‼️ #Aktualu #Svarbu Augant koronaviruso atvejų Skuodo rajone skaičiui, Savivaldybės administracijos direktoriaus šiandien pasirašytu įsakymu priimti sprendimai:
🔴 nuo 2020 m. spalio 16 d. iki 2020 m. spalio 25 d. (imtinai) Skuodo rajono savivaldybės įstaigoms, organizacijoms, asociacijoms, bendruomenėms nurodoma nevykdyti pramoginių renginių, konferencijų, seminarų, stovyklų, švenčių, bendruomenės švenčių, mokymų, sporto renginių, veiklų, kuriose galimas gyventojų susibūrimas;
🔴 nurodoma nuo 2020 m. spalio 16 d. iki 2020 m. spalio 23 d. Skuodo Bartuvos progimnazijos 5–8 klasių mokiniams vykdyti ugdymą nuotoliniu būdu;
🔴 nuo 2020 m. spalio 16 d. iki 2020 m. spalio 23 d. Skuodo rajono Neformaliojo ugdymo įstaigoms (Skuodo meno mokyklai, išskyrus Mosėdžio ir Ylakių skyrius, ir Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui) nurodoma vykdyti ugdymą nuotoliniu būdu;
🔴 nuo 2020 m. spalio 21 d. iki 2020 m. spalio 23 d. Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijai nurodoma vykdyti ugdymą nuotoliniu būdu;

INFORMACIJA

 TĖVELIAMS, GLOBĖJAMS 

 

2020-09-29 17.15 val.  organizuojamas

Tėvų susirinkimas

II – III klasių tėveliams.

 

 Susirinkimai klasėse

II a

Klasės vadovė Kristina Petrulevičiutė

205

II b

Klasės vadovė Juneta Kubilienė

207

II c

Klasės vadovė Inga Rutienė

202

III a

Klasės vadovė Laima Vainorienė

114

III b

Klasės vadovė Elena Rimkuvienė

204

III c

Klasės vadovė  Irena Kondrotienė

101/201

 

 

 


 

 

2020-09-30  17.15 val. organizuojamas

Tėvų susirinkimas

IV  klasių tėveliams.

Aktų salė.

Tėvų supažindinimas su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka.

                                                          Pavaduotoja ugdymui R.Paulauskienė

 

 Susirinkimai klasėse

IV a

Klasės vadovė Laimutė Ronkaitienė

207

IV b

Klasės vadovė Rita Laukineitienė

303

IV c

Klasės vadovė Daiva Butkienė

202

 

 

 Gerbiamieji,

šiuo laikotarpiu prašome laikytis visų saugumo reikalavimų (atstumų, dėvėti nosį, burną   dengiančias priemones). Iškilus klausimams,  gimnazijos administracija lauks jūsų 110 kabinete.

Estafetinis bėgimas

   Š.m. rugsėjo 25d. Bartuvos progimnazijoje vyko rajono estafetinis bėgimas. Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo visose amžiaus grupėse ir laimėjo prizines vietas.

I VIETĄ LAIMĖJO

DAPŠAUSKAITĖ VIKTORIJA( 3A )

RINGYTĖ VIKTORIJA( 3B )

ŠMITA DOMINYKAS( 4B )

BUČYS ASTIJUS( 4A )

 

II VIETĄ LAIMĖJO

ŠLEPAVIČIŪTĖ VAIVA( 1A )

BUTKUTĖ BRIGITA( 1B )

TITUGAS ARVYDAS( 1B )

STRUOPUS MANTAS( 1B )

 

III VIETĄ LAIMĖJO

EIDĖJŪTĖ ADRIJA( 2A )

VIŠČIŪNAITĖ GABRIELĖ( 2B )

MARTINKUS DOMAS( 2B )

STANIUS PAULIUS( 2B )


SVEIKINAME LAIMĖTOJUS

„Rūpinkis savimi – 7“

 
   Tęsdami vaikų neformaliojo projekto „Rūpinkis savimi – 7“ veiklas, rugsėjo 25 dieną būrys 1 – 2 g klasių mokinių vyko į Biržus. Kelionės tikslas – žinoti ne tik Skuodo krašto lankomus objektus, bet susipažinti ir su kitu šiaurės Lietuvos miesteliu - Biržais, kuris garsėja savo gamtovaizdžiu ir gausybe lankomų objektų.
Pažintį su Biržais pradėjome nuo miestelio centre esančios Biržų pilies. Čia gidė pristatė mums muziejaus ekspozicijas, supažindino su pilies istorija, jos įkūrėjais.
   Po apsilankymo pilyje, keliavome ilgiausiu mediniu pėsčiųjų tiltu (525 m. ilgio) per Širvėnos ežerą, kuris jungia Biržų centrą ir Astravo dvarą. Pasigrožėję vaizdingomis pakrantėmis, savo kelionę tęsėme Kirkiluose, lipome į apverstos valties formos Kirkilų apžvalgos bokštą, kur nuo 32 metrų aukščio pasimato visas Kirkilų ežerėlių (karstinių įgriuvų) grožis.
   Pakeliui link didžiausios smegduobės, užsukome į tik šiemet atsidariusį Kirkilų pramogų parką. Mokiniai savo jėgas galėjo išbandyti eidami kanapių labirintu arba gravitaciniame namelyje. Kelionę su Biržais baigėme aplankydami žymiausią ir didžiausią smegduobę – „Karvės olą“, o ten stovinčiai karvutei palikome slapčiausius savo norus, laukdami jų išsipildymo...

LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO DIENOS PAMINĖJIMAS

 

   1943 m. buvo sunaikintas Vilniaus getas. Žydų tautybės žmonės buvo nužudyti arba išvežti į koncentracijos stovyklas. Nuo tos dienos Lietuvoje žydų nebeliko, tik nedidelė dalis slapstėsi lietuvių šeimose.

   Rugsėjo 23 dieną   9-okai lankėsi prie holokausto aukų paminklo, padėjo akmenukus su žydiškais vardais. Mokiniai skaitė skuodiškių prisiminimus, klausėsi pavaduotojos Danutės ir istorijos mokytojų Dianos ir Irenos pasakojimų, nes Skuodą  tarpukaryje galima pavadinti žydišku miestu. Savo veiklą plėtojo prekybininkai, gydytojai, vaistininkai, batsiuviai , parduotuvių savininkai ir kitokių profesijų atstovai – visi jie buvo tokie patys žmonės, kaip ir mes, tik lemtis jų kitokia…

   1941 m.  Skuodo žydai, buvo žudomi netoli Šaulių salės,  Kulų kaime, kai kurie buvo išvaryti į Dmitravo koncentracijos stovyklą (Kretingos rajone).

Projektas „Pažinimo labirintais-2020“

 

  Projekto „Pažinimo labirintais-2020“ dalyviai šiandien aplankė Žemaitijos nacionalinį parką, keliavo Šeirės pažintiniu taku, aplankė Šaltojo karo muziejų

    „Rūpinkis savimi – 7“

 

   Pr. Žadeikio gimnazijoje pradėtas vykdyti neformaliojo švietimo projektas „Rūpinkis savimi – 7“. Vienas iš projekto tikslų – skatinti ekologišką turizmą, pažinti gimtąjį kraštą. Minint Europos judumo savaitę, kurios tema „Judumas - be jokios taršos“, 1-2 g klasių mokiniai ir jų auklėtojai rugsėjo 18 dieną buvo pakviesti į žygį apie Skuodo “jūrą”. Žygio tikslas – skatinti jaunimą judėti pėstute, akcentuojant ekologiško turizmo naudą, aplinkos taršos mažinimą ir sveikatos stiprinimą. Puikiai nusiteikę, nors ir šiek tiek pavargę, gimnazistai įveikė daugiau nei 6 kilometrų maršrutą. Projekto darbo grupė dėkinga VšĮ Skuodo informacijos centro turizmo vadybininkui Šarūnui Dargiui už sudarytą maršrutą ir bendrystę žygio metu.

Gimnazijoje 2020-2021 m. m. įgyvendinamas projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001)

 

   Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001).

   Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.

   Sprendžiant įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių ugdymo problemą, vykdoma projekto veikla žemų pasiekimų mokinių ugdymo organizavimo kokybei gerinti.

  Šiosveiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.

   Remiantis mokinių ugdymosi rezultatų ir socialinio ekonominio konteksto situacijos analize, suderinus atrankos kriterijus su ŠMSM, šio projekto veiklų vykdymui atrinktos 47 mokyklos iš 20 savivaldybių. 

   Pasitelkta konsultantų komanda padeda atrinktoms mokykloms įsivardyti stiprintinas sritis, parengti  veiksmų planus ir juos įgyvendinti. 

   Įgyvendinimo rezultatų pagrindu iki 2021 m. rugpjūčio mėn. bus parengti ugdymo turinio organizavimo modeliai, kurie projekto mokyklose buvo veiksmingi, pagerino mokinių rezultatus, vedė į pažangą. Taip pat bus parengtas modelių aprašai ir jų taikymo praktinis vadovas, kuris bus skirtas mokykloms, norinčioms kurį nors modelį taikyti savo praktikoje.

   Vadove, šalia modelių bruožų ir taikymo specifikos, bus pateikta praktinė informacija apie mokinių  patiriamų mokymosi sunkumų ir/ar žemų pasiekimų esminių priežasčių atpažinimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS 08.6.1-ESFA-T-927-01-0202

„SKUODO GYVENTOJŲ VERSLUMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS“

 

   savišvietos klubas kartu su partneriais – Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija ir Skuodo rajono Ylakių seniūnijos kaimų bendruomene – įgyvendina projektą „Skuodo gyventojų verslumo gebėjimų ugdymas“. Projekto tikslas – ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų verslumo ir įsidarbinimo gebėjimus. Veiklose dalyvauja 30 darbingų, ekonomiškai neaktyvių Skuodo miesto gyventojų. Projekte derinami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai: dalyvavimas seminaruose, susipažinimas su teoriniais ekonomikos pagrindais, verslo socialine atsakomybe, su pardavimo ir rinkodaros pagrindais, ugdomi verslumo gebėjimai, lankomasi verslumo forumuose, festivaliuose, kuriama menama verslo įmonė, vykdomas prekių kūrimo ir gamybos procesas.

   Bendra projekto vertė – 49 243 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu vykdant veiklas.

Rekomendacijos ir reikalavimai

 VADOVĖLIŲ IŠDAVIMO  LAIKAS:

 

 Rugsėjo 2 d.

  8.10-9.00 vadovėlių komplektą pasiima I A gimnazijos klasė

  9.10-10.00 vadovėlių komplektą pasiima I B gimnazijos klasė

 10.10-11.00 vadovėlių komplektą pasiima I C gimnazijos klasė

 

Rugsėjo 3 d.

 8.10-9.00 vadovėlių komplektą pasiima II A gimnazijos klasė

9.10-10.00 vadovėlių komplektą pasiima II B gimnazijos klasė

10.10-11.00 vadovėlių komplektą pasiima II C gimnazijos klasė

 

III-IV gimnazijos klasių mokiniai vadovėlius pasiims, dalyko mokytojui pateikus mokinių sąrašą ir nurodžius reikalingo vadovėlio pavadinimą, prie bibliotekos durų (su langeliu ).

 

 

INFORMUOJU: mokiniai kurie skolingi ir nėra   grąžinę vadovėlių, privalo juos grąžinti, tik tada, galės gauti  naujiems mokslo metams priklausančius vadovėlius.

 

PASIIMANT AR GRĄŽINANT VADOVĖLIUS, DĖVĖTI  APSAUGOS KAUKES, LAIKYTIS  ATSTUMO.

  

 

 

KREIPIMASIS Į PRANCIŠKAUS ŽADEIKIO GIMNAZIJOS BENDRUOMENĘ

  

 

MIELI GIMNAZIJOS MOKINIAI, MOKYTOJAI IR TĖVELIAI (GLOBĖJAI),

 

šis laikotarpis sudėtingas visiems. Praėjusieji mokslo metai taps įsimintini, nes visiems teko patirti iššūkių ir išbandymų, tačiau juos suvaldėme ir įveikėme. Tikime, kad ir 2020-2021 mokslo metais laikysimės rekomendacijų ir vykdysim Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus, svarbius visų gimnazijos bendruomenės narių saugumo užtikrinimui ir sėkmingam ugdomojo proceso organizavimui.

 

MIELI MOKINIAI IR MOKYTOJAI,

tik nuo mūsų sąmoningumo, atsargumo ir atsakomybės priklausys, kiek ilgai visi kartu galėsime mokyti(s) gimnazijos erdvėse, bendrauti, vykdyti veiklas.

 

GERBIAMI TĖVELIAI,

mūsų vaikų, mokytojų, gimnazijos darbuotojų saugumas, vaikų galimybė bendrauti su bendraamžiais, galimybė mokyti(s) ir tobulėti būtent gimnazijoje, sėkmingas ugdymo proceso organizavimas priklauso ir nuo kiekvienos šeimos. Pasikalbėkite su savo vaiku apie esamą situaciją, apie saugumo reikalavimus.

 PRAŠOME: SAUGOKIME MOKYTOJĄ, GIMNAZIJOS DRABUOTOJUS, DRAUGUS IR SAVE.

 

VISŲ BENDRUOMENĖS NARIŲ NUOŠIRDŽIAI PRAŠOME LAIKYTIS GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ:

asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo), saugaus atstumo reikalavimų, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis nustatytų judėjimo gimnazijos erdvėse maršrutų, pakoreguoto pamokų, pertraukų tvarkaraščio, vengti kontaktų tiek pamokų, tiek pertraukų metu, vadovautis mokinių srautų reguliavimu, kuris fiksuotas pateiktame plane ir tvarkaraštyje.

 

PRIMENAME, kad į gimnaziją draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, kurie karščiuoja, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai.  Mokslo metų eigoje nuolat stebėsime epidemiologinę situaciją – būkime budrūs. Sekime atnaujinamą informaciją apie nustatomus naujus saugos kriterijus bei ugdymo proceso organizavimo sąlygas. 

 

MIELIEJI,

tikimės jūsų visų sąmoningumo, supratingumo, geranoriškumo, susikalbėjimo ir nuoseklaus bei atsakingo elgesio. Jei saugosimės patys, apsaugosim ir kitus.

  

 

nuoširdžiai

direktorės pavaduotoja ugdymui,                                                D. Kazlauskienė

laikinai einanti direktorės pareigas

Įėjimai į gimnaziją:

Rugsėjo 1-osios stovėjimo schema:

 

 

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO COVID – 19 EPIDEMIJOS METU

  • 2020-2021 m. m.  prasideda įprastu būdu gimnazijos patalpose.
  • Nuo rugsėjo 1-osios kiekvienai klasei priskiriama konkreti patalpa – klasė, kurioje vyks pamokos. Mokytojas ateina pas mokinius į konkrečią patalpą, atsinešdamas pamokai reikalingas priemones ( išimtis – biologija, fizika, chemija, technologijos, fizinis ugdymas, informatika, muzika).
  • Įėjimai į gimnaziją bus suskirstyti taip, kad savo klases būtų galima pasiekti trumpiausiu keliu.
  • Pertraukų metu galima būti priskirto aukšto koridoriuje arba lauke.
  • Pamokoje, būrelyje  mokiniams kaukių dėvėti nereikia, jos reikalingos išėjus į koridorių ar kitą patalpą, kur sunku išlaikyti saugius atstumus su kitų klasių mokiniais, kitais gimnazijoje esančiais darbuotojais.
  • Pietūs valgykloje ( arba atsineštu maistu klasėje laikantis higienos taisyklių):

10.35 – 11.00

I – II klasės

11.45 – 12.10

             III – IV   klasės

 

  • Mokiniai, važiuojantys į gimnaziją ar iš gimnazijos mokykliniu autobusu turi dėvėti kaukes. Mokyklinio autobuso dažniausiai liečiami paviršiai turi būti dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą mokinių grupę.   Mokiniai, važiuojantys į gimnaziją maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.
  • Iš gimnazijos teritorijos ( pavyzdžiui, į parduotuvę) ugdymo proceso metu išeiti negalima.
  • Mokinių tėveliai ( globėjai, rūpintojai) ir kiti suaugę asmenys, atvykę į gimnaziją, kreipiasi į budintįjį.
  • Draudžiama į gimnaziją atvykti karščiuojantiems ar turintiems kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių.