Parama gimnazijai

 

   Esame dėkingi už geranoriškumą ir paramą, kurią suteikiate gimnazijai skirdami 1 % -   2 % nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio sumos. Jūsų paaukoti pinigai panaudoti gimnazijos ugdymo aplinkos, dekoracijų kūrimui, prizams, padėkoms, dovanoms, mokinių kelionėms ( į varžybas, olimpiadas).

   Tikimės ir šiemet Jūsų supratingumo ir paramos, pagalbos leisiančios   gerinti  mokinių buvimo gimnazijoje aplinką, darant ją patrauklesnę, saugesnę,  pritaikytą mokinių augimui.

    Norėdami skirti paramą elektroniniu būdu, tai galite atlikti per savo internetinę bankininkystę.  

  Skirdami paramą ne elektroniniu būdu, turite atsispausdinti prašymo FR0512 formą, užpildyti bei pasirašyti ir išsiųsti paštu arba nunešti į Skuodo  VMI (Vilniaus 22, Skuodas). Nesant galimybės tai padaryti užpildytą formą atnešti į gimnaziją. Pasirūpinsime jos išsiuntimu paštu.

   Paramos gavėjas: Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija. Paramos gavėjo kodas:  195175171

Adresas: Vytauto 14, Skuodas

 

 

Gimnazijos administracija

Skuodo P.Žadeikio gimnazija

 

Paramos gavimo ir panaudojimo ataskaita

2015m.

 

                                            

 

        Likutis 2015.01.01                 1346.68 

Gauta

Suma EUR.

UAB „Kuršasta“parama

100.00

V.Dauko parama

30.00

UAB „Skobartas“ parama

60.00

A.Butavičiaus PĮ parama

50.00

XVI abiturientų laidos dovana

300.00

Lėšos iš paramos -labdaros vakaro

540.00

VMĮ 2 proc gauta parama

1150.00

Viso

2230.91

 

                                  Panaudota

Rūbai šokėjams

202.00

Parama mokiniams VŠĮ„Fotonas“

329.52

Minkštasuoliai

500.00

Pirmos pagalbos prekės

46.76

Lubiniai garsiakalbiai (gimnazijos radio)

375.83

Baldai mokytojų kambariui

450.03

Informacinis stendas vestibiulyje

97.43

Viso panaudota

2051.57

           Likutis                                1526.02 EUR

 

2016m gauta parama  Gimnazijos tarybos sprendimu planuojama išleisti:

 

1.Prekės mokinių edukacinėms erdvėms gerinti (netradicinei klasei įkurti) projektams įgyvendinti,mokinių ir mokytojų skatinimui-1500.00 EUR

 

2.Apmokėti už teikimas paslaugas ( mokestis už mokslą gabiųjų mokinių rėmimui respublikinėse dalykinėse mokyklose,transporto paslaugoms  mokinių vykimui į konkursus )-550.00 EUR

 

Prašymas skirti 2 proc. pajamų mokesčio gimnazijai

 2014 metais panaudotos lėšos

 

 Tikėdamiesi Jūsų supratimo, jog 2 procentų pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs galite skirti ugdymo įstaigai, yra labai svarbus indėlis turtinant ugdymo proceso materialinę bazę, puoselėjant tradicijas, gerinant mikroklimatą, tenkinant pažintines bei kultūrines ugdytinių Pristatome kaip galima skirti paramą įstaigai turinčiai paramos gavėjo sąskaitą:

1. Paramos teikėjas užpildytą prašymą -formą FRO512 02 versija pateikia mokesčių

inspekcijai šiais būdais:

1.1. elektroniniu būdu (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt);

1.2. prisijungti galima per elektroninę bankininkystę, su VMI suteiktomis priemonėmis arba

1.3. prisijungus galima pildyti dokumentus tiesiogiai portale; tiesioginio pildymo metu vartotojams

nurodomos pildymo klaidos; tai padeda užtikrinti prašymų duomenų kokybę ir laiku pervedamą

1.4. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;

1.5. atsiųsti paštu į Mokesčių inspekciją adresu: VMI Skuodo poskyris Vilniaus g. 22, LT-

2. Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima

paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams (praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai

3. Paramos teikėjas turi teisę pakeisti sprendimą dėl paramos laikotarpio ar paramos gavėjo; tuo

tikslu pateikiama patikslinta  FR0512 forma 02 versija .

Dėmesio! Jeigu dokumentų užpildymo programa „ABBY eFormFiller 2.5“ norite el. parašu pasirašyti dokumentus ir juos iš programos persiųsti į EDS, turite atsisiųsti ir savo kompiuteryje įsidiegti papildymą:

Dokumentų užpildymo priemonės galimybės:

 • automatiškai patikrinami programos atnaujinimai;
 • paieška formos duomenyse;
 • eFormFiller lango antraštėje (title bar) rodomi formos (*.mxfd) ir duomenų (*.ffdata) bylų vardai;
 • reikšmių ir komentarų sąrašas;
 • spausdinant formą su klaidomis, ant jos užrašoma „FORMOJE YRA KLAIDŲ";
 • eksportas į MS Excel;
 • galimybė sujungti kelias duomenų bylas (*.ffdata) į vieną;
 • automatinis formos šablono pritaikymas.

ABBYY eFormFiller 2.5 vartotojo vadovą galite atsisiųsti čia.

Diegimo tvarka:

 • parsisiuntę ZIP failą, išarchyvuokite jį į norimą disko katalogą savo kompiuteryje;
 • paleiskite diegimo programą setup.exe;
 • pasirinkite programos kalbos variantą: lietuvių – Lithuanian arba anglų – English;
 • laikykitės diegimo programos instrukcijų iki diegimo pabaigos.

Vartotojo žinynas (help) bus įdiegtas kartu su programa. Atkreipiame dėmesį, kad automatiškai programos versiją lietuvių kalba galima įdiegti tik tuo atveju, jeigu Jūsų kompiuterio regioniniai nustatymai pagal nutylėjimą yra lietuviški (default locale Lithuanian). Jeigu Jums nepavyksta įdiegti programos versijos lietuvių kalba, pakeiskite savo kompiuterio nustatymus per Control Panel / Regional Options. Tolesni veiksmai priklauso nuo Jūsų kompiuterio operacinės sistemos.

 

4. Informacija ir konsultacijos:

4.1. VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, interneto svetainėje www.vmi.lt.

4.2.prašymas pildomas didžiosiomis spausdintomis raidėmis. Specialią prašymo formą bei

instrukcijas kaip ją pildyti galima gauti VMI interneto svetainėje.,Gimnazijos svetainėje

Gimnazijos duomenys :Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija, Įmonės kodas 195175171,

adresas Skuodas, Vytauto 14.LT 98123

Pagarbiai

Skuodo P. Žadeikio gimnazijos administracija