Baigiamoji projekto ,,Comenius Regio“  konferencija

 

   2014 metų birželio 3 dieną Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje vyko tarptautinio Comenius Regio projekto „Owoc“ baigiamasis renginys.  Jame dalyvavo Bulgarijos miesto Kubrat savivaldybės, to paties miesto Kultūros centro bei  mokyklų atstovai, taip pat atstovai iš Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos, Skuodo savivaldybės ir Tėvų asociacijos. Pirmojoje renginio dalyje, sugiedojus abiejų valstybių himnus, mus džiugino gimnazistų pasirodymai, kurie sužavėjo ir svečius. Dainavo mokyklos ansamblis, šoko mokiniai. Renginyje nuolat skambėjo rusų kalba, todėl  tai buvo puiki proga jaunimui patobulinti ir savo užsienio kalbos žinias. 

   Antroji dalis buvo oficialesnė, vyko dalykinė konferencija - abiejų šalių atstovai  kalbėjo apie projekto rezultatus ir jo tęstinumo galimybes.

   Renginio pabaigoje buvo surengta spaudos konferencija, kurioje dalyvavo spaudos atstovė iš Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“, gimnazijos mokytojai ir mokiniai. Moksleiviai svečiams iš Bulgarijos  uždavė įvairiausių klausimų. Jauniesiems gimnazijos žurnalistams iš svečių buvo malonu išgirsti, kad jiems mūsų gimnazistai atrodė labai intelektualūs, mandagūs ir drausmingi. Bulgarė direktoriaus pavaduotoja Silvija apgailestavo, kad neturėjo daugiau laiko pabendrauti su moksleiviais. Svečiai  teigė, kad jiems buvo netikėta, jog lietuviai daugybę dalykų geba pasidaryti savomis rankomis. Kaip pavyzdį jie pateikė juostų audimą, su kuriuo buvo supažindinti dar vasarą vykusiame susitikime.

   Visą renginį vainikavo rožių sodinimas prie mokyklos koplytstulpio. Taip buvo nutiestas lyg draugystės tiltas tarp Bulgarijos ir Lietuvos, nes pirmosios buvo pasodintos rožės, atskraidintos iš pačios Bulgarijos.

Abiejų šalių atstovai džiaugėsi užsimezgusia  draugyste ir neįkainojama patirtimi, įgyta projekto metu. Norėtumėme padėkoti gimnazijos direktorei Gražinai Skarienei už puikiai atliktą projekto koordinatorės darbą ir suteiktas nuostabias akimirkas tiek gimnazijos mokytojams, tiek ir mokiniams. Tokių projektų mokykloje galėtų būti daugiau, nes būtent tarptautinės partnerystės kuria šviesesnę, globalesnę ir tolerantiškesnę visuomenę.

Greta Zalonskytė, Urtė Jucevičiutė, Dovydas Šakalys - spaudos konferencijos jaunieji žurnalistai

 
 

Įspūdžiai po konkurso „Aš pažinau karalių tavyje“

 

   Birželio 5 diena. Štai ir vėl aš, Viktorija Litvinaitė, tik šįkart jau dešimtokė, dalyvavau kasmetiniame, jau apie penkiolika metų vykstančiame poeto Vytauto Mačernio gimtadienio paminėjime, kurį organizuoja Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazija. Šia proga ji  rengia rašinio, esė ir savos kūrybos konkursą „Aš pažinau karalių tavyje“ (kuriame dalyvavau aš) bei Vytauto Mačernio eilėraščių iliustravimo konkursą, kurio dalyvės buvo šeštokė Asta Bružaitė ir septintokė Rugilė Mileriūtė iš Skuodo Bartuvos progimnazijos. Taigi į šią šventę mes vykome drauge su šiomis mergaitėmis, o lydėjo mus Bartuvos progimnazijos dailės mokytoja Audrona Žutautienė.

   Taigi, paminėjimas šiemet vyko ne pačioje gimnazijoje - ten tiesiog galėjome susipažinti su iliustratorių  kūrybiniais darbais - jų buvo nemažai, bet ne tiek daug, kiek  praėjusiais metais.  

   Po trumpo vizito Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje išvykome į Šarnelę, didžiojo poeto gimtinę. Aplankėme septynias poeto eilėraščių ciklo „Vizijos“ vietas - kiekvienai eilėraščio daliai skirtas akmuo su jame iškaltomis Vytauto Mačernio vizijų eilutėmis. Gimnazijos direktorė Genoveita Gricienė visiems renginio dalyviams papasakojo apie sunkų šių akmenų atsiradimą „Vizijų“ vietose, nes, pasak jos, nebuvo lengva atitempti akmenį iki numatytos vietos, be to, žemės plotų savininkai ne visada duodavo leidimą palikti akmenį jų žemės valdose, bet šios idėjos sumanytojas Žemaičių Kalvarijoje gyvenęs kraštotyrininkas Konstantinas Bružas, Sedos gimnazijos direktorė Genoveita Gricienė bei dar keli pagalbininkai, tarp kurių buvo ir kunigas, vis tiek įgyvendino savo planą vieną naktį nugabenę akmenį į jam skirtą vietą, kur jis iki šiol tebeguli ir kiekvienam atėjusiam primena Vytautą Mačernį.

  Prie poeto kapo buvo prisiminta jo mylimoji Bronė Vildžiūnaitė, kuri ir po daugybės metų širdyje brangino šio žmogaus atminimą, išsaugojo, o paskui muziejui padovanojo jo kadaise atsiųstą voką su tuščiu popieriaus lapu, kuris galbūt ir reiškė atsisveikinimą amžiams. Po direktorės kalbos mokiniai paskaitė poeto eilėraščių ištraukų, atliekamomis dainomis suvirpino ne vieno širdį.

  Gimnazijos žurnalistės paprašė manęs atsakyti į keletą klausimų apie šventę: koks Vytauto Mačernio eilėraštis man labiausiai patinka, ką galima atrasti skaitant jo poeziją, o aš paklausiau jų nuomonės apie kasmetinį poeto paminėjimą, ar joms patinka keliauti „Vizijų“ takais, prisiminti poeto gyvenimą, per kurį, kaip direktorė minėjo šiek tiek anksčiau, jis nuveikė daugiau nei kitas padarytų per 70 metų.

  Renginys buvo užbaigtas konkursų dalyvių apdovanojimu -  rašinio, esė ir savos kūrybos konkurse užėmiau I vietą. Vis dėlto, kad ir kaip gaila, šįmet konkurse dalyvavo tik 10 mokinių, o, kaip vėliau sužinojau iš direktorės Genoveitos Gricienės, anksčiau būdavo svečių net iš Klaipėdos bei Vilniaus, bet, matyt, pasak jos, kaip kad upėj būna potvynių ir atoslūgių, taip kinta ir konkurso dalyvių skaičius kiekvienais metais.

   Taigi, šventę užbaigus su gera nuotaika  (o tokia ji buvo per visą renginį, nes tikrai visi dalyviai jautė malonią aurą, kurią dar jaukesnę darė netikėtai iš po debesų išlindusi saulutė), beliko grįžti į Skuodą. Tikiuosi, kitais metais taip pat dalyvausiu šioje tradicinėje šventėje, nes tas, kas prisilietė prie Vytauto Mačernio poezijos ir jo asmenybės, vis nori grįžti ten, iš kur į DIDŽIĄSIAS DVASINES AUKŠTUMAS išėjo šis poetas.  

Viktorija Litvinaitė, IIc klasės mokinė

 
 

GEDULO IR VILTIES DIENA   1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties NKVD pradėjo masinius lietuvių areštus ir trėmimus – Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą.  Birželio 5 d. mūsų gimnazijos mokiniai paminėjo Gedulo ir Vilties dieną. Tremtiniams paminėti rengėme pilietinę akciją ,, Kad ne auksinės vasaros....“

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcijai pasiruošti padėjo istorijos mokytoja Irena Nomgaudienė.

Štai ir baigėsi projektas „Kūrybinės partnerystės“...

 

Taigi taigi, kas įvyko per šiuos mokslo metus, kol buvome projekto ,,Kūrybinės partnerystės“ ,,Tyrinėjanti 2c klasė“? Viskas prasidėjo nuo pažinties su kūrybos agentu (KA) Algirdu Sabaliausku, marketingo specialistu iš Klaipėdos, kuris padėjo mums pažinti save, vieniems kitus ir įsivertinti savo kūrybiškumą įvairiais kūrybiniais metodais.

Ir štai, įvertinus mūsų klasės įvairius gebėjimus, imta mąstyti, kokią temą galėtume pasirinkti, kad atsikratytume mąstymo, jog mokytis reikia tik dėl pažymio, o imtume mėgautis pačiu mokymosi procesu  - ir ypač  tiksliųjų mokslų. KA Algirdas mums ieškojo tam tinančio KP (kūrybos praktiko). Atvykus Kūrybos praktikei -  Vilniaus universiteto Teorinės Fizikos ir Astronomijos Instituto Atomo teorijos skyriaus vyr. mokslo darbuotojai Jelenai Tamulienei - imta mąstyti apie praktinę veiklą: iš pradžių svarstėme apie sveiko maisto tyrimus, eterinių aliejų ir kvepalų gamybą. Tiesa, kaip dažnai būna visose komandose, kilo ir nesutarimų, bet galiausiai juos visus taikiai išsprendėme ir priėmėme bendrą sprendimą gaminti kvepalus.

Taip susiformavo dvi komandos - kvepalų gamintojų ir reklamuotojų. Abi grupės atliko savo užduotis, pavyzdžiui, gamintojai turėjo keliais būdais ištirti mėginius, į kurių sudėtį įėjo įvairiausi ingredientai: levandos, mėtos, tujos, netgi saulėgrąžų aliejus. Viena iš gamintojų grupelių tyrimą atliko taip: sudėjo ingredientus į specialų indą ir nelietė jų pusvalandį, o paskui tikrino, ar nepakito mišinio kvapas, taip pat nustatė, kiek ilgai laikėsi ta pati spalva. Grupelė taipogi pjaustė bei tarkavo citrinas tam, kad sužinotų, kada būna stipresnis kvapas.  Galų gale kvepalus gamino dviem būdais - distiliavimo ir elektrolizės.

Dizaineriai bei reklamuotojai taip pat nesėdėjo be darbo - jiems teko apklausinėti žmones mieste tam, kad sužinotų, koks kvepalų aromatas jiems labiausiai patinka, už kokią kainą sutiktų pirkti juos, taipogi,  ar iš viso apklaustuosius sudomintų mokinių gamybos kvepalai. Ši grupė taip pat turėjo sukurti internetinį puslapį, kuriame susidomėję asmenys galėtų sužinoti daugiau apie kvepalus „Po lietaus“.

Kūrybinio darbo turėjo ir pedagogai - veikė „Mokytojų klubas“, kuriame jo nariai plėtė savo žinias apie kūrybiškus mokymo(si) metodus ir patys turėjo galimybę vesti netradicines pamokas netradicinėse aplinkose netradiciškai vertindami ir t.t.

Po intensyvaus pusės metų darbo atėjo diena, kai liko parodyti  rezultatą. Taigi gegužės 23 dieną Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje įvyko projekto „Kūrybinės partnerystės“ baigiamoji konferencija, per kurią pristatytas 2c klasės produktas - kvepalai „Po lietaus“. Renginį vedė 2c klasės mokinė Živilė Mackevičiūtė, kuri pati iš dalies pristatė projektą bei kvietė kalbėti gimnazijos direktorę Gražiną Skarienę, papasakojusią klausytojams, kaip 2c klasė atsidūrė „Kūrybinių partnerysčių“ projekte. Po to 2 c klasės auklėtoja, projektą kuruojanti mokytoja Laimutė Ronkaitienė atskleidė paslaptį, ką gi veikė dešimtokai bei „Mokytojų klubas“ per tą laiką, kol gimnazijoje vyko minėtas projektas. Tiek direktorė, tiek mokytoja ragino  kitais metais tęsti projektą kitame statuse, t.y. tapti ,,Pokyčių mokykla“ (šiemet buvome ,,Tyrinėjanti mokykla“).

Kalbėjo ir KA Algirdas Sabaliauskas bei KP Jelena Tamulienė, kurie papasakojo apie darbą Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje. (Pasirodo, Vilniuje  Skuodą projekto kūrėjai vadina Lietuvos Naująja Zelandija).

Po suaugusiųjų kalbų mokinių atstovai iš dizainerių ir gamintojų grupių pristatė savo veiklą nuotraukomis bei specialiai konferencijos proga sukurtu filmuku. Na, o po kalbų ir parodytų vaizdų visi susirinkusieji  (o jų buvo nemažas būrys - Aldona Jasienė, Skuodo švietimo skyriaus vyr. specialistė, gimnazijos administracija ir mokytojai, projekto ,,Lyderių laikas - 2“ pilotinė 5 klasė su savo auklėtoja Violeta Andrikiene iš Bartuvos progimnazijos, dešimtų bei vienuoliktų klasių atstovai bei, žinoma, 2c klasės mokinių tėvai)  galėjo pauostyti kvepalų „Po lietaus“ ir  netgi jų nusipirkti.

Renginiui artėjant į pabaigą,  gimnazijos direktorė apdovanojo Padėkos raštais kūrybos agentą bei kūrybos praktikę ir 2 c klasę.

O projekto įsivertinimas su Algirdu Sabaliausku (KA) ir Jelena Tamuliene (KP) vyko netradicinėje aplinkoje  – prie Skuodo jūros, kur  pasidžiaugta bendru darbu ir rezultatais.

Viktorija Litvinaitė, 2c klasės mokinė

 

LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIO FESTIVALIO LENGVOSIOS ATLETIKOS KOMANDINĖS ATSKIRŲ RUNGČIŲ VARŽYBOS ŠIAULIUOSE 2014 m. gegužės 16 d.

  Šeši mūsų gimnazistai gegužės 16 d. dalyvavo LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIO FESTIVALIO LENGVOSIOS ATLETIKOS KOMANDINĖSE ATSKIRŲ RUNGČIŲ VARŽYBOSE, kurios vyko Šiauliuose. Netgi du iš jų laimėjo pirmas vietas ir aplenkė Panevėžio, Kauno, bei Vilniaus sportininkus.

 

Šuolis į tolį vaikinai

1 vieta     Ramūnas Kleinauskas              7,35 m     Treneris  A.Donėla

7 vieta     Vilius Mileris                              6,37 m     Treneris A.Donėla

B/k           Lukas Siksnis                             5,85 m     Treneris A.Donėla

 

100 m bėgimas vaikinai          

4 vieta     Robertas Gėrikas                      11,36 sek. Treneris A.Donėla

 

Rutulio stūmimas vaikinai (5 kg)                              

1 vieta     Julius Malotkinas                      19,82 m  Treneris A.Jasmontas

8 vieta     Mantas Jasmontas                    14,24 m  Treneris  A.Jasmontas

B/k           Vilius Ašoklis                             12,34 m  Treneris  A.Jasmontas                 

 
 

Kūrėjų šventė gimnazijoje „Noriu prabilti“

 

   Gegužės 14 dieną šeštą valandą vakaro gimnazijos kieme, tarp baltai pražydusių obelų, įvyko tikra kūrėjų šventė. O kaipgi kitaip - juk susirinko nemažas būrelis žmonių - buvo ir pradinukų, ir vyresnių mokinių, taip pat mokytojų, kuriems patinka kurti, groti įvairiais muzikos instrumentais bei dainuoti arba tiesiog pasiklausyti kūrybingų žmonių minčių, išlietų sąsiuviniuose ar galų gale paprastuose lapeliuose.

  Eilėraščiais apie pavasarį šventę pradėjo pavaduotoja ugdymui Danutė Kazlauskienė, o po to lyg tikra vaidilutė pasirodė dešimtokė Milda Jurkutė, kuri dalyvių paklausinėjo apie Mildos šventę - ir neveltui, juk šventėme ir ją (tiesa, tikroji deivės Mildos diena yra gegužės 13 dieną, bet dėl prasto oro šventė buvo perkelta į kitą dieną). Taigi, teisingai atsakę į klausimus, gavo po dovanėlę, o po to kūrėjai paskaitė savo eilėraščius, pasakas bei kitokių žanrų tekstus. Renginyje taip pat buvo galima išgirsti gitarų bei fleitų skambesį, kuris tiesiog užbūrė klausytojus ir leido labiau įsigilinti į išsakytas kūrėjų mintis. Po to, kai visi prabilo (o tai ir yra šio renginio tikslas), šventę daina užbaigė Živilė Mackevičiūtė. Tikimės, jog kitais metais į šį renginį susirinks dar daugiau jaunųjų kūrėjų.

Viktorija Litvinaitė, IIc kl.

 
 

Stažuotoja iš Alytaus mūsų gimnazijoje

 

   ŠMM, Pilietinių iniciatyvų centras ir Ugdymo plėtotės centras  vykdo Europos struktūrinių fondų remiamą projektą Pedagogų  kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra. Gegužės 5 - 9 dienomis mūsų gimnazijoje stažavosi ekonomikos - geografijos mokytoja Virginija Klusevičienė iš Alytaus Jotvingių gimnazijos. Stažuotoja pasirinko šio straipsnio autorės (mokytojos L. Ronkaitienės) parengtą programą NAUJŲ METODŲ, ORIENTUOTŲ Į MOKYTOJO IR MOKINIŲ BENDRADARBIAVIMĄ, BEI ĮDOMIŲ, KŪRYBIŠKUMĄ SKATINANČIŲ UŽDUOČIŲ TAIKYMAS ŠIUOLAIKINĖJE PAMOKOJE.

    Pirmą stažuotės dieną stažuotoja susitiko su gimnazijos direktore Gražina Skariene, pavaduotojomis Danute Kazlauskiene ir Vida Stončaitiene. Susitikimo metu buvo pristatyti gimnazijos prioritetai, tikslai ir uždaviniai, pateikta informacija apie ugdomąją gimnazijos veiklą, popamokinio darbo sistemą.

     Vienas iš stažuotės programos uždavinių buvo pasidalinti gimnazijos sukaupta metodine patirtimi, nukreipta į mokymą(si) bendradarbiaujant bei kūrybiškumo ugdymą - stažuotoja buvo supažindinta su stažuotės programos autorės pranešimų, skaitytų regioninėse ir respublikinėse konferencijose, medžiaga, priemonėmis, eksponuotomis metodinėse parodose. Taip pat jai buvo sudarytos galimybės susitikti su ekonomikos mokytoja, europinių projektų koordinatore Onute Malūkiene. Susitikimo su vertinimo projekto koordinatore mokytoja Janina Baškiene metu stažuotoja buvo supažindinta su diagnostinio, formuojamojo vertinimo specifika,  praktiniais vertinimo pavyzdžiais.

      Per savaitę stažuotės dalyvė  stebėjo 6 programos autorės vedamas lietuvių kalbos pamokas I a, II c  klasėse bei III a, b, c, d klasių lietuvių kalbos grupėje, taip pat  geografijos pamoką, vedamą mokytojos Rimos Viršilienės. Pamokose buvo pristatyti įvairūs aktyvūs mokymo (si) metodai: ,,Laisvasis rašymas“, ,,4 x 4“, ,,Knygų furšetas“ (su meile talkinant bibliotekos vedėjai Danutei Pakulienei bei skaityklos vedėjui Donatui Žvaginiui), ,,Atviros erdvės diskusija“, refleksijos metodas ,,Pozityvusis tyrinėjimas“, prezentacijos metodas ,,Pecha - Kucha“ ir kt. Stažuotoja galėjo pamatyti aktyvią mokinių veiklą pamokose - kaip jie ekspromtu taiko aktyvius metodus, patys modeliuoja įdomias užduotis bei pristato kūrybines namų darbų užduotis.

   Gegužės 8 dieną viešnia stebėjo II c klasės ir Mokytojų klubo veiklas projekto ,,Kūrybinės partnerystės“ užsiėmime.     Taip pat jai buvos sudarytos galimybės susipažinti su įvairiomis gimnazijos edukacinėmis erdvėmis - mokyklos muziejų ir Žemaičių klėtelę pristatė istorijos mokytoja I. Nomgaudienė.

   Stažuotoja atliko praktines užduotis - modeliavo matytų metodų, užduočių taikymą savo pamokose, rengė pristatymą refleksijai naudodama ,,Pecha - Kucha“ metodą.

    Ši Stažuotė buvo puiki galimybė pasidalinti gerąja gimnazijos veiklų planavimo bei jų vykdymo patirtimi, parodyti susiklosčiusias gimnazijos tradicijas, pristatyti pasiekimus rašant ir vykdant šalies ir europinius projektus. Tai puiki mokytojų profesinės sklaidos, mokinių saviraiškos galimybė. Stažuotoja pristatė savo mokyklos veiklas -  ieškota dviejų Lietuvos gimnazijų panašumų ir skirtumų, diskutuota apie mokytojų veiklos vertinimą ir įsivertinimą, ugdymo pasiekimus bei problemas. Tai dar vienas būdas bendrauti, bendradarbiauti ir  mokytis vieniems iš kitų čia pat, Lietuvoje.                     

       Taigi  savaitė buvo intensyvi. Dėkoju gimnazijos administracijai, kolegoms mokytojams ir  mokiniams už pagalbą dalinantis tuo, kuo mes visi kartu turtingi...

                                                                                      Laimutė Ronkaitienė, stažuotės programos autorė

 
 

„Jaunimas kuria sveikatos stilių“

 

   Gegužės 7 d. Klaipėdoje įvykusioje jaunimo mokslinėje praktinėje konferencijoje „Jaunimas kuria sveikatos stilių“dalyvavo 3b klasės mokinės Urtė Jucevičiūtė ir Lymantė Piekytė. Jas lydėjo biologijos mokytoja metodininkė Juneta Kubilienė ir sveikatos priežiūros specialistė Vilma Donielienė. Gimnazistės pristatė savo projektinį darbą „Garsų poveikis žmogaus organizmui“ ir pelnė nominaciją „Originaliausias pranešimas“ . Nominantės buvo apdovanotos originaliausio pranešimo statulėle, diplomu bei atminimo dovanėlėmis. 

 

 

Dainų dainelė

Mieli gimnazistai, mokytojai, tėveliai.
Šį šeštadienį, gegužės 10d.13 val.kviečiame žiūrėti ,,Dainų dainelės" konkurso koncertą per LRT ir savo balsais palaikyti gimnazistą, abiturientą Mantą Sakalauską. Konkursui Mantą ruošė muzikos mokytoja Jolanta Raišutienė.

 

 
 

18-oji regioninė projektinių darbų konferencija „Pr. Žadeikio vardas mus įkvepia“

 

  Šių metų gegužės 6 dieną mūsų gimnazijoje vyko 18-oji regioninė projektinių darbų konferencija „Pr. Žadeikio vardas mus įkvepia“. Kaip ir kiekvienais metais į mūsų gimnaziją susirinko atstovai iš Klaipėdos „Vėtrungės“, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės, Salantų, Mosėdžio gimnazijų ir Skuodo rajono Barstyčių vidurinės mokyklos.
  Renginys prasidėjo gimnazijos himnu, direktorė Gražina Skarienė pasveikino susirinkusiuosius tardama jau tradicija tapusius Pr. Žadeikio žodžius: „Kiekvienam dalyke būsiu tikru draugu tų, kurie darbštūs, ypač tų, kurie myli savo gimtąją žemę.“ Renginio vedėjai pristatė svečius, kurie vertino konferencijos dalyvių darbus.
  Projektinių darbų pristatymai buvo suskirstyti į dvi grupes: kalbų, menų, socialinių mokslų bei gamtos, tiksliųjų, technologijų mokslų. Apie 3 valandas konferencijos dalyviai pristatinėjo, gynė savo darbus ir atsakinėjo į komisijos užduodamus klausimus.

  Sunkus šios dienos darbas buvo užbaigtas apdovanojimais. Iš abiejų sekcijų buvo išrinkta po 3 nugalėtojus. Kalbų, menų ir socialinių mokslų sekcijoje I-ąją vietą užėmė Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos mokinė Greta Zalonskytė, pristačiusi projektinį darbą tema „Danutės Paulauskaitės poezijos interpretacija literatūroje ir dailėje“. II-ąją vietą laimėjo taip pat mūsų gimazijos mokinės Eglė Mikaitė ir Laurynta Rušinskaitė ruošusios kūrybinį darbą „Mozaikos panaudojimo galimybės interjere, atnaujinant senus daiktus“. III-ąją vietą užėmė Klaipėdos „Vėtrungės“gimnazijos komanda su kūrybiniu projektiniu darbu „K. Donelaičio krašto ir kūrybos paslaptys“. Gamtos, tiksliųjų ir technologijų mokslų sekcijoje nugalėtojomis tapo mūsų gimnazijos mokinės Urtė Jucevičiutė bei Lymantė Piekytė pristačiusios darbą „Garsų poveikis žmogaus organizmui“. Antrosios liko moksleivės iš Salantų gimnazijos atlikusios darbą tema „Riebalai“. III-ąją vietą užėmė Viktorija Petrauskaitė iš Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos, jos darbo tema „Dirvožemio tipų įtaka švino jonų pasisavinimui skirtinguose augaluose“. Visi dalyvavusieji buvo apdovanoti padėkos raštais. Taip pat konferencijos dalyvius džiugino nuotaikingi mūsų gimnazijos moksleivių pasirodymai. Tiek dalyviams, tiek žiūrovams ši konferencija buvo įdomi ir labai naudinga.

 
 

Šokių šventė gimnazijoje

   Balandžio 30 dieną Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija judėjo šokio ritmu. Kodėl taip teigiu? Ogi todėl, kad mūsų mokyklą ir vėl aplankė kasmetinis renginys - šokių konkursas, kuriam  gimnazijos klasės rengėsi iš visų jėgų - vieni jau nuo balandžio pradžios, kiti - po Velykų atostogų, bet taip pat atsakingai: kūrė šokių žingsnelius, rinkosi temą atitinkančią muziką -  o rinktis ją reikėjo pagal  filmus, kurių buvo įvairių įvairiausių - nuo miuziklų „Čikaga“, „Briliantinas“ iki „Gatvės šokių“ bei „Lakas plaukams“.

   Taigi balandžio 30 dieną po pamokų mokiniai, mokytojai ir gimnazijos svečiai - atstovai iš keturių Europos šalių - rinkosi sporto salėje, kur ir vyko kasmet balandžio pabaigą apvainikuojantis renginys. Dalyvius pasitiko dvi kompetentingos komisijos: „Šok su manimi“, sudaryta iš Vaivos Norvaišienės, Dovydo Pauliukaičio, Aronos Daniūtės bei specialiai iš JAV „atvykusio“ Johno Smorigino, kuris šokėjų pasirodymus komentavo angliškai, kad suprastų mūsų svečiai, bei mokytojų komisijos, į kurios sudėtį įėjo mokyklos direktorė Gražina Skarienė, choreografijos mokytoja Rima Untulytė bei direktorės pavaduotoja ugdymui Vida Stončaitienė.

   Po komisijos pristatymo prasidėjo konkursas - pradžioje klasių poros šoko valsą, po to polką. Polką pašokti buvo pakviesti ir svečiai iš užsienio.  Na, ir pagaliau prasidėjo savos kūrybos šokių varžytuvės - buvo įdomu, kas gi pelnys originaliausio, masiškiausio, kūrybiškiausio.., net brandžiausio šokio titulą. Pasirodymų buvo įvairių: 1c klasė sušoko tango, po kurio komisijos narys Dovydas Pauliukaitis pats panoro parodyti, kaip, jo manymu, iš tikrųjų reikia šokti šį šokį. O štai

   2 c klasės vaikinai puikiai suderino šiuolaikinį, itin mums, jauniems, patinkantį šokio stilių, ir miuziklo „Mamma Mia“ muzikos takelį. Šis derinys pelnė didžiules žiūrovų ovacijas ir aukščiausius komisijos narių įvertinimus (net ir svečias iš JAV skyrė savo ,,aukščiausią balą“ - 8). Pasistengė ir 3b klasė, kuri šoko pagal filmo „Briliantinas“ muziką. Šiame pasirodyme netrūko grakštumo, jaunatviškos energijos ir sudėtingų judesių, kurie ne vienam žiūrovui atėmė žadą. Taigi tą dieną gimnazijoje netrūko teigiamų emocijų, ne vienas susimąstėme, koks gražus yra šokio menas...

  Na, bet konkursai baigiasi apdovanojimais. Taigi valso konkurse  pirmąją vietą laimėjo 2b klasės, o polkos – 1d klasės poros. Brandžiausius šokius sukūrusiomis klasėmis abi komisijos paskelbė 2c, 1c bei 3b klases.

Viktorija Litvinaitė, 2c klasė     

Pedagoginė stažuotė Amsterdame

   Šių metų balandžio 13 - 17 dienomis 15  projekto ,,Kūrybinės partnerystės“ kuruojančių mokytojų iš visos Lietuvos dalyvavo pedagoginėje stažuotėje Amsterdame (tarp jų ir šio straipsnio autorė). Per intensyvias penkias dienas stažuotojai susipažino su nepaprastai gyvybinga Olandijos sostine, kurioje susilieja 17 amžiaus istorinė atmosfera ir modernaus miesto mentalitetas. Amsterdame yra didžiausias muziejų tankumas pasaulyje (Van Gogo muziejus, Anne Frank Namai, Amsterdamo ermitažas, Rembranto namas ir kt.). Ypač Amsterdamas išsiskiria istoriniu kanalų rajonu (čia daugiau nei 50 kanalų (daugiau negu Venecijoje) ir 500 tiltų). Šis rajonas 2011 metais UNESCO pripažintas kaip pasaulio paveldo objektas. Na, o jau dviračių dviračių… Nemačius sunku įsivaizduoti, kad labiausiai Olandijos sostinėje reikia saugotis…nepakliūti po dviračių, tiesiog nardančių tarp kitų transporto priemonių, ratais… Taigi Amsterdamas labai savitas miestas - gyvas, judrus, jau balandžio mėnesį žydintis (kas nėra girdėjęs apie Olandijos tulpes…)

  Iš tikrųjų šis miesatas labai greitai leidžia pajusti savo dvasią, tačiau stažuotojų iš Lietuvos pagrindinis tikslas buvo susipažinti su Nyderlandų švietimo sistema, kuri nemažai skiriasi nuo mūsų švietimo sistemos, aplankyti  įvairaus tipo mokyklų, susipažinti su nevyriausybinės organizacijos MOCCA, kuri yra tarsi ,,Kūrybinių partnerysčių” ,,sesuo”, veikla.

  Švietimo sistema Nyderlanduose decentralizuota - nėra valstybės priimtų bendrųjų ugdymo programų, kiekviena mokykla turi daug laisvės. Iki savo 4 gimtadienio vaikai gali lankyti lopšelį arba darželį. Nors kiekvienas vaikas mokyklą privalo pradėti lankyti nuo 5 metų, tačiau beveik visi keturmečiai jau ją lanko. Pradinis ugdymas trunka 8 metus - iki 12 metų amžiaus. Baigę pradinę pakopą, mokiniai laiko centralizuotą testą (CITO), pagal kurį privalo pasirinkti vieną iš trijų vidurinio ugdymo tipų: priešprofesinį vidurinį ugdymą (4 metų trukmė), aukštesnio lygio bendrąjį vidurinį ugdymą (5 metų trukmė) arba priešuniversitetinį ugdymą (6 metų trukmė).

Mums gali pasirodyti keista, kad pagal testo rezultatus mokiniai privalo pasirinkti udymo tipą, tačiau olandams buvo nesuprantamas mūsų klausimas, ar tėvai sutinka su vienokiu ar kitokiu mokyklos sprendimu, - čia sukurta labai darni testavimo sistema: tris kartus per metus atliekami diagnostiniai testai, rezultatai užpildomi internetinėje platformoje. Jie žymimi spalvomis - žalia, oranžine, raudona. Jei vaiko testo rezultatai du kartus pažymėti oranžine spalva, į mokyklą atvyksta inspekcija patikrinti rezultatų. Atlikus testus, rengiami patarimai kiekvienam vaikui, su jais supažindinami tėvai. Visą laiką siekiama pažangos - manoma, kad rezultatai turėtų pagerėti 7 - 8 punktais lyginant su prieš tai buvusio testo rezultatais. A rezultatas geriausias, tačiau ir šio rezultato mokiniai toliau stebimi, nes reikia įrodyti, kad ir A mokinys auga A lygmenyje. Taigi tokia sistema neleidžia abejoti tėvams, kad, išlaikęs CITO testą, jų vaikas bus teisingai nukreiptas toliau mokytis būtent į jam tinkamo tipo mokyklą - tai lemia CITO testo rezultatai ir mokytojų nuomonė. Tiesa, dauguma vidurinių mokyklų yra kompleksinės ir siūlo įvairius vidurinio ugdymo tipus, kad mokiniai, pagerinę savo rezultatą, galėtų pereiti iš vieno tipo į kitą. Mokslas Nyderlanduose privalomas nuo 5 iki 18 metų.

     Šalia bendrojo ugdymo yra ir specialios mokyklos, skirtos vaikams, turintiems mokymosi ir elgesio sunkumų, - vaikai, kurie nepajėgūs mokytis ikiprofesinio vidurinio ugdymo pakopoje, gali gauti praktinį mokymą, kuris parengia juos darbo rinkai. Teko lankytis vienoje iš pagalbinių mokyklų, kurioje mokosi 180 specialiųjų poreikių, su protine negalia, labai žemo intelekto mokinių nuo 12 iki 20 metų. Šioje mokykloje daug dėmesio skiriama menams - muzikai, šokiui - ugdomas mokinių tarpusavio pasitikėjimas. Nuo 15 metų mokiniai jau dirba už mokyklos ribų.  Jaunuoliams sulaukus 20 metų, karjeros koordinatorius rūpinasi jų darbo vietomis. Taigi ir baigę mokyklą negalią turintys jauni žmonės nepaliekami likimo valiai, o integruojami į visuomenę ir darbo rinką.

   Amsterdamas - daugiakultūris miestas. Vienoje lankytoje pradinėje mokykloje iš 320 mokinių 70 % iš Maroko, 20 % turkų, 35 %  įvairių kitų tautybių ir, anot mokyklos administracijos, kartais jie turi ir tikrą olandą. Apskritai Amsterdamo mokyklose 60 % mokinių imigrantai. Tačiau maloniai stebino tolerancija kitataučiams: ypač didelis dėmesysskiriamas pirmos kartos imigrantams, kurie nekalba olandų kalba, - mokyklos teikia paslaugą net tokių mokinių tėvams - organizuoja jiems olandų kalbos  kursus. Trečios kartos imigrantas jau laikomas tikru olandu.

    Būtent Amsterdamo daugiakultūriškumas ir lėmė išskirtinį švietimo sistemos dėmesį kultūriniam jaunų žmonių ugdymui. Tam ypač talkina MOCCA (įsikūrusi 2005 metais), kurios tikslas - kultūrinis jaunimo ugdymas, kultūrinio Amsterdamo palikimo svarba bei dėmesys kiekvienai kitai kultūrai. MOCCA padeda 95 % Amsterdamo mokyklų kurti savo mokyklos kultūrinio ugdymo planą, o apskritai bendrauja su 98% Amsterdamo mokyklų: 258 pradinėmis ir specialiųjų poreikių bei 85 vidurinėmis mokyklomis. Miesto valdžia 10 metų remia MOCCA programą, skiria jos įgyvendinimui 7 milijonus eurų per metus. Šios programos tikslas - per kultūros integravimą į švietimą vystyti pilietiškumą, socialinius, kalbos įgūdžius, vaikų pasitikėjimą savimi, parengti juos gyventi XXI amžiuje. Ypač didelis dėmesys per šią programą skiriamas muziejų bendradarbiavimui su mokyklomis, teatrui, muzikai. Ypač puikių rezultatų pasiekė Amsterdamo LEER orkestras (Vaikų orkestras) - prieš 8 metus jame buvo 20 vaikų, dabar orkestre klasikinę muziką groja 2500 vaikų. Dažniausiai tai imigrantų vaikai, kuriems muzikavimas šiame orkestre padėjo peržengti socialinio nesaugumo ribas, įkvėpė pasitikėjimo. Be socialinės integracijos, edukacinės programos vadovas paminėjo keletą šio projekto principų: muzika padeda išvystyti loginį mąstymą, discipliną, moko dirbti grupėje, ugdo atsakomybę, tarpusavio pagarbą, padeda laužyti stereotipus, kad iš skirtingų kultūrinių aplinkų vaikai turi skirtingas muzikines galimybes. Taigi kultūrinis ugdymas Nyderlandų švietimo sistemoje yra ryškus prioritetas.

   Ši pedagoginė stažuotė buvo puiki galimybė STEBĖTI, PATIRTI, JAUSTI, MOKYTIS, PAMATUOTI SAVE, MĄSTYTI, PLANUOTI, KURTI… ,,Kūrybinės partnerystės” atvėrė praktines galimybes įvairiems kūrybiniams eksperimentams.

                     

Laimutė Ronkaitienė,

Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos

projekto ,,Kūrybinės partnerystės”

 kuruojanti mokytoja

 

 
 

SVEIKINAME RAJONO KROSO VARŽYBŲ II VIETŲ LAIMĖTOJUS

 

Zavalytę Ramintą  1c
Pliadaitę Orintą     1c
Rubinaitę Aureliją  3b
Mongirdą Kęstutį   3c
 

Dėkojame visiems dalyvavusiems

 
 

SVEIKINAME 4 D KLASĖS MOKINĘ JORŪNĘ TRIŠKUTĘ

 

Laimėjo I vietą rajoninėje istorikų olimpiadoje.

Mokinę ruošė istorijos mokytojas metodininkė Irena Nomgaudienė.

 
 

MOKSLEIVIAI,


Kviečiame dalyvauti konkurse „Mano klasės mankšta“. Suburkite savo klasės komandą, mankštinkitės ir nufilmuotą savo klasės mankštą atsiųskite mums!
Nugalėtojų laukia prizas – savaitgalio kelionė visai klasei į Palangą ir dalyvavimas festivalyje „Sportas visiems“! Į Palangą vyks net dvi klasės - 1-5 kl. ir 6-12 kl. amžiaus grupių nugalėtojos.
Prizų fondas – 10 000 Lt!
Registracija konkurse – tai atsiųstas klasės mankštos vaizdo klipas, kurį galite atsiųsti iki
gegužės 13 d.
Kaip dalyvauti konkurse ir laimėti?
1. Suburkite savo šaunią klasės komandą.
2. Reguliariai mankštinkitės ir nufilmuokite savo klasės mankštą.
3. Įkelkite filmuką į vaizdų platformą Youtube.com.
4. Atsiųskite mums nuorodą adresu konkursas@judekim.lt iki gegužės 13 d.
5. Dalinkitės su draugais, skaičiuokite „Patinka” mygtuko paspaudimus judėkim.lt tinklapyje
ir laukite konkurso komisijos įvertinimo.

 
 

Jaunųjų filologų konkursas

Sveikiname Gintarę Žukauskaitę - respublikinio Jaunųjų filologų konkurso laureatę!
 

 

Balandžio 15 - 17 dienomis Ignalinoje vyko 46 - o Jaunųjų filologų konkurso respublikinis turas. Į baigiamąjį konkurso etapą buvo pakviesta III a klasės mokinė Gintarė Žukauskaitė. Ji autoritetingai komisijai, konkurse dalyvavusiems moksleiviams bei jų mokytojams Literatūros kritikos sekcijoje pristatė savo tiriamąjį darbą ,,Žemaitė - bajoraitė, valstietė, humanistė, feministė ar moteris, kurios bijota?", atsakė į komisijos klausimus. Sveikiname jaunąją kritikę Gintarę, šiame konkurse laimėjusią III - ą vietą.

 
 

Gyvenimo Kelio Patarėjas 

 Esu Daugvardas Noreikis karjeros konsultantas (lietuviškai Gyvenimo Kelio Patarėjas).

Domiuosi ir gilinuosi į psichologiją, lietuvybės giliąją prasmę, sėkmingo gyvenimo technologijomis - taikau tai gyvenime ir dalinuosi su kitais.

Esu buvęs ir esu muzikantas, aktorius, scenarijų bendraautorius, teatro vadovas, režisierius, lietuviško dvasinio mokymo DVAJA pradininkas, mokytojas, vadybininkas, direktorius,  ir t.t.

Mano Lietuvos vizija - blaivių, sąmoningų, mylinčių, garbingų žmonių bendruomenė besivadovaujanti doroviniais dvasiniais dėsniais, bei darniai sugyvenanti su gamta ir Visata.

 Skaitau paskaitas apie tai kaip mūsų minčių kokybė veikia mūsų gyvenimo kokybę, sveikatą, santykius, sėkmę. Pagrindinė šimtamečių ilgaamžiškumo paslaptis - pozityvus mąstymas. Kaip lengvai ir paprastai atsisakyti nuostatų trukdančių pasiekti tikslų. Mano žmonos receptas - kaip susirasti norimą vyrą. Klestinčios valstybės kūrimo įrankiai.

Daugvardo paskaitos

2014 04 24

 

1. Minčių ir žodžių įtaka mūsų gyvenimui (pozityvaus mąstymo galia).

2. Vyrų ir moterų ypatumai (kūno, mąstymo, jausmų).

3. Parašas - žmogaus veidrodis (kursime sėkmę nešantį parašą).

4. Kaip nugyventi šimtą metų (paruošta išnagrinėjus šimtamečių pasakojimus apie gyvenimo būdą, mastymą, dorovę).

5. Svaigalų įtaka karjerai.

6. Kaip elgtis su pinigais.

7. Praeitis - Ateitis (ugdysime savo judėjimo laiku pajautą, kursime šviesios ateities vaizdinius).

8. Kaip mokytis? (kokie būdai padeda veiksmingai mokytis ir kas trukdo).

9. Gilioji tautiškumo prasmė.

10. Vardas ir pavardė - koks poveikis mūsų būdui (charakteriui) ir mąstysenai.

11. Nuotaikų valdymas.

 
 

,,Kas jums yra teatras?"

 

 Balandžio 15 man buvo pilna iššūkių atostogų diena -  pusę penkių ryto teko kilti iš saldaus miego ir patraukti į tolimą kelionę - į Vilnių, kur turėjau dalyvauti Seimo narės poetės Dalios Teišerskytės inicijuoto rašinių konkurso ,,Kas jums yra teatras?" laureatų apdovanojimo ceremonijoje. Ji vyko Lietuvos Respublikos Seime. Visus atvykusius dalyvius ir jų palydovus maloniai pasitiko Seimo administracijos darbuotoja, o po patikrinimo metalo detektoriumi Dalios Teišerskytės padėjėja palydėjo dalyvius iki konferencijų salės, kur ir vyko laureatų apdovanojimas. Ceremonijos metu kiekvienas konkurso laureatas buvo pasveikintas vieno kurio nors Seimo nario ar ministro. Mane kaip tikra žemaitė pasveikino Seimo narė Audronė Pitrėnienė - vos įėjusi į konferencijų salę, ji garsiai sušuko: ,,Kor Skouds", tad man beliko pasirodyti ir priimti pasveikinimą.

Po apdovanojimų vyko ekskursija po Seimo rūmus -  pamatėme Kovo 11- osios salę, dabartinę posėdžių salę, kur kasdien įvairius sprendimus priima Seimo nariai, taip pat Prezidento salę bei kitas įdomias Seimo vietas. Džiaugiuosi, jog man buvo suteikta galimybė apsilankyti Lietuvos Respublikos Seime ir pamatyti politikus iš arti. Apie juos taip dažnai rašoma žiniasklaidoje, kad, atrodo, jie tampa beveik mistinėmis būtybėmis, priimančiomis svarbius šaliai sprendimus. Bet, pasirodo, tai paprasti ir malonūs žmonės...​

Viktorija Litvinaitė, II c klasės 

 
 

Respublikinė konferencija,

skirta K. Donelaičio 300 - osioms gimimo metinėms paminėti

 

   Balandžio 11 dieną Mosėdžio gimnazijoje vyko respublikinė konferencija, skirta K. Donelaičio 300 - osioms gimimo metinėms. Joje dalyvavo ir mūsų gimnazijos vienuoliktokų komanda: Urtė Jucevičiūtė, Greta Zalonskytė, Gintarė Petrauskaitė, Lymantė Piekytė, Angelė Alšauskaitė ir  Domininkas Žukauskas. Iš ryto mokiniai iš Įvairių gimnazijų dirbo Kūrybinėse dirbtuvėse, vėliau dalyvavo konferencijoje - klausėsi mokslininkų pranešimų, o po to pristatė savo darbus - tiek pagamintus Kūrybinėse dirbtuvėse, tiek parengtus namuose. Mūsų gimnazistai konferencijos dalyvius nustebino moderniu ir jaunatvišku požiūriu į K. Donelaitį - jie parodė sukurtą filmuką ,,Plyckų TV pristato", skambant gyvai Domininko atliekamai akordeono muzikai konferencijos šeimininkams įteikė simbolinę dovaną - Urtės mamos specialiai jubiliejiniam renginiui iškeptą duoną, papuoštą skaičiumi 300. Pasodinus simbolinį ąžuoliuką, konferencijos dalyviai skirstėsi praturtėję dvasiškai, apdovanoti maloniomis dovanėlėmis.

 
 

“Aš tikrai myliu Lietuvą! Ar mylit ją jūs?“  “Aš tikrai myliu Lietuvą!“. Tokiu gražiu pavadinimu prasidėjo jaunimo renginys – viktorina, kurį organizavo Skuodo Kultūros centras.Renginyje dalyvavo Skuodo KVAPM, Skuodo Šaulių rinktinės, Skuodo Pranciškaus Žadeikio komandos. Komandoms teko atsakinėti į įvairius klausimus apie Lietuvą, apie Žemaitiją, apie gimtąjį Skuodą.Puikiai ir originaliai nuskambėjo komandų paruošti muzikiniai kūriniai apie Lietuvą.Kiekvienas turas praturtinto ne tik pačių komandos narių žinias, bet ir salėje buvusius komandų sirgalius ir žiūrovus. Sirgaliai taip pat turėjo galimybę dalyvauti viktorinoje, savo atsakymu uždirbdami tašką komandai. Visi susirinkusieji šią popietę praturino savo akiratį,patyrė puikių emocijų, ypač mūsų komanda ir jos sirgaliai,nes jie tapo šios viktorinos laimėtojai.VALIO MŪSŲ KOMANDAI! Gegužės mėnesį mūsų komada susitiks su Skuodo Senjorų komanda. Laikas ir renginys parodys – kas labiau myli Lietuvą,savo gmtąjį Skuodą ar jaunatvišku maksimalizmu įkvėptas jaunimas, ar patirtimi ir žiniomis turtingi Senjorai. Dalyvaukime ir palaikykime abi komandas.Renginys numatytas gegužės 16 dieną.

2014 03 21 D.Kazlauskienė

 
 

ATVIRŲ DURŲ DIENA A.STULGINSKIO UNIVERSITETE  Balandžio 4 dieną grupė mūsų gimnazijos mokinių kartu su UK koordinatore K.Petrulevičiute lankėsi Kaune A.Stulginskio universitete Hidrotechnikos ir Mechanizacijos fakultetuose, kur turėjo galimybę susipažinti su šiuose fakultetuose įgyjamų specialybių sąrašu.Mokiniai buvo sužavėti pristatymais, ypač laboratorijų, auditorijų turtingumu,turėjo galimybę susipažinti su gyvenimo sąlygomis bendrabutyje.Šį vizitą universitete apvainikavo apsilankymas žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi?“. Už kelionę esame dėkingi UAB „Kuršasta“ direktoriui S.Martinkui, nes jis ne tik inicijavo, bet ir finansavo šią kelionę. Direktorius S.Martinkus yra suinteresuotas,kad mokiniai stotų į šiuose fakultetuose esančias specialybes, nes ateityje šioje bendrovėje bus jaučiamas būtent šių specialybių darbuotojų poreikis.

2014 04 04 D.Kazlauskienė

 
 

SVEIKINAME MILDĄ JURKUTĘ

Laimėjo III vietą respublikiniame konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“.

Milda rašinį apie tremtį iliustravo piešiniu ,,Atsisveikinimas su mirštančiu broliu“

( Mildą konsultavo istorijos mokytoja Irena Nomgaudienė).

 

 
 

 
 

Bibliotekų savaitės renginiai Pr. Žadeikio gimnazijoje

2014 m.

balandžio 23 – 29 d. 

Biblioteka – vienas pasaulis,daug istorijų...

 

  Lietuvos bibliotekininkų draugija 2014 metų balandžio 23-29  dienomis skelbia 14-ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“, nes biblioteka - tai vieta, kur kiekvienas gali kurti savo istoriją, pilną naujų žinių, idėjų, kūrybos ir bendravimo. Per. Žadeikio gimnazijos biblioteka kaip ir pernai siūlo visiems gimnazijos bendruomenės nariams aktyviai dalyvauti šios savaitės renginiuose. Kviečiame apsilankyti gimnazijos bibliotekoje, skaitykloje, ir be tik apsilankyti...

 

Balandžio  23

 

Senųjų knygų paroda

 

 

Balandžio  24

 

Skaitymo skatinimo akcija

Pristatome perskaitytas knygas

Rajoninis konkursas

 

 

Balandžio  25

 

Akcija „Knygos - antram gyvenimui“

Mokiniai tvarko bibliotekos knygas

Balandžio  28

 

Valanda su K. Donelaičiu

Interaktyvios pamokos skaitykloje

Kviečiame registruotis skaitykloje

 

 

Balandžio  29

 

Renkame populiariausių knygų dešimtuką

Radijo laida

 

 
 

„Spalvingiausia klasė“

  Moksleivi, atskleisk savo kūrybiškumą ir dalyvauk „Spalvingiausios klasės“ konkurse Fotoknygų gamintojas ZOOMBOOK kviečia visus I-XII klasių Lietuvos moksleivius dalyvauti „Spalvingiausios klasės“ konkurse ir atskleisti savo kūrybiškumą. Įamžinkite klasės gyvenimo akimirkas, mokinių bendravimą su mokytojais, gražiausias nuotraukas perkelkite į fotoknygą, ją pateikite konkursui ir laimėkite prizus!
  „Spalvingiausios klasės“ konkursas siekia atskleisti ir ugdyti moksleivių kūrybiškumą, į mokinių ir mokytojų tarpusavio santykius pažvelgti kitu kampu ir išsaugoti gražiausias mokykloje praleistas akimirkas. Skirtingose amžiaus kategorijose gražiausias fotoknygas sukūrusios klasės bus apdovanotos prizais.
„Spalvingiausios klasės“ konkurso skaidomas į tris amžiaus grupes:
- I-IV klasė;
- V-VIII klasė;
- IX-XII klasė.
Prizai
  ZOOMBOOK komandos ir komisijos išrinktos geriausias fotoknygas sukūrusios klasės bus apdovanotomis pačių sukurtomis fotoknygomis bei specialiu prizu – profesionalia fotosesija arba norimais fototapetais, kuriais bus papuošta nugalėtojų mokyklos klasė. Fototapetus bus galima susikurti patiems.
Kaip dalyvauti?
  Norėdami dalyvauti „Spalvingiausios klasės“ konkurse, kartu su bendraklasiais turite prisijungti prie internete veikiančios ZOOMBOOK sistemos, sukurti fotoknygą, kuri atspindėtų klasės gyvenimą, ir pateikti fotoknygą konkursui.
Klasė arba klasės atstovas konkursui gali pateikti vieną fotoknygą. Fotoknygas kVieni iš praėjusių metų nugalėtojųonkursui pateikti galima iki 2014 m. gegužės 5 d. „Spalvingiausios klasės“ konkurso nugalėtojai bus paskelbti 2014 m. gegužės 12 d.
  Konkursui pateiktas fotoknygas vertins ZOOMBOOK komanda ir savo srities profesionalai: dailininkė ir knygų iliustracijų autorė Ieva Babilaitė-Ibelhauptienė ir grafikas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Rimvydas Kepežinskas, profesionalus fotografas Tomas Tumalovičius.
  Konkursą organizuoja ir vykdo: fotoknygų gamintojas ZOOMBOOK (UAB „BALTO trader“), bendradarbiaudamas su elektroninio dienyno sistemą diegiančia UAB „Tavo Mokykla“

Daugiau informacijos:
Giedrė Mieliauskaitė
+370 656 60 560
giedre@zoombook.lt

 
 

Balandžio 7  - 8 dienomis vyks mokyklinė projektinių darbų konferencija „Pranciškaus Žadeikio vardas mus įkvepia“. Konferencijos pradžia – 13.00

Sąrašai

 
 

Projektiniai darbai

Darbų planai ir vertinimo lentelės

 

Balandžio 7  - 8 dienomis vyks mokyklinė projektinių darbų konferencija „Pranciškaus Žadeikio vardas mus įkvepia“.

 

Ketvirtadienį, 2014 – 04 -03, iki 16.00 prašyčiau e. pašto adresu vida.stonc@gmail.com atsiųsti užpildytus projektinių/ kūrybinių darbų planus bei vertinimo lenteles (įvertinti reikia ir referatų rašytojus) (Temos jau nekeičiamos) .

 

Projektinių/ kūrybinių darbų bei referatų vertinimo komisijos:

 

I Gamtos ir tiksliųjų mokslų grupė

Pirmininkė – G. Skarienė, graska3@gmail.com

Nariai- D. Valbasas, rastidaval@hotmail.com

J. Lukienė, lukienej@gmail.com

N. Mlinkauskienė, nijole.mlinkauskiene@gmail.com

L. Vainorienė, laivai@inbox.lt

 

II Menų, technologijų, kūno kultūros, dorinio ugdymo ir integruotų mokslų grupė

 

Pirmininkė- D. Kazlauskienė, dakazlausk@gmail.com

Nariai- I. Rutienė, klausute@gmail.com

I. Rabašauskienė, irena.rabasauskiene@gmail.com

A. Atminas, algiska@info.lt

J. Kubilienė, junneta@gmail.com

 

III Kalbų ir socialinių mokslų grupė

 

Pirmininkė- V. Stončaitienė, vida.stonc@gmail.com

Nariai- B. Tamošauskienė, bronetamosauskiene@gmail.com

D. Butkienė, dvynys12@gmail.com

D. Markauskienė, markdaina@gmail.com

I. Viščiūnas, irmantas71@inbox.lt

 

Iki 2014 – 04 – 03 mokinių parengti projektiniai/ kūrybiniai darbai ir referatai turi būti e. paštu išsiųsti tų dalykų vertinimo komisijoms nurodytais adresais, kad galėtų susipažinti ir vertinti.

Neatsiuntę darbų bus „baudžiami“ už terminų nesilaikymą (plano 8 dalis) ir privalės pristatymų dieną komisijai pateikti popierinį darbo variantą.

 

Sėkmės!

 
 

Rusų kalbos olimpiada

2014-03-26

 

   9 kl.

 

1. Lukas Butkus 1d – I vieta (mok. D. Kazlauskienė)
2. Lūkas Karlis Siksnis 1a – II vieta (mok.  J. Baškienė)
3. Vaiva Veitaitė 1d – III vieta (mok. J. Baškienė)
 

   10 – 11 kl.

 

1. Laura Lukaitė 2a – I vieta (mok. E. Rimkuvienė)

 PASAULINĖ ŽEMĖS DIENA

 

   Kovo 20 dieną minima pasaulinė Žemės diena. Ši data pasirinkta neatsitiktinai-tą dieną prasideda astronominis pavasaris. Tai diena, kai ne tik kalbame apie mūsų planetai iškilusius pavojus, bet ir vykdome įvairias gamtosaugines akcijas.

   Žemės dienos proga vykusiame renginyje gimnazistai išgirdo įspūdžius iš neseniai vykusio projekto „Are we green enough“ susitikimo Graikijos Karditsos mieste. Direktorė G.Skarienė trumpai papasakojo, ką įdomaus pamatė išvykos metu, kokius atsinaujinančių energijos šaltinių objektus aplankė. Mokytoja K.Petrulevičiutė pasidžiaugė, kad mes gyvename tikrai gražioje ir ekologinėje aplinkoje. Moksleivės Asta ir Lymantė parodė savo sukurtą filmuką apie geoterminę energiją. Be šios kelionės renginyje buvo pristatytas ir projektas „Ekoratai“ praėjusį rudenį laimėjęs 2ą vietą respublikiniame konkurse. Darbo vadovė I..Kondrotienė pasveikino su Žemės diena ir paragino visus konkrečiais darbais prisidėti prie gamtos puoselėjimo ir saugojimo, nes rūpintis Žemės išsaugojimu privalome visi. Kiekvieną dieną.

 
 

,,Kūrybinės partnerystės" praktinės veiklos

   Projekto ,,Kūrybinės partnerystės" dalyviai jau mato praktinės veiklos rezultatus. II c klasės jaunųjų tyrėjų grupė pradėjo kvepalų gamybą - pagaminti ekstraktai, laukia tolesnės veiklos ne tik gamintojų, bet ir kitų IDĖJOS, DARBO IR KŪRYBOS PARTNERIŲ... Kol kas tai tegul lieka paslaptyje...

 

 
 

A.Stulginskio komanda mūsų gimnazijoje


  Kovo 17 dieną gimnazijoje lankėsi Aleksandro Stulginskio universiteto komanda, kuri ketvirtų ir trečių gimnazijos klasių mokiniams puikiai pristatė studijų programas,kurias galima įgyti šiame universitete. Ypač plačiai buvo kalbama apie agronomijos specialybę,kurią pristatė šios katedros vedėjas. Vyko gyvas studentų pristatymas – pokalbis, ypač įdėmiai mokiniai klausėsi studento Antano pristatymo,nes kalbėjo apie Bendrojo priėmimo sąlygas,apie naujoves, kurios numatomos šiais metais ir ateityje.

2014 03 17 D.Kazlauskienė

 
 

VIZITAS Į GRAIKIJĄ

 

   Kovo mėn. 11-15 dienomis grupė gimnazijos mokytojų ir moksleivių lankėsi Karditsos mieste Graikijoje, kur vyko projekto „Are we green enough“ dalyvių susitikimas. Jame dalyvavo gimnazistai Asta Jautakytė į 3a klasės, Lymantė Piekytė ir Dovydas Šakalys į 3b klasės, gimnazijos direktorė Gražina Skarienė bei mokytojos Kristina Petrulevičiutė, Inga Rutienė ir Asta Tirunienė. Pirmoji diena buvo skirta kelionei ir susipažinimui su šeimininkais, pas kuriuos moksleiviai gyveno vizito metu. Trečiadienio rytą vykome į mokyklą, kurioje visi projekto dalyviai buvo gražiai pristatyti-parodytas šeimininkų sukurtas filmukas apie kiekvieną šalį bei pašoktas tautinis kiekvienos šalies šokis. Po iškilmingų kalbų prasidėjo rimtas darbas. Visos šalys turėjo pristatyti filmukus apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Po trumpos pertraukos visi turėjo galimybę pasimokyti dirbti su šiuolaikinėmis filmų kūrimo ir redagavimo programomis. Šiuo užsiėmimus vedė patys moksleiviai.Vakarop dar spėjome apsilankyti Karditsos Dailės galerijoje, kur apžiūrėjome graikų dailininkų darbų parodą.

   Ketvirtadienio rytą vykome į hidroelektrinę esančią aukštai kalnuose bei lankėmės Meteora kalnuose, kur nuo XVI a. veikia vienuolynas. Buvome sužavėti nuostabių gamtos vaizdų. Tačiau ketvirtadienį mūsų laukė dar įspūdingesnė kelionė. Mes lankėmės Vergina archeologinių kasinėjimų vietose, kurios ne veltui laikomos didžiausiu XX a. atradimu. Verginoje buvo atkasti Aleksandro Makedoniečio tėvo, žmonos, sūnaus kapai su daugybe ginklų, įvairių aukso gaminių ir kitų meno dirbinių datuojamų IV a. prieš Kristų. Muziejus buvo pastatytas taip, kad būtų apsaugoti antkapiai, eksponuojami artefaktai bei parodytas pilkapis, koks jis buvo iki kasinėjimų. Muziejuje yra keturi kapai ir viena maža šventykla. Didžiausią įspūdį visiems paliko aukso vainikas sudarytas iš 313 ąžuolo lapų ir 68 gilių  sveriantis 717 gramų. Grįžome į Karditsą pavargę, tačiau kupini neužmirštamų įspūdžių. Vakare mūsų dar laukė atsisveikinimo vakaras, o šeštadienio rytą iškeliavome namo. Išsiskyrėme neilgam- balandžio mėnesio pabaigoje laukia susitikimas Skuode!

 
 

Anglų kalbos olimpiados rezultatai

2014 - 03 - 19

 

I vieta - Lūkas Karlis Siksnis 1a - mokytoja: A. Tirunienė

II vieta - Viktorija Bernotaitė 1d - mokytoja: L. Vyšniauskienė

III vieta - Meda Meškauskaitė 1d - mokytojas: I. Viščiūnas

Sveikiname nugalėtojus!!!

 
 

 Kvietimas registruotis „Europos egzaminui 2014“

Minint Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 10-metį ir artėjant euro įvedimui Lietuvoje, 2014 m. gegužės 9 d. jau penktą kartą vyks „Europos egzaminas“. Egzaminą organizuoti kviečiamos mokyklos, viešojo ir privataus sektorių įmonės, nevyriausybinės organizacijos (NVO), aukštosios mokyklos. Visi norintys gyventojai savo žinias apie Europos Sąjungą galės pasitikrinti internetu gegužės 5-11 dienomis.

„Europos egzamino“ dalyviai turės atsakyti į įvairaus sudėtingumo klausimus, susijusius su ES raida, veikimu, valstybėmis narėmis, politika ir aktualijomis. Dalis klausimų bus susiję su Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 10-mečiu ir Europos Sąjungos bendra valiuta – Euru.

Kviečiame susipažinti su taisyklėmis ir dalyvauti!

 
 

 

PROGRAMA

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija

2014 m. kovo 19 d

 

Mūsų mokykloje šiandien vyks Tyrėjo diena. Tai mokslo populiarinimo renginys skirtas stiprinti mokinių susidomėjimą moksline veikla ir paskatinti juos tapti jaunaisiais tyrėjais.

 

 

 

Paskaitų laikas

 

Paskaitos                                       

10:55 - 11:40

12.00 - 12.45

12:55 -13:40

13:50 - 14:35

I – Astronomijos paskaita planetariume

“Mes ir Visata“

Lektorius – Saulius Lovčikas

1 grupė

2 grupė

3 grupė

4 grupė

 

II - Paskaita

„Biomechanika ir judesių registravimo sistema“

Lektorius – Gintaras Jonaitis

1 grupė

2 grupė

3 grupė

4 grupė

 

III – Paskaita

„Greitaveikė filmavimo kamera“

Lektorius – Gediminas Meškauskas

1 grupė

2 grupė

3 grupė

4 grupė

 

IV – 3D filmas

I HUMAN (Aš žmogus)

1 grupė

2 grupė

 

 

 

 

 
 

Edukaciniai konkursuosai 5-12 klasių mokiniams „Olympis 2014

 

Anglų kalbos, lietuvių kalbos, informacinių technologijų, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, geografijos ir istorijos mokytojų dėmesiui!
Kviečiame Jus ir Jūsų mokinius dalyvauti edukaciniuose konkursuose 5-12 klasių mokiniams „Olympis 2014“.
Konkursų tikslas yra sudominti mokinius dėstomu dalyku. Tai nėra olimpiada, konkursuose yra įvairaus sudėtingumo užduočių, todėl juose gali dalyvauti visi mokiniai be išimties.
Konkursų užduotys yra suskirstytos pagal mokomąją programą ir sudėtingumą į 5-8 lygius (priklausomai nuo dalyko).
Kiekvieną lygį sudaro 40 įdomių įvairių tipų užduočių.
Mokiniai turės 40 minučių užduočių sprendimui, t. y. užtenka vienos pamokos.
Norėdami pamatyti, kaip atrodo konkursas ir kokių tipų gali būti konkurso užduotys, aplankykite www.Olympis.lt, pasirinkite savo dalyko konkursą, viršutiniame dešiniajame kampe paspauskite raudoną mygtuką „Dalyvauti“ ir įveskite slaptažodį „demo“.
Visi konkurso dalyviai gaus padėkos raštus ir atminimo dovanėles, o laimėtojai bus apdovanoti medaliais ir diplomais. Dalyviai, kurie dalyvaus 3-uose ar daugiau konkursų, gaus dovanų skaičiuotuvus!
Mokytojai-kuratoriai gaus sertifikatus, atminimo dovanėles ir kuponus apsipirkimui mūsų rėmėjo el. parduotuvėje www.cheapmarkt.lt.
Aktyviausias mokinys, mokytojas ir mokykla gaus planšetinius kompiuterius ir el. knygų skaitykles.
Dalyvavimo mokestis, kai mokinį užregistruoja mokytojas - 6 Lt.
Individualaus dalyvavimo mokestis - 12 Lt.
Dalyvavimo mokestį galima sumokėti įvairiais būdais: per el. bankininkystę, grynais bet kurioje „Maxima“ kasoje, pašto skyriuose ir kitais būdais.
Konkursai „Olympis 2014“ vyks tris savaites nuo kovo 24 d. iki balandžio 11 d. interneto svetainėje www.Olympis.lt, dalyvauti galima bet kuriuo patogiu metu. Atlikti konkurso užduotis mokiniai galės mokyklos kompiuterių klasėje (rekomenduojama), o nesant tokiai galimybei – namuose.
Konkurso metu veiks karštoji pagalbos linija +370 672 89 325. Neskubiais atvejais prašome kreiptis el. paštu info@olympis.lt.

Rekomenduojame užregistruoti mokinius ir apmokėti jų dalyvavimą konkurse iš anksto.
Registracija į konkursą ir detalesnė informacija: www.Olympis.lt

 
 

Išvyka į Graikijos Karditsa mokyklą

 

   Kovo 11 dieną Pr. Žadeikio gimnazijos moksleiviai Asta Jautakytė 3a kl., Lymantė Piekytė ir Dovydas Šakalys 3b kl., gimnazijos direktorė Gražina Skarienė bei mokytojos Kristina Petrulevičiutė, Inga Rutienė ir Asta Tirunienė išvyksta į Graikijos Karditsa mieste vyksiantį projekto "Are we green enough" dalyvių susitikimą.

 
 

Užsienio kalbos atveria duris į pasaulį

Šį pirmadienį (kovo 10 d.) po 6 pamokų į muzikos kabinetą renkasi mokiniai, norintys dalyvauti užsienio kalbų dainų konkurse

 

 
 

Atmintinė abiturientams

 

   Lietuvos moksleivių sąjunga bendradarbiaudama su Nacionaliniu egzaminų centru (NEC) ir Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) parengė atmintinę abiturientams.

 
 

Sveikiname
MINDAUGĄ VIRŠILĄ 4a

Tarptautinėse jaunųjų matematikų varžybose iškovojus

 III vietą

Iš viso dalyvių: 410

Vien 12 – okų: 94

2014 – 03 – 01

ŠU

 
 

DIENA BE ŠILDYMO

 

   Vasario 28 dieną gimnazijoje vyko akcija-DIENA BE ŠILDYMO- kurios metu mokykloje vienai dienai buvo išjungtas šilumos tiekimas.Kad nesušaltų moksleiviai bei mokytojai po trijų pamokų buvo vaišinami karšta arbata. Oras mums buvo palankus, lauke buvo 2 laipsniai šilumos, o viduje net 20!  Taigi tikrai nesušalome. O direktorės pavaduotojas ūkio reikalams jau suskaičiavo, kad akcijos metu buvo sutaupyta 1369 kwh arba 468.79Lt.

 
 

Meninio skaitymo konkursas

  

 

  Sveikiname 2014 m. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regioninio etapo II vietos laimėtoją IV c klasės mokinę Silviją Navickaitę (mokytoja Vida Stončaitienė).

 

 

Gerb. Tėveliai,

 

Maloniai kviečiame dalyvauti Tėvų susirinkime, kuris vyks 2014 m. vasario 13 d. 17 val. Gimnazijos aktų salėje.

Programoje :


- 2013/2014m.m. I pusmečio analizė
Pranešėja direktorės pavaduotoja ugdymui V.Stončaitienė


- Gimnazijos Tarybos ataskaita
Pranešėjai Tarybos nariai


- Gimnazijos Tarybos rinkimai


- Klasių susirinkimai klasėse
Pranešėjai klasių auklėtojai

 
 

„Studijos 2014“  Vasario 6 – 8 dienomis Vilniuje, Lietuvos LITEXPO parodų rūmuose septintą kartą vyko Studijų mugė. Jau šeštą kartą šiame renginyje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai.Mokiniai į renginį vyko turėdami įvairių tikslų ir ketinimų: antrokai vyko susipažinti su įvairiomis studijų programomis, trečiokai ir ketvirtokai susidėlioti taškų, t.y. dar kartelį įsitikinti ar pasirinktoji specialybė yra būtent toji,su kuria bus susieta ateitis.Puikiai praleidę kelias valandas Studijų mugėje , susitikę pažįstamų,gavę daug informacijos,apsilankę paskaitose ir padarę sau tinkančias išvadas, grįžome namo. Grįžome pilni įspūdžių, parsivežėme padalomosios informacijos apie mokymosi įstaigas su kuria pasidalinsime su tais, kurie nebuvo išvykę.

2014 02 07 D.Kazlauskienė

 
 

,,Lietuvos Tūkstantmečio vaikai"

LRT projekto ,,Lietuvos Tūkstantmečio vaikai" laidos filmavime ir vėl dalyvauja  mūsų gimnazijos moksleiviai:

Mindaugas Viršilas 4a gim. klasės mokinys

Urtė Jucevičiutė 3b gim. klasės moksleivė

 

Linkime jiems sėkmės

 
 

Svečiuose Seimo Pirmininkė

Loreta Graužinienė

   Seimo Pirmininkė šiandien t.y. Vasario 11 d. lankėsi mūsų gimnazijoje, susitiko su gimnazijos moksleiviais ir pedagogais.

 

Sveikiname Mantą Sakalauską,

patekus į  TV Dainų dainelės turą

 
 

Meninio skaitymo konkursas

  Vasario 4 dieną Skuodo miesto muziejuje vyko Meninio skaitymo konkurso rajono etapas. Jame dalyvavo penki mūsų gimnazijos raiškaus žodžio mylėtojai: Romualda Rimgailaitė, Deimantė Kildaitė, Gintarė Žukauskaitė, Silvija Navickaitė ir Mantas Sakalauskas. Sveikiname nugalėtojus: Silviją Navickaitę (I vieta), Deimantę Kildaitę (II vieta), Mantą Sakalauską (II vieta) ir Romualdą Rimgailaitę (III vieta). Silvijai, kuri atstovaus mūsų rajonui regioniniame Meninio skaitymo konkurse, LINKIME SĖKMĖS.

 
 

 
 

„Studijos. Darbas. Karjera“ Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje

2014 sausio 31 d., 13 val.

 

   Sausio 31 dieną Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje vyko jau tradicija tapęs renginys „Studijos. Darbas. Karjera.“ Jis visada organizuojamas pirmo pusmečio pabaigoje, kai atostogų grįžta buvę gimnazijos abiturientai - universitetų, kolegijų ir kitų mokyklų studentai. Taigi ir šiemet jų nekantriai laukta kaip ir dabartinių gimnazijos  mokinių tėvelių, kurie maloniai sutiko  pasidalinti mintimis apie savo studijas, karjeros vingrybes .

   Taigi gimnazijoje per šeštą pamoką vyko klasės valandėlė, kurios metu kiekvienoje klasėje apie savo karjeros patirtį kalbėjo svečiai -  studentai arba mokinių tėveliai.  Po klasės valandėlės į aktų salę susirinko visi tą dieną renginyje dalyvavę svečiai  ir pasidalijo patirtimi apie įvairias studijų programas  – nuo ispanų kalbos, ekonomikos, odontologijos iki  skulptūros, kineziterapijos, ugniagesių gelbėtojų, kūrybinių industrijų studijų bei okeanografijos. Dalyviai taip pat papasakojo, kas juos paskatino  rinktis būtent tas studijas – vieniems  svarbiu postūmiu buvo tėvai, kitiems širdies šauksmas, o tretiems protas ir širdis kartu patarė, kur stoti.

  Po nuoširdaus bendro pokalbio su visais svečiais buvo galima su jais pabendrauti ir individualiai. Tikimės, jog po šio renginio mokiniai sužinojo daugiau apie juos dominančią specialybę. Laukiame kitų metų, kai jau vyresni susitiksime su naujais studentais ir vėl klausysimės jų istorijų apie studijas.

Viktorija Litvinaitė, IIc klasė

 
 

BC Kauno Žalgiris - Prienų TonyBet

 

  Kovo 19 dieną, mūsų komandą EKO RATAI, kuri Lietuvoje laimėjo antrą vietą buvo apdovanota bilietais į Kauno Žalgirio areną stebėti rungtynes BC Kauno Žalgiris – Prienų TonyBet.

 

 

 Mes turėjome  galimybę nusifotografuoti su krepšininkais,gauti jų autografus.  

 

 

 

Deimantas Ruikis turėjo galimybę žymioje aikštelėje, mėtyti į krepšį ir sėkmingai!

 
 

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

 

 Gimnazijos languose dega žvakės Lietuvos laisvės gynėju vardui atminti

 

 
 

Video konkursas, skirtas 2014 m. Sočio žiemos olimpinėms žaidynėms


   Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos olimpinė akademija organizuoja video konkursą, skirtą Sočio žiemos olimpinėms žaidynėms. Konkurse kviečiami dalyvauti visi Lietuvos 5-12 klasių mokiniai. Mokiniai, norintys dalyvauti konkurse, turi atsiųsti savo sukurtą, ne ilgesnį nei 3 min., filmuką žiemos olimpinių žaidynių, žiemos olimpinių ir neolimpinių sporto šakų, olimpinių vertybių ar kita pasirinkta tema. Išraiškos forma gali būti įvairi: animacija, foto koliažai, bet kokie kiti judantys vaizdai. Darbus gali kurti vienas žmogus arba komanda, sudaryta ne daugiau kaip iš 4 asmenų. Sukurtus darbus konkurso dalyviai turi įkelti į interneto svetainę www.youtube.com , o nuorodą ir autoriaus kontaktus atsiųsti el. paštu loa@loa.lt iki 2014 m. vasario 23 d., paskutinės Sočio olimpinių žaidynių dienos.Komisija, sudaryta iš sporto žurnalistų, televizijos laidų vedėjų, menininkų, olimpiečių ir konkurso organizatorių, išrinks geriausius filmukus. Apdovanojimai bus skirti 8 geriausiems darbams.

I vieta – vaizdo kamera;
II vieta – fotoaparatas;
III vieta – fotoaparatas;
IV-VIII vietos – Snow arenos apsilankymai.
Apdovanojimas vyks kovo mėnesį. Daugiau informacijos www.ouprojektas.lt , www.ltok.lt ir www.loa.lt .

 
 

 
 

Projektas ,,Kūrybinės partnerystės" įsibėgėja...

    Nuo 2013 metų lapkričio mėnesio mūsų gimnazija dalyvauja projekte ,,Kūrybinės partnerystės" kaip ,,Tyrinėjanti mokykla". Iš viso jau surengtos šešios sesijos su kūrybos agentu Algirdu Sabaliausku ir baigtas planavimo darbas – ištirta, kad projekte dalyvaujanti II c klasė yra gana aukšto pažangumo ir motyvacijos, turi gerus įgūdžius dirbti bendradarbiaujant, tad siūlytina susitelkti į    mokslinį –  tiriamąjį  darbą. Manoma, kad  eksperimentai su mokslo srities atstovu mokykloje gali padėti įvesti diskusijas, ugdyti kritiškesnį mąstymą, o projekte dalyvaujančios klasės mokiniams padėti pajusti tiksliųjų  mokslų mokymosi džiaugsmą, mėgavimąsi pačiu darbo procesu, o ne tik jo rezultatu.    

    Prieš Naujuosius metus projekto dalyvius pasiekė džiugi žinia, kad paskirtas kūrybinis praktikas – tai Jelena Tamulienė, Vilniaus universiteto Teorinės Fizikos  ir Astronomijos Instituto    Atomo teorijos skyriaus     vyr. mokslo darbuotoja.    Taigi sausio pabaigoje prasidės įdomi praktinė veikla.

   Pagrindinė projekte dalyvaujančių mokytojų grupė: Nijolė Mlinkauskienė  (chemija), Irena Nomgaudienė (istorija),  Virginija Maksvytienė ir Irmantas Viščiūnas (anglų k.),  Inga Rutienė (informacinės technologijos), tačiau visi gimnazijos mokytojai galės dalyvauti įvairiose projekto veiklose – Mokytojų klubo užsiėmimuose, talkinti atliekant įvairias projekto tiriamąsias bei sklaidos veiklas.

 

II c klasė aktyviais metodais  dirba su kūrybos agentu Algirdu Sabaliausku

 

                     Laimutė Ronkaitienė, projekto ,,Kūrybinės partnerystė“ kuruojanti mokytoja

 
 

Išgelbėtos Kalėdos...


  Gruodžio 20 dieną Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje IV gimnazinės klasės surengė kalėdinį karnavalą visiems mokiniams. Jo tema buvo susieta su filmu „Bjaurusis aš“. Dvyliktokai pasiskirstė vaidmenimis – vieni buvo piktojo Gru padėjėjai, kiti – blogiuko dukros, kurios stengėsi jį atkalbėti nuo plano pavogti Kalėdas. Abi pusės turėjo savo šalininkų – klases, kurios turėjo arba pavogti, arba išgelbėti Kalėdas. Daugybės ovacijų sulaukė gimnazijos direktorė, kuri ir vėl „parepavo“ kartu su 2b klasės šokėjais.
   Apdovanotos plojimais buvo ir klasės, įsikūnijusios į vampyrus, peles su katinais, „Turginius“ ir net „TV
pagalbą“, kuri įspūdingai išgelbėjo šventinę eglutę. Kai visos klasės atliko savo pasirodymus, paaiškėjo, jog piktasis Gru visai nebenori pavogti Kalėdų, tad šventės organizatoriai, atsidėkodami už išgelbėtas Kalėdas, apdovanojo visas karnavale dalyvavusias klases, o įdomiausiai temą atskleidusioms įteikė ypatingą prizą – po didelį šakotį. Ačiū KALĖDŲ GELBĖTOJAMS, nes mes visi jas ir šiemet galime švęsti...

 
 

 

DĖL PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO

 

    Artėja gražiausios metų šventės, tačiau kartais sugadina nuotaiką... pirotechnikos priemonės. Norime priminti, kad pirotechnikos priemonių pirkimas ir naudojimas leistinas tik suaugusiems. Mokyklos teritorijoje ir patalpose naudoti pirotechnikos priemones griežtai draudžiama.

Priminimą apie pirotechnikos priemonių naudojimo tvarką rasite čia...

 
 

 

,,Lietuvos Tūkstantmečio vaikai"

 

    Vakar, gruodžio 10 d., LRT projekto ,,Lietuvos Tūkstantmečio vaikai" laidos filmavime dalyvavo net trys mūsų gimnazijos II c klasės mokiniai: Živilė Mackevičiūtė, Viktorija Litvinaitė ir Klaudijus Garmus. O kokia gausi ir šauni buvo jų palaikymo komanda! Net 31 asmuo! Norite juos visus pamatyti ir sužinoti, kaip sekėsi mūsų gimnazistams? Žiūrėkita Vasario 07 d. 19 val...

Nuotraukos iš kelionės:

 
 

TAUTOS DVASIĄ SURADOME SAVO MIESTE

 

   Dalyvavome respublikiniame etnokultūros projekte „Tautos dvasios beieškant“. Tai puiki galimybė patyrinėti savo artimiausią aplinką.

   Ketvirtos klasės gimnazistai A.Gureckis ir T. Alminas rašė projektinį darbą ,,Skuodas- paribio miestas“, domėjosi latvių bendruomenės veikla tarpukaryje bei šiandieniniais ryšiais su artimiausia kaimyne.  

Kitą projektinį darbelį ,,Ką pasakoja paminklai?“ ruošė kraštotyros būrelio nariai. Abiems projektams vadovavo gimnazijos istorijos mokytoja Irena Nomgaudienė.

   Baigiamojoje šventėje Vilniuje darbus apibendrino etninės kultūros centro direktoriaus pavaduotojas St.Kavaliauskas ir Lietuvių kalbos instituto mokslų daktarė V. Meiliūnaitė. Buvo pasidžiaugta, kad šiame projekte dalyvavo 35 mokyklos, 125 moksleiviai.   Džiugu, kad abu mūsų darbai buvo įvertinti. Laimėjome pirmąsias vietas. Mus apdovanojo neformaliojo švietimo centro diplomais, atminimo prizais.

 

 
 

Susitikimas su ISM atstovėmis

  Susitikimas su ISM atstovėmis įvyko 2013-12-05, kurio metu buvo pristatyta nauja stojamųjų balų skaičiavimo sistema, bendrai pristatyta studijų programa ir galimybės studijuojant dalyvauti studijų mainų  programose.

     

 
 

Gimnazijos gimtadienio epogėjus...

 

    Lapkričio 29 dieną, 17 valandą, Skuodo kultūros centre vyko baigiamasis renginys, skirtas Pranciškaus Žadeikio gimnazijos 95 metų sukakčiai paminėti. Džiugu, jog į jį susirinko gausus žiūrovų būrys – garbūs svečiai, esami ir buvę mokyklos mokiniai bei gimnazijos bičiuliai.

     Šventės dalyvius maloniai nuteikė teatralizuota  programa - per sceninius vaizdus, šokį ir dainas buvo priminta ir gimnazijos istorija, ir jos nūdiena - scenoje vienas kitą keitė mokiniai, mokytojai, net pati  gimnazijos Direktorė ,,repavo“  savo  šventinę kalbą  pagal dainą „Baby“ - jai talkino   2 b klasės ,,reperiai“. Šis pasirodymas sulaukė ypač didelių ovacijų.

    Po koncerto  buvo įteikti Seimo , Seimo pirmininkės ir Skuodo miesto savivaldybės apdovanojimai gimnazijos  administracijai,  mokytojams, kitiems  gimnazijos  darbuotojams,  buvusiai mokinių prezidentei Urtei Jucevičiūtei ir naujajai prezidentei  Živilei Mackevičiūtei. Gimnazijos mokytojus maloniai nustebino miesto Mero  paskelbta žinia -  šventės proga   Skuodo miesto savivaldybė jiems skyrė dovaną - kelionę Lietuvos teritorijoje.  Visų širdis suvirpino paskutinė gimtadienio daina ,,Palaimink, Dieve“, atliekama darnaus mokytojų ir mokinių choro.

   Šventės ateina ir praeina, bet šiltos jų akimirkos širdyse pasilieka dar ilgai...

 
 

"AIDS Protmūšis''

 

 

     Gruodžio 2 dieną mūsų gimnazijoje vyko "AIDS Protmūšis''. Taip mūsų gimnazistai prisijungė prie Pasaulinės AIDS dienos paminėjimo, kuri nuo 1988 metų kasmet minima  gruodžio 1-  ąją dieną . Protų mūšyje rungėsi 2a, 2b, 2c ir 2d   klasių komandos. Klausimai buvo pakankamai sudėtingi ir įdomūs , tad komandoms teko paplušėti iš peties. Komandų atsakymus vertino komisija: gimnazijos direktorė G.Skarienė, socialinė pedagogė I.Momkienė, psichologė K.Jatautaitė. Protmūšį vedė mokyklos sveikatos priežiūros specialistė V. Donielienė. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad daugiausia balų - 6 surinko 2c klasės komanda, kuri tapo šio protmūšio nugalėtojais.Kitos komandos: 2a surinko 3,5 balo, 2b - 4 balus, o 2D - 4,5 balo. Nugalėjusi komanda apdovanota diplomu, likusios komandos padėkos raštais.

Daugiau foto rasite čia:

 
 

 
 

 

Netradicinė diena, skirta gimnazijos jubiliejui

 

 

     Lapkričio 26 dieną gimnazijoje vyko renginys, skirtas 95-mečio jubiliejui paminėti. Aštuntą valandą visi mokiniai rinkosi į klasės valandėlę, kur pasiskirstę į grupes sprendė testą  apie Pr. Žadeikį ir mūsų gimnaziją. Gimnazijoje veikė paroda, kurioje eksponuojamos nuotraukos iš ankstesnių mokyklos gyvenimo metų. Po valandėlės gimnazistai išsiskirstė į grupes. Vieni aktų salėje klausėsi apie Pr. Žadeikį, kiti ėjo į Skuodo muziejų, dar kiti dalino kvietimus į jubiliejų.

    Viena gimnazistų grupė, kuri dalyvavo konferencijoje aktų salėje, klausėsi prisiminimų apie mokyklą tų mokytojų, kurie yra buvę šios mokyklos mokiniai. Kita gimnazistų grupė ėjo į Skuodo muziejų, kuriame jo darbuotojai pasakojo apie Pr. Žadeikį, mūsų gimnaziją. Dar kita mokinių grupė dalino kvietimus praeiviams, buvusiems mokytojams į gimnazijos 95-mečio jubiliejaus šventę. Grupė gimnazistų (iš viso 17 komandų) dalyvavo orientacinėse varžybose, kurios vyko Skuodo miesto teritorijoje. Pagal duotą pasą su stotelių apibūdinimais mokiniai turėjo orientuotis, kokį objektą jie turi aplankyti.

     Atlikę užduotis visi dalyviai rinkosi miesto aikštėje, kur jų laukė apdovanojimai ir kareiviška košė. Buvo pasveikinta naujai išrinkta gimnazijos prezidentė Živilė Macevičiūtė, II c klasės gimnazistė. Paskelbti nugalėtojai: trečią vietą laimėjo II c ir IV c klasė, antrą- III b ir IVa klasė, pirmoji vieta atiteko IVd klasei.

    Gimnazijos bendruomenė linksmai it turiningai praleido laiką, pasitikrino istorines žinias, sužinojo naujų dalykų.

 
 

Paminėti tarmių metai

 

    Lapkričio 16d Mosėdžio svečių namuose ,,Kaštonas“ įvyko renginys Tarmių metams paminėti. Buvo apdovanoti respublikinio tarmiškos kūrybos konkurso laureatai. Pynėsi rytų aukštaičių ir žemaičių eilės, pasakojimai ir dainos. Žemaičiams atstovavo Skuodo P.Žadeikio gimnazijos mišrus ansamblis "Gimnazistai“ ( Edvinas Milašius, Žygimantas Petkus, Raminta Šimkutė, Reda Matutytė, Arina Ringytė), kurie dainavo savo mokytojos Jolantos Raišutienės sukurtas žemaitiškas dainas. Visus sužavėjo Živilė Mackevičiūtė- jaunoji bardė, privertusi dainuoti visus susirinkusius.Taigi, vieni šeštadieniais ilsisi, kiti- atstovauja gimnaziją.

Daugiau nuotraukų rasite čia:

 
 

Netradicinės dienos lapkričio 26 d.,

skirtos gimnazijos 95-mečio jubiliejui

PROGRAMA

8.00 – 8.45

Klasės valandėlė „Švenčiame gimtadienį“

 

9.00 – 9.30

Parodos II aukšto trumpajame koridoriuje atidarymas, po 5 atstovus iš kiekvienos klasės, ats. istorijos mokytojai

 

9.00 – 9.45

Klasės atlieka istorinę užduotį, ats. klasių auklėtojai

10.00 – 11.00

1 gr. - 10 – 12 mokinių iš klasės konferencija aktų salėje,

ats. I.Nomgaudienė

2 gr. - 5 mokinių komanda išeina į orientacines varžybas miesto centre, ats. kūno kultūros mokytojai

3gr. - po 3 mokinius iš klasės nešioja kvietimus po miestą su mokytojais

4 gr. -  ekskursija į miesto muziejų po 5 mokinius iš klasės 

 

10.00

Estafetės pradžia komandoms miesto centre, aikštėje

 

12.00

Visų susirinkimas miesto aikštėje, IŠKILMINGA MOKINIŲ PREZIDENTĖS INAUGURACIJA,sveikinimai, apdovanojimai

 

12.30

Linksmybės, košė...

 

 


 

11.28 d. 13 val kviečiame visus į Skuodo Šv.Trejybės bažnyčią,

kur 13 val bus aukojamos mišios už

P.Žadeikio gimnaziją,jos 95-mečio proga

 
 

Susitikimas su Ylakių gimnazistais

  Lapkričio 22 pavakarę 1a gimnazinės klasės moksleivių išsiruošė aplankyti draugus iš Ylakių gimnazijos. Čia juos pasitiko 1b gimnazinės klasės moksleiviai su savo auklėtoja Rasa. Moksleiviai buvo pasiruošę žaidimų, tad vakaras praėjo šauniai. Po prisistatymų ir susipažinimo gimnazistams buvo surengta diskoteka, po kurios visi draugiškai išsiskirstė. Sekantis susitikimas numatomas mūsų gimnazijoje, tad lauksime savo draugų jau savo aplinkoje.

 

1a gim.klasės moksleiviai

 
 

,,Skaitymai žemaitiškai"

 

    Penktadienį mūsų gimnazijoje vyko nuo šių metų respublikinio konkurso statusą įgijęs konkursas ,,Skaitymai žemaitiškai". Raiškiai į klausytojus prabilti savo gimtąja kalba  susirinko 110 įvairaus amžiaus skaitovų iš Klaipėdos, Palangos, Plungės, Rietavo, Telšių, Mažeikių, Naujosios  Akmenės, Skuodo ir kt. Žemaitijos vietų.

 

Džiaugiamės, kad  10 - 12 klasių skaitovų grupėje pirmąją vietą pelnė Gintarė Žukauskaitė (III a kl.), kuri žemaitiškai skaitė ištrauką iš Romualdo Granausko knygos ,,Laiškai iš Mosėdžio".

 

 

 

 

Sveikiname Gintarę!

 
 

Išaiškėjo „Smūginio intelekto žvaigždės“

 

   Lapkričio 14 dieną Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos skaitykloje vyko proto vinklumo, greito sugebėjimo atsakyti į klausimus reikalaujantis žaidimas „Intelekta detektuorios“, skirtas 10-12 klasių moksleiviams, kurį vedė vyresnysis bibliotekininkas Edmundas Untulis. Į kvietimą žaisti atsiliepė Skuodo P. Žadeikio gimnazijos auklėtiniai. Žaidimas vyko trimis etapais. I-ame ir II-ame etapuose žaidėjams į pateiktus 23 klausimus reikėjo atsakinėti raštu, atsakymams skirta po vieną minutę laiko. Trečiame finaliniame etape rungėsi penki išlikę žaidėjai, jiems teko atsakinėti į septynis klausimus. Atsakymams į juos buvo skirta po tris minutes laiko. Laimėdavo tas kuris suspėdavo kuo greičiau ir teisingai pirmasis atsakyti į pateiktą klausimą.  Pastarajame etape kai kurie gimnazistai sugebėdavo atsakyti teisingai į klausimą iš karto po pirmos nuorodos. Žaidimas vyko žemaitiškai, tai patvirtino išvadą, jog ir šia kalba puikiai galima aiškintis bei suvokti tiek humanitarinių, tiek tiksliųjų mokslų terminus.

   Šio žaidimo nugalėtojais tapo dvi merginos ir vaikinas. „I rīškōma smūgėnė intelekta žvaigždies“ diplomą pelnė Urtė Jucevičiūtė. II-oje vietoje liko Živilė Mackevičiūtė, III-ioje – Žilvinas Zubė.

Birutė Strakšytė

Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

 

Autorės nuotraukoje

Žaidimo „Intelekta detektuorios“ nugalėtojai (Žilvinas Zubė, Urtė Jucevičiūtė ir Živilė Mackevičiūtė).

 
 

 

Dovanok knygą gimnazijos bibliotekai!

 

   Artėja Kalėdos – atgimimo ir naujo ciklo pradžios metas. Ne vienas šiuo metu susimąstome ne tik apie save, bet ir apie tuos, kurie šalia mūsų. Biblioteka buvo ir bus vienas iš artimiausių tiek gimnazistų, tiek mokytojų draugų.

 

  Tad Kalėdų proga nepamirškite gimnazijos bibliotekai dovanoti bent po vieną knygą.

 

  Taip Jūs dalyvaudami akcijoje„Knygų Kalėdos“ padėtumėte bibliotekai patenkinti skaitytojų ( o taip pat ir savo) poreikius.

 

  O kad knygos, kurias dovanosite, būtų tikrai skaitomos, siūlome nupirkti ne bet kokią, atsitiktinę, knygutę, o vieną iš šio sąrašo.

 

 

Labiausiai reikalingų Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos bibliotekos skaitytojams knygų sąrašas

 

    Tai knygos, kurių labiausiai trūksta Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos bibliotekos skaitytojams.

Dėkojame Jums.

 
 

„Sveikuolių sveikuoliai“

 

  11.21 ketvirtadienį mūsų gimnazijos sporto salėje startuos tarptautinis mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“, kurio tikslas – ugdyti vaikų ir mokinių gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą. Jame dalyvaus Skuodo rajono mokyklų  4 ir 9 klasių komandos. Laimėjusios komandos toliau atstovaus Skuodo rajoną II – ame regioniniame etape.

 
 

„Ar žalingi įpročiai – tavo draugai?“

  

   Lapkričio 19 dieną minint  Tarptautinę nerūkymo dieną pas mus svečiuosis Klaipėdos m. savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos narys, Klaipėdos m. savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narys Artūras Šiukšta, kuris 1-2 g. klasių moksleiviams skaitys prevencinę paskaitą „Ar žalingi įpročiai – tavo draugai?“

 
 

„Nacionalinė karjeros savaitė”

 

   Šalyje vyksta projektas „Nacionalinė karjeros savaitė” . Mūsų gimnazija taip pat dalyvauja šiame projekte . mūsų gimnazijoje lankysis  Egidijus Daukantas, kuris  nori įgyvendinti šį  projektą.
Štai praktiko žinutė:
   „ Labai noriu pas Jus atvykti ir pasidalinti savo patirtimi kaip man sekėsi karjeros kelyje. Taip pat atsivešiu keletą patarimų jauniems perspektyviems žemaičiams, kaip ir ką pasirinkti keliaujant mokslo ir karjeros laiptais. Pasirinkau Pr.Žadeikio gimnaziją, nes aš pats esu ją baigęs ir labai noriu Jums sumokėti dalį palūkanų už žinių ir mokslo investicijas, kurias sudėjot per visus mano mokslo metus“...

Pagarbiai, Egidijus Daukantas

  Verslo bankininkystės projektų vadovas Klaipėdos verslo bankininkystės centras „Swedbank“

 

SUSITIKIMAS  vyks 2013 m. lapkričio 15 d. 10 50 skaitykloje.

Dalyviai  3 – 4 g. klasių mokiniai.

 

Renginio akimirkas rasite čia:

 
 

2013-11-15

Susitikimas su:

 

 
 

 

Aukštojo mokslo studijų užsienyje paroda „Išsilavinimas ir karjera” 2013 m. ruduo

Edukacinės rinkos lyderis „Kalba.Lt“ lapkričio 26 – 27 dienomis jau 8-tą kartą organizuoja didžiausią studijoms užsienyje skirtą parodą IŠSILAVINIMAS IR KARJERA 2013 (EDUCATION AND CAREER 2013), kuri šiemet vyks ne tik Vilniuje, bet ir Klaipėdoje.

Užsienio mokyklų atstovai iš viso pasaulio (Vokietijos, Italijos, Didžiosios Britanijos, Danijos, Olandijos, Rusijos, Šveicarijos bei Ispanijos) konsultuos visus besidominčius bakalauro ir magistro studijų užsienyje galimybėmis.

  • Lapkričio 26 d. Klaipėdoje: „Amberton Hotel Klaipėda”, Naujojo Sodo g. 1
  • Lapkričio 27 d. Vilniuje: „Radisson Blu Hotel Lietuva”, Konstitucijos pr. 20
Parodos darbo laikas nuo 10 val. iki 16 val.

Į parodą ir seminarus registruotis nereikia. Įėjimas nemokamas! Galite ateiti pabendrauti su užsienio mokymosi įstaigų atstovais ar į jus dominančius seminarus jums patogiu laiku.

 

 
 

KINO BUSAS GIMNAZIJOJE

2013-11-14

 

 

 

FILMŲ PERŽIŪRA:

8:50 - 1-2 gimnazijos klasių mokiniai

11:00 - filmo aptarimas

11:45 - 3-4 gimnazijos klasių mokiniai

13:30 - filmo aptarimas

 

     

„Euroscola“

 

      2013 m. lapkričio 13 d. Pr. Žadeikio gimnazijos komanda dalyvavo „Euroscola“ konkurso finale. Konkursą organizavo Europos namai, kuriuose po vienu stogu įsikūrę visos Lietuvoje veikiančios Europos Sąjungos institucijos - Europos Komisijos atstovybė, Europos Parlamento informacijos biuras ir Europos lyčių lygybės institutas.

      Šiais metais konkurse varžėsi 56 Lietuvos gimnazijų komandos. Visiems teko įveikti 90 užduočių per pusantros valandos, tad dažnai nė nebuvo laiko galvoti – reikėjo tiesiog žinoti. Didelį dėmesį projekto organizatoriai skyrė Europos Sąjungos institucijų veiklai, būtent šis etapas labiausiai nulėmė nugalėtojus. Antrajame etape galėjome parodyti visas savo žinias apie Europos Sąjungos šalis.

      Galutinis rezultatas - 9 – oji vieta,(iš 17 rytinio konkurso komandų). Dalyvavimas „Euroscoloje“ praturtino mūsų žinių bagažą,supratome į kokius dalykus reikia atkreipti didesnį dėmesį.Džiaugiamės konkurse sutikę draugus iš kitų miestų. Dėkojame visiems, kurie padėjo mums ruošiantis ir dalyvaujant šiame konkurse. Tikimės, kad kitąmet mūsų gimnazijos komandą fortūna globos labiau nei mus.

 
 

 

www.kalba.lt

gimnazijoje

 

  Spalio 23 dieną gimnazijoje lankėsi kalba.lt atstovas Vytautas, kuris 3,4 gimnazinių klasių mokinius supažindino su galimybėmis studijuoti užsienyje. Išsamiau buvo kalbama apie studijas Didžiojoje Britanijoje, Danijoje ir Olandijoje. Pristatymo metu atsakyta į klausimus:kodėl verta studijuoti šiose šalyse, ko reikia, norint studijuoti bakalaurą užsienio universitetuose, į ką atsižvelgti renkantis šalį/universitetą?

 

Internetinis puslapis www.kalba.lt suteiks daugiau informacijos

 
 

Padėka

 

Dėkojame, kad prisijungėte prie siūlomos Tolerancijos gėlės iniciatyvos. Pridedame padėką:

Pagarbiai,
Tomas Kavaliauskas
Vyr. specialistas
Tarptautinės komisijos Nacių ir Sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams
Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

 
 

Pasitikome Tarptautinę Tolerancijos dieną su TOLERANCIJOS GĖLIŲ žiedais!

 

 

     Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti  jau vienuoliktus metus inicijuoja Tarptautinės Tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios paminėjimą Lietuvoje. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – TOLERANCIJOS GĖLĖ.

      Mūsų gimnazijos bendruomenė taip pat prisijungė prie šios iniciatyvos. Visą savaitę tolerancijos tema mokiniai aktyviai diskutavo istorijos, pilietinio ugdymo pamokose, klasės valandėlės  metu mokiniai analizavo šią temą, įsitraukdami  ir į kūrybinę veiklą – kurdami savo klasės tolerancijos gėles.

        Lapkričio 15d. visi rinkomės mokyklos vestibiulyje, kur mokiniai pristatė sukurtas tolerancijos gėles ir surengė parodą iš pagamintų gėlių, taip papuošdami  savo mokyklą.

 

Šventės akimirkas žiūrėkite čia:

 

 
 

Kvietimas mokykloms dalyvauti


VISUOTINIO ŠVIETIMO SAVAITĖS VEIKSMO DIENOS RENGINIUOSE

ŠOK Į TVARAUS GYVENIMO STILIŲ!

Kviečiame vyresniųjų klasių moksleivius ir jų mokytojus lapkričio 21 dieną dalyvauti Visuotinio švietimo

savaitės Veiksmo dienoje „Šok į tvaraus gyvenimo stilių!“.

Renginys vyks Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, Konstitucijos pr. 25, Vilnius

Renginio laikas lapkričio 21 d. (ketvirtadienis) 11.00–16.00 val.

Būtina išankstinė registracija iki lapkričio 15 dienos el. paštu jana.m@lvjc.lt.

Registruojantis nurodykite, kokiose veiklose norite dalyvauti, iš kokios ugdymo įstaigos esate, kiek dalyvių

atvyks ir lydinčio asmens kontaktus (vardą ir pavardę, el. paštą, telefono numerį)

Dalyvių skaičius ribotas

 
 

 

 

Pranešimas žiniasklaidai

 

2013 10 29

Vilnius

 

Lietuvos moksleiviams – akcija „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!”

 

  Prasidėjusi socialinė akcija „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!“ kviečia visos Lietuvos 9-11 klasių mokinius rinkti pavojingas atliekas – perdegusias dujošvytes lemputes bei senas baterijas ir atiduoti jas perdirbti. Akciją organizuoja ir vykdo: Elektronikos platintojų asociacija (EPA), krepšinio klubai Kauno „Žalgiris“ ir BC „Lietuvos Rytas“, UAB „Žalvaris“, VšĮ „Ekošviesa“ bei Lietuvos žurnalistų sąjunga.  

 

  „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!“ projekto tikslas – iš anksto formuoti jaunosios vartotojų kartos įpročius atsakingai rūšiuoti visas atliekas. Manome, jog šią idėją sutikę palaikyti garsiausi šalies krepšinio klubai jaunimui yra geriausias siektino elgesio pavyzdys“, – teigia Elektronikos platintojų asociacijos vadovas dr. Mantas Varaška.

 

  Socialinė akcija bus vykdoma trimis etapais. I etapo metu (2013 m. lapkritį) moksleiviai bus skatinami rinkti baterijų atliekas, II etapo metu (2014 m. sausį) – dujošvyčių lempučių atliekas, o III etapo metu (2014 m. kovą) vėl bus renkamos baterijų atliekos. Kiekviename etape aktyviausiai pasirodžiusi klasė bus kviečiama į krepšinio rungtynes Vilniuje („Lietuvos Ryto“ namų rungtynės) arba Kaune (Kauno „Žalgirio“ namų rungtynės). Po varžybų moksleiviai susitiks su mėgstamais krepšininkais ir galės gauti jų autografus bei įsiamžinti bendroje nuotraukoje.

 

  Nuskriausti neliks ir antrų-trečių vietų nugalėtojai – jiems atiteks „Lietuvos ryto“ arba „Žalgirio“ žaidėjų parašais puošta atributika. Moksleiviai taip pat turės progą į savo mokyklą pasikviesti vieną krepšininką iš pasirinktos komandos pabendrauti apie aplinkos apsaugą, sveiką gyvenseną ir sportą. Taip pat, mokiniai turės galimybę aplankyti akcijos rėmėją, 2013 m. „Atsakingos įmonės“ apdovanojimą gavusį „Danske Bank“. Banko atstovai ne tik pasidalins patirtimi vykdant aplinkosauginius projektus, bet ir supažindins su asmeninių lėšų valdymo, investicijų, taupymo klausimais.

 

  Kiekvienos tarpinį etapą laimėjusios mokyklos mokiniams akcijos partneriai dovanos iki 150 bilietų į vienas krepšinio rungtynes. Gegužę bus skelbiama vienintelė visų akcijos etapų mokykla-nugalėtoja. Ji įgis teisę pakviesti į savo paskutinio skambučio šventę pasirinktos krepšinio komandos narius.

 

  EPA, vienijanti beveik 70 proc. Lietuvoje parduodamos elektronikos gamintojų ir importuotojų, per 2012 m. finansavo ir organizavo daugiau nei 7400 tonų elektronikos, beveik 100 tonų galvaninių elementų ir daugiau nei 100 tonų akumuliatorių atliekų sutvarkymą.

 

Kontaktai žiniasklaidai:                                       

RsV agentūra „Ad verum“

Tel.+ 370 5 233 6561

El. paštas: adverum@adverum.lt                                                                                           

 

 
 

"Uždekime vilties žvakelę"

Spalio 24d. 8 1a klasės gimnazistai ir 8 1b klasės gimnazistai vyko į Narvydžių kapines. Čia jie tvarkė gimnazijos įkūrėjo P. Žadeikio kapą bei daugelį kitų, pamirštų kapų.

Nuotraukas galima išvysti čia:

 
 

Apsilankymas

Šaltojo karo muziejus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau nuotraukų ieškokite nuotraukų galerijoje

 
 

Penktadienį 2013- 10- 18 12 val aktų salėje vyko paskaita    Juodai baltas marketingas: spalvas renkiesi Tu! Kiekvieną mūsų gyvenimo dieną lydi kontrastai – juoda keičia baltą ir atvirkščiai. Vartotojai sprendimus priima ne tik vertindami pardavėjų pasiūlymus, bet ir rinkdami informaciją iš kitų šaltinių. Nepaisant vartotojų racionalumo, prekės ženklai vis dažniau tampa religija. Kaip tai keičia mūsų gyvenimą? Vartotojo pasirinkimus dažnai sąlygoja ir patirtos emocijos. Kas jas kuria? Ko jomis siekiama? Koks to rezultatas? Atsakymus į tai sužinosite paskaitoje, kurioje per gyvenimiškus pavyzdžius, atskleidžiamos neribotos marketingo pasaulio galimybės.Apie dėstytoją

    Paskaitą skaito dėstytojas/praktikas Gediminas Dapkus. Nuo 1998 metų dirba Kauno technologijos universitete Ekonomikos ir vadybos fakultete lektoriaus pareigose Marketingo katedroje. Turi didžiulę verslo patirtį, verslo konsultavimo ir projektų ekspertavimo patirtį. Mokslinių interesų sritys: verslas verslui (B2B) marketingas, marketingas viešajame sektoriuje, tyrimai švietimo sektoriuje, verslo rinkų tyrimai. Bakalauro studijose dėsto marketingą, magistratūros gamybinį marketingą.

   Dėstytojas charizmatiškas, labai mylimas studentų. Ne kartą išrinktas geriausiu KTU dėstytoju. Sugeba aiškia ir paprasta kalba studentams ir moksleiviams perteikti sudėtingus dalykus.

 
 

Jau pasirodė trečiasis projekto Saugesnis internetas Naujienlaiškis, kurį  rasite Draugiško interneto svetainėje www.draugiskasinternetas.lt.

 

 

Šiame numeryje kviečiame:

susipažinti su Gerąja informavimo priemonių kūrimo tarptautine patirtimi ir naujausia pagalbos linijos informacine medžiaga,

 

pamokose išbandyti kampanijos „Atgal į mokyklą“ ugdymui skirtas priemones,

 

sužinoti apie kvalifikacijos tobulinimo kursus „Saugesnis internetas pedagogams!“

paskatinti vaikus dalyvauti konkurse „Geriausias interneto turinys vaikams“,

 

pasidomėti turinio filtravimo priemonėmis mobiliesiems įrenginiams ir „Android“ programėlėmis vaikų lavinimui ir mokytis patiems,

 

pasinaudoti „Bitės“ parengtais patarimais „Rūpestingi tėvai“,

 

ir pagalvoti, „Ar tikrai neužmirštame to, kas svarbiausia?“

 

Daugiau informacijos apie projektą rasite adresu www.draugiskasinternetas.lt

Naujienlaiškis

 
 
 
 

Susitikimas su Europos parlamentaru

 

 

 

Šiandien, t.y. Spalio 03 d. 12 val. aktų salėje susitikimas su Europos parlamentaru J. Paleckiu. Susitikime pristatoma knyga apie tremtį.

 
 

Programos
ExCEL misija Lietuvoje

 


Jungtinės Amerikos Valstijas ir Lietuvą jungia
artimi ir produktyvūs
santykiai, paremti bendrais interesais ir tomis
pačiomis vertybėmis – laisve
ir demokratija. Per dvidešimt metų nuo
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo,
mūsų šalys sustiprino
Euroatlantinę sąjungą. Šioje naujoje dvišalių santykių
eroje,
Lietuvai esant pilnateise NATO ir ES nare bei vertinga JAV partnere,
ExCEL
programa, teikianti stipendiją vieneriems mokslo metams JAV,
siekia
stiprinti naujos lietuvių ir amerikiečių lyderių kartos
bendradarbiavimą.

Aprašymas

Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada
Lietuvoje vėl kviečia moksleivius
dalyvauti vidurinio lavinimo įstaigų
mainų programoje ExCEL – kultūros,
švietimo ir lyderystės mainų
programoje (the Exchanges for Culture,
Education and Leadership program, or
ExCEL – anglų k.), kurią remia JAV
ambasada Vilniuje ir privatūs
rėmėjai iš Lietuvos ir JAV. Programos tikslas
– pasiūlyti gabiems ir
talentingiems Lie...tuvos vidurinių mokyklų ir
gimnazijų vaikams 2014/15
mokslo metais viešėti amerikiečių šeimose.

Reikalavimai:

Konkursas
yra atviras visiems moksleiviams, kurie atitinka šiuos
programos
reikalavimus:
• yra Lietuvos Respublikos piliečiai;
• moka
anglų kalbą;
• šiuo metu mokosi 9-oje klasėje;
• yra gimę 1997 m.
liepos 15 d. - 1999 m. liepos 15 d.;
• atitinka JAV vizos gavimo
reikalavimus ir nebuvo gyvenę JAV teritorijoje
daugiau negu tris mėnesius
per pastaruosius penkerius metus

Pirmąją testavimo dalį sudarys trumpas
anglų kalbos testas, trunkantis 30
minučių. Moksleiviai, pakviesti į
antrąjį turą, tą pačia (Kaune, Šiauliose
ir Klaipėdoje) arba kitą
(Vilniuje) dieną rašys tris rašinius anglų kalba.
Antrasis turas tęsis
apie 1,5 valandos.

Atrankos tvarkaraštis:

Programos dalyvių atranka
vyks keturiuose miestuose – Vilniuje, Kaune,
Šiauliuose ir Klaipėdoje.
Moksleiviai kviečiami atvykti į jiems artimiausią
miestą.

Spalio 5 d.
– Šiauliai, Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188
Spalio 6 d. –
Klaipėda, LCC tarptautinis universitetas, Kretingos g. 36
Spalio 12 d.
– Kaunas, Jono Jablonskio gimnazija, Aušros g. 3
Lapkričio 9 d. –
Vilnius, vieta dar tikslinama
Svarbu: Antras turas Vilniuje vyks
Lapkričio 10 d.

Atrankos nurodytuose miestuose prasidės 10:00 val.
Registruotis i pirmąjį
turą nereikia. Moksleiviai, norintys dalyvauti
testuose, privalo atsinešti
asmens dokumentą su nuotrauka (pasą arba ID
kortelę), taip pat vieną
naujausią dokumentinę nuotrauką ir rašiklį.


Norėdami gauti daugiau informacijos, rašykite mums elektroniniu
paštu
advising@ehu.lt
http://vilnius.usembassy.gov/excel_proposal.html

 
 

Gerb. Tėveliai,

Šių metų spalio 2d. 17.00 val., aktų salėje gimnazija rengia 1-4 g. klasių mokinių Tėvų susirinkimą "2013/2014 mokslo metų aktualijos".

 

Programoje:


17:00 val. 2013/2014 mokslo metų aktualijos.

Direktorė Gražina Skarienė

Soc pedagogė I. Momkienė

17:30 val. Saviugdos klubo veiklos pristatymas.

Klubo nariai

17:45 val. Klasių susirinkimai.

Klasių auklėtojai

P.S. 1 g. klasių tėvai po bendro susirinkimo pasilieka aktų salėje dėl elektroninio dienyno

Gimnazijos administracija

 

 
 

Konstitucijos egzaminas

 

 

 

Spalio 1 d. Lietuvoje ir mūsų gimnazijoje vyko Konstitucijos egzaminas. Dalyvavo 50 moksleivių. Pirmą vietą ir į II turą pateko 1d klasės mokinys MARTYNAS KILTINAS


Linkime jam sėkmės, sekančioje atrankoje...

 
 

Susitikimas su kunigu Robertu Gedvydu Skrinsku

 

 

Šiandien t.y. Rugsėjo 30 d. gimnazijoje lankėsi kunigas Robertas Gedvydas Skrinskas, kuris skaitė prevencinę paskaitą 1-4 gimnazijos klasių mokiniams "Apie kvaišalų ir palaidumo žalą".

 
 

Per kančias - į žvaigždes

 

Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokiniai (26 iš II c klasės ir dar 14 iš I a, I b, II a, II d, III d, IV c, IV d klasių), labai mėgstantys keliauti, šiuos mokslo metus nutarė pradėti nuo KELIONĖS Į ŽVAIGŽDES, o patekti į jas galima tik per Molėtų etnokosmologijos muziejų. Ir dar ne bet kada, tik giedram dangui esant. O čia lyg tyčia visą savaitę lietus pylė kaip iš kibiro.  Keliautojai buvo sutrikę, kartu su savo vadovėmis vis kėlė akis į dangų - nušvis saulė ar ne, įvyks muziejuje planuojama naktinė žvaigždžių stebėjimo su didžiausiu paprastiems žmonėms prieinamu teleskopu Europoje programa ar ne. Šito niekas nežinojo iki pat paskutinės akimirkos, bet jauni žmonės, be galo trokštantys pamatyti žvaigždes iš arčiau ir ryškiau, susėdo į autobusą ir patraukė į 5 valandas trukusią kelionę Molėtų, miesto, turinčio vienintelį pasaulyje Etnokosmologijos muziejų, link.

Molėtų Etnokosmologijos muziejuje KELIONĖ Į ŽVAIGŽDES prasidėjo nuo dieninės ekskursijos. Gido padedami gimnazistai susipažino su protėvių mitine pasaulėjauta, jų sakraliniu santykiu su kosmosu, įsitikino, kad egzistuoja gyvybė kitose planetose, net su laikraštį skaitančiu marsiečiu galėjo nusifotografuoti, palaikė rankose Kosminį Ateivį - meteoritą, pažiūrėjo kelių minučių trukmės filmuką, iš kurio pajuto visatos begalybę ir suvokė, kokia mažytė mūsų planeta Žemė, 168 laipteliais pakilo į vieną iš muziejaus pastatų, iš kurio akims atsiveria apylinkių grožis ir didingumas. Nebuvo pamirštas ir muziejaus sodas, kur visi norintys galėjo fotografuotis, kiek tik širdis geidžia. 

Po dieninės programos neramu buvo laukti pusės devynių vakaro - būtent tada turėjo prasidėti naktinė programa. Dangus vis mainėsi - tai giedrėjo, tai niaukėsi, nes oras čia per dieną keičiasi po keletą kartų. Vis dėlto žvaigždžių mylėtojams pasisekė - pasidaliję į dvi grupes patraukė prie didžiojo ir mažojo teleskopų, kur galėjo visiškoje tamsoje stebėti dangaus kūnus, be to, sužinoti visus dominančius atsakymus į savo klausimus, pvz., ar įmanoma per teleskopą pamatyti juodąją skylę... Po nepaprastai įdomiai praleistos valandos autobusas vėl buvo pilnas daug energijos pasikrovusių žmonių - ,,per kančias patekę į žvaigždes“, jie pusiaunaktį grįžo į Skuodą, kuris pasitiko žvaigždėtu dangumi ir jame ryškiai šviečiančiu mėnuliu...

 

Viktorija Litvinaitė, II c kl.

 
 
http://mano.vgtu.lt/pradinis/naujienos/-tyreju-naktis-sugrizta
 
 

ATMINTIES KELIAS

 

 

   1943 09 23 dieną, prieš 70 metų, buvo likviduotas Vilniaus getas – dalis šio geto kalinių buvo nužudyti Paneriuose, kita dalis pateko į koncentracijos stovyklas, įkurtas nacių okupuotose teritorijose.

   Prisimindami Vilniaus geto ir Skuodo žydų likimą, moksleiviai  rugsėjo 23 d. , prie žydų holokaustui skirto paminklo organizavo akciją,, Atminties kelias“.

 
 

Rugsėjo 1-oji kitaip...

(Išvyka į dvarą)

 

  Šventišką rugsėjo 2d. popietę Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokytojai pratęsė pažintį su dvarų kultūra,  nes vyko į edukacinę kelionę po Renavo dvarą. Mokytojų kolektyvą pasitiko dvaro rūmų laiptais nusileidusi Antano Renė žmona (gimnazijos direktorė) su drauge Viktorija Narutavičiene (pavaduotoja Danute). Dvaro rūmų darbuotojas pasakojo apie nuolat veikiančią reprezentacinę interjero ekspoziciją,  priminė dvaro istoriją. Įdomu buvo išgirsti apie tai, jog dvare buvo bandoma auginti šilkverpius ir įrengti šilko kokonų auginimo ūkį. Antrame aukšte mokytojai apžiūrėjo dailės, keramikos, tautodailės kūrinius, medžioklės trofėjus. Pajausti rūmų dvasią padėjo specialūs aksesuarai - skrybėlaitės, pirštinės ir kt. Aplinka padarė įtaką - vyko nepaprasta fotosesija. Po dvaro fligelio stogu kolektyvas nuoširdžiai pabendravo, pasidalino įspūdžiais ir kupini jėgų grįžo prie darbų.

 
 
 

 
 

 

KVIEČIAME VISUS:

 

09.01 12 val į Skuodo Šventos Trejybės bažnyčią, į jaunimo mišias, skirtas rugsėjo 1-ai pažymėti

 

gimnazijos administracija

 

Kelionė į Turkiją

 

 

  Gegužės 28- birželio 1dienomis Turkijoje vyko ketvirtasis projekto “Are we green enough” partnerių susitikimas.Mūsų gimnaziją jame atstovavo gausi delegacija: trys moksleiviai- Raminta Šimkutė 1b kl., Ieva Jankutė ir Svajūnas Knieža 1e kl.ir dvi mokytojos- Asta Tirunienė ir Juneta Kubilienė.  Palikę Skuodą apie dešimtą valandą ryto, kelionės tikslą- kurortinį Yumurtaliko miestelį – pasiekėme gerokai po vidurnakčio apie antrą valandą nakties, todėl kitą dieną tik mėgavomės skaisčia saule, braidėme po šiltą Viduržemio jūrą ir ruošėmes artėjančiam namų darbų pristatymui.

 

Trečiadienio rytą susirinkome mokykloje, kurioje buvome sutikti su tautiniais šokiais ir nacionaliniais patiekalais.

 

Ten vyko ir moksleivių darbų pristatymas.Mūsų moksleiviai sulaukė labai gražių atsiliepimų dėl puikiai paruošto darbo ir gražios anglų kalbos.

 

Po pietų keliavome susipažinti su miestu ir paplaukioti po Viduržemio jūrą. Yumurtaliko miestelyje žiemą gyvena 5000 gyventojų.Tačiau vasarą jis atgyja, nes daug Adanos gyventojų turi čia vasaros rezidencijas, todėl gyventojų padaugėja iki 30-40 tūkstančių. Lagūnose gyvena daug paukščių, kurie ten deda kiaušinius ( ne veltui miesto pavadinimas angliškai skamba egg nest ) bei nykstantys vėžliai caretta caretta. Jų ilgis yra apie 95 cm, o svoris gali siekti iki 135 kg.Nors vėžlių ir nesutikome, iškyla jūra tikrai neprailgo.

 

Ketvirtadienis prasidėjo anksti- 6 val.ryto jau išvažiavome į Centrinėje Anatolijoje esantį Kapadokijos regioną. Kapadokija - stulbinančio grožio geologinis stebuklas dažnai vadinamas svajonių šalimi, kuriame susilieja nuostabi gamta ir turtinga istorija.Unikalus regionas susiformavo prieš 60mln. metų išsiveržus ugnikalniams.Lyjant lietui, pučiant vėjams bei veikiant erozijai iš minkšto akmens susidarė kalvos, vadinamos “fėjų kaminais”.

 

 

Mes lankėmės keliuose miesteliuose.Tai Kaimakli, kurio kalvose įrengti urvai turi 35 lygius po žeme ir nėra ištirti iki šių dienų.Senovėje požeminiai miestai ir tuneliai buvo naudojami kaip slėptuvė tūkstančiams persekiojamų krikščionių.Juose randami šuliniai, kaminai, arklidės, maisto ruošimo kambariai, aliejaus saugyklos ir net kapavietės. Urgupas išsiskiria savo senomis raižytomis bažnyčiomis ir koplyčiomis, kurių sienos išpieštos gražiomis freskomis.Daugelyje piešinių žmonių akys yra ištrintos, nes islamiškuoju periodu buvo manoma, kad tas, kuris nupieš veidą ir akis, bus pasmerktas mirti.Goreme matėme daug natūraliai susiformavusių kūgio formos darinių. Avonos miesto žmonės savo buityje naudoja upės molį.Ten mes lankėmės keramikos dirbtuvėse.O kur dar balandžių slėnis, juvelyro dirbtuvė, prieskonių parduotuvė ir daugybė kitų mūsų akiai neįprastų dalykų.Taigi į Yumurtaliką sugrįžome po vidurnakčio, bet kupini nuostabių įspūdžių.

 

Penktadienį ir vėl praleidome keliaudami.Po mokytojų susirinkimo ir susitikimo su miesto meru išvykome į netoli Adanos esančią atliekų rūšiavimo ir perdirbimo įmonę.Nors kvapas negailestingai kuteno nosis, pavaikščiojome po įmonės teritoriją bei apžiūrėjome valdymo centrą. Po to vykome į Adanos hidroelektrinę, kuri yra viena iš didžiausių šalyje.Jos dirbtinis rezervuaras naudojamas elektros gamybai ir irigacijai. O tada pamatėme tikrą stebuklą- Adanos mečetę.  Ji vadinama baltąja ir talpina daugiau nei 28 000 maldininkų. Mečetė turi 6 minaretus ir aukščiausią-32 m - kupolą Turkijoje.

 

 

Vakaras buvo skirtas atsisveikinimui su naujais draugais, su šeimomis, kuriose gyveno moksleiviai.Paskutinę naktį miegoti beveik neteko, nes jau ketvirtą valandą ryto iš svetingojo Yumurtaliko išvažiavome į Adanos oro uostą.Kelios valandos skrydžio ir mes  namie. Iki naujų susitikimų.