„Sveika mokykla“

Sėkmingas pasirodymas žemaitiškų skaitymų rajono ture

 

     Spalio 26 dieną Skuodo meno mokykloje vyko žemaitiškų skaitymų rajono turas. Džiaugiamės mūsų gimnazistais Greta Kaupaite (mokytoja metodininkė Bronislava Tamošauskienė), Gedvydu Šopaga (vyresnioji mokytoja Jūratė Jurkuvienė), Oksana Petkute (mokytoja ekspertė Laimutė Ronkaitienė), Tomu Petrausku (mokytoja ekspertė Laimutė Ronkaitienė) ir Auksiumi Račkumi (vyresnioji mokytoja Daiva Butkienė). Sveikiname I vietos laimėtoją Tomą Petrauską ir specialiųjų prizų laimėtojus Gretą Kaupaitę (už žemaičių poetų kūrybos propagavimą) ir Gedvydą Šopagą (už autentišką teksto skaitymą). Konkurso nugalėtojui Tomui Petrauskui linkime sėkmės regiono ture.

Ateitininkų konferencija Mosėdyje

 

   Gimnazijos ateitininkai dalyvavo konferencijoje "Būkite jaunimas kelyje" (popiežiaus Pranciškaus per viešnagę Lietuvoje pasakyti žodžiai). Konferencija vyko spalio 23 d. Mosėdyje. Susirinko net 100 bendraminčių iš Alsėdžių, Šateikių (Plungės r.), Aleksandrijos, Barstyčių, Ylakių, Skuodo Bartuvos progimnazijos ir Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos. Šv. Mišias aukojo ir pranešimus skaitė Skuodo dekanato jaunimo dvasios tėvas kun. Justinas, Lenkimų parapijos klebonas kun. Gediminas, Mosėdžio parapijos kun. jubiliatas Liudvikas. Telšių vyskupijos Jaunimo centro savanoris Jokūbas liudijo savo tikėjimo istoriją, ateitininkai iš kiekvienos mokyklos pasidalijo išgyvenimais, kuriuos patyrė per susitikimą su Popiežiumi. Konferencija buvo užbaigta viktorina ir bendra Rožinio malda.

 

Tikybos vyr. mokytoja Aurelija Narkutė

Konferencija „Poeto Vytauto Mačernio likimo žvaigždės“

 

   Spalio 12 dieną mes: aš, Rugilė Milerūtė ir Kasparas Matulevičius, lydimi mokytojos Daivos Butkienės, išvykome į Telšius. Ten atstovavome mokyklai respublikinėje konferencijoje „Poeto Vytauto Mačernio likimo žvaigždės“. Konferencija vyko Telšių Žemaitės gimnazijoje, kuri, kaip ir mūsų mokykla, švenčia šimtmetį. Šioje gimnazijoje mokėsi Vytautas Mačernis.

   Renginio pradžioje  atidengtas skulptoriaus Gedimino Karaliaus sukurtas paminklas Vytautui Mačerniui. Pirmoje konferencijos dalyje gimnazijos aktų salėje buvo skaitomi  universitetų dėstytojų bei lietuvių kalbos mokytojų pranešimai apie Vytauto Mačernio kūrybą. Antrojoje dalyje atskirose sekcijose savo pranešimus pristatė moksleiviai iš įvairių Lietuvos gimnazijų.

   Mes su Kasparu savo darbą tema „Kūrybinės variacijos Vytauto Mačernio sonetų temomis“ pristatėme antroje sekcijoje.  Kasparas perskaitė pagal dviejų sonetų fragmentus sukurtas savo variacijas. Aš pristačiau savo tapybos darbą, įkvėptą vieno iš rudens  sonetų. Šioje sekcijoje, kurioje  kiti pranešimai buvo tiriamojo pobūdžio,  mūsų darbas išsiskyrė kūrybiškumu ir originalumu, tad sulaukėme nemažai pagyrimų.

   Renginio pabaigoje visi pranešėjai apdovanoti padėkos raštais. Konferencija išties buvo įdomi ir naudinga, leido pažvelgti į Vytauto Mačernio kūrybą įvairiais aspektais. Už galimybę dalyvauti šioje konferencijoje norime padėkoti mus paruošusiai lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei Laimutei Ronkaitienei.

 

 

Rugilė Mileriūtė, IV b klasės gimnazistė

Nuotraukos iš Rugilės Mileriūtės asmeninio archyvo

SOLIDARUMO BĖGIMAS

 

    Spalio 11 d. mūsų gimnazijos bendruomenė dalyvavo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ socialinėje iniciatyvoje „Solidarumo bėgimas“. Bėgimo tikslas – ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą bei solidarumą; suteikti pagalbą Lietuvos ir Ukrainos vaikams. Mūsų gimnazija šioje iniciatyvoje dalyvauja jau ketvirtus metus.

    Šiais metais Solidarumo bėgime dalyvavo 130 puikiai nusiteikusi gimnazistų. Iš viso gimnazijos bendruomenė paaukojo 347 eurus tam, kad būtų užtikrinta organizacijos ,,Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus Lietuvoje lankančių vaikų gerovė ir vaikų žaidimų aikštelėms Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose įrengti.

     Įsitraukdama į socialinę iniciatyvą gimnazijos bendruomenė žengė dar vieną žingsnį link to, kad mūsų šalyje būtų daugiau atjautos vargstančiam, daugiau tolerancijos kitoje aplinkoje gimusiam, daugiau įsiklausymo ir supratimo bet kuriam, kuris nori būti išgirstas. Dalyvaudami Solidarumo bėgime šiandien, mes prisidedame prie to, kad ateities Lietuvoje klestėtų pilietiškumas, sąmoningumas ir gerovė.

 

Socialinė pedagogė Ingrida Momkienė

                     

ĮTEIKTI EDINBURGO HERCOGO APDOVANOJIMAI


    2018m. spalio 10 d. Valdovų rūmuose įvyko Edinburgo hercogo tarptautinių apdovanojimų programos DofE ceremonija. Jos metu 24 jaunuoliai iš visos Lietuvos buvo apdovanoti aukso ir sidabro apdovanojimais. Jo Karališkoji Prakilnybė Princas Edward, Vesekso Grafas ir Jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė sertifikatus ir ženklelius.

  Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos  DofE dalyvėms Gabijai Ažondenytei ir Arūnei Navardauskaitei buvo įteikti sidabro ženkleliai.

   Apdovanojimus gavę jauni žmonės, siekdami jiems patiems asmeniškai prasmingų bei įdomių tikslų, skyrė ne mažiau kaip 12 mėnesių  aktyviai fizinei veiklai, skyrė laiko naujo ar jau turimo įgūdžio lavinimui (piešė, fotografavo, grojo, kūrė vaidmenis, video, rūbų eskizus, mokėsi gaminti valgyti, skaitė, mokėsi užsienio kalbų, aktyviai savanoriavo (padėjo seneliams, beglobiams gyvūnams, vedė užsiėmimus vaikams, organizavo renginius) bei dalyvavo žygiuose gamtoje.

   DofE programa yra pasaulyje gerai žinoma neformaliojo ugdymo, savęs tobulinimo programa, skirta jaunimui nuo 14 iki 24 metų ir įgyvendinama daugiau nei 130 pasaulio šalių. Programos dalyviai patys pasirenka tobulėjimo sritis, išsikelia tikslus ir atkakliai jų siekia. Tokiu būdu jauni žmonės geriau pažįsta save, pasitiki savimi ir įgyja gyvenimui ir ateities darbui reikalingų įgūdžių. DofE programos tarptautinius sertifikatus bei pasiekimus atspindinčius ženklelius vertina tarptautinių kompanijų personalo atrankos specialistai.

 

 

Danutė Kazlauskienė

DofE programos koordinatorė,

Direktorės pavaduotoja ugdymui

 Viena popietė Amerikoje...

 

   Viena popietė Amerikoje, neiškėlus kojos iš Lietuvos. Ką apie tai manote? Ar tai įmanoma? Žinoma, įmanoma, dabar viskas įmanoma -  tik atsidurk, kur reikia, laiku...

   Būtent tokie laiku ir vietoje atsidūrę žmonės buvome mes: aš, Rugilė Milerūtė, Kasparas Matulevičius ir Iveta Girdžiūnaitė.  Mums, realizuojantiems save vienokioje ar kitokioje kūrybinėje veikloje,  lydimiems LAMA valdybos narės Astos Tirunienės,  buvo pasiūlyta spalio 4 d. vykti į Vilnių, į JAV ambasadą, susitikti su rašytoja išeive Ruta Sepetys. Šios rašytojos tėtis buvo lietuvis, o mama  - amerikietė, todėl ji jaučia stiprų ryšį su Lietuva. Rašytojos  knygos jau yra tapusios bestseleriais ir išverstos į maždaug 30 kalbų. Ruta, kaip pati teigė, kreipia dėmesį į paslėptą istoriją. Jos tikslas -  parodyti plačiajai visuomenei, kokios žmonių istorijos ir išgyvenimai slepiasi už visos tautos tragedijos.

   Neslėpsiu, vienintelė iš mūsų Asta Tirunienė buvo perskaičiusi dvi Rutos knygas. Bet, patikėkite manimi, rašytoja palieka neišdildomą įspūdį kaip asmenybė, todėl visi važiuodami namo sakėme, jog dabar tikrai perskaitysime bent po vieną jos knygą.

   Visas susitikimas su Ruta Sepetys vyko JAV ambasadoje, kur, vos įžengus, mus išties pasitiko amerikietiška atmosfera. Tai buvo lyg mažas, jaukus kviestinių svečių vakarėlis, kokius dažnai matome filmuose. Ruta su visais susirinkusiais bendravo labai šiltai, žarstė patarimus būsimiesiems rašytojams ir juos drąsino, noriai ir išsamiai atsakė į kiekvieną klausimą, net suteikė galimybę visiems susirinkusiems kartu pradėti kurti istoriją knygai. Dvi valandos, kurias praleidome bendraudami su Ruta, pralėkė kaip penkios minutės.

   Išties ši kelionė -  neišdildoma patirtis, kuri kiekvienam iš mūsų be galo naudinga. Išėję iš ambasados jautėmės lyg palikę filmą, bet labai laimingi. Esame dėkingi už suteiktą galimybę...

 

Rugilė Mileriūtė, IV b klasės gimnazistė

Nuotraukos iš Ivetos Girdžiūnaitės asmeninio archyvo

„Bendravimas – tai ne tik vienintelis žmogaus gyvenimo tikslas, bet ir pačio gyvenimo esmė“.

                                                                                                                              Dž. A. Pirsas

 

 

 Gerbiami gimnazijos mokinių tėveliai,

 maloniai kviečiame Jus į visuotinį 1 gimnazijos klasių susirinkimą, kuris vyks

2018 m. spalio 11 d. 17 val.

 

DARBOTVARKĖJE

 

17.00 val. AKTŲ SALĖJE

 

* Veiklos kryptys 2018 – 2019 m. m.

Pranešėja gimnazijos direktorė G. Skarienė

 

*Reikalavimai besimokantiems I gimnazijos klasėse.

Aktų salėje prisistato I gimnazijos klasėje dirbantys mokytojai.

Mokytojai: L.Vaitulevičienė,A.Narkutė, L.Vainorienė, I.Rutienė, I.Rabašauskienė, E.Jakštas, R.Pielikė, R.Gedvilaitė, A.Raugas., D.Veisienė.

 

*SUSIRINKIMAI KLASĖSE (po bendrosios dalies).

Gimnazijos administracija

Galimybė išvysti Šventąjį Tėvą

 

    Rugsėjo 22 -23 d. vyko Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje. Šeštadienį po pietų Šventasis Tėvas susitiko su jaunimu Vilniuje, Katedros aikštėje. Susitikime dalyvavo ir Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos jaunimas: nuo pat ankstyvo ryto klausėsi koncerto, liudijimų, meldėsi kartu su Lietuvos ir viso pasaulio piligrimais. Bendrystės jausmas ypač sustiprėjo atvykus Popiežiui, kai daugiau nei 30 000 jaunų žmonių giedojo laiminimo giesmę ir dėkojo Šventajam Tėvui už tai, kad visada prisimena pačius mažiausius ir rūpinasi jais. Po šventės gimnazistai važiavo į Kauną ir sekmadienį dalyvavo Popiežiaus aukotose Šventose Mišiose. Nepaisydami šalto oro, buvo laimingi ir džiaugėsi susirinkusių žmonių vieningumu. Šis susitikimas jaunimui suteikė neišdildomų emocijų ir galimybę iš arti išvysti Šventąjį Tėvą.

Kelionė į moderniųjų technologijų ir verslumo renginį

 

   Pranciškaus Žadeikio gimnazijos moksleiviai ir juos lydintys mokytojai naujus mokslo metus pradėjo kelione į jau trejus metus iš eilės vykstantį didžiausią Baltijos regione moderniųjų technologijų ir verslumo renginį. Jį pradėjo Antanas Guoga, labai sėkmingas investuotojas, kuris papasakojo apie savo patirtį, ir Premjeras Saulius Skvernelis. Šių metų renginio pagrindinio pranešimo tema -,,TV industrija, besikeičiant skaitmeninėms technologijoms.“ Po pagrindinio pranešimo - Manto Stonkaus pranešimas ,,Misija įvykdyta. Kas toliau?“

   Vėliau gimnazistai išklausė daug kitų įdomių pranešimų ir dalyvavo diskusijose. Po Indrės Stonkuvienės pranešimo ,,#Moterų pasaulyje. Naujienos“ turbūt daugiausia žiūrovų pritraukė pagrindinė diskusija su pranešėja Indre Stonkuviene, Nagliu Bierancu, Laura Aleksandraviče, Mantu Stonkumi, Timūru Augucevičiumi. Po diskusijos – rimtas Luko Kaminsko pranešimas ,,Patirtį palikim tėvams, o inovacijas užvaldykime mes“ ir nuotaikingas TV3 pranešimas, kuriame buvo analizuojama, kiek Lietuvos gyventojai vidutiniškai žiūri televizorių, ir lyginama su laiku, praleistu socialiniuose tinkluose (pranešėja - TV3 įkūrėja Laura Blaževičiūtė, jos padėjėjas - nuotaikingasis televizijos laidų vedėjas Justinas Jankevičius).Susimąstyti skatino pranešimo ,,Iki sėkmės jums liko bent 20 metų“ autorius Tomas Ramanauskas, kuris kalbėjo, jog realybė yra visai kitokia, nei dažnai galvojama - ne tik jauni žmonės įkuria sėkmingiausius startuolius. Pranešėjas teigė: ,, Sėkmingiausius startuolius įkuria brandūs žmonės. Jūs, jaunieji, turite daug nuostabaus laiko mokytis, atrasti, klysti ir, svarbiausia, bandyti naujus dalykus. Jūsų užduotis - treniruoti ir lavinti esminę kompetenciją, kuri niekada neišeis iš mados, – kūrybingumą.“ Mąstyti skatino bei intrigavo ir Ados Jonušaitės, verslininkės, Lympo įkūrėjos, SWITCH renginio vadovės, pranešimo pavadinimas: ,,Nori sukurti startuolį? Mesk kompiuterį į šalį, griebk pieštuką ir eik į lauką!“

   Pranešimams pasibaigus, vyko konkursai, kuriuose buvo galima laimėti įvairių daiktų. Skuodiškis Nojus Jakučinskas laimėjo išmanų laikrodį. Po apdovanojimų energingai koncertavo grupė „120.“ Diena praleista turiningai: daug išgirsta, sužinota, diskutuota.

EUROPOS KALBŲ DIENA

 
Bendradarbiaujant su Lietuvos moksleivių sąjungos Skuodo rajono padaliniu, organizuoju protų kovą (Europos kalbų dienai paminėti). Renginys vyks Rugsėjo 26 dieną, 14:00, Skuodo atvirame jaunimo centre. rekomenduojamas dalyvių amžius - N14. 
Prie šio laiško prisegu registraciją. Prašau prisiregistruoti iki Rugsėjo 25 dienos. Mokinių ir komandų skaičius neribojamas, kuo didesnė konkurencija - tuo smagiau!
 
Prizas - Visi nugalėjusios komandos nariai gaus marškinėlius, skirtus Europos kalbų dienai!
Iki susitikimo!
Jaunimo Europos komandos narys - Gintaras Dapkus.
 
Registracija - https://goo.gl/forms/tez4HCHSKdNn7R3w1

„Bendravimas – tai ne tik vienintelis žmogaus gyvenimo tikslas, bet ir pačio gyvenimo esmė“.

                                                                                                                              Dž. A. Pirsas

 

 

 Gerbiami gimnazijos mokinių tėveliai,

 maloniai kviečiame Jus į visuotinį 2, 3, 4 gimnazijos klasių susirinkimą, kuris vyks

2018 m. rugsėjo 27 d. 17 val.

 

DARBOTVARKĖJE

 

17.00 val. SUSIRINKIMAS AKTŲ SALĖJE

 

* Gimnazijos veiklos kryptys 2018 /2019 m. m.

  Pranešėja gimnazijos direktorė G. Skarienė

 

* Gimnazijos Tarybos veiklos atskaita.

   Pranešėja Gimnazijos Tarybos pirmininkė I.Kumpienė

 

* Ugdymo planas 2018/ 2019 m. m.

   Pranešėja gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui V. Stončaitienė

 

*Tėvų vaidmuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijoje.

   Pranešėja visuomenės sveikatos priežiūros specialistė V. Donielienė

 

* TĖVŲ SUSIRINKIMAI KLASĖSE.

Gimnazijos administracija