ž. Pavilionio, yra žmogus, todėl reikia į jį investuoti. Juk svarbiausia vertybė – žmogus.  

 

Mokytoja Bronė Tamošauskienė


 Sausio 13 – osios minėjimas

   

    Prieš 26 metus garbingi Lietuvos piliečiai stojo į kovą ginti tėvynės laisvę. Ir šiandien, po 26 metų, širdį virpina mažas jaudulys, o savijauta yra keista ir nesuprantama. Vos pabudus ryte užplūsta Sausio 13 – osios nuotaikos: „Pabudau ryte ir pamačiau, jog šiandien Sausio 13 – oji diena, savo kambaryje ant palangės uždegiau dvi žvakutes, nežinau kodėl... galbūt noriu, kad Lietuvos viltis niekada neužgestų.“ – tai mūsų bendraklasės mintis, išsakyta diskutuojant apie mūsų pilietinę poziciją.

    Gimnazijoje Sausio 13 – oji prasidėjo kabinetuose, atmosferą šildė atminimo žvakių šviesa, o dalijamos popierinės neužmirštuolės neleido pamiršti kraupių šios dienos įvykių. Mokinių prezidentūros ruoštoje radijo laidoje buvo prisimenami žuvusieji, kurie aukojo savo gyvybę dėl mūsų laisvės. Laidos pabaigoje nuskambėjo tokie paskutiniai įsimintini žodžiai: „Niekada nenustojo degti viltis, jog Lietuva ir vėl bus laisva šalis.“ Po du mokinius iš kiekvienos klasės nešė žuvusiųjų nuotraukas, uždegdami atminimo žvakutę. Į istorijos pamokas buvo integruoti pasakojimai apie šiuos įvykius, taip pat įvairių dalykų mokytojai pasakojo savo išgyvenimus bei jausmus, kuriuos jautė ir išgyveno tą lemtingą visiems lietuviams dieną.

   Tvirtai galime teigti, kad didžiuojamės, jog gyvename čia, nes Sausio 13 – oji – tai diena, kai Lietuva tapo laisva, tai diena, kuri vienijo daugybę žmonių dėl vieno tikslo - laisvės. Jeigu reikėtų stoti už tėvynę, mes neabejotume, gintume savo šalį. Lietuva turi būti laisva!

Urtė, Irma, Rugilė, III b klasė

 

Kviečiame dalyvauti Saugesnio interneto projekto konkursuose!

 

Saugesnio interneto diena visoje Europoje bus minima jau 2017 m. vasario 7 d.! Dienos šūkis – „Skatinkime pokyčius: vienykimės dėl geresnio interneto!“ (angl. „Be the change: Unite for a better internet“). Kviečiame dalyvauti konkursuose, skirtuose paminėti Saugesnio interneto dienai:

 • 4–10 m. amžiaus vaikus kviečiame dalyvauti piešinių konkurse „Vienykimės dėl geresnio interneto!“. Šiuo konkursu siekiama atkreipti jaunesniojo amžiaus vaikų dėmesį į internete tykančius pavojus. Parodykite, kaip įsivaizduojate geresnį internetą – akvarele, guašu, tušu, kreidelėmis, pieštukais ar kita jums patinkančia technika. Laimėtojai bus apdovanojami Saugesnio interneto projekto prizais su simbolika ir laimėtojų diplomais. Konkurso nuostatus rasite ČIA.
 • 1–12 klasių mokinius (amžius 7–18 m.) kviečiame dalyvauti jau tradicija tapusiame konkurse „Saugesnio interneto renginiai mano mokykloje. Konkursui turi būti pateikta medžiaga apie 2017 m. vasario mėn. 6–10 d. (Saugesnio interneto savaitės metu) mokykloje vykusį renginį(-ius), skirtą(-us) tarptautinei Saugesnio interneto dienai paminėti. Nugalėtojai bus kviečiami dalyvauti Saugesnio interneto dienos renginyje, kurio metu bus iškilmingai apdovanoti diplomas ir vertingais prizais su projekto simbolika. Konkurso registracijos anketą rasite ČIA. Konkurso nuostatai ČIA.
 • 7–12 klasių mokinius (amžius 13–18 m.) kviečiame dalyvauti Tinklaraščių ir vaizdaraščių-filmukų įrašų konkurse, kurio tema „Skatinkime pokyčius: vienykimės dėl geresnio interneto!“. Rašykite, filmuokite siužetus saugaus interneto temomis, dalinkitės savo tinklaraštyje ar vaizdaraštyje ir siųskite mums nuorodą. Laimėtojai bus kviečiami dalyvauti Saugesnio interneto dienos renginyje, kurio metu bus iškilmingai apdovanoti diplomais ir vertingais prizais su projekto simbolika. Konkurso registracijos anketą rasite ČIA. Konkurso nuostatai ČIA.

Sėkmės dalyvaujant!

Nacionalinis mokinių žaidimų kūrimo konkursas

 

 

   Kviečiame 712 klasių mokinius, besidominčius Lietuvos nepriklausomybės kovų, valstybės gynybos istorija, Lietuvoje esančių pilietiškumą ir patriotizmą ugdančių bei krašto gynybos srityje veikiančių organizacijų, sąjungų, judėjimų, įstaigų veikla, sistema bei būdais, dalyvauti nacionaliniame mokinių žaidimų kūrimo konkurse.

   Konkurso partneriai – Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos.

Sąlygos
Dalyvio anketa
Registracija vyksta iki 2017 m. sausio 20 d.

Apklausa tėveliams

 

   Šilutės rajono savivaldybėje, gražioje Rusnės saloje, planuojama steigti Jūrų kadetų mokyklą 11-18 metų jaunuoliams (berniukams ir mergaitėms). Tai būtų bendrojo ugdymo mokykla, turinti bendrabutį ir vykdanti pagrindinio bei vidurinio ugdymo programas, suteikianti jūreivystės ir laivininkystės profesijoms reikalingos kompetencijos pradmenis. Norėtume žinoti gyventojų nuomonę apie tokios mokyklos poreikį ir prašytume atsakyti į keletą klausimų. Anketą galite rasti šiuo adresu.

KONKURSAS „ATRASK VERSLO IDĖJĄ SKUODO RAJONE“

 KONKURSO NUOSTATAI

anketa

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Verslo idėjų konkurso „Atrask verslo idėją Skuodo rajone“ (toliau - konkursas) nuostatai reglamentuoja verslo idėjų pateikimo tvarką bei jų vertinimą.

1.2. Konkursą organizuoja Skuodo rajono savivaldybės administracija ir Skuodo rajono verslininkų asociacija.

 

2. KONKURSO TIKSLAI

2.1. Aktyvinti ir telkti jaunimą kūrybinei veiklai.

2.2. Skatinti kurti verslo idėjas ir paversti sėkmingais verslais.

2.3. Ugdyti jaunimo verslumą.

2.4. Teikti pagalbą tikrinant idėjas bei vertinant jų galimybes rinkoje.

 

3. KONKURSO DALYVIAI

3.1. Konkurse gali dalyvauti jaunimas (14-29 m) iš nevyriausybinių organizacijų, kaimo bendruomenių, mokyklų ar individualiai .

3.2. Dalyvauti galima individualiai arba grupėmis, sudarytomis iš 2-7 narių.

 

4. KONKURSO SĄLYGOS

4.1. Konkurse atstovaudamos grupės ar individualūs asmenys dalyvauja su parengtais  darbais ar teikiamomis paslaugomis.

4.2. Norintys dalyvauti konkurse registruojami nuo 2017-01-03 iki 2017-01-14. Registruojantis dalyvauti konkurse pateikiama užpildyta anketa, kurioje  turi būti nurodyta: mokymosi įstaiga, jaunimo nevyriausybinė organizacija, kaimo bendruomenė, vadovo vardas ir dalyvių skaičius bei  pavadinimas (forma pridedama).

4.3 Konkursui organizuoti gali būti kviečiami partneriai - jaunimo organizacijos bei fiziniai asmenys.

4.4 Informacija apie konkursą skelbiama internete, spaudoje, mokyklų, bendruomenių, organizacijų stenduose.

4.5.  Konkursas vyks 2017 m. sausio 24 d. VšĮ Skuodo informacijos centre, Vytauto g. 9, Skuodas.

4.6. Konkurso dalyviai renginio metu turės pristatyti ir apginti savo idėją komisijos nariams. Pristatymui skiriama iki 5 minučių. Pristatymui galima naudoti įvairias priemones (vaizdo, garso, spausdintą medžiagą, vizualinius prototipus ir kt.).

 

5. KONKURSO VERTINIMAS

5.1. Pateiktos verslo idėjos bus vertinamos pagal vertinimo kriterijus (žr. 1 lentelė). Kiekviena verslo idėja pagal išskirtus kriterijus bus įvertinta balais.

1 lentelė

Verslo idėjų vertinimo kriterijai

VERTINIMO KRITERIJAI

APRAŠYMAS

BALAI

Sprendžiamos problemos aktualumas

Vertinama verslo idėjos sprendžiama problema ir jos aktualumas:

- Verslo idėja sprendžia labai aktualią problemą — 10 balų.

-Verslo idėja sprendžia aktualią daliai vartotojų problemą — 5 balai.
- Verslo idėja visiškai neaktuali, nesprendžia jokios problemos arba sprendžiamos problemos aktualumo aprašymas visiškai nepateiktas — 0 balų.

10

Verslo idėjos kuriama vertė vartotojui

Vertinama verslo idėjos kuriama vertė:

-Produktas/paslauga sukuria labai didelę vertę daugumai vartotojų, yra itin reikalinga ir naudinga — 10 balų.

- Produktas/paslauga kuria vertę daliai vartotojui, yra reikalinga ir naudinga — 5 balai.

- Produktas/paslauga nekuria vertės vartotojams, nėra reikalinga — 0 balų.

10

Verslo idėjos originalumas, inovatyvumas

Vertinamas verslo idėjos naujumas, išskirtinumas, originalumas, inovatyvumas:

- Verslo idėja unikali, itin originali, išskirtinė, inovatyvi — 10 balų.

- Verslo idėja originali, išskirtinė, inovatyvi — 5 balai.
- Verslo idėja yra visiškai neoriginali, niekuo neišsiskirianti arba verslo idėjos originalumo aprašymas nepateiktas, nėra galimybės jo įvertinti — 0 balų.

10

Verslo idėjos grąža

Vertinamas pateiktos verslo idėjos įgyvendinimui reikalingų resursų optimalumas:

- Verslo idėjai įgyvendinti reikalingi resursai atitinka jos kuriamą socialinę ir ekonominę naudą — 10 balų.
- Verslo idėjai reikia įgyvendinti vidutinių resursų, kurie gali atsverti arba ne jos kuriamą vertę — 5 balai.

- Verslo idėjai įgyvendinti reikalingi dideli resursai, kurie neatsveria verslo kuriamos socialinės ir ekonominės naudos — 0 balų.

10

Verslo idėjos praktinis įgyvendinimas

Vertinimas verslo idėjos praktinis išbaigtumas. Balai skiriami verslo idėjai, kuriai yra parengtas prototipas, sukurtas maketas, vaizdingas planas, schema, modelis, virtualus ar realus prototipas:

- Parengtas veikiantis produktas (pvz: prekė, interneto svetainė ir t.t.) — 10 balų;

- Sukurtas neveikiantis prototipas (pvz: brėžiniai, maketai ir t.t.) — 5 balai.
- Produktas ar paslauga nepristatyti — 0 balų.

10

 

Konkurso „Atrask verslo idėją Skuodo rajone“ skelbiama verslo idėja, surinkusi daugiausia komisijos balų.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Konkurso laimėtojai bus paskelbiami ir apdovanojami Skuodo rajono tarybos posėdžio metu..

6.2. Konkurso nugalėtojai apdovanojami padėkos raštais ir prizais, kuriuos parengia konkurso organizatorius.

                      Informacija apie Konkursą skelbiama Skuodo rajono savivaldybės ir VšĮ Skuodo informacijos centro interneto svetainėse www.skuodas.lt, www.infoskuodas.lt  ir  rajono spaudoje.

                      Papildoma informacija teikiama el. paštu grazina@infoskuodas.lt   arba  adresu  Vytauto g. 9, Skuodas tel. (8 440) 73510.

 

 

 

Akcijos „Mums  reikia taikos“ renginiai

 

Nebūk naivus kelyje sąjunga (NNKS), matydama, kad taika tampa vis trapesnė sąvoka pasaulyje bei mūsų aplinkoje, 2017 metais skelbia akciją „Mums reikia taikos“. NNKS kviečia prisidėti prie bendrų iniciatyvų ir solidariai išreikšti vienybę taikai. Pradedant bendrojo ugdymo mokyklomis, jaunimo organizacijomis, savivaldybėmis bei nacionaliniu lygiu. Kiekvieno iš mūsų prisidėjimas prie taikos akcijos  paskatins ne tik savo aplinkoje, bet ir visuotiniu mastu kurti taikų pasaulį.

 

Iniciatyvų planas:

 

⦁ nuo sausio 15 d. iki vasario 28 d. skelbiamas piešinių ir/arba fotografijų konkursas „Kas man yra taika?” Darbus siųsti el. p. mindaugasnnks@gmail.com. Mokiniai pasirenka vaizdavimo techniką pagal savo gebėjimus, polinkius ir savo darbus atsiunčia nurodytu el. paštu. Pageidautina, kad mokykla ar laisvalaikio centras  surengtų peišinių arba fotografijų parodą, meno kūrinių taikos tema peržiūrą, kad konkurso dalyviai gautų informacijos, kuri padėtų susimąstyti, atidžiau pažvelgti į pasaulį, kuriame gyvename. Darbai  bus vertinami pagal jų aprašymus, pageidautina su nuotraukomis. Už įdomesnius darbus  bus skiriami prizai ar padėkos raštai.

                      ⦁ kviečiame mokinius kovo 1 d. – balandžio 2 d. dalyvauti rašinių konkurse „Aš kuriu taiką, kurk ir tu”. Amžius ir kūrinio žanras neribojamas. Šis rašinių konkursas  organizuojamas 7-12 klasių mokiniams. Rašinio proza apimtis – ne mažiau kaip 500 žodžių. Konkurso tikslas – paskatinti mokinį aprašyti suprantamą taiką, kodėl jam tai svarbu, kokias asmenybės savybes reikia ugdyti, kad mūsų aplinkoje atsirastų daugiau santarvės, tarpusavio supratimo. Siunčiant rašinį būtina nurodyti autoriaus amžių, vardą, pavardę, mokyklą, kontaktus. Rašinys gali būti Word formatu arba  rankraštis, nufotografuotas, nuskenuotas. Darbus siųsti el. p. mindaugasnnks@gmail.com.

⦁ gegužės 8 d. rengiama iniciatyva „Taikos šokis pasauliui” miestų ir gyvenviečių aikštėse. Renginio tikslas – apjungti šalies jaunimą bei visus šalies miestus, kad solidariai kalbėtume taikos tema, parodyti visuomenei, jog tik taika atskleidžia jaunosios kartos grožį ir yra būtina sąlyga klestėti, tobulėti, siekti laimės, patirti gyvenimo džiaugsmą. Kviečiamos mokyklos, jaunimo organizacijos irr pavieniai asmenys sukurti gražų renginį  pagal savo vaizduotę, kuriame atsispindėtų gyvenimas be pavojų, laimė, pagarba gyvybei. Dalyvių skaičius ir amžius neribojamas. Šokio trukmė iki 5 min. Renginys turi būti nufilmuotas ir atsiųstas el. p. mindaugasnnks@gmail.com su prierašu  „Taikos šokis pasauliui”. Visa medžia bus montuojama į vientisą filmą, apjungiant  visus vykusius Lietuvoje renginius.

 

⦁ numatoma neakivaizdinė konferencija „Santaika mokykloje – misija įmanoma”. Kviečiame šia tema diskutuoti bendrojo ugdymo mokyklose pilietinio ugdymo bei klasių valandėlių metu. Renginio tikslas – tikslas  padėti mokiniams suvokti, jog  psichologinis mikroklimatas  mokykloje priklauso nuo visos mokyklos bendruomenės ir kiekvieno jos nario pastangų. Svarbiausias akcentas – atsakyti į klausimą, kodėl reikia taikos mokykloje ir vieniems su kitais? Ši diskusija turi būti  užfiksuota  pasirinktu būdu ir su aprašymu, nurodants vietovę, mokyklos kontaktus, dalyvių skaičių siųsti el. p. mindaugasnnks@gmail.com.

Nebūk naivus kelyje sąjunga nuo 2017 m. sausio 2 dienos iki birželio 1 d. skelbia Socialiai atsakingiausios mokyklos konkursą. Rengti šį konkursą paskatino tai, jog: pastaruoju metu plinta tragiški įvykiai dėl jaunimo neatsakingo ir neapgalvotai pasirinkto keliavimo būdo, sparčiai plinta jaunimo neatsargus ir naivus bendravimas socialiniuose tinkluose su nepažįstamais asmenimis, vis populiarėja bendrakeleivių paiešką internete, paskutiniu metu ypatingai didėja mokinių dingstamumas, Europoje Lietuva pagal prekybą žmonėmis bei dingusių žmonių skaičių yra tarp lyderių, Sąjunga siekia skatinti bendrojo ugdymo mokyklas populiarinti savanorišką veiklą.

„Šio nacionalinio konkurso tikslas apjungti visas bendrojo ugdymo mokyklas, kurios ne tik įsijungtų į Nebūk naivus kelyje sąjungos kuruojamas iniciatyvas, bet svarbiausia, kad po savo skliautais įkurtų Sąjungos savanorių padalinius, kuriuose miesto bei rajono vaikai atrastų tiek pačią sąjungą tiek savanoriškos veiklos galimybes”, – teigia sąjungos prezidentas Mindaugas Jonušas.

Konkursas baigiasi birželio 1 d. Būtent Tarptautinę vaikų ginimo dieną bus paskelbtos socialiai atsakingos mokyklos.

Šios bendrojo ugdymo mokyklos ne tik bus apdovanotos, tačiau ir pagarsintos kaip socialiai atsakingiausios šalyje.

Edukacinė išvyka į Klaipėdą ir Palangą

 

   Gruodžio 15 dieną Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos gabieji mokiniai pagal projektą „Pažinimo labirintais“ vyko į Klaipėdą ir Palangą. Šios edukacinės kelionės tikslas - pažiūrėti Sariko Andreasiano režisuotą filmą „Žemės drebėjimas“, suvokti vertybes, padiskutuoti, pamąstyti ir pasimokyti. Daugelis mokinių, paveikti filmo scenų, negalėjo sulaikyti ašarų. Besiliejančios emocijos paveikė visų širdis, tad buvo tiesiog neįmanoma apie jį nekalbėti, nepapasakoti draugams. Po filmo peržiūros aplankėme Klaipėdos senamiesčio Kalėdinę eglutę. Pasidarę bendrą nuotrauką pasivaikščiojome ir nuvažiavome į Palangą. Šio miesto eglutė mūsų nenuvylė – ji buvo skoningai papuošta ir žibėjo gražiausiomis spalvomis.  Gaila, bet tai buvo paskutinė mūsų stotelė. Po jos draugiškai sulipome į autobusą ir važiavome namo. Ši kelionė ne tik mokymasis, bet ir puiki nuotaika bei bendravimas, galimybė pabūti su draugais.

Inesa Buivydaitė, III c klasės  mokinė

DŽIUGI  ŽINIA

 

     Mūsų gimnazija laimėjo galimybę įgyvendinti  Lietuvos  mokinių  neformaliojo  švietimo  centro projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose.

   Projektas bus vykdomas 2017 m. vasario mėn.–2018 m. vasario mėn.  Tai abipusis šalių bendradarbiavimas įgyvendinant iš Europos sąjungos lėšų finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Sutarties Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001) edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklas, pasitelkiant šalių patirtį, žinias, žmogiškuosius bei kitus darbinius ir techninius išteklius.  Šiuo projektu LMNŠC sudarys galimybes mūsų mokiniams nemokamai dalyvauti (įskaitant kelionės išlaidas) 6 edukacinėse programose.

   Projekto pabaigoje gimnazija turės įgyvendinti galutinį įgytas patirtis apibendrinantį mokyklos bendruomenės kūrybinį projektą, kurio metu bus sukurtas konkretus produktas (paroda, filmas, spektaklis, tiriamasis darbas ar pan.) ir jį pateikti LMNŠC.

   Dėkoju mokytojų ekspertų grupei, mokytojoms L.Ronkaitienei, I.Kondrotienei, J.Raišutienei, I.Nomgaudienei. Mokytojos padėjo paruošti ir pateikti duomenis  Lietuvos Neformaliajam vaikų švietimo centrui,kad mūsų gimnazija būtų pastebėta ir įvertinta.

                                                                                                Direktoriaus pavaduotoja  D.Kazlauskienė

 

RAJONINĖ MOKINIŲ KONFERENCIJA „KUO GYVENA ŠIUOLAIKINIS JAUNIMAS?“

 

 

       Gruodžio 9 d. P. Žadeikio gimnazijoje vyko rajoninė mokinių konferencija „Kuo gyvena šiuolaikinis jaunimas?“ Konferencija organizuota pagal vaikų socializacijos projektą „Rūpinkis savimi“. Joje dalyvavo mokinių atstovai iš P. Žadeikio, Mosėdžio, Ylakių gimnazijų, Bartuvos progimnazijos, Barstyčių ir Aleksandrijos pagrindinių mokyklų bei Lenkimų S. Daukanto mokyklos - daugiafunkcio centro. Konferencijos tikslas – ugdyti visavertę asmenybę, gebančią veikti šiuolaikinėje visuomenėje.

      Konferencijoje kalbėta apie jaunimo politiką ir galimybes, smurtą mokykloje ir draugystę, elektronines cigaretes bei jų žalą, susipažinta, kur ir kaip Skuodo r. jaunimas leidžia savo laisvalaikį. Pranešimus konferencijoje skaitė Arvydas Razma (Skuodo r. savivaldybės administracijos  švietimo skyriaus vyriausias specialistas – jaunimo reikalų koordinatorius), Žilvinas, Edvinas ir Kristina – savanoriai iš Klaipėdos Dvasinės pagalbos jaunimui centro, Erika Meškauskytė (jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė – Klaipėdos r. sav. visuomenės sveikatos biuro), Rūta ir Soneta iš Skuodo jaunimo centro, Virgilija ir Domininkas Lizdeniai iš Krizinio nėštumo centro (Mažeikiai), Vilma Donielienė – Klaipėdos r. sav. visuomenės sveikatos biuro specialistė ir Neda Žutautaitė – LMS Skuodo raj. mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė.

                      Konferencijoje ne tik klausyta pranešimų, bet ir dirbta penkiose darbo grupėse, kuriose taip pat diskutuota jaunimui aktualiomis temomis. Mokiniai galėjo pasidalinti patirtimi, pasisemti naujų idėjų. Gimnazijos direktorė G. Skarienė padėkojo visiems svečiams už aktyvų dalyvavimą, o konferencijos pranešėjus apdovanojo padėkos raštais.

 

Socialinė pedagogė Ingrida Momkienė

 

Vizitas Stambule

     Rugsėjo mėn. pradžioje mūsų gimnazijos atstovės Gražina Skarienė ir Asta Tirunienė vyko į projekto koordinatorių susitikimą Stambule. Jo metu buvo planuojama veikla paskutiniams projekto „READ in Europe“ metams. Buvo patvirtintas galutinis spektaklio scenarijaus variantas. Džiugu, kad jam buvo pasirinktas mūsų gimnazijos projekto dalyvių darbas. Vizito metu lankėmės mokykloje, apžiūrėjome kabinetus, laboratorijas, kitas mokymosi ir poilsio erdves. Buvome maloniai nustebinti mokyklos kompiuterine baze. Kitą rytą vykome į susitikimą su Stambulo Uskudar rajono meru bei švietimo skyriaus vedėju, susitikome su rašytoja Jale Sancak jos kūrybinėse dirbtuvėse Ir viso vizito metu gėrėjomės nepakartojamu Stambulo grožiu bei jo gyventojų nuoširdumu.

Informacinių technologijų olimpiada

 

2016-12-12 Bartuvos progimnazijoje įvyko 9-10 ir 11-12 klasių informacinių technologijų olimpiada.

Nugalėtojais paskelbti:

 

11-12 klasių tarpe I vietą pelnė Robertas Zubė 4a (mokytoja Laima Vainorienė)

 

9-10 klasių tarpe I vietą pelnė Dainius Budrys 2c (mokytoja Inga Rutienė)

9-10 klasių tarpe II vietą pelnė Tomas Kubilius 2b (mokytoja Inga Rutienė)

9-10 klasių tarpe III vietą pelnė Mantas Mažrimas 2c (mokytoja Inga Rutienė)

„Gyvenime nieko nėra svarbiau už gebėjimą efektyviai bendrauti“

 

Gerbiamieji,

 

   Pirmas pusmetis eina į pabaigą, jau metas būtų aptarti būsimus rezultatus. Gruodžio 8 dieną, nuo 17.00 val.iki 19.00 val. kviečiame į Mokytojų Priimamąjį. Susitikimo metu galėsite aptarti signalinio pusmečio rezultatus. Efektyvus bendravimas pasiekiamas, kai tėveliai ateina kartu su vaiku ir bendraudami su mokytoju išsiaiškina iškilusias mokymosi problemas arba pasidalina pasiekimais. Nuoširdžiai jus kviečiame ir laukiame gimnazijoje.

Gimnazijos administracija

Moksleivi,

 

  Domiesi teise? Bent vieną dieną nori patirti ką reiškia būti studentu?  Kviečiu Tave dalyvauti Jaunojo teisininko paskaitose! Paskaitų ciklo metu Tu sužinosi savo teises (piliečio, vartotojo, darbuotojo, moksleivio),  pabūsi kriminalistu, žinias patikrinsi teismo inscenizacijoje ir prisijungsi prie daug kitų paskaitų ir be abejo susipažinsi su kitais moksleiviais ir dėstytojais! Nepraleisk progos – SUDALYVAUK!

 

  Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Jaunojo teisininko akademija - tai teisės paskaitų ciklas skirtas motyvuotiems moksleiviams, siekiantiems susipažinti su teisinės valstybės teisiniais pagrindais ir principais, norintiems suprasti savo teises ir pareigas bei sužinoti galimus jų gynimo būdus. Jaunojo teisininko akademijos paskaitos numatytos šeštadieniais (tvarkaraštis prisegamas). Paskaitų lankymas yra privalomas.

 

  Kviečiame bendrojo lavinimo mokyklų 9–12 klasių moksleivius, norinčius įgyti bendruosius teisinius pagrindus registruotis į Jaunojo teisininko akademiją.

 

  Registracija - https://konferencijos.mruni.eu/registrations/main/form_show_jta_2014_09

 

  Daugiau informacijos skrajutėje, interneto tinklapyje http://jta.home.mruni.eu/ , el. paštu jta@mruni.eu ir telefonu +370 (5) 2714561

 

Tvarkaraštis

Aprašymas

Knygų kalėdos

Advento pradžia gimnazijoje

 

   Lapkričio 28 – ąją dieną  pradėjome  apie keturias savaites trunkantį adventą. Adventas – laukimo, rimties, vilties ir susikaupimo metas prieš Šv. Kalėdas. Šiuo laikotarpiu esame kviečiami labiau atsigręžti į esmines vertybes, pažvelgti į savo vidinį pasaulį, atrasti turėjimo ir būties prasmę. Aktyviau gyventi ir puoselėti dvasinį gyvenimą, pastebėti šalia esantį žmogų ir artėti gerumo link. Ateitininkų pagamintas pagrindinis advento simbolis - vainikas, kuris puikuosis gimnazijoje visą šį  nepaprastą laikotarpį. Viena po kitos advento žvakių uždegimas reiškia artėjimą prie Jėzaus gimimo, augančią šviesos pergalę prieš tamsą. O pirmąją advento  žvakę, reiškiančią atleidimą, uždegė ir įkvėpiančius žodžius tarė gimnazijos direktorė Gražina Skarienė.

    Kiekviena gimnazijos klasė gamina po savo Kalėdinį angelą, kuris jau greitai papuoš mūsų mokyklą ir saugos visus. Tačiau, ateitininkai paruošė  po angelą ir kiekvienam mokytojui! Todėl gavę angelą klasės atstovai parnešė savo  mokytojui  kaip Šv. Kalėdų laukimo simbolį ir tebūnie tai klasės saugotojas. Advento paskelbimas užbaigtas Ernestos ir Rūtos giedama giesme, kuri nuvedė visus į susikaupimą ir ramų laukimą.

Advento šviesa tegul sušildo mūsų širdis, atnaujina tarpusavio  santykius, uždega ir įžiebia tikėjimo ugnelę...

Tikybos mokytoja Simona Jurčė

ŽEMAITIŠKAI SKAITANČIŲ konkursas

 
   Penktadienį, lapkričio 25 dieną, Bartuvos progimnazijoje vyko regioninis ŽEMAITIŠKAI SKAITANČIŲ konkursas, skirtas Simono Daukanto 223 - iosioms gimimo metinėms. Sodria žemaičių tarme keturiose amžiaus grupėse  klausytojus džiugino skaitovai iš Klaipėdos, Palangos miestų, Telšių, Plungės, Rietavo, Skuodo miestų ir rajonų.
   Mūsų gimnazijos II b klasės gimnazistę Perlą Šilinskaitę (mokytoja L. Ronkaitienė) lydėjo PUIKI SĖKMĖ - 10 - 12 klasių skaitovų grupėje jai skirta I - a vieta. DŽIAUGIAMĖS ir SVEIKINAME PERLĄ!

„Metų knygos rinkimai 2016“

TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA GIMNAZIJOJE

 

        Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti  jau keturioliktus metus inicijuoja lapkričio 16-osios - Tarptautinės Tolerancijos dienos paminėjimą Lietuvoje. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – PAUKŠTIS. Paukščio simbolis dažnai sutinkamas įvairiose religijose ir kultūrose. Balto paukščio reikšmė: meilė, tyrumas, atnešama gera žinia, taika ir t.t. Tolerancijos žodis nereiškia meilės ar taikos. Tai – pakantumas kitam, kitokiam.

       Mūsų gimnazijos bendruomenė taip pat prisijungė prie šios iniciatyvos. Visą savaitę dorinio ugdymo pamokų metu  mokiniai aktyviai diskutavo, žiūrėjo filmukus tolerancijos tema,  įsitraukė į kūrybinę veiklą – piešdami savo klasės tolerancijos paukštį, kurdami savo apibrėžimus apie toleranciją. Akcijoje dalyvavo visi mokiniai – kiekviena klasė sukūrė Tolerancijos paukštį. Lapkričio 16-ąją klasių tolerancijos paukščiais pasipuošė mokyklos vestibiulis. Mokytojai šią dieną tolerancijos temai skyrė įvairių dalykų pamokas.

       Tolerancijos dienos minėjimas - puiki proga dar kartą apmąstyti savo vertybes, tolerancijos ribas bei galimybes.

 

Socialinė pedagogė Ingrida Momkienė

Metodinė-praktinė konferencija „Vertinimas ugdant“

 

    Mūsų gimnazijoje 2016 m. lapkričio  10 dieną vyko antroji metodinė - praktinė konferencija  „Vertinimas ugdant“. Konferencijos rengėjai – Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos bendruomenė, konferencijos partneriai – SIC. Joje dalyvavo užsiregistravę regiono ugdymo įstaigų atstovai iš Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos, Skuodo raj. Šačių pagrindinės mokyklos, Skuodo Bartuvos progimnazijos, Skuodo raj. Ylakių gimnazijos, Skuodo raj. Mosėdžio gimnazijos, Kretingos raj. Vydmantų gimnazijos, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos, iš Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro. Lektoriai: Julija Glinskytė-Ladygienė ir Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokytojai, svečiai iš regiono mokyklų.               

   Dalyvius pasveikino gimnazistai, pasakydami daug filosofinių pamąstymų apie tiesą, laiką ir tylą. Kompoziciją paruošė vyr. mokytoja D.Butkienė. Po to dalyvius sveikino ir sėkmingo darbo linkėjo gimnazijos direktorė G. Skarienė. Naujų minčių, naujų metodų, geriausių mokslo žinių linkėjo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja A. Jasienė.                                                

   Buvo perskaityta 14 pranešimų. Norėčiau supažindinti su konferencijos programa.

Konferencijos pranešimai aktų salėje:

 

§  „Vertinimas ugdant“. Lektorė J.Glinskytė-Ladygienė.

§  „VIP stebėsena gimnazijoje. Nuo idėjos iki įgyvendinimo“. Skuodo P. Žadeikio gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė I. Kondrotienė.

§  „Pedagoginis ir psichologinis požiūris į VIP (teorijos ir praktikos santykis)“. Skuodo P. Žadeikio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė L. Ronkaitienė.

§  „Mokinio individualios pažangos įsivertinimas. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos patirtis“. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos direktorė (I vadybinė kategorija) R. Mašurinienė. „Mokinio individualios pažangos ir pasiekimų matavimas: galimybės ir iššūkiai“. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (II vadybinė kategorija) O. Adomavičiūtė.

§  „Individualios pažangos skatinimas ir stebėsena – kelias į vaiko sėkmę”. Skuodo raj. Šačių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui N. Prialgauskienė

 

Pranešimai I grupėje:

 • „Žemesnių gebėjimų mokinių vertinimas matematikos pamokose”. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos matematikos mokytojas metodininkas N. Petunov.
 • „Kaupiamasis vertinimas matematikos, fizikos pamokose”. Skuodo P. Žadeikio gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė R. Valbasienė, Skuodo P. Žadeikio gimnazijos fizikos mokytojas, matematikos vyr. Mokytojas D. Valbasas.
 • „Kitoks vertinimas (apie ugdymo metodų ir veiksnių vertinimą)”. Skuodo raj. Mosėdžio gimnazijos biologijos ir chemijos  mokytoja metodininkė V. Gailienė.
 • „Vertinimo ir įsivertinimo įtaka mokinio augimui (klasės vadovės ir matematikos mokytojos praktinė patirtis)”. Kretingos raj. Vydmantų gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, klasės vadovė R. Griškevičienė.

Pranešimai II grupėje:

 • „Individualios mokinio pažangos stebėjimas lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo procese”.  Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos  mokytoja ekspertėO. Kelpšienė.
 • „Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas klasės auklėtojo veikloje”.  Skuodo raj. Mosėdžio gimnazijoslietuvių kalbos  mokytoja metodininkė, klasės vadovė R. Staškuvienė.
 • „Mokinių pažangos vertinimo ir įsivertinimo patirtis rusų (užsienio) kalbos pamokose”. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos rusų kalbos  mokytoja ekspertė A. Dirgelienė.
 • „Mokinių pažangos vertinimo ir įsivertinimo patirtis etikos pamokoje”. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos etikos mokytoja metodininkė L. Paulauskienė.
 • „Apklausa užsienio kalbos pamokose. Vertinimas ir įsivertinimas”. Skuodo P. Žadeikio gimnazijos rusų kalbos  mokytoja metodininkė E. Rimkuvienė.  Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos anglų kalbos  mokytojas metodininkas I. Viščiūnas.

 

   Konferencijos „Vertinimas ugdant“ metu  susirinkusieji turėjo galimybę ne tik paklausyti pranešimų,  bet ir  padiskutuoti apie vertinimo reikšmę ir formas bei padaryti išsamias išvadas, jog vertinimas padeda pamatuoti pažangą, diferencijuoti   mokinius ugdymo procese, juos vertinti klasės veiklose ir kt. Konferencijos dalyviai pasidalijo gerąja patirtimi, pasisėmė naujų  idėjų aktualiais vertinimo klausimais.

   Moderuotojos J. Kubilienė ir I. Nomgaudienė pasidžiaugė, jog konferencija buvo naudinga, įdomi, o pranešėjai – atsakingai pasirengę. Pranešėjams buvo įteiktos Skuodo informacijos centro pažymos, klausytojai gavo kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus. Mūsų gimnazijos direktorė G. Skarienė palinkėjo visiems sėkmingo darbo, naujų ieškojimų. Juk pasak lektorės J. Glinskytės-Ladygienės, ką naujo darome, tai turi būti sparnai.darydami kažką nauja, jaučiamės kaip ant sparnų.

                                                                          Lietuvių kalbos mokytoja Bronė Tamošauskienė

Konkursas

Konkurso „Jauna piniginė“ registracijos forma

 

Lietuvos bankas, siekdamas skatinti finansinio švietimo iniciatyvas ir didinti finansinį raštingumą, kviečia Lietuvos mokytojus ir moksleivius suburti savo komandas ir išbandyti jėgas finansinio raštingumo konkurse „Jauna piniginė“, kuriame komandos bus skatinamos kūrybiškai ir įdomiai lavinti finansinio raštingumo įgūdžius.

Už nuoseklų ir kūrybišką konkurso užduočių atlikimą komandos bus apdovanotos vertingais Lietuvos banko prizais. Tad kviečiame aktyviai registruotis jau dabar!

Kaip vyks konkursas „Jauna piniginė“?

Konkursas vyks trimis etapais:

 • I etapas prasideda jau spalio 27 d. ir tęsis iki lapkričio 13 d. (imtinai). Šio etapo metu suburta komanda turi užpildyti registracijos formą ir įgyvendinti registracijos užduotį.
 • II etapas vyks lapkričio 14–27 d. (imtinai). Komandos, kurios I etapo metu bus iki galo užpildžiusios registracijos formą ir atlikusios joje nurodytą užduotį, lapkričio 14 d. gaus informaciją apie II etapo kūrybinę užduotį ir ją turės atlikti iki lapkričio 27 d.
 • III etapas vyks lapkričio 28 d.–gruodžio 11 d. (imtinai). Komandos, kurios įgyvendins II etapo tarpinę kūrybinę užduotį, lapkričio 27 d. gaus informaciją apie III etapo baigiamąją kūrybinę užduotį ir ją turės atlikti iki gruodžio 11 d.

II ir III etapų užduočių atlikimą vertins Lietuvos banko sudaryta kompetentinga komisija, o nugalėtojai bus paskelbti gruodžio 14 d.

Kas gali dalyvauti konkurse „Jauna piniginė“?

Finansinio raštingumo konkurse „Jauna piniginė“ gali dalyvauti visų klasių moksleiviai bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai iš visos Lietuvos. Numatomos keturios varžovų amžiaus kategorijos: ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius, 1–4 klasė, 5–8 klasė ir 9–12 klasė.

Kaip tapti dalyviu?

Tereikia suburti komandą, kurią sudarytų ne mažiau nei 7 ir ne daugiau nei 15 komandos narių bei komandos koordinatorius mokytojas, ir šią komandą užregistruoti tinklalapyje www.pinigubite.lt. Svarbu tai padaryti iki lapkričio 13 d. (imtinai), taigi, kviečiame aktyviai registruotis jau dabar!    

 

Kodėl verta dalyvauti?

Konkurso metu komandos ne tik lavins savo finansinio raštingumo įgūdžius, bet ir galės laimėti vertingus Lietuvos banko prizus:

I vietos laimėtojai – 2015 metų laidos apyvartinių monetų rinkiniais (BU), Lietuvos banko suvenyrinės atributikos rinkiniais ir kvietimu apsilankyti kartu su klase ar draugais Lietuvos banko Pinigų muziejuje;

II vietos laimėtojai – 2015–2016 m. laidos progine apyvartine moneta numizmatinėje pakuotėje, Lietuvos banko suvenyrinės atributikos rinkiniais;

III vietos laimėtojai – 2015–2016 m. laidos progine apyvartine moneta ir Lietuvos banko suvenyrinės atributikos rinkiniais.

 

 

Sėkmingai registracijai į konkursą jūsų komandai reikės:

 

1. suburti komandą, kurią sudarytų ne mažiau nei 7 ir ne daugiau nei 15 komandos narių bei komandos koordinatorius mokytojas;

 

2. užpildyti žemiau pateiktą registracijos formą;

 

3. parengti kokybišką bendrą visų komandos narių ir ją koordinuojančio mokytojo nuotrauką, atsiųsti ją el. paštu adresu  tgrinyte@lb.lt, kartu nurodyti komandos pavadinimą ir mokytojo koordinatoriaus kontaktinius duomenis;

4. iki lapkričio 13 d. (imtinai) profesinės savanorystės platformoje „Kam to reikia?!“ pasirinkite ir kartu su komanda peržiūrėkite 2 finansinio raštingumo  e. pamokas: „Asmeniniai finansai? Tai paprasta!“ ir „Saugūs negrynieji pinigai. Komandoje aptarkite savo nuomonę apie pateikiamą medžiagą ir ją pateikite pildydami vertinimo anketas (atsiras automatiškai po e. pamokos peržiūros).

Nuotolinės programavimo pamokėlės

 

 • KTU informatikos fakultetas kviečia moksleivius, besidominčius informacinėmis technologijomis, registruotis į nuotolines programavimo pamokėles.
 • Šios nuotolinės pamokėlės gali padėti, ruošiantis valstybiniams brandos egzaminams, tobulinant IT srities gebėjimus.
 • Registracija į pamokėles vyks iki lapkričio 1 d. (tačiau moksleiviai gali registruotis ir vėliau).
 • Programavimo pamokėlės nemokamos. Moksleiviai, kurie atsakingai mokosi gauna sertifikatus.
 • Registracija į nemokamą ir nuotolinį mokymų ciklą: goo.gl/nAM1nE 
 • Pirma pamokėlė bus paskelbta lapkričio 3 d. naujienose: goo.gl/6guo5X

Akcija „Uždek žvakutę ir pagerbk malda apleistą kapą“!

 

Prieš Vėlines skubame sutvarkyti artimųjų kapus, prisimename juos uždegdami žvakutes, tarsi sušildydami mirusiųjų sielas. Bet juk yra tokių kapų, kuriais niekas nepasirūpina ir tos šildančios žvakutės taip niekas ir neuždega…

 

Paskutinę dieną prieš atostogas mes, ateitininkai, atlikome gerą darbą.

Paskutinį spalio penktadienį, kai dauguma atsipalaidavę šiltai leido laiką, mes nepabijojome darganoto oro, sutvarkėm užmirštus ir apleistus kapus, uždegėm žvakutes ir pagerbėme malda.

 

Gero darbo pojūtis..

Turbūt, nėra geresnio jausmo už tą, kuris užplūsta padarius gerą darbą. Pasisėmę gerų emocijų, grįžome atgal.

 

Oras nedžiugino.

Iš pradžių džiaugdamiesi, kad visą dieną merkiantis lietus, pagaliau, trumpam palepino gražiu oru. Išvykome į Narvydžių kapines. Ten mus ir vėl pasitiko smarkus lietus, nepabūgę tęsėme darbą. Permirkę, tačiau su gera nuotaika, darbą atlikome.

 

Ne tik sutvarkėme apleistus kapus, bet ir pagerbėme mokyklos įkūrėjo kapą.

Atvykę į kapines, be abejo, pirmiausia pagerbėme mūsų mokyklos įkūrėjo kapą. O paskui, pradėjome tvarkyti kitus, užmirštus kapus.

Žvakelės įžiebimas ten, kur tamsu, malda už visus mirusius, kurių kapai užmiršti, apleisti, vieniši - tai nuostabi krikščioniška išraiška. Tegul nors mūsų buvimas, aplankymas ir malda uždegant žvakeles ant pamirštų kapų, sušildo sielas tų, kurių jau nebėra tarp mūsų.

 

Parengė Irma Albrehtaitė IVa.

Maisto banko akcija

 

   Visiems padėti negalime, tačiau stengtis turime. Lietuvoje veikia daugybė labdaros organizacijų kaip ir visiems gerai žinomas „Maisto bankas“. Tikriausiai be visų mūsų noro ir gerų širdžių tai sunkiai gyvuotų. Prie šios nuostabios akcijos prisijungė ir mūsų gimazijos mokiniai. Už tai turėtumėme padėkoti tikybos mokytojai Simonai Jurčei, kuri visus mus skatina daryti gerus darbus ir  padėti, tai vos išgirdus apie šią organizuojamą akciją visi iš karto užplūdome jos kabinetą ir nusprendėme padėti! Visi buvo laimingi,su pačiom didžiausiom šypsenom ir gera nuotaika. Akcija vyko dvi dienas, penktadienį ir šeštadienį, „Maxima“ bei „Iki“ parduotuvėse.  Tai buvo puiki proga prisidėti bent dalele prie kažkieno kito laimės.

Radvilė Sendriūtė IVb klasė

„Skaitymai žemaitiškai“

 

   Spalio 21 dieną miesto muziejuje vyko tradicinio konkurso „Skaitymai žemaitiškai“ rajono turas. Mūsų gimnazijai konkurse atstovavo dvi merginos - Perla Šilinskaitė (2 b kl.) ir Oksana Petkutė (1 a kl.) (mokytoja L. Ronkaitienė). Džiaugiamės merginų sėkme -  Perla 10–12 klasių grupėje pelnė II vietą ir dalyvaus šio konkurso regioniniame etape, o Oksana pelnė Švietimo skyriaus įsteigtą nominaciją. Abi merginos tik šiemet pradėjo mokytis mūsų gimnazijoje, tad džiaugiamės jų sėkme jau naujoje aplinkoje.

„Pasvarstykime kartu, kurkime kartu jaukią vienybės oazę, kur kiekvienas svarbus toks, koks yra“


Gerbiami Tėveliai,


Spalio 13 dieną Pranciškaus Žadeikio gimnazija organizuoja adaptacijos periodo susirinkimą I gimnazijos klasių mokinių tėveliams.


DARBOTVARKĖJE


17.00 val. SUSIRINKIMAS  AKTŲ SALĖJE
* Veiklos kryptys 2016–2017 m.m.    Pranešėja gimnazijos direktorė G. Skarienė
* Reikalavimai besimokantiems I gimnazijos klasėse.

 

SUSIRINKIMAI  KLASĖSE  ( po bendrosios dalies).
Tėvų susitikimai su klasėje dėstančiais mokytojais ir klasių auklėtojais.

 

Gimnazijos administracija

Susitikimas su rašytoja

     2016 m. spalio 11 d. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skaitykloje vyko susitikimas su viena perspektyviausia ir ryškiausia jaunosios kartos rašytoja, poete, dramaturge Laura Sintija Černiauskaite bei vertėja Lolija Spurgiene. Šiame susitikime dalyvavo ir būrys gimnazistų. Rašytoja skaitė noveles iš naujausio rinkinio „Hepi fjūčer“, kurį išleido kartu su Renata Šerelyte. Žymi lietuvių prozininkė noriai dalijosi pastebėjimais, papasakojo knygų veikėjų ir istorijų atsiradimo istorijas bei tikino, kad savo kūriniuose stengiasi neatskleisti savo asmenybės. Bet tikino, kad visiškai save nuslėpti esą neįmanoma. Kiekviename kūrinyje palieka savo savitumą ar netgi pasakoja savo išgyvenimus, pavyzdžiui, kūrinyje „Dovana“ pasakoja savo paties nutikimą. L. S. Černiauskaitė spinduliavo jaunatviškumu ir visus susirinkusius patraukė nuoširdžiais pasakojimais bei intelektualiais pastebėjimais. Jai žodžio kišenėje tikrai nereikėjo ieškoti.
Renginio dalyviai aktyviai klausinėjo, domėjosi jos perskaitytomis novelėmis, požiūriu į technologijų naujoves. Kasdienybėje rašytoja nevairuoja; facebook‘e taip pat jos nėra, jaučia antipatiją išmaniesiems telefonams. Mieliau renkasi klasiką (literatūros, muzikos, dailės, kino), joje atranda viską, ko jai reikia. Jos dukra taip pat mielai keliasi anksčiau 30min., kad galėtų paskaitinėti.
   Laikas praleistas su vakaro viešniomis tikrai nebuvo tuščiai praleistas ir suteikė daug naujos dvasiškai vertingos patirties.

                                                                                    Eglė Mažrimaitė, III b klasė

Solidarumo bėgimas „JUNKIS-BĖK-PADĖK“

 

       Spalio 7 dieną Pr. Žadeikio gimnazijos bendruomenė dalyvavo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ organizuojamame 3-ajame Lietuvos Solidarumo bėgime „Junkis-bėk-padėk“.

       Solidarumo bėgimas – tai unikalus projektas, kurio metu visi moksleiviai skatinami bėgti solidarumo kilometrus ir paremti vargstančius Lietuvos bei Zambijos vaikus. Šiame bėgime mokiniai ne tik suburiami bendrai sportinei veiklai, bet ir skatinami ugdyti solidarumo vertybes ir socialinę atsakomybę.

       Gimnazijos bendruomenė džiaugiasi jau antrus metus galėdama dalyvauti šioje kilnioje iniciatyvoje. Šiemet Solidarumo bėgime dalyvavo 175 dalyviai – mokiniai, mokytojai, tėvai. Pasipuošę organizacijos „Gelbėkit vaikus“ lipdukais, Solidarumo bėgimą pradėjome miesto gatvėmis. Kiekvienas dalyvavęs Solidarumo bėgime gavo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ padėkos raštą.

     Šio projekto metu organizacijai „Gelbėkit vaikus“ mūsų gimnazijos bendruomenė paaukojo 365 eurus.

     Džiaugiamės gimnazijos bendruomenės aktyvumu ir noru padėti sunkumus patiriantiems vaikams. Nuoširdžiai dėkojame Skuodo policijos komisariatui, kurie rūpinosi mūsų saugumu viso bėgimo metu ir kūno kultūros mokytojai metodininkei Daivai Veisienei padėjusiai organizuoti Solidarumo bėgimą mokykloje.

 

Socialinė pedagogė Ingrida Momkienė

Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai,

 

spalio 7 d. 12 val. kviečiame visus dalyvauti Solidarumo bėgime „Junkis-bėk-padėk“ ir paaukoti pinigėlių, kurie bus skirti padėti Lietuvos ir Zambijos vaikams.

Bėkime kartu su tūkstančiais moksleivių ir padėkime užkirsti kelią patyčioms bei padėkime Zambijos vaikams išgyventi!

 

Norintys dalyvauti bėgime, prašome užsiregistruoti pas kūno kultūros mokytoją

D. Veisienę arba soc. pedagogę I. Momkienę.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su Pasauline MUZIKOS diena, miela Gimnazijos bendruomene. Te muzikos virpesiai paliečia jautriausias mūsų sielų stygas. Te Muzika skamba mūsų gimnazijoje.


       Penktadienį prasmingai paminėjome Pasaulinę muzikos dieną. Sulaukėme garbingų svečių.
      Per vasarą buvo įrengtas vidinis gimnazijos kiemelis, kurį pavadinome „Menų kiemeliu“. Tikime, kad jis taps gimnazijos bendruomenės susibūrimo vieta, kur skambės muzika ir dainos, suksis šokėjų poros, skambės eilės o gal ir teatro uždanga pakils. Simbolinę juostelę perkirpo švietimo ir mokslo ministrė, LR Seimo narė Audronė Pitrėnienė, gimnazijos direktorė Gražina Skarienė, gimnazijos pavaduotojas ūkio reikalams Juozas Virketis, muzikos mokytoja Jolanta Raišutienė. Ta proga buvo pristatytas 3-okų gimnazistų muzikinis projektas „Muzikos keliu“. Renginio pabaigoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Kazlauskienė dar kartą visus pasveikino su gražia švente ir pakvietė visus susirinkusius dalyvauti baigiamąjame Flash mobo šokyje.
     Po renginio, su aistringiausiomis muzikos mylėtojomis Monika, Milda, Liucija ir Greta  išskubėjome į Kretingą, kur vyko fantastiškas koncertas, kurį muzikos gerbėjams dovanojo kolektyvas JAZZ ISLAND ir jų vadovas Artūras Novikas. Grįžome pakylėtos ir laimingos, iš naujo įsimylėjusios muziką....

„Jei karalius mėgsta muziką – su jo valda viskas gerai“. Marencijus.
Ar tai ne apie mūsų gimnaziją?
 

                              

                         Muzikos mokytoja Jolanta Raišutienė

Europos kalbų diena mokykloje

 

   Rugsėjo 26 dieną švenčiama Europos kalbų diena. Šios šventės metu Europoje organizuojami įvairūs renginiai, kuriais siekiama paskatinti kalbų mokymąsi ir pagarbą visoms Europos kalboms. Mūsų gimnazijos užsienio kalbų mokytojai, kaip ir kiekvienais metais, stengiasi šią dieną paminėti kuo išradingiau. Vokiečių kalbos mokytoja Kristina Petrulevičiūtė kartu su grupele gimnazijos mokinių visus mokyklos bendruomenės narius pasveikino įvairiomis Europos kalbomis ir įteikė mokinių ir mokytojų (Elenos Rimkuvienės, Janinos Baškienės) darytas Europos šalių vėliavėles ir knygų skirtukus. Anglų kalbos mokytoja Asta Tirunienė kartu su trečios klasės gimnazistėmis I aukšto fojė parengė stendą, skirtą užsienio kalbų dienai paminėti. Šios mokytojos dėka mokykloje per televizorių taip pat buvo rodomi mokinių prisistatymai įvairiomis Europos kalbomis.
   Po trijų pamokų visi norintys galėjo mokyklos aktų salėje pasiklausyti koncerto „Liuob dans, liuob song, liuob prazdnavuot“, kurį organizavo lietuvių kalbos mokytoja Zina Piekuvienė ir anglų kalbos mokytojai Rita Laukineitienė bei Irmantas Viščiūnas. Mūsų gimnazijos mokiniai Inesa Buivydaitė, Monika Rimkutė, Romualda Rimgailaitė, Deimantas Ruikis ir Rokas Valinskas dainavo ne tik angliškai, rusiškai, bet ir lietuviškai bei žemaitiškai. Šių šaunių gimnazistų pasirodymai privertė ne vieną pajudėti iš vietos ir pasinerti į Europos šalių dainų ritmą.
   Europos kalbų dienai paminėti skirti renginiai baigėsi 27 d. su savanorės Matėjos Kušic iš Kroatijos atvykimu į mokyklą. Lektorė vedė pamokas 1, 3, 4 gimnazinių klasių mokiniams, kurių metu mokiniai bendraudami anglų kalba su M. Kušič susipažino su savanorystės nauda, sužinojo apie galimas savanorystės formas Lietuvoje ir Europoje, gavo informacijos apie Europos savanorių tarnybą (EST) ir „The Duke of Edingurgh's International Award“ programą.

Renginio koordinatorius
Žydrūnas Ramanavičius

TĖVŲ SUSIRINKIMAS

„Norint bent truputį žinoti, reikia daug mokytis“.

Š. Monteskjė

 

    Gerbiami gimnazijos mokinių tėveliai, maloniai kviečiame Jus į visuotinį 2, 3, 4 gimnazijos klasių susirinkimą, kuris vyks 2016 m. rugsėjo 29 d. 17 val.

 

DARBOTVARKĖJE

 

17.00 val. SUSIRINKIMAS AKTŲ SALĖJE:

* Gimnazijos veiklos kryptys 2016 –2017 m. m. Pranešėja gimnazijos direktorė G. Skarienė

*Ugdymo planas 2016–2017 m. m. Pranešėja gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui V.Stončaitienė

*Lankomumo aprašas. Pranešėja socialinė pedagogė I. Momkienė

* Higienos normos ir taisyklės ugdymo mokyklose. Pranešėja sveikatos priežiūros specialistė V. Donielienė

 

TĖVŲ SUSIRINKIMAI KLASĖSE Gimnazijos administracija

Naudinga kelionė

 

    Šį rudenį, rugsėjo 28-tą dieną, apsilankėme Kaune ir sudalyvavome tarptautinėje aukštojo mokslo užsienyje parodoje „Išsilavinimas ir karjera 2016". Šioje parodoje dalyvavo daugiau nei 50 universitetų atstovų iš įvairių šalių, tokių kaip Didžioji Britanija, Olandija, Danija, Šveicarija ir t.t. Kartu su Ylakių bei Mosėdžio gimnazistais turėjome galimybę pabendrauti su pasirinktų universitetų atstovais ir gauti papildomos informacijos apie konkrečias specialybes, profesinį ir aukštąjį mokslą. Atvykę svečiai negailėjo mokiniams padovanoti įvairių knygų, lankstinukų, žurnalų, kuriuose gausu informacijos apie universitetą, specialybes, finansavimą ir instrukciją, kaip ten patekti. Parodoje galėjome ne tik konsultuotis, bet ir pasiklausyti įvairių užsienio universitetų atstovų prezentacijų apie studijų kiekvienoje šalyje ypatumus, siūlomas programas ir išgirsti sėkmingų studentų istorijų. Negana to, dar turėjome šansą sudalyvauti profesionalaus karjeros konsultanto Ryčio Jurkėno seminare „Kaip tinkamai išsirinkti specialybę, kuri man geriausia?". Šio pranešimo metu mums buvo pristatyti patys svarbiausi dalykai, kurie lemia specialybės pasirinkimą ir kaip teisingai ją pasirinkti. Taip pat, visi kurie dalyvavo parodoje, atlikome karjeros testą, kuriame atsakėme į klausimus ir iki Kalėdų turime gauti atsakymą, kokia specialybė mums tiktų labiausiai. Po renginio visi jautėmės labiau susirūpinę savo ateitimi, grįžome su motyvacija labiau domėtis patinkančia specialybe. Todėl galime drąsiai teigti, kad tokie renginiai jaunam žmogui yra labai naudingi, nes leidžia suprasti, ko nori iš gyvenimo, praplėsti akiratį ir sužinoti daug ko naujo. Jaučiame didelę padėką mokytojoms, kurios nenumojo ranka į šį nuostabų renginį ir suteikė mums galimybę ten dalyvauti. 

 

     Monika Rimkutė, III b klasė       

MOKINIŲ SAVIVALDOS POSĖDIS

 

   Šį antradienį, tai yra rugsėjo 27 dieną, po 4 pamokų, vyko mokinių savivaldos posėdis, kuriame aptarėmė visų komitetų praeitų mokslo metų veiklos planus. Mūsų posėdyje dalyvavo  prezidentūros  vadovė, pavaduotoja Danutė Kazlauskienė, kuri kartu su mokyklos prezidentu Gintaru uždavinėjo klausimus skirtingų komitetų atstovams. Per šį posėdį aptarėme padarytus darbus, juos įvertinome ir sprendėme, ką galėtumėme padaryti geriau šiais mokslo metais. Greitu metu mokiniai irgi turėtų būti supažindinti su 2015–2016 m. m veiklos planu ir sužinoti kas, deja, bus pašalintas iš mokinių savivaldos pareigų.

Aida Macevičiutė, III a kl.

RENGINIAI, SKIRTI PILIETINEI AKCIJAI  „ATMINTIES KELIAS“, TĘSIASI

 

   Antrojo pasaulinio karo išvakarėse Lietuvoje gyveno apie 215 – 220 tūkst. žydų, kurie sudarė apie 7 proc. Lietuvos gyventojų. Nacių okupacijos laikotarpiu buvo sunaikinta 90 proc. visų Lietuvos žydų. Vilniaus getas buvo likviduotas 1943 m. rugsėjo 23 dieną. Dalis geto gyventojų sušaudyti Paneriuose, o kiti, likę gyvi kaliniai išvežti į Maidaneko, Osvencimo bei kitas koncentracijos stovyklas. Šiems įvykiams atminti nuo 1994 m. rugsėjo 23-čioji paskelbta Lietuvos žydų genocido aukų atminties diena.

   Mūsų gimnazijos mokiniai 75-ąsias žydų genocido metines paminėjo tęsdami pilietinę akciją „Atminties kelias“  įvairiomis veiklomis. Miesto muziejuje istorikė Joana Šleinienė vedė pilietiškumo pamoką 2d ir 2b klasės mokiniams apie Skuode gyvenusius žydus ir jų likimą.  Integruotas savo dalyko pamokas vedė geografijos mokytoja metodininkė Rima Viršilienė, anglų kalbos vyr. mokytojas  Žydrūnas Ramanavičius, istorijos mokytoja ekspertė Irena Nomgaudienė. Per dailės pamoką ( mokytoja metodininkė L. Vaitulevičienė) mokiniai   savo surinktus akmenėlius margino žydų vardais, piešė Dovydo žvaigždes. Pirmų gimnazijos klasių mokiniai rinkosi prie žydų genocido paminklo. Skambant smuiko melodijai, moksleiviai skaitė poeziją, minėjo Skuode gyvenusių žydų pavardes, pagerbę aukų atminimą tylos minute,  skaitė ištraukas iš plačiai žinomos žydaitės knygos Anos Frank „Dienoraštis“.  Gimnazijos salėje rinkosi trečių gimnazijos klasių moksleiviai žiūrėti filmo „Šindlerio sąrašas“  apie II pasaulinio karo baisumus, holokausto aukas ir Sudetų vokiečių verslininką Oskarą Šindlerį, gelbėjusį žydus nuo sunaikinimo, įdarbinant juos savo gamykloje.

Keliaudami rudeninių lapų nubarstytais Skuodo parko takeliais   ne vienas susimąstėme apie tuos žmones: vyrus, moteris, vaikus, kurie taip pat norėjo gyventi, mylėti, kurti, puoselėti savo tradicijas ir kultūrą. Supratome, kaip svarbu, kad tai, kas įvyko prieš 75–erius metus, daugiau niekada nepasikartotų. 

 

 P. Žadeikio gimnazijos 3a kl. mokinė Sonata Černikaitė

Nemokama verslumo ir inovacijų stovykla

 

 

Registracijos forma mokiniams – https://goo.gl/forms/eZGoWbSH5ZhsxQYk2

 

Mokslo ir žinių dienos šventė

 

    Mokslo ir žinių dieną Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos kieme po atostogų vėl suskambo jauni balsai. Juk smagu vėl sugrįžti į gimnaziją, kurioje gali kalbėtis su draugais, pasimatyti su mokytojais. Nors  visi skubėjo dalintis įspūdžiais, naujienomis, puikia nuotaika, renginio vedėjai Gitana Stumbrauskaitė ir Edvinas Riepšas skelbė šventės pradžią ir kvietė mokytojus, kurių rankose žydėjo balionai. Po pasisveikinimo su mokiniais į dangų kilo mokytojų paleisti balionai su didelėmis viltimis ir gražiomis svajonėmis.

    Su Rugsėjo pirmąja gimnazijos bendruomenę pasveikino direktorė Gražina Skarienė. Ji paminėjo mokytojų darbo jubiliejus, pasidžiaugė praėjusių mokslo metų pasiekimais, laimėjimais, palinkėjo prasmingai praleisti naujus mokslo metus.  Vėliau išklausėme Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotojos Daivos Budrienės  palinkėjimus ir sveikinimą. Šventėje išgirdome gražių mokinių atliekamų dainų, kurios linksmai visus nuteikė. Sveikinimo žodį tarė ketvirtokai gimnazistai. Pasibaigus oficialiai daliai visi išskubėjo į klases susitikti su savo auklėtojais ir bendraklasiais.

   Linkiu, kad jie mums, mokytojams,  bus geri!  Gimnazistams linkiu sugebėti džiaugtis nepakartojamu mokykliniu gyvenimu. Visiems sėkmingų naujų mokslo metų!

                                                                                                                         Bronė Tamošauskienė