Parama gimnazijai

 

   Esame dėkingi už geranoriškumą ir paramą, kurią suteikiate gimnazijai skirdami 1 % -   2 % nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio sumos. Jūsų paaukoti pinigai panaudoti gimnazijos ugdymo aplinkos, dekoracijų kūrimui, prizams, padėkoms, dovanoms, mokinių kelionėms ( į varžybas, olimpiadas).

   Tikimės ir šiemet Jūsų supratingumo ir paramos, pagalbos leisiančios   gerinti  mokinių buvimo gimnazijoje aplinką, darant ją patrauklesnę, saugesnę,  pritaikytą mokinių augimui.

    Norėdami skirti paramą elektroniniu būdu, tai galite atlikti per savo internetinę bankininkystę.  

  Skirdami paramą ne elektroniniu būdu, turite atsispausdinti prašymo FR0512 formą, užpildyti bei pasirašyti ir išsiųsti paštu arba nunešti į Skuodo  VMI (Vilniaus 22, Skuodas). Nesant galimybės tai padaryti užpildytą formą atnešti į gimnaziją. Pasirūpinsime jos išsiuntimu paštu.

   Paramos gavėjas: Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija. Paramos gavėjo kodas:  195175171

Adresas: Vytauto 14, Skuodas

 

 

Gimnazijos administracija