Nuoroda dėl mokslo metų trukmės,

 

     Informuoju, kad šiuo metu vyksta Švietimo komiteo posėdis LR Seime, jame dalyvauja Kauno ir Vilniaus atsovai. 

    Šiuo metu raginu visus užpildyti anketą pagal nuorodą dėl mokslo metų trukmės. Šią apklausą inicijavo  švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (Navicko A.). Išplatinkiteapklausos nuorodą bendruomenėse.

 

http://apklausa.lt/f/ar-pritariate-mokslo-metu-ilginimui-99q6ant.fullpage

lmva Ramutė

Rajoninė ateitininkų popietė „Ateitis kartu“

 

   Vasario 21d. Skuodo P. Žadeikio gimnazijoje susibūrę rajono ateitininkai konferencijoje „Ateitis kartu“ (pagal kuopos idėjos projektą) kalbėjo apie gyvybės svarbą, gyvenimo prasmę bei dirbo grupėse. Konferencijos organizatorė – P. Žadeikio gimnazijos šv. Juozapo ateitininkų kuopa, vadovaujama tikybos mokytojos Simonos Jurčės.                                                                          

   Ateitininkai susitikimą pradėjo nuo šv. Mišių Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje. Po jų visi susirinko gimnazijoje, kur įvyko konferencija. Konferencijos tikslas - giliau pažinti ateitininkus, ugdyti dvasinį pasaulį, auginti save kaip asmenybę ir mokytis būti naudingu visuomenėje.                       

   Sveikinimo žodžius tarė P. Žadeikio gimnazijos direktorė Gražina Skarienė, pasidžiaugusi, kad mokiniai rūpinasi dvasiniu gyvenimu, bei palinkėjusi savo veikla pritraukti kuo daugiau dalyvių; o laikas praleistas konferencijoje, leis patobulinti savo asmenybę.                 

   Virgilija ir Domininkas Lizdeniai iš Mažeikių dekanato šeimos centro/Krizinio nėštumo centro skaitė pranešimą „Kodėl kartu? Kodėl ne po vieną?“ ir akcentavo tavo svarbą gyvybės, už kurią kiekvienas iš mūsų turi būti dėkingas savo tėvams. „Mes gimėme specialiai, nes Dievas to nori. Ir nori, kad būtumėte iki tol, kol jam reikės, kol atliksite savo misiją“, - teigė Virgilija.

  Klaipėdos dvasinės pagalbos jaunimo centro atstovas Žilvinas Vaišnoras kalbėjo tema „Savireguliacija. Vienintelė Tavo kliūtis – Tu pats“. Jis akcentavo, kad reikia ne manyti, kad galima ką nors nuveikti, o imti ir daryti. Mes galime pasiekti daugiau, tik siekius reikia įgyvendinti dabar, o ne atidėliojant, nes gyvenimas trumpas.

  Po pertraukos dirbta trijose darbo grupėse, kurioms vadovavo Virgilija ir Domininkas Lizdeniai iš Mažeikių dekantato šeimos centro/Krizinio nėštumo centro, Klaipėdos dvasinės pagalbos jaunimui centro savanoriai Žilvinas, Roberta ir Gintarė, Neda Žutautaitė - LMS Skuodo raj. mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė. Grupėse kalbėta apie šeimą, kuo galima būti naudingais visuomenei ir kt.    P. Žadeikio gimnazijos direktorė G. Skarienė, padėkojusi už prasmingą konferenciją, rajono tikybos mokytojams ir lektoriams įteikė padėkos raštus. Refleksiją apvainikavo bendruomeniniai šokiai.

 

Parengta pagal Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ informaciją

Gimnazijos apkabinimas

      

     Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijoje Vasario 16-oji paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtais renginiais. Šiemet šią mūsų tėvynei svarbią datą buvo nuspręsta paminėti originaliu būdu – klasės galvojo vėliavos spalvų akcentus ar aprangą: a klasės – geltoną; b klasės – žalią; c klasės – raudoną; d klasė – pasirinko spalvą.  Pasibaigus antrai pamokai visi linksmai nusiteikę rinkomės gimnazijos kieme, kur  buvo iškilmingai giedamas himnas. Tada visa bendruomenė rikiavosi lauke, ir jaunų žmonių grandinė apjuosė savo gimnaziją, dalyvaudami akcijoje „Apkabinkim gimnaziją kaip Lietuvą“. Apkabinome gimnaziją, apsikabiname, skandavome, dainavome, fotografavomės. Pertraukų  metu vyko klasių fotosesijos aktų salėje.

     Nepriklausomybės paskelbimo dienos minėjimas toliau vyko sporto salėje, kur po gimnazijos mokinių prezidento Gintaro Gutausko raiškaus įžanginio žodžio, deklamuojant J. Jakšto eilėraštį „Ar tu dar alsuoji, lietuviškas žodi?”, prasidėjo kalbos nuo „bačkos”. Kalbas apie Lietuvą, patriotiškumą ir meilę tėvynei sakė a, b, c klasių atstovai.

    Minėjimą tęsė a, b, c klasių grupės, kurios dainavo įvairias lietuvių liaudies dainas. Skambėjo lietuviškos dainos apie pagarbą ir meilę gimtajam kraštui, tokios kaip „Ant kalno mūrai“, „Palinko liepa šalia kelio“, „Oi neverk, matušėle“, „Žemėj Lietuvos”.  

    Kai šventės metu prasidėjo raštingiausio moksleivio , gražiausios fotosesijos, olompiadų apdovanojimai, pagalvojau- gal ne be reikalo labai populiarus yra posakis, kad jaunimas yra Lietuvos ateitis. Juk laimėtojų mes turime nemažai:

   Lietuvių kalbos ir literatūros 9 - 12 klasių olimpiados rajono etape II vieta atiteko Liucijai Rancaitei (II b gimn. kl., mokytoja L. Ronkaitienė), III vieta Gabrielei Šertvietytei (II d gimn. kl., mokytoja Z. Piekuvienė).

    Meninio skaitymo šventės - konkurso rajono etape III vieta atiteko Gintarui Gutauskui (III gimn. kl., mokytoja D. Butkienė); II — Ronetai Skurdauskaitei (III gimn. kl., mokytoja D. Butkienė); o I —  Perlai Šilinskaitei (II gimn. kl., mokytoja L. Ronkaitienė).

    Anglų kalbos olimpiados (11 kl.) rajono etape Edvinas Riepšas , IIIc gimn. kl, užėmė I vietą; mokytojas Žydrūnas Ramanavičius. Kamilė Jonkutė, IIIa gimn. kl., užėmė II vietą; mokytojas I. Viščiūnas. Laurynas Danius, IIIb gimn. kl., užėmė III vietą; mokytojas I. Viščiūnas. Respublikinio anglų kalbos konkurso (9 – 10 kl.) rajono etape Vilius Šličius, Ia gimn. kl., užėmė I vietą; mokytojas I. Viščiūnas. Gabrielė Šertvietytė, IId gimn. kl, užėmė II vietą; mokytojas Ž. Ramanavičius. Elijus Savickis, IIc gimn. kl., užėmė III vietą; mokytoja L. Vyšniauskienė.

  Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajono etape I vieta atiteko Mariui Perminui (I a gimn. kl., mokytoja J. Lukienė), II - Baltramiejui Žukauskui (III c gimn. kl., mokytoja J. Lukienė), II – Gretai Žumbytei (IV a gimn. kl., mokytoja J. Lukienė).

  Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajono etape I vieta atiteko Mildai Sėlėnytei (I b gimn. kl., mokytoja J. Kubilienė), II – Rugilei Kusaitei (I c gimn. kl., mokytoja J. Kubilienė), I - Liucijai Rancaitei (II b gimn. kl., mokytoja J. Kubilienė), I – Gvidui Girui (IV b gimn. kl., mokytoja J. Kubilienė).

  Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajono etape I vieta atiteko Mildai Sėlėnytei (I b gimn. kl., mokytoja I. Kondrotienė), III – Aurimui Būtai (I c gimn. kl., mokytoja I. Kondrotienė), I - Liucijai Rancaitei (II b gimn. kl., mokytoja I. Kondrotienė), III – Adelei Pauragaitei (II d gimn. kl., mokytoja I. Kondrotienė), I – Dovilei Motiejauskaitei (III a gimn. kl., mokytoja I. Kondrotienė), II – Gretai Žumbytei (IV a gimn. kl., mokytoja I. Kondrotienė).

     Šventės metu apdovanoti konkurso „Raštingiausias rajono mokinys“ 1-ojo etapo laimėtojai: Iveta Girdžiūnaitė (I a gimn. kl., mokytoja Laimutė Ronkaitienė), Liucija Rancaitė (II b gimn. kl., mokytoja Laimutė Ronkaitienė), Perla Šilinskaitė                (II b gimn. kl., mokytoja     Laimutė Ronkaitienė), Baltramiejus Žukauskas (III c gimn. kl., mokytoja Vida Stončaitienė), Indrė Sabaliauskaitė (III c gimn. kl., mokytoja Vida Stončaitienė), Rugilė Normantaitė (III b gimn. kl., mokytoja Bronislava Tamošauskienė),  Aistė Būtaitė (III a gimn. kl., mokytoja Daiva Butkienė), Greta Žumbytė (IV a gimn. kl., mokytoja Laimutė Ronkaitienė).  Gražiausios klasių fotosesijos konkurse I vietą laimėjo II b klasė,  II – II c klasė, III – II d klasė.

  Minėjimo pabaigoje direktorė G. Skarienė padėkojo visiems už dalyvavimą šventėje ir paragino dalyvauti kituose šiai progai skirtuose renginiuose. Verta pasidžiaugti, kad Nepriklausomybės paskelbimo 99-ąsias metines gimnazijos bendruomenė šventė linksmai ir išradingai, pasiekusi puikių rezultatų.

 

                                                                               Mokytoja Bronislava Tamošauskienė

 

 

„Nebūk abejingas. Stabdyk patyčias“

 
   Skuodo rajono socialinių pedagogų-psichologų metodinis būrelis organizuoja skrajučių, skirtų akcijai „Savaitė be patyčių“ konkursą.
 
   Kviečiame aktyviai dalyvauti ir prisidėti prie idėjos, kovojant prieš patyčias ugdymo įstaigose, tarp suaugusių, šeimose, visuomenėje...
 
Prašome atidžiai perskaityti nuostatus ir dalyvauti.

Sveikiname mokinius, pirmą pusmetį baigusius 9 – 10

 

•Mildą Sėlenytę, I b

•Emilę Milinskaitę, I b

•Rugilę Jackevičiūtę, I c

•Rugilę Kusaitę, I c

•Liuciją Rancaitę, II b

•Perlą Šilinskaitę, II b

•Mildą Vainoraitę, II b

•Kariną Dapšytę, II c

•Ramintą Jonauskaitę, II c

•Simoną Bieliauskaitę, III b

•Indrę Sabaliauskaitę, III c

•Vaivą Veitaitę, IV a

Sveikiname

Anglų kalbos olimpiados (11 kl.) rajono etape (2017 01 11)

 • Edvinas Riepšas , 3c gimn. kl, užėmė 1 vietą

Mokytojas Žydrūnas Ramanavičius

 •  Kamilė Jonkutė, 3a gimn. kl., užėmė 2 vietą

Mokytojas Irmantas Viščiūnas

 •  Laurynas Danius, 3b gimn. kl., užėmė3 vietą

Mokytojas Irmantas Viščiūnas

 

Sveikiname

Respublikinio anglų kalbos konkurso (9 – 10 kl.) rajono etape (2017 02 01)

 • Vilius Šličius, 1a gimn. kl. , užėmė1 vietą

Mokytojas Irmantas Viščiūnas

 

 • Gabrielė Šertvietytė, 2d gimn. kl, užėmė 2 vietą

Mokytojas Žydrūnas Ramanavičius

 

 • Elijus Savickis, 2c gimn. kl., užėmė 3 vietą

Mokytoja Liuda Vyšniauskienė

 

   Kaip išsirinkti patinkančią specialybę?

 

    Tūkstančiai abiturientų ir jaunų žmonių kasmet svarsto ir kuria ateities planus, ieškodami tinkamiausio sprendimo, kur mokytis. Ne išimtis ir Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos moksleiviai, kurie noriai sudalyvavo tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „STUDIJOS 2017”, susipažino su studijų galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje, su karjeros ir verslo perspektyvomis, su stažuotėmis ir savanoryste.

    Šis renginys vyko vasario 4-6 dienomis, bet mes turėjome galimybę ten apsilankyti vasario 3 dieną ir dalyvauti įvairiose diskusijose, pokalbiuose bei paskaitose. Paskaitų pasirinkimo galimybė buvo beribė: nuo „Kaip atrasti save standartizuotoje švietimo sistemoje?" iki „Kaip įstoti i TOP15 UK universitetų?" Visur suspėti negalėjome, todėl turėjome pasirinkti kiekvienas asmeniškai ir atsižvelgti į savo prioritetus. Žurnalas „Panelė" suorganizavo paskaitą „Laimė mėgsta ryžtingus", kurios pranešėja buvo įžymi Lietuvos dainininkė Monika Linkytė. Ji noriai pasakojo savo sėkmės istoriją, atskleidė, kaip jai pavyko visko pasiekti, paragino jaunus žmones veikti ir nesėdėti vietoje bei maloniai atsakė į publikos užduodamus klausimus. Taip pat dalyvavome diskusijoje apie startuolius, turėjome teisę atsakyti į užduodamus klausimus, pasiklausyti žmonių istorijų bei įgyti daug motyvacijos. Kevirtų klasių gimnazistės dalyvavo paskaitose: „Pergalė išlaisvina ir įpareigoja”, „Kuo būti. Kaip pasirinkti specialybę” ir kt. Paskaitą „Pergalė išlaisvina ir įpareigoja” vedė 2013 m. Lietuvos ralio čempionas, sportinę karjerą pradėjęs būdamas dešimties metų, Dominykas Butvilas. Jis pasakojo, kaip išsikelti tikslą ir jį pasiekti savęs nežlugdant. „Sugalvoję savo tikslą, pagalvokite, ar jis netaps jūsų kalėjimu”, - teigė pranešėjas. Paskaitą „Kuo būti. Kaip pasirinkti specialybę?” vedė Algirdas Karalius, sėkmės mokytojas Nr. 1, inovatorius, greito mokymo metodų kūrėjas, verslo konsultantas. Paskaitoje buvo galima pasimokyti, kaip perskaityti 15 knygų per dieną, kaip išsirinkti patinkančią specialybę, nubraižius tam tikrą schemą ir dar daug kitų dalykų.

    O kur dar lankstinukai, knygelės bei skrajutes, kurias parsivežėm iš šios naudingos parodos, apie įvairius universitetus, kolegijas, profesines mokyklas. Mano nuomone, tokių renginių reikia jaunam žmogui, kuris planuoja savo ateitį, galvoja apie ją ir kažko siekia. Tai leidžia apsispręsti, sužinoti daug ko naujo ir pradėti dar rimčiau į viską žiūrėti. Esame dėkingi savo gimnazijos administracijai  bei mokytojoms, kurios sudarė sąlygas vykti ir dalyvauti į parodų rūmuose LITEXPO vykstantį renginį.

                                                                                                                       Monika Rimkutė, III b klasė

LIETUVIŠKO ŽODŽIO PUOTA

 

   Vasario 1 dieną Skuodo muziejuje vyko tikra LIETUVIŠKO ŽODŽIO PUOTA  - Meninio skaitymo šventės - konkurso rajono etapas. Džiaugiamės mūsų gimnazistų aktyviu dalyvavimu gimtojo žodžio šventėje - renginį pradėjo mūsų gimnazijos moksleivių meninė kompozicija (vadovė mokytoja D. Butkienė), 9 - 12 klasių skaitovų grupėje, įveikę pirmąjį konkurso etapą gimnazijoje, savo raiškiu žodžiu komisiją ir klausytojus džiugino net penki skaitovai -  Oksana Petkutė (I gimn. kl; mokytoja L. Ronkaitienė); Perla Šilinskaitė (II gimn. kl.; mokytoja L. Ronkaitienė); Auksius Račkus (II gimn. kl.; mokytoja Z. Piekuvienė); Roneta Skurdauskaitė (III gimn. kl.; mokytoja D. Butkienė); Gintaras Gutauskas (III gimn. kl.; mokytoja D. Butkienė)  - bei meninė kompozicija ,,Kalbėkimės" (Irma Čepkauskaitė, Inesa Buivydaitė, Eva Matutytė, Jurgita Noreikaitė, Indrė Sabaliauskaitė, Darius Odinas, Edvinas Riepšas, Modestas Milius (III gimn. klasė; mokytoja V. Stončaitienė). Gražių žodžių visiems skaitovams negailėjo komisijos pirmininkė doc.dr. Danutė Vaigauskaitė, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Teatro katedros vedėja, visi dalyviai buvo apdovanoti Švietimo skyriaus Padėkos raštais. Na, o ypač džiaugiamės prizinių vietų laimėtojais: III vieta atiteko Gintarui Gutauskui, II — Ronetai Skurdauskaitei, o I —  Perlai Šilinskaitei. 
   Dėkojame visiems, kurie neabejingi savo gimtajai kalbai, o Perlai linkime sėkmės regioniniame šio konkurso etape, kuris šiemet vyks Skuode, mūsų gimnazijoje. Nepraleiskime progos, ateikime paklausyti, kaip MAGIŠKAI IŠ JAUNŲ ŽMONIŲ LŪPŲ SKAMBA MŪSŲ GIMTOJI KALBA. 
 
                                                                             Mokytoja L. Ronkaitienė
 
 
Nuotraukose komisijos pirmininkė doc. dr. Danutė Vaigauskaitė ir mūsų gimnazijos skaitovai 

 

Didelį džiaugsmą galima iškovoti tik dideliu darbu. – J. V. Gėtė.

 

Gerbiami gimnazijos mokinių Tėveliai,

 

   Baigėsi I pusmetis, suvesti ir išanalizuoti mokymosi rezultatai. Maloniai kviečiame Jus į Tėvų susirinkimą, kuris įvyks 2017 m. vasario 2 d. 17.00 valandą.

• „Kalbėkimės“, literatūrinė kompozicija. 3 c gimn. klasės mokiniai, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė V.Stončaitienė

• Strateginio plano įgyvendinimas ir įžvalgos ateičiai. gimnazijos direktorė G.Skarienė. gimnazijos Tarybos pirmininkė J.Ažondenienė

• I pusmečio rezultatų apžvalga. gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui V.Stončaitienė

• Susirinkimai klasėse. ( II – III gimn.klasių tėveliai). organizuoja klasių auklėtojai Adaptacinio laikotarpio apžvalga .

(aktų salėje lieka I gimn. klasių mokinių tėveliai). soc. pedagogė I.Momkienė gimnazijos direktorė G.Skarienė Supažindinimas su brandos egzaminų aprašu.

(106 kab. renkasi IV gimn. klasių mokinių tėveliai). gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui V.Stončaitienė

Gimnazijos administracija

Rajoninė ateitininkų popietė

 

   Š. m. sausio 27 d.  gimnazijos ateitininkai dalyvavo  rajoninėje ateitininkų popietėje Aleksandrijoje „Jėzau, pašaukei mane vardu...“, skirtą žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus  minėjimui užbaigti. Susitikimas prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo jaunimo dvasios tėvas kun. Justinas Palubinskas, klausėmės Telšių vyskupijos ateitininkų valdybos pirmininko Pauliaus Aurylos mokymo ir pristatėme savo atsivežtą namų darbą, skirtą žemaičių krikštui. Džiaugiamės galėdami būti kartu su Skuodo rajono ateitininkais, analizuoti, mokytis ir tikėti!

 

Lietuvių kalbos ir literatūros 9 - 12 klasių olimpiados rajono etapas

 

Sausis - intensyvus dalykinių olimpiadų mėnuo. Jau įvyko ir lietuvių kalbos ir literatūros 9 - 12 klasių olimpiados rajono etapas. Sveikiname šios olimpiados prizininkes:


Liuciją Rancaitę (II b kl., mokytoja L. Ronkaitienė) - II vietos rajone laimėtoją;
Gabrielę Šertvietytę (II d kl., mokytoja Z. Piekuvienė), užėmusią III vietą.

Renginys „Darbas. Studijos. Karjera“

 

     Mūsų kviesti, draugų paraginti, pasiilgę gimnazijos sausio 27 d. į Pr. Žadeikio gimnaziją susirinko nemažas būrys buvusių gimnazistų: Greta Markauskaitė, Dovydas Šakalys,  Urtė Jucevičiūtė, Emilija Rudinskaitė, Deimantė Nikartaitė, Deivydas Nikartas, Aistė Rašimaitė, Živilė Kovienė, Audrius Deimantas, Ieva Jankutė, Paulius Sudintas, Augustas Simonavičius, Jolanta Jonuškaitė, Rokas Kiulis, Vitalija Dapšauskaitė, Elijus Každailis, Svajūnas Knieža, Deimantė Kildaitė, Viktorija Litvinaitė, Živilė Macevičiūtė, Kristina Mažeikaitė, Ksaverija Žilinskaitė, Martynas Butkus, Vilius Kaupas, Ieva Lebedytė, Milda Jurkutė, Kamilė Donėlaitė, Gabija Skruibytė, Arina Ringytė, Laurynta Rušinskaitė, Asta Jautakytė. Jie studijuoja KU, LSMU, VU, VDU, VGTU, KTU, MRU, ASU, Kauno kolegijoje, Vilniaus kolegijoje, Vilniaus dizaino kolegijoje, Tarptautinės Teisės ir verslo mokykloje. Svečiai pirmiausia rinkosi mokytojų kambaryje, iš kur po trumpų pokalbių ir susitikimo su mokytojais keliavo į kabinetus, kuriuose kalbėjosi su jų specialybėmis besidominčiais gimnazistais. Po susitikimų kabinetuose visi renginio dalyviai rinkomės aktų salėje ir tęsėme pokalbį, svečiai atsakinėjo į pavaduotojos Danutės Kazlauskienės pateikiamus klausimus. Jie pasakojo apie egzaminų sesijas ir kitas atsiskaitymų formas, apie gretutinių studijų pasirinkimo galimybes, stojimo balus, apie pragyvenimo lygį, apie gyvenimo sąlygas bendrabučiuose ir kt.  Ne vieną pokalbių dalyvį sudomino įvairūs studentų patarimai ir pasiūlymai, pavyzdžiui, kad reikia save girti ir nesigailėti, pratintis prie veikos, sunkaus savarankiško gyvenimo ir darbo, kad reikia mokėti išnaudoti tinkamai net savo nesėkmes, stengtis apginti savo poziciją visur ir visada,  kad reikia mylėti savo mokyklą, nes jos labai pasiilgsta. Manau, jog šio susitikimo akimirkos, įspūdžiai paskatins mus rasti įvairių būdų, kaip save realizuoti, kokią specialybę rinktis.

                                                                                                           Eglė Mažrimaitė, III b klasė

 Pilietiškumo pamoka

 

    Sausio 19 d. mūsų gimnazijoje kartu su Skuodo rajono  meru P. Pušinsku lankėsi Seimo narys, dr. Ž. Pavilionis. Apsilankymo metu svečias susitiko su II- IV klasių gimnazistais ir mokytojais. Pokalbyje su buvusiu Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi JAV ir Meksikai, politikos mokslų daktaru, o dabar Seimo nariu, dr. Ž. Pavilioniu kalbėjomės apie JAV politikos formavimo ir sprendimų kultūrą, apie tai, ko Lietuva galėtų pasimokyti iš Amerikos.  Pasak  Ž. Pavilionio, pirmoji pamoka – tai strateginis mokymas. Svečias savo kalboje pabrėžė, kad labai svarbi investicija į protą, nes švietimas svarbiausia sritis, kuriai turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys. Ypač akcentuotas žmogaus orumas, nes jis yra žmonių bendruomenės jėga, demokratijos kokybė. Antroji pamoka apie tai, kad  ne tik žodžiais mes turime Tėvynę mylėti, bet įgyvendinti daug svarbių dalykų. Pristatydamas trečią pamoką, dr. Ž. Pavilionis akcentavo, kad tauta viską lemia ir kad svarbus kasdienis patriotinis, pilietinis ugdymas mokyklose, bendruomenėse, nes nuo mažens turime pradėti gerbti savo valstybę, turime tapti išsilavinę ir dėl savo šalies dirbantys piliečiai. Ž. Pavilionis išsakė savo požiūrį į padėtį Lietuvoje ir pasaulyje, kalbėjo apie tai, ką, jo manymu, reikėtų keisti Lietuvoje, kaip reaguoti į užsienio valstybių lyderių veiksmus. Svečias įvardijo, kad svarbiausia priežastis, dėl kurios amerikiečiai investuoja į Lietuvą ir sukuria daug darbo vietų - tai nuostabūs žmonės.

    Ž. Pavilionis sulaukė klausimų ir apie Lietuvos ateitį, ko tikėtis iš JAV prezidento, apie tai, kokių tikisi permainų švietimo sistemoje. Refleksija po šios pamokos tokia: nors nebus taip gerai, kaip norėtųsi, bet reikia patiems būti stipriems, mokytis kalbų, būti darbštiems, pareigingiems, aktyviems, mylintiems savo šalį. Pagrindinis pinigas, anot dr. Ž. Pavilionio, yra žmogus, todėl reikia į jį investuoti. Juk svarbiausia vertybė – žmogus.  

 

Mokytoja Bronė Tamošauskienė


 Sausio 13 – osios minėjimas

   

    Prieš 26 metus garbingi Lietuvos piliečiai stojo į kovą ginti tėvynės laisvę. Ir šiandien, po 26 metų, širdį virpina mažas jaudulys, o savijauta yra keista ir nesuprantama. Vos pabudus ryte užplūsta Sausio 13 – osios nuotaikos: „Pabudau ryte ir pamačiau, jog šiandien Sausio 13 – oji diena, savo kambaryje ant palangės uždegiau dvi žvakutes, nežinau kodėl... galbūt noriu, kad Lietuvos viltis niekada neužgestų.“ – tai mūsų bendraklasės mintis, išsakyta diskutuojant apie mūsų pilietinę poziciją.

    Gimnazijoje Sausio 13 – oji prasidėjo kabinetuose, atmosferą šildė atminimo žvakių šviesa, o dalijamos popierinės neužmirštuolės neleido pamiršti kraupių šios dienos įvykių. Mokinių prezidentūros ruoštoje radijo laidoje buvo prisimenami žuvusieji, kurie aukojo savo gyvybę dėl mūsų laisvės. Laidos pabaigoje nuskambėjo tokie paskutiniai įsimintini žodžiai: „Niekada nenustojo degti viltis, jog Lietuva ir vėl bus laisva šalis.“ Po du mokinius iš kiekvienos klasės nešė žuvusiųjų nuotraukas, uždegdami atminimo žvakutę. Į istorijos pamokas buvo integruoti pasakojimai apie šiuos įvykius, taip pat įvairių dalykų mokytojai pasakojo savo išgyvenimus bei jausmus, kuriuos jautė ir išgyveno tą lemtingą visiems lietuviams dieną.

   Tvirtai galime teigti, kad didžiuojamės, jog gyvename čia, nes Sausio 13 – oji – tai diena, kai Lietuva tapo laisva, tai diena, kuri vienijo daugybę žmonių dėl vieno tikslo - laisvės. Jeigu reikėtų stoti už tėvynę, mes neabejotume, gintume savo šalį. Lietuva turi būti laisva!

Urtė, Irma, Rugilė, III b klasė

 

Kviečiame dalyvauti Saugesnio interneto projekto konkursuose!

 

Saugesnio interneto diena visoje Europoje bus minima jau 2017 m. vasario 7 d.! Dienos šūkis – „Skatinkime pokyčius: vienykimės dėl geresnio interneto!“ (angl. „Be the change: Unite for a better internet“). Kviečiame dalyvauti konkursuose, skirtuose paminėti Saugesnio interneto dienai:

 • 4–10 m. amžiaus vaikus kviečiame dalyvauti piešinių konkurse „Vienykimės dėl geresnio interneto!“. Šiuo konkursu siekiama atkreipti jaunesniojo amžiaus vaikų dėmesį į internete tykančius pavojus. Parodykite, kaip įsivaizduojate geresnį internetą – akvarele, guašu, tušu, kreidelėmis, pieštukais ar kita jums patinkančia technika. Laimėtojai bus apdovanojami Saugesnio interneto projekto prizais su simbolika ir laimėtojų diplomais. Konkurso nuostatus rasite ČIA.
 • 1–12 klasių mokinius (amžius 7–18 m.) kviečiame dalyvauti jau tradicija tapusiame konkurse „Saugesnio interneto renginiai mano mokykloje. Konkursui turi būti pateikta medžiaga apie 2017 m. vasario mėn. 6–10 d. (Saugesnio interneto savaitės metu) mokykloje vykusį renginį(-ius), skirtą(-us) tarptautinei Saugesnio interneto dienai paminėti. Nugalėtojai bus kviečiami dalyvauti Saugesnio interneto dienos renginyje, kurio metu bus iškilmingai apdovanoti diplomas ir vertingais prizais su projekto simbolika. Konkurso registracijos anketą rasite ČIA. Konkurso nuostatai ČIA.
 • 7–12 klasių mokinius (amžius 13–18 m.) kviečiame dalyvauti Tinklaraščių ir vaizdaraščių-filmukų įrašų konkurse, kurio tema „Skatinkime pokyčius: vienykimės dėl geresnio interneto!“. Rašykite, filmuokite siužetus saugaus interneto temomis, dalinkitės savo tinklaraštyje ar vaizdaraštyje ir siųskite mums nuorodą. Laimėtojai bus kviečiami dalyvauti Saugesnio interneto dienos renginyje, kurio metu bus iškilmingai apdovanoti diplomais ir vertingais prizais su projekto simbolika. Konkurso registracijos anketą rasite ČIA. Konkurso nuostatai ČIA.

Sėkmės dalyvaujant!

Nacionalinis mokinių žaidimų kūrimo konkursas

 

 

   Kviečiame 712 klasių mokinius, besidominčius Lietuvos nepriklausomybės kovų, valstybės gynybos istorija, Lietuvoje esančių pilietiškumą ir patriotizmą ugdančių bei krašto gynybos srityje veikiančių organizacijų, sąjungų, judėjimų, įstaigų veikla, sistema bei būdais, dalyvauti nacionaliniame mokinių žaidimų kūrimo konkurse.

   Konkurso partneriai – Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos.

Sąlygos
Dalyvio anketa
Registracija vyksta iki 2017 m. sausio 20 d.

Apklausa tėveliams

 

   Šilutės rajono savivaldybėje, gražioje Rusnės saloje, planuojama steigti Jūrų kadetų mokyklą 11-18 metų jaunuoliams (berniukams ir mergaitėms). Tai būtų bendrojo ugdymo mokykla, turinti bendrabutį ir vykdanti pagrindinio bei vidurinio ugdymo programas, suteikianti jūreivystės ir laivininkystės profesijoms reikalingos kompetencijos pradmenis. Norėtume žinoti gyventojų nuomonę apie tokios mokyklos poreikį ir prašytume atsakyti į keletą klausimų. Anketą galite rasti šiuo adresu.

KONKURSAS „ATRASK VERSLO IDĖJĄ SKUODO RAJONE“

 KONKURSO NUOSTATAI

anketa

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Verslo idėjų konkurso „Atrask verslo idėją Skuodo rajone“ (toliau - konkursas) nuostatai reglamentuoja verslo idėjų pateikimo tvarką bei jų vertinimą.

1.2. Konkursą organizuoja Skuodo rajono savivaldybės administracija ir Skuodo rajono verslininkų asociacija.

 

2. KONKURSO TIKSLAI

2.1. Aktyvinti ir telkti jaunimą kūrybinei veiklai.

2.2. Skatinti kurti verslo idėjas ir paversti sėkmingais verslais.

2.3. Ugdyti jaunimo verslumą.

2.4. Teikti pagalbą tikrinant idėjas bei vertinant jų galimybes rinkoje.

 

3. KONKURSO DALYVIAI

3.1. Konkurse gali dalyvauti jaunimas (14-29 m) iš nevyriausybinių organizacijų, kaimo bendruomenių, mokyklų ar individualiai .

3.2. Dalyvauti galima individualiai arba grupėmis, sudarytomis iš 2-7 narių.

 

4. KONKURSO SĄLYGOS

4.1. Konkurse atstovaudamos grupės ar individualūs asmenys dalyvauja su parengtais  darbais ar teikiamomis paslaugomis.

4.2. Norintys dalyvauti konkurse registruojami nuo 2017-01-03 iki 2017-01-14. Registruojantis dalyvauti konkurse pateikiama užpildyta anketa, kurioje  turi būti nurodyta: mokymosi įstaiga, jaunimo nevyriausybinė organizacija, kaimo bendruomenė, vadovo vardas ir dalyvių skaičius bei  pavadinimas (forma pridedama).

4.3 Konkursui organizuoti gali būti kviečiami partneriai - jaunimo organizacijos bei fiziniai asmenys.

4.4 Informacija apie konkursą skelbiama internete, spaudoje, mokyklų, bendruomenių, organizacijų stenduose.

4.5.  Konkursas vyks 2017 m. sausio 24 d. VšĮ Skuodo informacijos centre, Vytauto g. 9, Skuodas.

4.6. Konkurso dalyviai renginio metu turės pristatyti ir apginti savo idėją komisijos nariams. Pristatymui skiriama iki 5 minučių. Pristatymui galima naudoti įvairias priemones (vaizdo, garso, spausdintą medžiagą, vizualinius prototipus ir kt.).

 

5. KONKURSO VERTINIMAS

5.1. Pateiktos verslo idėjos bus vertinamos pagal vertinimo kriterijus (žr. 1 lentelė). Kiekviena verslo idėja pagal išskirtus kriterijus bus įvertinta balais.

1 lentelė

Verslo idėjų vertinimo kriterijai

VERTINIMO KRITERIJAI

APRAŠYMAS

BALAI

Sprendžiamos problemos aktualumas

Vertinama verslo idėjos sprendžiama problema ir jos aktualumas:

- Verslo idėja sprendžia labai aktualią problemą — 10 balų.

-Verslo idėja sprendžia aktualią daliai vartotojų problemą — 5 balai.
- Verslo idėja visiškai neaktuali, nesprendžia jokios problemos arba sprendžiamos problemos aktualumo aprašymas visiškai nepateiktas — 0 balų.

10

Verslo idėjos kuriama vertė vartotojui

Vertinama verslo idėjos kuriama vertė:

-Produktas/paslauga sukuria labai didelę vertę daugumai vartotojų, yra itin reikalinga ir naudinga — 10 balų.

- Produktas/paslauga kuria vertę daliai vartotojui, yra reikalinga ir naudinga — 5 balai.

- Produktas/paslauga nekuria vertės vartotojams, nėra reikalinga — 0 balų.

10

Verslo idėjos originalumas, inovatyvumas

Vertinamas verslo idėjos naujumas, išskirtinumas, originalumas, inovatyvumas:

- Verslo idėja unikali, itin originali, išskirtinė, inovatyvi — 10 balų.

- Verslo idėja originali, išskirtinė, inovatyvi — 5 balai.
- Verslo idėja yra visiškai neoriginali, niekuo neišsiskirianti arba verslo idėjos originalumo aprašymas nepateiktas, nėra galimybės jo įvertinti — 0 balų.

10

Verslo idėjos grąža

Vertinamas pateiktos verslo idėjos įgyvendinimui reikalingų resursų optimalumas:

- Verslo idėjai įgyvendinti reikalingi resursai atitinka jos kuriamą socialinę ir ekonominę naudą — 10 balų.
- Verslo idėjai reikia įgyvendinti vidutinių resursų, kurie gali atsverti arba ne jos kuriamą vertę — 5 balai.

- Verslo idėjai įgyvendinti reikalingi dideli resursai, kurie neatsveria verslo kuriamos socialinės ir ekonominės naudos — 0 balų.

10

Verslo idėjos praktinis įgyvendinimas

Vertinimas verslo idėjos praktinis išbaigtumas. Balai skiriami verslo idėjai, kuriai yra parengtas prototipas, sukurtas maketas, vaizdingas planas, schema, modelis, virtualus ar realus prototipas:

- Parengtas veikiantis produktas (pvz: prekė, interneto svetainė ir t.t.) — 10 balų;

- Sukurtas neveikiantis prototipas (pvz: brėžiniai, maketai ir t.t.) — 5 balai.
- Produktas ar paslauga nepristatyti — 0 balų.

10

 

Konkurso „Atrask verslo idėją Skuodo rajone“ skelbiama verslo idėja, surinkusi daugiausia komisijos balų.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Konkurso laimėtojai bus paskelbiami ir apdovanojami Skuodo rajono tarybos posėdžio metu..

6.2. Konkurso nugalėtojai apdovanojami padėkos raštais ir prizais, kuriuos parengia konkurso organizatorius.

                      Informacija apie Konkursą skelbiama Skuodo rajono savivaldybės ir VšĮ Skuodo informacijos centro interneto svetainėse www.skuodas.lt, www.infoskuodas.lt  ir  rajono spaudoje.

                      Papildoma informacija teikiama el. paštu grazina@infoskuodas.lt   arba  adresu  Vytauto g. 9, Skuodas tel. (8 440) 73510.

 

 

 

Akcijos „Mums  reikia taikos“ renginiai

 

Nebūk naivus kelyje sąjunga (NNKS), matydama, kad taika tampa vis trapesnė sąvoka pasaulyje bei mūsų aplinkoje, 2017 metais skelbia akciją „Mums reikia taikos“. NNKS kviečia prisidėti prie bendrų iniciatyvų ir solidariai išreikšti vienybę taikai. Pradedant bendrojo ugdymo mokyklomis, jaunimo organizacijomis, savivaldybėmis bei nacionaliniu lygiu. Kiekvieno iš mūsų prisidėjimas prie taikos akcijos  paskatins ne tik savo aplinkoje, bet ir visuotiniu mastu kurti taikų pasaulį.

 

Iniciatyvų planas:

 

⦁ nuo sausio 15 d. iki vasario 28 d. skelbiamas piešinių ir/arba fotografijų konkursas „Kas man yra taika?” Darbus siųsti el. p. mindaugasnnks@gmail.com. Mokiniai pasirenka vaizdavimo techniką pagal savo gebėjimus, polinkius ir savo darbus atsiunčia nurodytu el. paštu. Pageidautina, kad mokykla ar laisvalaikio centras  surengtų peišinių arba fotografijų parodą, meno kūrinių taikos tema peržiūrą, kad konkurso dalyviai gautų informacijos, kuri padėtų susimąstyti, atidžiau pažvelgti į pasaulį, kuriame gyvename. Darbai  bus vertinami pagal jų aprašymus, pageidautina su nuotraukomis. Už įdomesnius darbus  bus skiriami prizai ar padėkos raštai.

                      ⦁ kviečiame mokinius kovo 1 d. – balandžio 2 d. dalyvauti rašinių konkurse „Aš kuriu taiką, kurk ir tu”. Amžius ir kūrinio žanras neribojamas. Šis rašinių konkursas  organizuojamas 7-12 klasių mokiniams. Rašinio proza apimtis – ne mažiau kaip 500 žodžių. Konkurso tikslas – paskatinti mokinį aprašyti suprantamą taiką, kodėl jam tai svarbu, kokias asmenybės savybes reikia ugdyti, kad mūsų aplinkoje atsirastų daugiau santarvės, tarpusavio supratimo. Siunčiant rašinį būtina nurodyti autoriaus amžių, vardą, pavardę, mokyklą, kontaktus. Rašinys gali būti Word formatu arba  rankraštis, nufotografuotas, nuskenuotas. Darbus siųsti el. p. mindaugasnnks@gmail.com.

⦁ gegužės 8 d. rengiama iniciatyva „Taikos šokis pasauliui” miestų ir gyvenviečių aikštėse. Renginio tikslas – apjungti šalies jaunimą bei visus šalies miestus, kad solidariai kalbėtume taikos tema, parodyti visuomenei, jog tik taika atskleidžia jaunosios kartos grožį ir yra būtina sąlyga klestėti, tobulėti, siekti laimės, patirti gyvenimo džiaugsmą. Kviečiamos mokyklos, jaunimo organizacijos irr pavieniai asmenys sukurti gražų renginį  pagal savo vaizduotę, kuriame atsispindėtų gyvenimas be pavojų, laimė, pagarba gyvybei. Dalyvių skaičius ir amžius neribojamas. Šokio trukmė iki 5 min. Renginys turi būti nufilmuotas ir atsiųstas el. p. mindaugasnnks@gmail.com su prierašu  „Taikos šokis pasauliui”. Visa medžia bus montuojama į vientisą filmą, apjungiant  visus vykusius Lietuvoje renginius.

 

⦁ numatoma neakivaizdinė konferencija „Santaika mokykloje – misija įmanoma”. Kviečiame šia tema diskutuoti bendrojo ugdymo mokyklose pilietinio ugdymo bei klasių valandėlių metu. Renginio tikslas – tikslas  padėti mokiniams suvokti, jog  psichologinis mikroklimatas  mokykloje priklauso nuo visos mokyklos bendruomenės ir kiekvieno jos nario pastangų. Svarbiausias akcentas – atsakyti į klausimą, kodėl reikia taikos mokykloje ir vieniems su kitais? Ši diskusija turi būti  užfiksuota  pasirinktu būdu ir su aprašymu, nurodants vietovę, mokyklos kontaktus, dalyvių skaičių siųsti el. p. mindaugasnnks@gmail.com.

Nebūk naivus kelyje sąjunga nuo 2017 m. sausio 2 dienos iki birželio 1 d. skelbia Socialiai atsakingiausios mokyklos konkursą. Rengti šį konkursą paskatino tai, jog: pastaruoju metu plinta tragiški įvykiai dėl jaunimo neatsakingo ir neapgalvotai pasirinkto keliavimo būdo, sparčiai plinta jaunimo neatsargus ir naivus bendravimas socialiniuose tinkluose su nepažįstamais asmenimis, vis populiarėja bendrakeleivių paiešką internete, paskutiniu metu ypatingai didėja mokinių dingstamumas, Europoje Lietuva pagal prekybą žmonėmis bei dingusių žmonių skaičių yra tarp lyderių, Sąjunga siekia skatinti bendrojo ugdymo mokyklas populiarinti savanorišką veiklą.

„Šio nacionalinio konkurso tikslas apjungti visas bendrojo ugdymo mokyklas, kurios ne tik įsijungtų į Nebūk naivus kelyje sąjungos kuruojamas iniciatyvas, bet svarbiausia, kad po savo skliautais įkurtų Sąjungos savanorių padalinius, kuriuose miesto bei rajono vaikai atrastų tiek pačią sąjungą tiek savanoriškos veiklos galimybes”, – teigia sąjungos prezidentas Mindaugas Jonušas.

Konkursas baigiasi birželio 1 d. Būtent Tarptautinę vaikų ginimo dieną bus paskelbtos socialiai atsakingos mokyklos.

Šios bendrojo ugdymo mokyklos ne tik bus apdovanotos, tačiau ir pagarsintos kaip socialiai atsakingiausios šalyje.

Edukacinė išvyka į Klaipėdą ir Palangą

 

   Gruodžio 15 dieną Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos gabieji mokiniai pagal projektą „Pažinimo labirintais“ vyko į Klaipėdą ir Palangą. Šios edukacinės kelionės tikslas - pažiūrėti Sariko Andreasiano režisuotą filmą „Žemės drebėjimas“, suvokti vertybes, padiskutuoti, pamąstyti ir pasimokyti. Daugelis mokinių, paveikti filmo scenų, negalėjo sulaikyti ašarų. Besiliejančios emocijos paveikė visų širdis, tad buvo tiesiog neįmanoma apie jį nekalbėti, nepapasakoti draugams. Po filmo peržiūros aplankėme Klaipėdos senamiesčio Kalėdinę eglutę. Pasidarę bendrą nuotrauką pasivaikščiojome ir nuvažiavome į Palangą. Šio miesto eglutė mūsų nenuvylė – ji buvo skoningai papuošta ir žibėjo gražiausiomis spalvomis.  Gaila, bet tai buvo paskutinė mūsų stotelė. Po jos draugiškai sulipome į autobusą ir važiavome namo. Ši kelionė ne tik mokymasis, bet ir puiki nuotaika bei bendravimas, galimybė pabūti su draugais.

Inesa Buivydaitė, III c klasės  mokinė

DŽIUGI  ŽINIA

 

     Mūsų gimnazija laimėjo galimybę įgyvendinti  Lietuvos  mokinių  neformaliojo  švietimo  centro projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose.

   Projektas bus vykdomas 2017 m. vasario mėn.–2018 m. vasario mėn.  Tai abipusis šalių bendradarbiavimas įgyvendinant iš Europos sąjungos lėšų finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Sutarties Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001) edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklas, pasitelkiant šalių patirtį, žinias, žmogiškuosius bei kitus darbinius ir techninius išteklius.  Šiuo projektu LMNŠC sudarys galimybes mūsų mokiniams nemokamai dalyvauti (įskaitant kelionės išlaidas) 6 edukacinėse programose.

   Projekto pabaigoje gimnazija turės įgyvendinti galutinį įgytas patirtis apibendrinantį mokyklos bendruomenės kūrybinį projektą, kurio metu bus sukurtas konkretus produktas (paroda, filmas, spektaklis, tiriamasis darbas ar pan.) ir jį pateikti LMNŠC.

   Dėkoju mokytojų ekspertų grupei, mokytojoms L.Ronkaitienei, I.Kondrotienei, J.Raišutienei, I.Nomgaudienei. Mokytojos padėjo paruošti ir pateikti duomenis  Lietuvos Neformaliajam vaikų švietimo centrui,kad mūsų gimnazija būtų pastebėta ir įvertinta.

                                                                                                Direktoriaus pavaduotoja  D.Kazlauskienė

 

RAJONINĖ MOKINIŲ KONFERENCIJA „KUO GYVENA ŠIUOLAIKINIS JAUNIMAS?“

 

 

       Gruodžio 9 d. P. Žadeikio gimnazijoje vyko rajoninė mokinių konferencija „Kuo gyvena šiuolaikinis jaunimas?“ Konferencija organizuota pagal vaikų socializacijos projektą „Rūpinkis savimi“. Joje dalyvavo mokinių atstovai iš P. Žadeikio, Mosėdžio, Ylakių gimnazijų, Bartuvos progimnazijos, Barstyčių ir Aleksandrijos pagrindinių mokyklų bei Lenkimų S. Daukanto mokyklos - daugiafunkcio centro. Konferencijos tikslas – ugdyti visavertę asmenybę, gebančią veikti šiuolaikinėje visuomenėje.

      Konferencijoje kalbėta apie jaunimo politiką ir galimybes, smurtą mokykloje ir draugystę, elektronines cigaretes bei jų žalą, susipažinta, kur ir kaip Skuodo r. jaunimas leidžia savo laisvalaikį. Pranešimus konferencijoje skaitė Arvydas Razma (Skuodo r. savivaldybės administracijos  švietimo skyriaus vyriausias specialistas – jaunimo reikalų koordinatorius), Žilvinas, Edvinas ir Kristina – savanoriai iš Klaipėdos Dvasinės pagalbos jaunimui centro, Erika Meškauskytė (jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė – Klaipėdos r. sav. visuomenės sveikatos biuro), Rūta ir Soneta iš Skuodo jaunimo centro, Virgilija ir Domininkas Lizdeniai iš Krizinio nėštumo centro (Mažeikiai), Vilma Donielienė – Klaipėdos r. sav. visuomenės sveikatos biuro specialistė ir Neda Žutautaitė – LMS Skuodo raj. mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė.

                      Konferencijoje ne tik klausyta pranešimų, bet ir dirbta penkiose darbo grupėse, kuriose taip pat diskutuota jaunimui aktualiomis temomis. Mokiniai galėjo pasidalinti patirtimi, pasisemti naujų idėjų. Gimnazijos direktorė G. Skarienė padėkojo visiems svečiams už aktyvų dalyvavimą, o konferencijos pranešėjus apdovanojo padėkos raštais.

 

Socialinė pedagogė Ingrida Momkienė

 

Informacinių technologijų olimpiada

 

2016-12-12 Bartuvos progimnazijoje įvyko 9-10 ir 11-12 klasių informacinių technologijų olimpiada.

Nugalėtojais paskelbti:

 

11-12 klasių tarpe I vietą pelnė Robertas Zubė 4a (mokytoja Laima Vainorienė)

 

9-10 klasių tarpe I vietą pelnė Dainius Budrys 2c (mokytoja Inga Rutienė)

9-10 klasių tarpe II vietą pelnė Tomas Kubilius 2b (mokytoja Inga Rutienė)

9-10 klasių tarpe III vietą pelnė Mantas Mažrimas 2c (mokytoja Inga Rutienė)

„Gyvenime nieko nėra svarbiau už gebėjimą efektyviai bendrauti“

 

Gerbiamieji,

 

   Pirmas pusmetis eina į pabaigą, jau metas būtų aptarti būsimus rezultatus. Gruodžio 8 dieną, nuo 17.00 val.iki 19.00 val. kviečiame į Mokytojų Priimamąjį. Susitikimo metu galėsite aptarti signalinio pusmečio rezultatus. Efektyvus bendravimas pasiekiamas, kai tėveliai ateina kartu su vaiku ir bendraudami su mokytoju išsiaiškina iškilusias mokymosi problemas arba pasidalina pasiekimais. Nuoširdžiai jus kviečiame ir laukiame gimnazijoje.

Gimnazijos administracija

Moksleivi,

 

  Domiesi teise? Bent vieną dieną nori patirti ką reiškia būti studentu?  Kviečiu Tave dalyvauti Jaunojo teisininko paskaitose! Paskaitų ciklo metu Tu sužinosi savo teises (piliečio, vartotojo, darbuotojo, moksleivio),  pabūsi kriminalistu, žinias patikrinsi teismo inscenizacijoje ir prisijungsi prie daug kitų paskaitų ir be abejo susipažinsi su kitais moksleiviais ir dėstytojais! Nepraleisk progos – SUDALYVAUK!

 

  Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Jaunojo teisininko akademija - tai teisės paskaitų ciklas skirtas motyvuotiems moksleiviams, siekiantiems susipažinti su teisinės valstybės teisiniais pagrindais ir principais, norintiems suprasti savo teises ir pareigas bei sužinoti galimus jų gynimo būdus. Jaunojo teisininko akademijos paskaitos numatytos šeštadieniais (tvarkaraštis prisegamas). Paskaitų lankymas yra privalomas.

 

  Kviečiame bendrojo lavinimo mokyklų 9–12 klasių moksleivius, norinčius įgyti bendruosius teisinius pagrindus registruotis į Jaunojo teisininko akademiją.

 

  Registracija - https://konferencijos.mruni.eu/registrations/main/form_show_jta_2014_09

 

  Daugiau informacijos skrajutėje, interneto tinklapyje http://jta.home.mruni.eu/ , el. paštu jta@mruni.eu ir telefonu +370 (5) 2714561

 

Tvarkaraštis

Aprašymas

Knygų kalėdos

Advento pradžia gimnazijoje

 

   Lapkričio 28 – ąją dieną  pradėjome  apie keturias savaites trunkantį adventą. Adventas – laukimo, rimties, vilties ir susikaupimo metas prieš Šv. Kalėdas. Šiuo laikotarpiu esame kviečiami labiau atsigręžti į esmines vertybes, pažvelgti į savo vidinį pasaulį, atrasti turėjimo ir būties prasmę. Aktyviau gyventi ir puoselėti dvasinį gyvenimą, pastebėti šalia esantį žmogų ir artėti gerumo link. Ateitininkų pagamintas pagrindinis advento simbolis - vainikas, kuris puikuosis gimnazijoje visą šį  nepaprastą laikotarpį. Viena po kitos advento žvakių uždegimas reiškia artėjimą prie Jėzaus gimimo, augančią šviesos pergalę prieš tamsą. O pirmąją advento  žvakę, reiškiančią atleidimą, uždegė ir įkvėpiančius žodžius tarė gimnazijos direktorė Gražina Skarienė.

    Kiekviena gimnazijos klasė gamina po savo Kalėdinį angelą, kuris jau greitai papuoš mūsų mokyklą ir saugos visus. Tačiau, ateitininkai paruošė  po angelą ir kiekvienam mokytojui! Todėl gavę angelą klasės atstovai parnešė savo  mokytojui  kaip Šv. Kalėdų laukimo simbolį ir tebūnie tai klasės saugotojas. Advento paskelbimas užbaigtas Ernestos ir Rūtos giedama giesme, kuri nuvedė visus į susikaupimą ir ramų laukimą.

Advento šviesa tegul sušildo mūsų širdis, atnaujina tarpusavio  santykius, uždega ir įžiebia tikėjimo ugnelę...

Tikybos mokytoja Simona Jurčė

ŽEMAITIŠKAI SKAITANČIŲ konkursas

 
   Penktadienį, lapkričio 25 dieną, Bartuvos progimnazijoje vyko regioninis ŽEMAITIŠKAI SKAITANČIŲ konkursas, skirtas Simono Daukanto 223 - iosioms gimimo metinėms. Sodria žemaičių tarme keturiose amžiaus grupėse  klausytojus džiugino skaitovai iš Klaipėdos, Palangos miestų, Telšių, Plungės, Rietavo, Skuodo miestų ir rajonų.
   Mūsų gimnazijos II b klasės gimnazistę Perlą Šilinskaitę (mokytoja L. Ronkaitienė) lydėjo PUIKI SĖKMĖ - 10 - 12 klasių skaitovų grupėje jai skirta I - a vieta. DŽIAUGIAMĖS ir SVEIKINAME PERLĄ!

„Metų knygos rinkimai 2016“

TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA GIMNAZIJOJE

 

        Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti  jau keturioliktus metus inicijuoja lapkričio 16-osios - Tarptautinės Tolerancijos dienos paminėjimą Lietuvoje. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – PAUKŠTIS. Paukščio simbolis dažnai sutinkamas įvairiose religijose ir kultūrose. Balto paukščio reikšmė: meilė, tyrumas, atnešama gera žinia, taika ir t.t. Tolerancijos žodis nereiškia meilės ar taikos. Tai – pakantumas kitam, kitokiam.

       Mūsų gimnazijos bendruomenė taip pat prisijungė prie šios iniciatyvos. Visą savaitę dorinio ugdymo pamokų metu  mokiniai aktyviai diskutavo, žiūrėjo filmukus tolerancijos tema,  įsitraukė į kūrybinę veiklą – piešdami savo klasės tolerancijos paukštį, kurdami savo apibrėžimus apie toleranciją. Akcijoje dalyvavo visi mokiniai – kiekviena klasė sukūrė Tolerancijos paukštį. Lapkričio 16-ąją klasių tolerancijos paukščiais pasipuošė mokyklos vestibiulis. Mokytojai šią dieną tolerancijos temai skyrė įvairių dalykų pamokas.

       Tolerancijos dienos minėjimas - puiki proga dar kartą apmąstyti savo vertybes, tolerancijos ribas bei galimybes.

 

Socialinė pedagogė Ingrida Momkienė

Metodinė-praktinė konferencija „Vertinimas ugdant“

 

    Mūsų gimnazijoje 2016 m. lapkričio  10 dieną vyko antroji metodinė - praktinė konferencija  „Vertinimas ugdant“. Konferencijos rengėjai – Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos bendruomenė, konferencijos partneriai – SIC. Joje dalyvavo užsiregistravę regiono ugdymo įstaigų atstovai iš Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos, Skuodo raj. Šačių pagrindinės mokyklos, Skuodo Bartuvos progimnazijos, Skuodo raj. Ylakių gimnazijos, Skuodo raj. Mosėdžio gimnazijos, Kretingos raj. Vydmantų gimnazijos, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos, iš Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro. Lektoriai: Julija Glinskytė-Ladygienė ir Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokytojai, svečiai iš regiono mokyklų.               

   Dalyvius pasveikino gimnazistai, pasakydami daug filosofinių pamąstymų apie tiesą, laiką ir tylą. Kompoziciją paruošė vyr. mokytoja D.Butkienė. Po to dalyvius sveikino ir sėkmingo darbo linkėjo gimnazijos direktorė G. Skarienė. Naujų minčių, naujų metodų, geriausių mokslo žinių linkėjo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja A. Jasienė.                                                

   Buvo perskaityta 14 pranešimų. Norėčiau supažindinti su konferencijos programa.

Konferencijos pranešimai aktų salėje:

 

§  „Vertinimas ugdant“. Lektorė J.Glinskytė-Ladygienė.

§  „VIP stebėsena gimnazijoje. Nuo idėjos iki įgyvendinimo“. Skuodo P. Žadeikio gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė I. Kondrotienė.

§  „Pedagoginis ir psichologinis požiūris į VIP (teorijos ir praktikos santykis)“. Skuodo P. Žadeikio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė L. Ronkaitienė.

§  „Mokinio individualios pažangos įsivertinimas. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos patirtis“. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos direktorė (I vadybinė kategorija) R. Mašurinienė. „Mokinio individualios pažangos ir pasiekimų matavimas: galimybės ir iššūkiai“. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (II vadybinė kategorija) O. Adomavičiūtė.

§  „Individualios pažangos skatinimas ir stebėsena – kelias į vaiko sėkmę”. Skuodo raj. Šačių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui N. Prialgauskienė

 

Pranešimai I grupėje:

 • „Žemesnių gebėjimų mokinių vertinimas matematikos pamokose”. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos matematikos mokytojas metodininkas N. Petunov.
 • „Kaupiamasis vertinimas matematikos, fizikos pamokose”. Skuodo P. Žadeikio gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė R. Valbasienė, Skuodo P. Žadeikio gimnazijos fizikos mokytojas, matematikos vyr. Mokytojas D. Valbasas.
 • „Kitoks vertinimas (apie ugdymo metodų ir veiksnių vertinimą)”. Skuodo raj. Mosėdžio gimnazijos biologijos ir chemijos  mokytoja metodininkė V. Gailienė.
 • „Vertinimo ir įsivertinimo įtaka mokinio augimui (klasės vadovės ir matematikos mokytojos praktinė patirtis)”. Kretingos raj. Vydmantų gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, klasės vadovė R. Griškevičienė.

Pranešimai II grupėje:

 • „Individualios mokinio pažangos stebėjimas lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo procese”.  Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos  mokytoja ekspertėO. Kelpšienė.
 • „Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas klasės auklėtojo veikloje”.  Skuodo raj. Mosėdžio gimnazijoslietuvių kalbos  mokytoja metodininkė, klasės vadovė R. Staškuvienė.
 • „Mokinių pažangos vertinimo ir įsivertinimo patirtis rusų (užsienio) kalbos pamokose”. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos rusų kalbos  mokytoja ekspertė A. Dirgelienė.
 • „Mokinių pažangos vertinimo ir įsivertinimo patirtis etikos pamokoje”. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos etikos mokytoja metodininkė L. Paulauskienė.
 • „Apklausa užsienio kalbos pamokose. Vertinimas ir įsivertinimas”. Skuodo P. Žadeikio gimnazijos rusų kalbos  mokytoja metodininkė E. Rimkuvienė.  Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos anglų kalbos  mokytojas metodininkas I. Viščiūnas.

 

   Konferencijos „Vertinimas ugdant“ metu  susirinkusieji turėjo galimybę ne tik paklausyti pranešimų,  bet ir  padiskutuoti apie vertinimo reikšmę ir formas bei padaryti išsamias išvadas, jog vertinimas padeda pamatuoti pažangą, diferencijuoti   mokinius ugdymo procese, juos vertinti klasės veiklose ir kt. Konferencijos dalyviai pasidalijo gerąja patirtimi, pasisėmė naujų  idėjų aktualiais vertinimo klausimais.

   Moderuotojos J. Kubilienė ir I. Nomgaudienė pasidžiaugė, jog konferencija buvo naudinga, įdomi, o pranešėjai – atsakingai pasirengę. Pranešėjams buvo įteiktos Skuodo informacijos centro pažymos, klausytojai gavo kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus. Mūsų gimnazijos direktorė G. Skarienė palinkėjo visiems sėkmingo darbo, naujų ieškojimų. Juk pasak lektorės J. Glinskytės-Ladygienės, ką naujo darome, tai turi būti sparnai.darydami kažką nauja, jaučiamės kaip ant sparnų.

                                                                          Lietuvių kalbos mokytoja Bronė Tamošauskienė

Konkursas

Konkurso „Jauna piniginė“ registracijos forma

 

Lietuvos bankas, siekdamas skatinti finansinio švietimo iniciatyvas ir didinti finansinį raštingumą, kviečia Lietuvos mokytojus ir moksleivius suburti savo komandas ir išbandyti jėgas finansinio raštingumo konkurse „Jauna piniginė“, kuriame komandos bus skatinamos kūrybiškai ir įdomiai lavinti finansinio raštingumo įgūdžius.

Už nuoseklų ir kūrybišką konkurso užduočių atlikimą komandos bus apdovanotos vertingais Lietuvos banko prizais. Tad kviečiame aktyviai registruotis jau dabar!

Kaip vyks konkursas „Jauna piniginė“?

Konkursas vyks trimis etapais:

 • I etapas prasideda jau spalio 27 d. ir tęsis iki lapkričio 13 d. (imtinai). Šio etapo metu suburta komanda turi užpildyti registracijos formą ir įgyvendinti registracijos užduotį.
 • II etapas vyks lapkričio 14–27 d. (imtinai). Komandos, kurios I etapo metu bus iki galo užpildžiusios registracijos formą ir atlikusios joje nurodytą užduotį, lapkričio 14 d. gaus informaciją apie II etapo kūrybinę užduotį ir ją turės atlikti iki lapkričio 27 d.
 • III etapas vyks lapkričio 28 d.–gruodžio 11 d. (imtinai). Komandos, kurios įgyvendins II etapo tarpinę kūrybinę užduotį, lapkričio 27 d. gaus informaciją apie III etapo baigiamąją kūrybinę užduotį ir ją turės atlikti iki gruodžio 11 d.

II ir III etapų užduočių atlikimą vertins Lietuvos banko sudaryta kompetentinga komisija, o nugalėtojai bus paskelbti gruodžio 14 d.

Kas gali dalyvauti konkurse „Jauna piniginė“?

Finansinio raštingumo konkurse „Jauna piniginė“ gali dalyvauti visų klasių moksleiviai bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai iš visos Lietuvos. Numatomos keturios varžovų amžiaus kategorijos: ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius, 1–4 klasė, 5–8 klasė ir 9–12 klasė.

Kaip tapti dalyviu?

Tereikia suburti komandą, kurią sudarytų ne mažiau nei 7 ir ne daugiau nei 15 komandos narių bei komandos koordinatorius mokytojas, ir šią komandą užregistruoti tinklalapyje www.pinigubite.lt. Svarbu tai padaryti iki lapkričio 13 d. (imtinai), taigi, kviečiame aktyviai registruotis jau dabar!    

 

Kodėl verta dalyvauti?

Konkurso metu komandos ne tik lavins savo finansinio raštingumo įgūdžius, bet ir galės laimėti vertingus Lietuvos banko prizus:

I vietos laimėtojai – 2015 metų laidos apyvartinių monetų rinkiniais (BU), Lietuvos banko suvenyrinės atributikos rinkiniais ir kvietimu apsilankyti kartu su klase ar draugais Lietuvos banko Pinigų muziejuje;

II vietos laimėtojai – 2015–2016 m. laidos progine apyvartine moneta numizmatinėje pakuotėje, Lietuvos banko suvenyrinės atributikos rinkiniais;

III vietos laimėtojai – 2015–2016 m. laidos progine apyvartine moneta ir Lietuvos banko suvenyrinės atributikos rinkiniais.

 

 

Sėkmingai registracijai į konkursą jūsų komandai reikės:

 

1. suburti komandą, kurią sudarytų ne mažiau nei 7 ir ne daugiau nei 15 komandos narių bei komandos koordinatorius mokytojas;

 

2. užpildyti žemiau pateiktą registracijos formą;

 

3. parengti kokybišką bendrą visų komandos narių ir ją koordinuojančio mokytojo nuotrauką, atsiųsti ją el. paštu adresu  tgrinyte@lb.lt, kartu nurodyti komandos pavadinimą ir mokytojo koordinatoriaus kontaktinius duomenis;

4. iki lapkričio 13 d. (imtinai) profesinės savanorystės platformoje „Kam to reikia?!“ pasirinkite ir kartu su komanda peržiūrėkite 2 finansinio raštingumo  e. pamokas: „Asmeniniai finansai? Tai paprasta!“ ir „Saugūs negrynieji pinigai. Komandoje aptarkite savo nuomonę apie pateikiamą medžiagą ir ją pateikite pildydami vertinimo anketas (atsiras automatiškai po e. pamokos peržiūros).

Nuotolinės programavimo pamokėlės

 

 • KTU informatikos fakultetas kviečia moksleivius, besidominčius informacinėmis technologijomis, registruotis į nuotolines programavimo pamokėles.
 • Šios nuotolinės pamokėlės gali padėti, ruošiantis valstybiniams brandos egzaminams, tobulinant IT srities gebėjimus.
 • Registracija į pamokėles vyks iki lapkričio 1 d. (tačiau moksleiviai gali registruotis ir vėliau).
 • Programavimo pamokėlės nemokamos. Moksleiviai, kurie atsakingai mokosi gauna sertifikatus.
 • Registracija į nemokamą ir nuotolinį mokymų ciklą: goo.gl/nAM1nE 
 • Pirma pamokėlė bus paskelbta lapkričio 3 d. naujienose: goo.gl/6guo5X

Akcija „Uždek žvakutę ir pagerbk malda apleistą kapą“!

 

Prieš Vėlines skubame sutvarkyti artimųjų kapus, prisimename juos uždegdami žvakutes, tarsi sušildydami mirusiųjų sielas. Bet juk yra tokių kapų, kuriais niekas nepasirūpina ir tos šildančios žvakutės taip niekas ir neuždega…

 

Paskutinę dieną prieš atostogas mes, ateitininkai, atlikome gerą darbą.

Paskutinį spalio penktadienį, kai dauguma atsipalaidavę šiltai leido laiką, mes nepabijojome darganoto oro, sutvarkėm užmirštus ir apleistus kapus, uždegėm žvakutes ir pagerbėme malda.

 

Gero darbo pojūtis..

Turbūt, nėra geresnio jausmo už tą, kuris užplūsta padarius gerą darbą. Pasisėmę gerų emocijų, grįžome atgal.

 

Oras nedžiugino.

Iš pradžių džiaugdamiesi, kad visą dieną merkiantis lietus, pagaliau, trumpam palepino gražiu oru. Išvykome į Narvydžių kapines. Ten mus ir vėl pasitiko smarkus lietus, nepabūgę tęsėme darbą. Permirkę, tačiau su gera nuotaika, darbą atlikome.

 

Ne tik sutvarkėme apleistus kapus, bet ir pagerbėme mokyklos įkūrėjo kapą.

Atvykę į kapines, be abejo, pirmiausia pagerbėme mūsų mokyklos įkūrėjo kapą. O paskui, pradėjome tvarkyti kitus, užmirštus kapus.

Žvakelės įžiebimas ten, kur tamsu, malda už visus mirusius, kurių kapai užmiršti, apleisti, vieniši - tai nuostabi krikščioniška išraiška. Tegul nors mūsų buvimas, aplankymas ir malda uždegant žvakeles ant pamirštų kapų, sušildo sielas tų, kurių jau nebėra tarp mūsų.

 

Parengė Irma Albrehtaitė IVa.

Maisto banko akcija

 

   Visiems padėti negalime, tačiau stengtis turime. Lietuvoje veikia daugybė labdaros organizacijų kaip ir visiems gerai žinomas „Maisto bankas“. Tikriausiai be visų mūsų noro ir gerų širdžių tai sunkiai gyvuotų. Prie šios nuostabios akcijos prisijungė ir mūsų gimazijos mokiniai. Už tai turėtumėme padėkoti tikybos mokytojai Simonai Jurčei, kuri visus mus skatina daryti gerus darbus ir  padėti, tai vos išgirdus apie šią organizuojamą akciją visi iš karto užplūdome jos kabinetą ir nusprendėme padėti! Visi buvo laimingi,su pačiom didžiausiom šypsenom ir gera nuotaika. Akcija vyko dvi dienas, penktadienį ir šeštadienį, „Maxima“ bei „Iki“ parduotuvėse.  Tai buvo puiki proga prisidėti bent dalele prie kažkieno kito laimės.

Radvilė Sendriūtė IVb klasė

„Skaitymai žemaitiškai“

 

   Spalio 21 dieną miesto muziejuje vyko tradicinio konkurso „Skaitymai žemaitiškai“ rajono turas. Mūsų gimnazijai konkurse atstovavo dvi merginos - Perla Šilinskaitė (2 b kl.) ir Oksana Petkutė (1 a kl.) (mokytoja L. Ronkaitienė). Džiaugiamės merginų sėkme -  Perla 10–12 klasių grupėje pelnė II vietą ir dalyvaus šio konkurso regioniniame etape, o Oksana pelnė Švietimo skyriaus įsteigtą nominaciją. Abi merginos tik šiemet pradėjo mokytis mūsų gimnazijoje, tad džiaugiamės jų sėkme jau naujoje aplinkoje.

„Pasvarstykime kartu, kurkime kartu jaukią vienybės oazę, kur kiekvienas svarbus toks, koks yra“


Gerbiami Tėveliai,


Spalio 13 dieną Pranciškaus Žadeikio gimnazija organizuoja adaptacijos periodo susirinkimą I gimnazijos klasių mokinių tėveliams.


DARBOTVARKĖJE


17.00 val. SUSIRINKIMAS  AKTŲ SALĖJE
* Veiklos kryptys 2016–2017 m.m.    Pranešėja gimnazijos direktorė G. Skarienė
* Reikalavimai besimokantiems I gimnazijos klasėse.

 

SUSIRINKIMAI  KLASĖSE  ( po bendrosios dalies).
Tėvų susitikimai su klasėje dėstančiais mokytojais ir klasių auklėtojais.

 

Gimnazijos administracija

Susitikimas su rašytoja

     2016 m. spalio 11 d. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skaitykloje vyko susitikimas su viena perspektyviausia ir ryškiausia jaunosios kartos rašytoja, poete, dramaturge Laura Sintija Černiauskaite bei vertėja Lolija Spurgiene. Šiame susitikime dalyvavo ir būrys gimnazistų. Rašytoja skaitė noveles iš naujausio rinkinio „Hepi fjūčer“, kurį išleido kartu su Renata Šerelyte. Žymi lietuvių prozininkė noriai dalijosi pastebėjimais, papasakojo knygų veikėjų ir istorijų atsiradimo istorijas bei tikino, kad savo kūriniuose stengiasi neatskleisti savo asmenybės. Bet tikino, kad visiškai save nuslėpti esą neįmanoma. Kiekviename kūrinyje palieka savo savitumą ar netgi pasakoja savo išgyvenimus, pavyzdžiui, kūrinyje „Dovana“ pasakoja savo paties nutikimą. L. S. Černiauskaitė spinduliavo jaunatviškumu ir visus susirinkusius patraukė nuoširdžiais pasakojimais bei intelektualiais pastebėjimais. Jai žodžio kišenėje tikrai nereikėjo ieškoti.
Renginio dalyviai aktyviai klausinėjo, domėjosi jos perskaitytomis novelėmis, požiūriu į technologijų naujoves. Kasdienybėje rašytoja nevairuoja; facebook‘e taip pat jos nėra, jaučia antipatiją išmaniesiems telefonams. Mieliau renkasi klasiką (literatūros, muzikos, dailės, kino), joje atranda viską, ko jai reikia. Jos dukra taip pat mielai keliasi anksčiau 30min., kad galėtų paskaitinėti.
   Laikas praleistas su vakaro viešniomis tikrai nebuvo tuščiai praleistas ir suteikė daug naujos dvasiškai vertingos patirties.

                                                                                    Eglė Mažrimaitė, III b klasė

Solidarumo bėgimas „JUNKIS-BĖK-PADĖK“

 

       Spalio 7 dieną Pr. Žadeikio gimnazijos bendruomenė dalyvavo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ organizuojamame 3-ajame Lietuvos Solidarumo bėgime „Junkis-bėk-padėk“.

       Solidarumo bėgimas – tai unikalus projektas, kurio metu visi moksleiviai skatinami bėgti solidarumo kilometrus ir paremti vargstančius Lietuvos bei Zambijos vaikus. Šiame bėgime mokiniai ne tik suburiami bendrai sportinei veiklai, bet ir skatinami ugdyti solidarumo vertybes ir socialinę atsakomybę.

       Gimnazijos bendruomenė džiaugiasi jau antrus metus galėdama dalyvauti šioje kilnioje iniciatyvoje. Šiemet Solidarumo bėgime dalyvavo 175 dalyviai – mokiniai, mokytojai, tėvai. Pasipuošę organizacijos „Gelbėkit vaikus“ lipdukais, Solidarumo bėgimą pradėjome miesto gatvėmis. Kiekvienas dalyvavęs Solidarumo bėgime gavo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ padėkos raštą.

     Šio projekto metu organizacijai „Gelbėkit vaikus“ mūsų gimnazijos bendruomenė paaukojo 365 eurus.

     Džiaugiamės gimnazijos bendruomenės aktyvumu ir noru padėti sunkumus patiriantiems vaikams. Nuoširdžiai dėkojame Skuodo policijos komisariatui, kurie rūpinosi mūsų saugumu viso bėgimo metu ir kūno kultūros mokytojai metodininkei Daivai Veisienei padėjusiai organizuoti Solidarumo bėgimą mokykloje.

 

Socialinė pedagogė Ingrida Momkienė

Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai,

 

spalio 7 d. 12 val. kviečiame visus dalyvauti Solidarumo bėgime „Junkis-bėk-padėk“ ir paaukoti pinigėlių, kurie bus skirti padėti Lietuvos ir Zambijos vaikams.

Bėkime kartu su tūkstančiais moksleivių ir padėkime užkirsti kelią patyčioms bei padėkime Zambijos vaikams išgyventi!

 

Norintys dalyvauti bėgime, prašome užsiregistruoti pas kūno kultūros mokytoją

D. Veisienę arba soc. pedagogę I. Momkienę.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su Pasauline MUZIKOS diena, miela Gimnazijos bendruomene. Te muzikos virpesiai paliečia jautriausias mūsų sielų stygas. Te Muzika skamba mūsų gimnazijoje.


       Penktadienį prasmingai paminėjome Pasaulinę muzikos dieną. Sulaukėme garbingų svečių.
      Per vasarą buvo įrengtas vidinis gimnazijos kiemelis, kurį pavadinome „Menų kiemeliu“. Tikime, kad jis taps gimnazijos bendruomenės susibūrimo vieta, kur skambės muzika ir dainos, suksis šokėjų poros, skambės eilės o gal ir teatro uždanga pakils. Simbolinę juostelę perkirpo švietimo ir mokslo ministrė, LR Seimo narė Audronė Pitrėnienė, gimnazijos direktorė Gražina Skarienė, gimnazijos pavaduotojas ūkio reikalams Juozas Virketis, muzikos mokytoja Jolanta Raišutienė. Ta proga buvo pristatytas 3-okų gimnazistų muzikinis projektas „Muzikos keliu“. Renginio pabaigoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Kazlauskienė dar kartą visus pasveikino su gražia švente ir pakvietė visus susirinkusius dalyvauti baigiamąjame Flash mobo šokyje.
     Po renginio, su aistringiausiomis muzikos mylėtojomis Monika, Milda, Liucija ir Greta  išskubėjome į Kretingą, kur vyko fantastiškas koncertas, kurį muzikos gerbėjams dovanojo kolektyvas JAZZ ISLAND ir jų vadovas Artūras Novikas. Grįžome pakylėtos ir laimingos, iš naujo įsimylėjusios muziką....

„Jei karalius mėgsta muziką – su jo valda viskas gerai“. Marencijus.
Ar tai ne apie mūsų gimnaziją?
 

                              

                         Muzikos mokytoja Jolanta Raišutienė

Europos kalbų diena mokykloje

 

   Rugsėjo 26 dieną švenčiama Europos kalbų diena. Šios šventės metu Europoje organizuojami įvairūs renginiai, kuriais siekiama paskatinti kalbų mokymąsi ir pagarbą visoms Europos kalboms. Mūsų gimnazijos užsienio kalbų mokytojai, kaip ir kiekvienais metais, stengiasi šią dieną paminėti kuo išradingiau. Vokiečių kalbos mokytoja Kristina Petrulevičiūtė kartu su grupele gimnazijos mokinių visus mokyklos bendruomenės narius pasveikino įvairiomis Europos kalbomis ir įteikė mokinių ir mokytojų (Elenos Rimkuvienės, Janinos Baškienės) darytas Europos šalių vėliavėles ir knygų skirtukus. Anglų kalbos mokytoja Asta Tirunienė kartu su trečios klasės gimnazistėmis I aukšto fojė parengė stendą, skirtą užsienio kalbų dienai paminėti. Šios mokytojos dėka mokykloje per televizorių taip pat buvo rodomi mokinių prisistatymai įvairiomis Europos kalbomis.
   Po trijų pamokų visi norintys galėjo mokyklos aktų salėje pasiklausyti koncerto „Liuob dans, liuob song, liuob prazdnavuot“, kurį organizavo lietuvių kalbos mokytoja Zina Piekuvienė ir anglų kalbos mokytojai Rita Laukineitienė bei Irmantas Viščiūnas. Mūsų gimnazijos mokiniai Inesa Buivydaitė, Monika Rimkutė, Romualda Rimgailaitė, Deimantas Ruikis ir Rokas Valinskas dainavo ne tik angliškai, rusiškai, bet ir lietuviškai bei žemaitiškai. Šių šaunių gimnazistų pasirodymai privertė ne vieną pajudėti iš vietos ir pasinerti į Europos šalių dainų ritmą.
   Europos kalbų dienai paminėti skirti renginiai baigėsi 27 d. su savanorės Matėjos Kušic iš Kroatijos atvykimu į mokyklą. Lektorė vedė pamokas 1, 3, 4 gimnazinių klasių mokiniams, kurių metu mokiniai bendraudami anglų kalba su M. Kušič susipažino su savanorystės nauda, sužinojo apie galimas savanorystės formas Lietuvoje ir Europoje, gavo informacijos apie Europos savanorių tarnybą (EST) ir „The Duke of Edingurgh's International Award“ programą.

Renginio koordinatorius
Žydrūnas Ramanavičius

TĖVŲ SUSIRINKIMAS

„Norint bent truputį žinoti, reikia daug mokytis“.

Š. Monteskjė

 

    Gerbiami gimnazijos mokinių tėveliai, maloniai kviečiame Jus į visuotinį 2, 3, 4 gimnazijos klasių susirinkimą, kuris vyks 2016 m. rugsėjo 29 d. 17 val.

 

DARBOTVARKĖJE

 

17.00 val. SUSIRINKIMAS AKTŲ SALĖJE:

* Gimnazijos veiklos kryptys 2016 –2017 m. m. Pranešėja gimnazijos direktorė G. Skarienė

*Ugdymo planas 2016–2017 m. m. Pranešėja gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui V.Stončaitienė

*Lankomumo aprašas. Pranešėja socialinė pedagogė I. Momkienė

* Higienos normos ir taisyklės ugdymo mokyklose. Pranešėja sveikatos priežiūros specialistė V. Donielienė

 

TĖVŲ SUSIRINKIMAI KLASĖSE Gimnazijos administracija

Naudinga kelionė

 

    Šį rudenį, rugsėjo 28-tą dieną, apsilankėme Kaune ir sudalyvavome tarptautinėje aukštojo mokslo užsienyje parodoje „Išsilavinimas ir karjera 2016". Šioje parodoje dalyvavo daugiau nei 50 universitetų atstovų iš įvairių šalių, tokių kaip Didžioji Britanija, Olandija, Danija, Šveicarija ir t.t. Kartu su Ylakių bei Mosėdžio gimnazistais turėjome galimybę pabendrauti su pasirinktų universitetų atstovais ir gauti papildomos informacijos apie konkrečias specialybes, profesinį ir aukštąjį mokslą. Atvykę svečiai negailėjo mokiniams padovanoti įvairių knygų, lankstinukų, žurnalų, kuriuose gausu informacijos apie universitetą, specialybes, finansavimą ir instrukciją, kaip ten patekti. Parodoje galėjome ne tik konsultuotis, bet ir pasiklausyti įvairių užsienio universitetų atstovų prezentacijų apie studijų kiekvienoje šalyje ypatumus, siūlomas programas ir išgirsti sėkmingų studentų istorijų. Negana to, dar turėjome šansą sudalyvauti profesionalaus karjeros konsultanto Ryčio Jurkėno seminare „Kaip tinkamai išsirinkti specialybę, kuri man geriausia?". Šio pranešimo metu mums buvo pristatyti patys svarbiausi dalykai, kurie lemia specialybės pasirinkimą ir kaip teisingai ją pasirinkti. Taip pat, visi kurie dalyvavo parodoje, atlikome karjeros testą, kuriame atsakėme į klausimus ir iki Kalėdų turime gauti atsakymą, kokia specialybė mums tiktų labiausiai. Po renginio visi jautėmės labiau susirūpinę savo ateitimi, grįžome su motyvacija labiau domėtis patinkančia specialybe. Todėl galime drąsiai teigti, kad tokie renginiai jaunam žmogui yra labai naudingi, nes leidžia suprasti, ko nori iš gyvenimo, praplėsti akiratį ir sužinoti daug ko naujo. Jaučiame didelę padėką mokytojoms, kurios nenumojo ranka į šį nuostabų renginį ir suteikė mums galimybę ten dalyvauti. 

 

     Monika Rimkutė, III b klasė       

MOKINIŲ SAVIVALDOS POSĖDIS

 

   Šį antradienį, tai yra rugsėjo 27 dieną, po 4 pamokų, vyko mokinių savivaldos posėdis, kuriame aptarėmė visų komitetų praeitų mokslo metų veiklos planus. Mūsų posėdyje dalyvavo  prezidentūros  vadovė, pavaduotoja Danutė Kazlauskienė, kuri kartu su mokyklos prezidentu Gintaru uždavinėjo klausimus skirtingų komitetų atstovams. Per šį posėdį aptarėme padarytus darbus, juos įvertinome ir sprendėme, ką galėtumėme padaryti geriau šiais mokslo metais. Greitu metu mokiniai irgi turėtų būti supažindinti su 2015–2016 m. m veiklos planu ir sužinoti kas, deja, bus pašalintas iš mokinių savivaldos pareigų.

Aida Macevičiutė, III a kl.

RENGINIAI, SKIRTI PILIETINEI AKCIJAI  „ATMINTIES KELIAS“, TĘSIASI

 

   Antrojo pasaulinio karo išvakarėse Lietuvoje gyveno apie 215 – 220 tūkst. žydų, kurie sudarė apie 7 proc. Lietuvos gyventojų. Nacių okupacijos laikotarpiu buvo sunaikinta 90 proc. visų Lietuvos žydų. Vilniaus getas buvo likviduotas 1943 m. rugsėjo 23 dieną. Dalis geto gyventojų sušaudyti Paneriuose, o kiti, likę gyvi kaliniai išvežti į Maidaneko, Osvencimo bei kitas koncentracijos stovyklas. Šiems įvykiams atminti nuo 1994 m. rugsėjo 23-čioji paskelbta Lietuvos žydų genocido aukų atminties diena.

   Mūsų gimnazijos mokiniai 75-ąsias žydų genocido metines paminėjo tęsdami pilietinę akciją „Atminties kelias“  įvairiomis veiklomis. Miesto muziejuje istorikė Joana Šleinienė vedė pilietiškumo pamoką 2d ir 2b klasės mokiniams apie Skuode gyvenusius žydus ir jų likimą.  Integruotas savo dalyko pamokas vedė geografijos mokytoja metodininkė Rima Viršilienė, anglų kalbos vyr. mokytojas  Žydrūnas Ramanavičius, istorijos mokytoja ekspertė Irena Nomgaudienė. Per dailės pamoką ( mokytoja metodininkė L. Vaitulevičienė) mokiniai   savo surinktus akmenėlius margino žydų vardais, piešė Dovydo žvaigždes. Pirmų gimnazijos klasių mokiniai rinkosi prie žydų genocido paminklo. Skambant smuiko melodijai, moksleiviai skaitė poeziją, minėjo Skuode gyvenusių žydų pavardes, pagerbę aukų atminimą tylos minute,  skaitė ištraukas iš plačiai žinomos žydaitės knygos Anos Frank „Dienoraštis“.  Gimnazijos salėje rinkosi trečių gimnazijos klasių moksleiviai žiūrėti filmo „Šindlerio sąrašas“  apie II pasaulinio karo baisumus, holokausto aukas ir Sudetų vokiečių verslininką Oskarą Šindlerį, gelbėjusį žydus nuo sunaikinimo, įdarbinant juos savo gamykloje.

Keliaudami rudeninių lapų nubarstytais Skuodo parko takeliais   ne vienas susimąstėme apie tuos žmones: vyrus, moteris, vaikus, kurie taip pat norėjo gyventi, mylėti, kurti, puoselėti savo tradicijas ir kultūrą. Supratome, kaip svarbu, kad tai, kas įvyko prieš 75–erius metus, daugiau niekada nepasikartotų. 

 

 P. Žadeikio gimnazijos 3a kl. mokinė Sonata Černikaitė

Nemokama verslumo ir inovacijų stovykla

 

 

Registracijos forma mokiniams – https://goo.gl/forms/eZGoWbSH5ZhsxQYk2

 

Mokslo ir žinių dienos šventė

 

    Mokslo ir žinių dieną Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos kieme po atostogų vėl suskambo jauni balsai. Juk smagu vėl sugrįžti į gimnaziją, kurioje gali kalbėtis su draugais, pasimatyti su mokytojais. Nors  visi skubėjo dalintis įspūdžiais, naujienomis, puikia nuotaika, renginio vedėjai Gitana Stumbrauskaitė ir Edvinas Riepšas skelbė šventės pradžią ir kvietė mokytojus, kurių rankose žydėjo balionai. Po pasisveikinimo su mokiniais į dangų kilo mokytojų paleisti balionai su didelėmis viltimis ir gražiomis svajonėmis.

    Su Rugsėjo pirmąja gimnazijos bendruomenę pasveikino direktorė Gražina Skarienė. Ji paminėjo mokytojų darbo jubiliejus, pasidžiaugė praėjusių mokslo metų pasiekimais, laimėjimais, palinkėjo prasmingai praleisti naujus mokslo metus.  Vėliau išklausėme Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotojos Daivos Budrienės  palinkėjimus ir sveikinimą. Šventėje išgirdome gražių mokinių atliekamų dainų, kurios linksmai visus nuteikė. Sveikinimo žodį tarė ketvirtokai gimnazistai. Pasibaigus oficialiai daliai visi išskubėjo į klases susitikti su savo auklėtojais ir bendraklasiais.

   Linkiu, kad jie mums, mokytojams,  bus geri!  Gimnazistams linkiu sugebėti džiaugtis nepakartojamu mokykliniu gyvenimu. Visiems sėkmingų naujų mokslo metų!

                                                                                                                         Bronė Tamošauskienė

                                                       

INFORMACIJA NORINTIEMS VYKTI Į #SWITCH! RENGINĮ

 

   Renginys vyks Litexpo parodų ir kongresų centre, Laisvės pr. 5, Vilnius. Rugsėjo 8 d. Numatoma #SWITCH! pradžia – 10 val. Primename, jog vaikai gaus užkandį pietums. Taip pat renginio organizatoriai rūpinasi nemokamu dalyvių atvežimu į renginį.

   Kviečiame mokinius dalyvauti filmukų konkurse „Ateities technologija, kuri pakeis mano gyvenimą!“. Užduotis sukurti 1min trukmės videofilmuką, įkelti į Youtube, registruotis www.switchit.lt ir rinkti „like'us“! Nugalėtojų laukia superprizai.

 

  Informacija dėl pasaulinio rekordo – daugiausia dalyvių turinčios programavimo pamokos:
Pasaulio rekordo sieksime rugsėjo 8 d. 12 val. Visi norintys siekti rekordo privalo atsivežti nuosavą nešiojamąjį arba planšetinį kompiuterį bei įkrovimo laidą. Įrenginyje turi būti įdiegta Google Chrome naršyklė. Prašome suskaičiuoti, kiek mokinių turės savo įrenginius ir ketins dalyvauti rekorde bei iki rugsėjo 5 d. PATEIKTI INFORMACIJĄ Papildomai ruoštis programavimo pamokai nereikia. Internetu, elektra ir darbo vieta rūpinasi organizatoriai.

 

 Kviečiame #SWITCH! naujienas sekti oficialioje renginio Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/switchvilnius/. Tiek jūs, tiek moksleiviai čia ras naujausią informaciją apie renginio pranešėjus, Cool&Crazy technologijų zoną, rekordą ir daug kitų #SWITCH! pramogų. Kviečiame pasidalinti puslapio informacija su visa mokyklos bendruomene, o ypač su renginyje dalyvausiančiais mokiniais.

 

PAGEIDAUJANTYS VYKTI Į RENGINĮ IKI RUGSĖJO 2 DIENOS PRANEŠA

informacinių technologijų ir ekonomikos mokytojai INGAI RUTIENEI (212 kab.)

SVEIKINAME! SVEIKINAME! SVEIKINAME!

   VILIŲ KAUPĄ (IV a kl.) - jis regioniniame Meninio skaitymo konkurse 9 - 12 klasių grupėje laimėjo I - ą vietą (mokyt. L. Ronkaitienė). Konkursas, kuriame dalyvavo geriausi meninio žodžio mylėtojai iš Skuodo, Plungės, Telšių, Šilutės, Kretingos, Klaipėdos, Mažeikių, Šilalės rajonų, Palangos ir Šiaulių miestų, vyko šeštadienį, vasario 27 d., Mažeikiuose. 
 Balandžio mėnesį  Vilius dalyvaus  Meninio skaitymo konkurso respublikiniame etape. Tegul jį ir toliau LYDI DIDŽIULĖ SĖKMĖ!

   Projekto „Read in Europe“ kelionė į Ispaniją

 

   Vasario 27 – kovo 2 dienomis mūsų mokyklos mokiniai Greta Petrauskaitė, Žygimantas Pocius, Monika Deimantaitė, Evelina Zubaitė,  Erika Būtaitė ir mokytojai Asta Tirunienė, Inga Rutienė vykome į pirmąjį projekto narių susitikimą Ispanijoje. Pirmąją dieną mokyklos direktorius supažindino su aplinka, palinkėjo visokeriopos sėkmės ir projekto dalyviai pradėjo pristatymus apie savo miestą, mokyklą, šalį. Vėliau stebėjome pamokas ispanų kalba, bendravome su mokyklos mokiniais. Po pietų ėjome į miesto savivaldybę, klausėmės įdomių faktų apie Tomelloso miestą iš pačios merės lūpų. Aplankėme miesto bažnyčią, muziejus. Antrąją dieną pradėjome apsilankymu miesto bibliotekoje, po to visos projekto šalys pristatėme savo pasirinktas nacionalines knygas ir jų autorius. Po to penkios komandos sudarytos iš skirtingų šalių mokinių atsakinėjo į įvairius klausimus, ruošė elektronines knygutes. Sekančią dieną visi projekto dalyviai vykome į Madridą. Sostinėje apžiūrinėjome savo architektūra stulbinančius pastatus, vaikštinėjome po miestą. Ketvirtąją vizito dieną vykome į didžiausią Europoje esančią vyno gamyklą, apžiūrinėjome patalpas. Vėliau vykome už miesto esančią gyvenvietę Argamasilla de Alba. Mieste aplankėme įvairius muziejus. Grįžę namo ėjome ragauti skaniausių Ispanijos picų. Paskutiniąją dieną vykome į Toledą, kuris pasižymi savo kultūros istorija. Kilome į aukštą kalną, ant kurio aplankėme biblioteką, miesto katedrą, vaikštinėjome siauromis senamiesčio gatvelėmis. Vakare visi susirinkome į atsisveikinimo vakarėlį ir ketvirtą valandą nakties patraukėme namo. Grįžome kupini pačių geriausių įspūdžių ir laukiame kito projekto dalyvių susitikimo Vengrijoje!

Vasario 16-osios šventė

 

     Kiekvienais metais mes, Pranciškaus Žadeikio gimnazijos bendruomenė, švenčiame Vasario 16-osios šventę.  Norėčiau pastebėti, kad šiemet ši šventė buvo minima kitaip nei įprastai. Projekto „Koks gražus tavo veidas, gimtine“  dalyviai organizavo Vasario 16-osios minėjimą, nes vienas iš šio projekto siekiamų rezultatų buvo Etnografinių regionų  metų įprasminimas renginiais gimnazijoje. Šio projekto dalyviai pristatė savo veiklos rezultatus. Į sporto salę susirinkę žiūrovai pirmiausia išgirdo ir pamatė mokytojos J. Jurkuvienės paruoštą kompoziciją „Žuodi, būk". Visus džiugino liaudies dainų ir šokių kolektyvai, kuriuos paruošė mokytoja ekspertė Jolanta Raišutienė ir choreografijos mokytoja Rima Pielikė . Renginio vedėjai kvietė visų klasių atstovus ir pateikė klausimus, susijusius su Lietuvos regionais. Buvo apdovanojami raštingiausi gimnazijos moksleiviai, geriausiai parašę diktantą.  I- II kl. grupėje laimėjo Aistė Būtaitė, II a;  Baltramiejus Žukauskas, II c; Rugilė Normantaitė, II b; Liucija Rancaitė, I b; Indrė Sabaliauskaitė, II a klasė.  O  III- IV kl. grupėje laimėjo Agnė Baužytė, IV a; Klaudijus Garmus, IV c; Viktorija Litvinaitė, IV c; Ieva Jankutė, IV d;  Romualda Rimgailaitė, III c klasė. Skuodo švietimo skyriaus atstovė A. Jasienė ir gimnazijos direktorė G. Skarienė apdovanojo 2015–2016 mokslo metų olimpiadų rajono etapų nugalėtojus ir prizininkus iš mūsų gimnazijos. Tiesa, visi laimėtojai paskelbti gimnazijos internetiniame puslapyje. Taigi, kaip sakė vienas kolega, puikus renginys, beje.

                                                                                                      Bronė Tamošauskienė         

RAJONINĖ ISTORIJOS OLIMPIADA

Sveikiname nugalėtojus:
Martyną Kiltiną 3a klasės mokinį užėmusį I-ą vietą  (mokytoja D. Markauskienė) ir Viktoriją Litvinaitę 4c klasės mokinę užėmusią III-ą vietą (mokytoja I. Nomgaudienė) .

Protų mūšis

LITEXPO- galimybė planuoti ateitį

 

    Daug abiturientų ir kitų jaunų žmonių kasmet svarsto ir kuria ateities planus, ieškodami tinkamiausio sprendimo kur mokytis. Todėl vasario 05d. mūsų gimnazijos abiturientai, II-III klasių mokiniai vyko į LITEXPO, į jiems  skirtą tarptautinę mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodą STUDIJOS, kurių tikslas supažindinanti su studijų galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje, su reikalingiausiomis profesijomis ir specialybėmis, su karjeros ir verslo perspektyvomis.

   Aktualią informaciją gimnazistai galėjo gauti per tiesioginį bendravimą dalyvių stenduose, paskaitas, seminarus, neformalius susitikimus su mokymo įstaigų ir verslo atstovais, karjeros konsultantais, psichologais, moksleivių ir studentų organizacijų nariais, klausydami garsių žmonių pasakojamas įkvepiančias sėkmės istorijas. Įdomi buvo karjeros konsultanto, lektoriaus Sauliaus Jovaišo paskaita „Kaip žinoti kuo būti“. Patiko susitikimas su Justinu Jankevičiumi ir Beatos Tiškevič  paskaita  „Unikalumas- vertybė ar kliūtis?“.  

   Gimnazistės Auksė, Ramunė ir Vitalija džiaugėsi, kad šis apsilankymas STUDIJŲ parodoje buvo išties naudingas, nes suteikė daug žinių apie užsienio ir Lietuvos aukštąsias mokyklas, padeda apsispręsti , kokiu gyvenimo keliu pasukti, kad buvo galima gauti daug informacijos, kuri pravers ateityje. Manau, kad daugelis vykusių į šią parodą gimnazistų pritartų merginų nuomonei- ypač abiturientai, kuriems ši paroda puiki galimybė susipažinti su Lietuvos aukštųjų mokyklų – universitetų, kolegijų siūlomomis specialybėmis ir studijų sąlygomis, reikalingiausiomis profesijomis ir amatais, užsienio universitetų ir kolegijų studijų programomis, sužinoti kaip pradėti nuosavą verslą, išmokti geriau pažinti save, formuoti tikslus, planuoti ateitį.

 

                                                                                          Bronė Tamošauskienė

Ateitininkų savaitgalis

 

          Š. m. sausio 29d. gimnazijos ateitininkai dalyvavo renginyje „Ar aš moku mylėti?“ , kuris vyko Aleksandrijos pagrindinėje mokykloje. Susitikimas prasidėjo Šv. Mišiose, kurias vedė  jaunimo dvasios tėvas  kun. – Justinas Palubinskas. Vėliau,  kartu meldėmės, dirbome grupėse, nagrinėjome gailestingumo darbus ir juos pristatinėjome. Teorinę ir praktinę dalis pakeitė bendruomeniniai šokiai, kurie stiprina ateitininkų tarpusavio ryšius ir skatina atsiskleisti. Susitikimas kiekvienam padėjo rasti atsakymą į klausimą „Ar aš moku mylėti?“

Gailestingumo metus gyvenkime gailestingumo darbais!

Simona Jurčė

TUBERKULIOZĖS PREVENCIJA

 

   Pastaruoju metu išaiškėjus tuberkuliozės  atvejams mokyklose, noriu priminti, kad 1993 m. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) tuberkuliozę )paskelbė pasauline problema, o tuberkuliozės kontrolę – prioritetine veikla . Tuberkuliozė ir šiomis dienomis išlieka viena svarbiausių globalių sveikatos problemų, o mirtingumas nuo šios ligos visame pasaulyje tarp infekcinių ligų yra antroje vietoje (po ŽIV infekcijos). PSO duomenimis, net trečdalis pasaulio gyventojų yra užsikrėtę tuberkuliozės mikobakterijomis. Nepaisant ligos atvejų Lietuvoje pastaraisiais metais mažėjimo, tuberkuliozės epidemiologinė situacija vis dar yra rimta. PSO Europos regioninis biuras Lietuvą priskyrė prie šalių, kuriose ši liga paplitusi labiausiai.

   Vaikų tuberkuliozė – ypač svarbi problema, nes ši infekcija itin grėsminga naujagimiams ir kūdikiams bei vaikams iki 5 metų dėl dar nevisiškai nesusiformavusio ląstelinio imuniteto. Plaučių tuberkulioze  vaikus dažniausiai užkrečia ne kiti vaikai, o artimiausi suaugusieji (tėvai ir kiti šeimos nariai), sergantys atvira tuberkuliozės forma . Esant dideliam ligos paplitimui, vaikų sergamumo tuberkulioze rodikliai mūsų šalyje yra vieni didžiausių Europoje. Nors vaikų sergamumas šia liga Lietuvoje ir mažėjo , tačiau jis vis tiek išlieka vienas didžiausių sergamumo rodiklių Europos Sąjungos šalyse.

   Tuberkuliozės prevencijoje būtina siekti, kad vaikai neužsikrėstų tuberkuliozės mikobakterijomis ir nesusirgtų šia liga,  o jeigu susirgo, kad kuo anksčiau būtų nustatyta ligos diagnozė ir pradėtas efektyvus gydymas .

Parengta pagal ULAC rekomendacijas

mokyklos sveikatos priežiūros specialistė

Vilma Donielienė

LIETUVOS GIMNAZIJŲ LYGOS PROTŲ KOVOS 2016 M. SEZONAS

 

   Čempionate dalyvauja Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus ir Marijampolės apskritys, bei mokyklos, sutinkančios vykti į šių apskričių centrus. Čempionato metu bus surengti 4 žaidimai. 3 reguliariajame etape (sausio 29 d. , vasario 26 d., kovo 25 d.) ir finalas.

   Komandą sudaro 6 žaidėjai. Amžiaus cenzo nėra, bet žaidimas orientuotas į vyriausių klasių moksleivius.Visi žaidimai visuose divizionuose vyks ta tuo pat metu. Klausimai vienodi, o rezultatai matosi  gyvai. Kiekviename žaidime pateikiama  50 klausimų.

   Mūsų gimnazijos komanda – Ž.Mackevičiūtė, V.Dapšauskaitė, V.Litvinaitė, K.Garmus,B.Žukauskas,M.Kiltinas, taip pat dalyvavo pirmame žaidime,kuris vyko 2016 sausio 29d.Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijoje.Mūsų komandai sekėsi gana puikiai. Mūsų centre iš turėjusių dalyvauti 15 komandų dalyvavo 14, mūsų komanda – 2 vietoje.Surinkusi 40 taškų, nuo pirmos vietos atsiliko tik 3 taškais( Ąžuolyno gimnazija surinko 43 taškus). Po pirmo etapo Lietuvos gimnazijų tarpe komanda pateko  į TOP 25 –ką ir 8-9 vieta dalijasi su Kauno Jėzuitų gimnazija. Palinkėkime komandai sėkmės sekančiuose etapuose.

    Daugiau informacijos galite rasti http://www.lgl.pkovos.lthttps://www.facebook.com  Lietuvos Gimnazijų Lyga.

 

Danutė Kazlauskienė

SAUSIS TURTINGAS LITUANISTINIŲ PERGALIŲ...


Nauji kalendoriniai metai prasidėjo gražiomis mūsų gimnazistų pergalėmis.

   Sausio 13 dieną, rajoninės Jaunųjų filologų konkurso komisijos sprendimu, į respublikinį Jaunųjų filologų konkursą išsiųstas mūsų abiturientės Viktorijos Litvinaitės (IV c kl., mokytoja L. Ronkaitienė) literatūros kritikos darbas ,,Daiktai - žmonės ir žmonės -  daiktai lietuvių literatūroje". Linkime Viktorijai sėkmės šalies etape.

   Sausio 21 dieną Mosėdžio gimnazijoje vyko rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, iš kurios mūsų gimnazistai grįžo su puikiais laimėjimais:

   9 - 10 klasių grupėje II vietą laimėjo Indrė Sabaliauskaitė (II a kl., mokytoja D. Butkienė), III vieta atiteko Baltramiejui Žukauskui (II c kl., mokytoja V. Stončaitienė).

   11 - 12 klasių koncentre I vieta ir teisė atstovauti Skuodo rajonui respublikinėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje atiteko Viktorijai Litvinaitei (IV c kl., mokytoja L. Ronkaitienė), II vietą laimėjo Birutė Girkantaitė (IV a kl., mokytoja D. Butkienė), III vieta skirta Gretai Žumbytei (III a kl., mokytoja L. Ronkaitienė).
   Džiaugiamės kartu su mokiniais ir sveikiname juos!

 
   Sausio 27 d. 6 gimnazistai dalyvavo rajoniniame Meninio skaitymo konkurse, kuris vyko Skuodo muziejuje.
  Mūsų skaitovus lydėjo didžiulė sėkmė.

9 - 12 klasių koncentre prizines vietas jie pasidalijo taip:
 
III vieta skirta Deimantei Kildaitei (IV c kl.; mokytoja L. Ronkaitienė);
II vieta - Aurimui Mickui (IV a kl., mokytoja D. Butkienė),
I vieta ir teisė dalyvauti regioniniame Meninio skaitymo etape atiteko Viliui Kaupui (IV a kl., mokytoja L. Ronkaitienė). SVEIKINAME! DŽIAUGIAMĖS! LINKIME SĖKMĖS!

Nuotraukose:
 
1, 2. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados laimėtojai su savo mokytojomis: Greta Žumbytė (III a kl.) ir Viktorija Litvinaitė (IV c kl.) (mokytoja L. Ronkaitienė); Baltramiejus Žukauskas (II c kl.) (mokytoja V. Stončaitienė).

3. Gimnazijos moksleiviai - rajoninio Meninio skaitymo konkurso dalyviai (Kornelija Norkutė (I b kl.), Eva Matutytė (II c kl.), Vilius Kaupas (IV a kl.), Modestas Milius (II c kl.), Aurimas Mickus (IV a kl.), Deimantė Kildaitė (IV c kl.).

4. Meninio skaitymo konkurso I vietos laimėtojas Vilius Kaupas (IV a kl.).

54 - oji Lietuvos mokinių (9 - 12 klasių)

chemijos rajoninė olimpiada

 

2015 - 01 - 22 Vyko 54 - oji Lietuvos mokinių (9 - 12 klasių) chemijos rajoninė olimpiada.

 

Sveikiname:

 

Rancaitę Liuciją 1a - I vieta (mokytoja - Juneta Kubilienė)

Modestą Milių 2c - I vieta (mokytoja - Juneta Kubilienė)

Gvidą Girą 3b - I vieta (mokytoja - Juneta Kubilienė)

Vitaliją Dapšauskaitę 4c - I vieta (mokytoja - Nijolė Mlinkauskienė)

Gretą Žumbytę 3a - II vieta (mokytoja - Juneta Kubilienė)

Ievą Jankutę 4d - II vieta (mokytoja - Nijolė Mlinkauskienė)

Anglų kalbos rajono etapo olimpiada

 

   Sveikiname III c klasės mokinį Lūką Karlį Siksnį (mokytoja A. Tirunienė) ir III a klasės mokinį Gytį Mockų (mokytojas I. Viščiūnas) laimėjusius trečią vietą Lietuvos mokinių (11 klasių) anglų kalbos rajono etapo olimpiadoje.

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

 

Pagerbtas atminimas

   Sausio  13- oji yra Laisvės gynėjų diena, kurią kiekvienais metais pamini ir mūsų gimnazija. Šiemet paminėtos 25- osios metinės. Kai aštuntą valandą prie langų buvo uždegtos žvakutės, pirmų, antrų klasių mokiniai ir mokytojai rinkomės gimnazijos aktų salėje, kur išgirdome ir prisiminėme faktus ir vaizdus iš tos baisios dienos, pagerbėme žuvusius už mūsų laisvę. Mūsų mokyklos mokytojai - I. Kondrotienė, D. Veisienė, A.Atminas, L.Vainorienė, V. Stončaitienė, D. Valbasas - sunkiai tramdydami jaudulį pasakojo prisiminimus apie tuos įsimintinus įvykius.  Nors mums neteko išgyventi ir patirti šito jausmo, bet mus tai labai sujaudino.

                                                                                   Eglė Mažrimaitė, 2b klasė

 Laisvės pamoka

    Mūsų gimnazijos trečių, ketvirtų klasių mokiniai per antrą pamoką gimnazijos aktų salėje stebėjo tiesiogiai per LRT televiziją rodomą „Pamoką laisvei“, skirtą jaunimui. Filme rodomi įvykiai iš 14 žmonių gyvybes pasiglemžusios nakties, interviu su ten dalyvavusiais asmenimis, muzikantai grojo bei dainavo savo kūrinius ir tuomet dviejų septyniolikmečių, žuvusių prie Televizijos bokšto, vardu pasakojo apie save ir savo pomėgius. Buvo akcentuojama tai, kad kiekvienas iš mūsų yra Darius arba Ignas, kurie tą naktį žuvo, kad kiekvienas turėtumėm vėl ginti savo valstybę, jei to prireiktų.

                                                                                   Vitalija Imbrasaitė, 3b klasė

Suvirpino širdis

Laisvės pamoka paliko didelį įspūdį, buvo labai įdomu žiūrėti, nes pasakojo apie mano bendraamžius, kurie žuvo Sausio 13 –ąją. Žiūrėdama labai susimąsčiau apie šiuos įvykius, kurie vyko prieš 25 –erius metus. Matyti vaizdai, pasakojimai  mane labai sukrėtė ir privertė susimąstyti, kad dėl šių 14 žuvusių žmonių, (tarp kurių buvo ir du mano bendraamžiai) aš gimiau laisvoje Lietuvoje ir turiu teisę gyventi taip, kaip pati noriu, niekas manęs nevaržo, galiu laisvai reikšti savo nuomonę, mokytis, keliauti ir švęsti šventes.                                                                                

                                                                                   Viktorija Mikštaitė, 3b klasė

Būkime kartu

 

   2016 metų, sausio 12-osios vakare prie Mūro kryžiaus, vyko renginys „Būkime kartu“, kurio metu buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę, prisiminti laisvės gynėjai. Pr. Žadeikio gimnazijos mokiniai, nuoširdžiai prisidėjo prie šios idėjos. Jie dalyvavo Šv. Mišiose, o po jų deglais nešini atžygiavo prie Mūro kryžiaus. Jaunuolių būrys buvo vedinas entuziastingų mokytojų – Simonos Jurčės, Irenos Kondrotienės ir Danutės Kazlauskienės. Renginyje skambėjo lietuviškos dainos, uždegti trispalvę imituojantys žibintai pakilo virš mūsų miesto ir nuskrisdami nešė žinią, kad mes su tais, kurie kovojo, paaukojo net savo gyvybę  už laisvą Lietuvą. Susirinkę žmonės buvo vaišinami arbata, kuria galėjo mėgautis, pasidalinti prisiminimais ir išgyvenimais prie degančio laužo. Kartu su visu Skuodu nuoširdžiai savo patirtimi ir atsiminimais apie Sausio 13-osios vakarą pasidalino mokytoja ekspertė - Irena Kondrotienė. Renginys buvo labai kuklus ir jaukus. Balta aplinka ir deganti ugnis, padarė neišdildomą įspūdį.

Laura Lukaitė, IVa klasė

   Paramos labdaros vakaras „Kalėdinė mugė“

 

   Gimnazijos tarybos sprendimu ir  tėvų  pritarimu šių metų gruodžio mėnesį buvo organizuojama paramos labdaros  akcija. Gruodžio 22d. gimnazijos bendruomenė skuodiškius vėl pakvietė į  tradicinį paramos labdaros baigiamąjį vakarą „Kalėdinė mugė“.

   Renginio metu organizuota mugė, kurioje buvo galima pasidairyti šventinių idėjų ir suvenyrų. Stebuklingą kalėdinės šventės nuotaiką kūrė visas gimnazijos kolektyvas .

  Taigi po kalėdinės mugės visų laukė nuotaikingi gimnazinių klasių pasirodymai  „Muzikinė kaukė“. Vakaro programoje  garsių užsienio ir Lietuvos atlikėjų pasirodymai. Nuo mokinių neatsiliko jų tėveliai ir mokytojai. Dainą „Balta žiema“ dovanojo mamyčių ansamblis „Pūga“ (J. Ažondenienė 1c kl., J. Buivydienė 2a kl., R. Norvilienė 3b kl., K. Nikartienė 2d kl.).  Pasirodė dvi mokytojų grupės: „Trys viename“ bei Verka Serdiučka su šokėjų grupe.

  Pasibaigus vakarui  paskelbta galutinė suaukota suma – 525 eurai. Visos labdaros akcijos metu surinktas lėšas nutarta skirti netradicinei klasei gimnazijoje įkurti.

  Esame dėkingi visiems, kurie geranoriškai reaguoja į pagalbos prašymą. Turėdami kelių metų patirtį galime drąsiai sakyti , kad kasmet sulaukiame paramos tiek darbais, tiek aukomis, tiek naujomis idėjomis ir už tai esame dėkingi  visiems geradariams.

 Bronė Tamošauskienė

ADVENTO  REKOLEKCIJOS

 

   Adventas - ramybės laikas, laukiant didžios šventės, kai kiekvienas susijungiame mintimis ir darbais. Kad tinkamai pasiruoštume ir teisingai suvoktume ateinančias svarbiausias metų šventes turime būti stiprūs dvasiškai.  Todėl, gruodžio 17d. gimnazijos ateitininkai dalyvavo advento rekolekcijose, kurias vedė kun., jaunimo dvasios tėvas – Justinas Palubinskas. Rekolekcijos buvo puiki proga atlikti išpažintį, susitaikyti su Viešpačiu, mokytis atleisti už patirtas skriaudas, pasilikti ramybėje.

  Nuoširdžiai dėkojame rekolekcijų vedėjui – kun. Justinui Palubinskui už puikias mintis, mokymus, įžvalgas, atsakymus ir linkėjimus.

Simona Jurčė

Paramos labdaros vakaras

 

   Gimnazijos tarybos sprendimu ir mokinių tėvų pritarimu šių metų gruodžio mėnesį organizuojama paramos labdaros akcija, kurios metu surinktos lėšos bus skiriamos netradicinei klasei gimnazijoje įkurti. Maloniai kviečiame atvykti gruodžio 22 dieną 16.30 val. į tradicinį Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos paramos – labdaros renginį  „Kalėdinė kaukė“. Renginio metu organizuojama mugė, kurioje galėsite pasidairyti šventinių idėjų ir suvenyrų. Stebuklingą kalėdinės šventės nuotaiką kurs gimnazijos bendruomenė.

LKL varžybos!

  

 

Gruodžio 20 d., sekmadienį 1d ir 2c klasė mokiniai vyko į Klaipėdos Švyturio Areną žiūrėti LKL krepšinio varžybų tarp Neptūno ir Dzūkijos komandų. Po įtemptos kovos pergalę, 5 taškais, iškovojo Neptūnas.

  Mokiniai liko pilni įspūdžių ir dėkoja už prizą #SWITC projektui.

1d ir 2c klasės mokiniai

Dainuok, žiemuže!

 

  Šeštadieni, gruodžio 19d. ,,Gimnazistų" vokalinė grupė dalyvavo tarptautiniame dainavimo konkurse "Dainuok, žiemuže", kuris vyko Šiauliuose. Dėkojame gimnazijos administracijai, už galimybę dalyvauti konkurse.

Išvyka į Klaipėdą

       Pr. Žadeikio gimnazijos linksmai nusiteikusių gimnazistų būrys, gruodžio 4d. buvo išvykę į Klaipėdą, pagal Vaikų socializacijos projektą „Rūpinkis savimi“.

       Mokiniai susitiko su „Auros studija“ įkūrėja Jolanta, kuri skaitė paskaitą apie senųjų baltų istoriją, kultūrą, tradicijas. Po paskaitos, projekto dalyviai patraukė link Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus. Čia mokiniai išgirdo, kaip šv. Kalėdas ir Naujuosius metus sutikdavo klaipėdiškiai. Buvo primenama istorija apie šv. Kalėdų kilmę, kada ir iš kur į Europą ir Lietuvą atkeliavo kalėdinė eglutė, jos puošimo tradicijos. Mokiniai turėjo galimybę atsispausti savo kalėdinius atvirukus grafikos spaudos staklėmis.

      Smagiausia buvo pajusti Klaipėdos kuriamą kalėdinę nuotaiką, kurią mokiniai parvežė namo, į Skuodą. 

Rita Laukineitienė

    Projektas „Koks gražus tavo veidas, gimtine“

 

    Mūsų gimnazijoje vykstantys projektai bei renginiai jau daugelį metų išsiskiria autentiškumu, giliu tradicijų ir papročių puoselėjimu. Nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio vykdomas projektas „Koks gražus tavo veidas, gimtine“. Jame dalyvauja mokytoja ekspertė  J. Raišutienė,  choreografijos mokytoja R. Pielikė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja D. Butkienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja J. Jurkuvienė, dailės mokytoja metodininkė  L. Vaitulevičienė, technologijų mokytoja metodininkė I. Rabašauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė B. Tamošauskienė, informacinių technologijų vyr. mokytoja I. Rutienė, anglų kalbos mokytoja metodininkas I. Viščiūnas

    Projekto vykdymo metu dėmesys skiriamas Etnografinių regionų metams, sudarytos sąlygos mokiniams kurti ir realizuoti savo kūrybines idėjas, dalintis pasiektais rezultatais, būti pastebėtiems ir įvertintiems. Gimnazistai lanko dainavimo, grojimo, šokio, dailės, meninio žodžio, žurnalistų užsiėmimus ir įgyvendina įgimtus sugebėjimus, įvairius sumanymus, bendradarbiauja, gilina žinias apie savo regioną. Vyksta repeticijos dainavimo ir šokio studijose, piešimo klasėse, bibliotekoje, kabinetuose. Skaitoma S. Jonausko, A. Girdenio, J. Kubiliaus, D. Žvaginio kūryba. Planuojama ekskursija į Žemdirbio muziejų ir Navidansko parką. Bendradarbiaujant su Skuodo viešąja biblioteka organizuoti Naktiniai skaitymai, susiję su R. Granausko kūryba. Gimnazijoje buvo organizuotas ir jau įvyko Regioninis Žemaitiškų skaitymų konkursas. Mūsų gimnazijos mokytojos J. Jurkuvienės paruošta kompozicija „Žuodi, būk"  (Gabija Ažondenytė (Ic), Raminta Jonauskaitė (Ic), Arūnė Navardauskaitė (Ic), Žemyna Rušinskaitė (Ic), Marija Skersytė (Ic), Viktorija Bernotaitė (IIIa), Meda Meškauskaitė (IIIa)  laimėjo II - ą vietą,  o Viliui Kaupui (IV a kl.) 10 - 12 klasių skaitovų grupėje atiteko I - oji vieta (jį ruošė mokytoja L. Ronkaitienė). Tai dar kartą patvirtina ,kad esame savo krašto tradicijų puoselėtojai ir saugotojai

   Šiuo metu projekto „Koks gražus tavo veidas, gimtine“ vadovai tariasi tarpusavyje, konsultuojasi , bendradarbiauja su klasių vadovais, nes ruošiamasi  projektą pristatyti gimnazijos bendruomenei. Renginys planuojamas sausio mėnesį per pusiaužiemį, kai meška ant kito šono verčiasi arba, kaip senoliai pasakytų, kai diena jau pailgėjusi per avinuko šuolį.

Bronė Tamošauskienė

Rajoninė informacinių technologijų olimpiada

 

   Penktadienį t.y. gruodžio 11 d. Skuodo Bartuvos progimnazijoje vyko 9 - 10 klasių ir 11 - 12 klasių informacinių technologijų olimpiada.

  Zubė Robertas 3a - I vieta (mokytoja Laima Vainorienė)

  Edvinas Riepešas 2a  - II vieta (mokytoja Inga Rutienė)

 

Sveikiname!!!

Paminėta AIDS diena

  

  Gruodžio -1ąją dieną  pažymima Pasaulinė AIDS diena. Šią dieną 1988 metais inicijavo Pasaulio sveikatos organizacija. Pažymint pasaulinę AIDS dieną siekiama propaguoti brandesnį visuomenės, žiniasklaidos, sprendimų priėmėjų požiūrį į ŽIV infekciją ir susijusias problemas. Pastarųjų metų Pasaulinės AIDS dienos šūkis kviečia siekti nulio naujų ŽIV užsikrėtimų, nulio diskriminacijos, nulio naujų mirčių nuo AIDS. Pažymint gruodžio – 1ąją  įvairiose Lietuvos vietose vyko protmūšis „AIDS: geriau žinoti!“, kuris apjungė virš 30 tūkst. dalyvių. Prie šio renginio prisijungė ir mūsų gimnazija.
 Šiemet protmūšyje dalyvavo septynios II- III g. klasių komandos, bei gausus palaikančiųjų būrys.
 Protmūšis - tai intelektualus žaidimas, kurio metu dalyviai varžosi, kas greičiau atsakys į klausimus apie žmogaus imunodeficito virusą (ŽIV), jo plitimo būdus, prevenciją, gydymą, mokslo naujienas ŽIV ir AIDS srityse. Mokinių žinias vertino komisijos nariai: gimnazijos direktorė G. Skarienė, pavaduotoja ugdymui V. Stončaitienė, socialinė pedagogė I. Momkienė ir mokyklos psichologė R. Kupšytė. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad geriausiai sekėsi II a klasės komandai, kuri surinko 6,5 taškų ir tapo šio protmūšio nugalėtojais. Visi dalyviai apdovanoti užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro padėkos raštais, o nugalėtojų komandai atiteko gimnazijos direktorės specialus prizas.

  Dėkoju  Laimonui Juciui (IIc), Ramintai Jonauskaitei (Ic) ir Karolinai Jankauskaitei (1c) už pagalbą organizuojant protmūšį.

Mokyklos sveikatos priežiūros specialistė

Vilma Donielienė

Kelionė į Šiaulių universitetą

 

     Lapkričio 27 d. gabiųjų projekto „Pažinimo labirintais“ 40 gimnazistų grupė ir mokytojai: I. Kondrotienė, B. Tamošauskienė, D. Valbasas, vykome į Šiaulių universitetą.                                      

     Pažintį su universitetu pradėjome nuo ekskursijos po biblioteką. Lankėmės retų leidinių skyriuje, žymiajame Centų kambaryje, mediatekoje , aušrininko J. Šliūpo archyve, kurį bibliotekai padovanojo sūnus Vytautas Šliūpas su žmona. Bibliotekoje pamatėme didžiausią Lietuvos knygą, aplankėme veikiančią Gintauto Tumulio fotografijų parodą „Rojaus sodai“ bei Ričardo Dailidės fotografijų parodą „Kiek kainuoja pinigai?“. 

     Vėliau pasiskirstėme grupėmis į Technologijos ir gamtos mokslų fakultetą, Humanitarinį fakultetą, Informatikos, matematikos ir e. studijų institutą. Apie studijas Šiaulių universitete, bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas vingrybes pasakojo rinkodaros specialistas lektorius E. Elijošius ir prodekanė R. Toleikienė.  Fizikų, biologų, informatikų, kalbininkų grupelėse vyko įvairios pratybos. Fizikai atliko laboratorinius darbus, informatikai kūrė vaizdo įrašą, sužinojo, kaip kuriami filmai, biologai susipažino su įvairiomis žiedadulkėmis ir jų gavimo būdais, ištyrė vieną žiedadulkių rūšį, pamatė, kaip iš pelkės ištraukti dumblius ir iš jų išgauti žiedadulkes, skrodė lapes, kalbininkai atliko vertimą iš anglų kalbos į lietuvių su specialia programa. 

    O po pratybų ir laboratorinių darbų mūsų laukė docento J. Pabrėžos , mūsų žemiečio, paskaita apie lietuvių tarmes. Vyko labai betarpiškas nuotaikingas  bendravimas, nes buvome aktyvūs pokalbio dalyviai, galėjome atsakyti į daug klausimų apie žemaičių tarmę, supratome visų žodžių reikšmes, gal kiek sunkiau sekėsi suprasti aukštaitiškus žodžius „kaškis“, „varvas“, „ažvačia“, „skersė“. Pastebėjimas, kad Lietuvoje yra labai daug įvairių šnektų, patarmių, labai skirtingų, išlaikiusių senąsias  formas, kad lietuvių tarmės labiau skiriasi negu atskiros kalbos,  mus paskatino dar labiau mylėti savo kraštą, gimtuosius namus.   

    Aptardami kelionę gimnazistai minėjo, kad įgijo neįkainojamos patirties, kad buvo įdomu ir kad nedvejodami važiuotų į universitetą dar kartą. Tiesa, tokia galimybė yra, nes mus kvietė atvykti į Šiaulių universitete 2016 kovo 03 d. vyksiantį šaunų renginį su mokiniais „Diena su studentu“.

 

                                                                                                                           Bronė Tamošauskienė

 

Eglutės įžiebimas gimnazijoje

Advento kelionė

 

   Adventas – laukimo, rimties, vilties, maldos ir susikaupimo metas prieš Šv. Kalėdas. Šiuo laikotarpiu esame kviečiami labiau gilintis į esmines vertybes, pažvelgti į savo vidinį pasaulį, atrasti turėjimo ir būties prasmę, aktyviau gyventi ir puoselėti dvasinį gyvenimą, atsigręžti į šalia esantį žmogų ir artėti gerumo link.

   Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijoje pradėtas apie keturias savaites trunkantis adventas. Šv. Juozapo Ateitininkų kuopos giedama giesmė, gimnazijos direktorės Gražinos Skarienės  sveikinimo žodis ir pirmosios advento žvakės uždegimas buvo kupinas nuoširdumo, susikaupimo ir rimties. Taip pat, advento pradžios metu Šv. Juozapo ateitininkų kuopa mokiniams išdalino pačių gamintus advento mąstymų rinkinius kiekvienai savaitei ir prašė padovanoti juos mokytojams perduodant linkėjimus, kad kiekvieną pirmadienį pirmąją pamoką pradėtų mąstymo skaitymu. Advento vainikas simbolizuoja artėjimą prie Didžios šventės – Šv. Kalėdų. Mokinių gamintas vainikas puikuojasi gimnazijos fojė.

Adventinio laukimo dienos lai būna pilnos tikėjimo ir ramybės...

Lai į mūsų gimnaziją ateina tikros Kalėdos!

 

Signalinių pusmečių aptarimas 

 

   Gerb. Tėveliai, globėjai, Maloniai kviečiame kartu apibendrinti signalinio pusmečio rezultatus. 2015 gruodžio 3 dieną nuo 17.00 val. iki 19.00 val. kviečiame gimnazijos mokinių tėvelius, globėjus susitikti su mokytojais ir aptarti jūsų vaikų mokymosi rezultatus. Mokytojai jūsų lauks savo kabinetuose.Tikimės nuoširdaus ir dalykiško bendradarbiavimo.


Gimnazijos administracija

Sveikiname  Talentų konkurso 2015 nugalėtojus Moniką Rimkutę, Inesą Buivydaitę bei šokėjus Evą Matutytę ir Edviną Riepšą!!!

 

„Skaitima žemaitėška“

  

  Penktadienį, lapkričio 20 d., mūsų gimnazijoje vyko šventės - konkurso „Skaitima žemaitėška" regioninis turas. Apie šimtas gimtosios tarmės mylėtojų - nuo darželinukų iki garbaus amžiaus dalyvių - sodriu žemaitišku žodžiu džiugino ir komisiją, ir klausytojus. Mūsų gimnazijos atstovus konkurse lydėjo sėkmė: kompozicija „Žuodi būk"  (Gabija Ažondenytė (Ic), Raminta Jonauskaitė (Ic), Arūnė Navardauskaitė (Ic), Žemyna Rušinskaitė (Ic), Marija Skersytė (Ic), Meda Meškauskaitė (IIIa), Viktorija Bernotaitė (IIIa)  laimėjo II - ą vietą (mokytoja Jūratė Jurkuvienė), o Viliui Kaupui (IV a kl.) 10 - 12 klasių skaitovų grupėje atiteko I - a vieta (mokytoja Laimutė Ronkaitienė). Be to, Vilių dar specialiu prizu apdovanojo vicemerė Daiva Budrienė.
  Džiaugiamės, kad pereitais metais mūsų gimnazijos pelnytas „Žemaitiškiausios rajono mokyklos" vardas ir šiemet garbingai reprezentuojamas ne tik rajone, bet ir Žemaitijos regione. Sveikiname nugalėtojus!

Danutės Paulauskaitės 70 – ies metų jubiliejus

 

   Danutė Paulauskaitė – iš Skuodo krašto kilusi poetė, eseistė, geriausiai žinoma kaip eilėraščių rinkinių „Gatvė vėjuotą dieną“, „Sezono uždarymas“ bei „Dviese su namais“ autorė. Nors apie talentingą kūrėją mūsų miesto mokyklų mokinių parašytas ne vienas tiriamasis ar kūrybinis darbas (Tomos Pranytės  2006 m. filologinis darbas ,,Egzistencinė neviltis D. Paulauskaitės eilėraščių rinkinyje ,,Sezono uždarymas", Kristinos Dirgėlaitės taip pat filologinis darbas 2010 m. ,,Žmogaus išgyvenimai amžinybės rate priešmirtinėse Danutės Paulauskaitės ir Jurgos Ivanauskaitės poezijos knygose",  Gretos Zalonskytės  projektinis darbas „Danutės Paulauskaitės poezijos interpretacija literatūroje ir dailėje“ (2014 m.); be to, dvi studentės, kilusios iš Skuodo, savo bakalauriniuose darbuose taip pat nagrinėjo Danutės Paulauskaitės poeziją:  Dovilės Varapnickaitės darbo tema ,,Danutė Paulauskaitė -  gyvenimas kūryboje. Pagal D. Paulauskaitės kūrybos rinktinę ,,Prie Pietvakarių sienos"" (2011 m.; Vilniaus universitetas; darbo vadovė - prof. habl.dr. Viktorija  - Daujotytė  - Pakerienė);  Monika Penkutė Klaipėdos universitete 2011 metais parašė bakalaurinį darbą bei sukūrė pagal jį filmą  ,,Poezija - išeitis, kai nebėra jokios išeities", kurį galima rasti internete adresu:

https://www.facebook.com/l.php?=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv tpacUbV18&h= yAQEZz_vH, tačiau mano pačios žinios apie Danutę Paulauskaitę buvo menkos. Džiugu, kad man buvo suteikta galimybė pakeisti situaciją, kadangi Skuodo Romualdo Granausko viešoji biblioteka lapkričio 11 dieną surengė portretinį vakarą  „Stoviu pievos pakrašty ir mąstau apie būtį“, skirtą poetės 70 – osioms gimimo metinėms paminėti. Renginys pradėtas smuiko melodija, po kurios gausiai susirinkusiems klausytojams buvo pristatyta filmuota medžiaga „I žeme pakvėistė neštė švėisa“. Joje pasidalinta prisiminimais apie poetę, jos vaikystę, parodyta Gretos Zalonskytės interviu ištrauka, atskleidusi, kodėl projektiniam darbui pasirinkta būtent Paulauskaitės kūryba.

   Kita renginio dalis, kurios taip pat susidomėjusi laukė visa auditorija, buvo literatūros kritikės Janinos Ryškutės, humanitarinių mokslų daktarės Donatos Mitaitės bei aktorės Jūratės Vilūnaitės pasirodymas. Janinai Ryškutei didžiausią savo kalbos dalį skyrus poetės asmenybei, kuri jai atrodžiusi romantiška, bet ambicinga, galbūt netgi donkichotiška, apibūdinti, literatūrologė Donata  Mitaitė dalinosi savo mintimis apie Danutės Paulauskaitės kūrybą, jos ryškiausius bruožus – vienišumą, skaudų konfliktą su pasauliu, susvetimėjimo jausmą. Tarsi tai patvirtindama aktorė prieš ir po kritikių pasisakymų skaitė Danutės Paulauskaitės kūrinių ištraukas, kupinas pesimizmo bei savo vietos po saule paieškų.

   Nors vakaras užsitęsė porą valandų, net nepastebėta, kaip greit atėjo paskutinė renginio dalis – skuodiškių atsiminimai apie kūrėją. Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Laimutė Ronkaitienė nuoširdžiai pasakojo apie dar paauglystėje pirmąją pažintį su Danutės Paulauskaitės poezija. Ši pažintis vėliau atsinaujino nutarus siūlyti savo mokinėms rašyti tiriamuosius ir kūrybinius  darbus apie Danutės Paulauskaitės kūrybą. Prisiminimais dalinosi ir kiti kraštiečiai – kas perpasakojo kitų užrašytus žodžius, o kas grįžo į savo pačių vaikystę, kada žymi poetė dar vaikščiojo šia žeme. Tiesa, visi kalbėjusieji pabrėžė, jog ji buvo sunkaus būdo – uždara, nešneki, neturėjo draugų, o metams bėgant visiškai atsiribojo nuo išorinio pasaulio, tad galbūt todėl ir baigė gyvenimą vienui viena.

   Nors renginyje labiausiai akcentuotas kūrėjos tragiškas likimas, vakaras buvo užbaigtas šiltais žodžiais, kurie padėjo nors trumpam pamiršti liūdną nuotaiką. Už suteiktą galimybę patirti naujų įspūdžių bei praplėsti literatūrinį akiratį esu dėkinga savo auklėtojai Laimutei Ronkaitienei.

Viktorija Litvinaitė, IVc klasė

Tarptautinė tolerancijos diena

 

„Skaitymų žemaitiškai“

 

   „Skaitymų žemaitiškai“ rajono etape Gabija Ažondenytė (Ic), Raminta Jonauskaitė (Ic), Arūnė Navardauskaitė (Ic), Žemyna Rušinskaitė (Ic), Marija Skersytė (Ic), Meda Meškauskaitė (IIIa), Viktorija Bernotaitė (IIIa) puikiai atliko literatūrinę kompoziciją ,,Žodi, būk“ ir laimėjo I-ą vietą. Jos apdovanotos ir už Žemaitijos regiono literatų kūrybos propagavimą. Linkime gimnazistėms sėkmės ir regioniniame konkurso etape, kuris vyks lapkričio 20 dieną Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje.

Kūrybinės dirbtuvės

 

Lapkričio 6 dieną gimnazijoje vyko kūrybinės dirbtuvės „Mandalos piešimas savęs pažinimui“, pagal Vaikų socializacijos projektą „Rūpinkis savimi“. Jose dalyvavo 1 – 3 g klasių mokiniai.

 Tai buvo bandymas KITAIP pažinti save. Mandalos piešimas – tai kelionė į save. Užsiėmimo metu mokiniai mokėsi kurti mandalą – dėlioti simbolių ir spalvų kompoziciją. Pats piešimo procesas leido mokiniams patirti harmoniją, atsipalaiduoti, o kartu pažvelgti į savo vidinį pasaulį iš šalies, labiau pažinti save.

Nuoširdų ačiū tariame kūrybinių dirbtuvių vadovei Jolantai iš „Auros studijos“.

 

Projekto darbo grupė

„Skaitymai žemaitiškai“

 

   

  Penktadienį, 11 - 06, Skuodo muziejuje vyko tradicinio konkurso „Skaitymai žemaitiškai“ rajono turas. 9 - 12 klasių moksleivių grupėje I - ą vietą laimėjo Vilius Kaupas (IV a kl.). Malonu, kad didelę skaitovo patirtį turintis Vilius savo skaitymu ir vėl džiugino tiek komisiją, tiek klausytojus. Tokios pačios sėkmės jam linkime ir respublikiniame šio konkurso etape. 

 

   Apdovanojimai

 

   Spalio 29 d. Skuodo savivaldybės salėje buvo pagerbti ir apdovanoti 2014 - 2015 m. m. rajono moksleiviai - respublikinių konkursų, olimpiadų prizininkai - bei juos rengę mokytojai. Džiaugiamės, kad tarp gražaus būrio šaunaus jaunimo  - trys mūsų gimnazijos moksleiviai: Aurimas Mickus - respublikinėje anglų kalbos olimpiadoje laimėjęs I - ą vietą (mokytojas Žydrūnas Ramanavičius),  Viktorija Litvinaitė - respublikinio Jaunųjų filologų konkurso II vietos laimėtoja (mokytoja Laimutė Ronkaitienė) bei Vilius Kaupas - respublikinio Meninio skaitymo konkurso laureatas (II vieta) (mokytoja Laimutė Ronkaitienė). 
Sveikiname nugalėtojus ir linkime ne mažesnės sėkmės šiais mokslo metais!

Gimnazistai neužleido pozicijų
2015-10-28

  Didžiausias Lietuvoje protmūšis „Europrotai“ sujungė savo pajėgas su TV žaidimo išgarsintu „Auksiniu protu“ ir organizavo 2015 m. „Auksinis Europrotas“ sezoną. Kai kuriuose miestuose buvo organizuojamas pilnas „Auksinis Europrotas“ sezonas, kuris vyks dvylika antradienių nuo rugsėjo 22 dienos. 

  Mažesniuose miestuose buvo organizuojamas sutrumpintas, 4 žaidimų „Auksinis Europrotų“ sezonas, kuris vyko spalio mėnesio antradieniais. Šiame turnyre žaidė trys skuodiškių komandos, kurias sudarė po 8 žaidėjus. Vienas žaidimo turnyras būdavo sudarytas iš keturių teminių turų po 10 klausimų ir vieno „blicturo“, kurį sudarydavo 20 klausimų. Be to, per kiekvieną žaidimą dar būdavo pridedami ir papildomi, tačiau neprivalomi atsakyti „premijiniai“ klausimai, atsakius į juos būdavo skiriami papildomi taškai (nuo 4 iki 10 taškų). Visos trys skuodiškių komandos sėkmingai pasinaudodavo šia galimybe padidinti savo taškų skaičių.
  Skuode vykusiuose žaidimo turuose dalyvavo trys komandos: „Orange“ (liberalai), Jaunimo centro komanda ir Pr. Žadeikio gimnazijos komanda „Žadeikėškē“. Šį kartą žaidimas per visus keturis turus vyko permainingai. I ture lyderiavo „Orange“, II ture sėkmė šypsojosi Jaunimo centro komandai, o likusiuose dviejuose turuose pirmaujančių pozicijų neužleido „Žadeikėškē“. Jie ir tapo viso žaidimo nugalėtojais. Bendra per visus keturis turus surinktų taškų suma pasiskirstė šitaip: „Orange“ – 181, Jaunimo centras – 203, „Žadeikėškē“ – 241.
  Turnyro nugalėtojams buvo įteikti praktiški prizai – kompaktiški kelioniniai termosai. Juos dovanojo žaidimo organizatoriai. Kitoms dviem komandoms paguodos prizus paskyrė Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka, kuri surengė žaidimą Skuode.
Atsakinėti į žaidimo klausimus tikrai nebuvo lengva. Pavyzdžiui, vienas iš finalinio turo klausimų skambėjo šitaip: „Šis garsus asmuo buvo dar ir futbolo vartininkas bei netgi spiritualistas. Jis nuoširdžiai tikėjo fėjų egzistavimu ir buvo vienas iš pirmųjų žmonių, kuriuos sugebėjo apgauti dvi mergaitės, atsiuntusios neva fėjų tikrumą įrodančias nuotraukas. Išvertus šio asmens vardus į lietuvių kalbą iš keltų kalbos gautume „išmintingąjį lokį“. Kas šis žmogus?“
  Atsakymas: „ARTHURAS CONANAS DOILIS (Arthur reiškia „lokį“, Conan – „Išmintingąjį“. Šiaip jau A. Conan Doilis buvo gydytojas ir rašytojas, dar žaidė ir futbolą (ir gana sėkmingai), ir užsiiminėjo visokiais dalykais su dvasiomis.“
  Prieš tai vykusiuose dviejuose „Europrotų“ žaidimų turuose gimnazistų komandai irgi puikiai sekėsi. Du sykius iš eilės ji buvo tapusi nugalėtoja. „Nemelavo“ ir trečiasis kartas – „Žadeikėškē“ – vėl nugalėjo. O kaip seksis žaisti protmūšius ateityje – sužinosime, kai ateis tam laikas.


Pateikta pagal Skuodo R.Granausko Viešosios bibliotekos informaciją

Seminare  ,,Muzikuokime kartu“ bendradarbiavimą atnaujino Skuodo, Salantų, Plungės ir Mažeikių rajonų muzikos pedagogai

 

   Spalio 27d. Skuode vyko seminaras ,,Muzikuokime kartu", kuriame dalyvavo muzikos pedagogai iš Skuodo, Salantų, Mažeikių ir Plungės rajonų . Mus sutelkė noras  atgaivinti bendradarbiavimą . Prieš 10 metų šių rajonų  muzikos pedagogai labai gražiai bendravome. Kasmet važiuodavome vieni pas kitus vis į kitą rajoną, kur dalindavomės praktine patirtimi. Ir dabar, kaskart seminaruose susitikę su nostalgija apie tai prisimindami vis brandinome galimybę tai atgaivinti. Taigi, buvau ta iniciatore ir pakviečiau kolegas į Skuodą.

   Darbo patirtimi dalinausi aš pati ir kolega Aloyzas Žilys. Pasirinkau temą: ,,Inovatyvių metodų taikymas muzikos pamokoje. Mokymuose įgytų žinių taikymas praktikoje ". Tad,  dalinausi labai praktiškais dalykais- kaip seminaruose ir mokymuose gautą medžiagą pritaikau savo darbe - su skirtingo amžiaus vaikais, skirtingose pamokos dalyse (dainavimas, ritmavimas, muzikavimas, solfedžio, muzikos klausymas, muzikos terapija). Buvo smagu. Tik laiko mažoka , kad viską išpasakoti ir pademonstruoti.

Muzikos pedagogas A.Žilys pasirinko temą:  ,,Dainavimas. Įsidainavimo pratimai. Tinkamas repertuaro pasirinkimas, ruošiant mokinius konkursams“. Mokytojui talkino Skuodo P. Žadeikio gimnazijos, Bartuvos progimnazijos, dainavimo studijos ,,Peliukas“ dainorėliai.  Buvo smagu prisiminti kiek primirštus metodus. O ir galimybė stebėti, kaip dirba mokytojas ekspertas, chorų vadovas, kompozitorius – neįkainojama.

  Viso seminaro metu visi kolegos – seminaro  dalyviai ,  buvo įtraukti į aktyvias veiklas. O fraktalų tema išmargintais rudeniniai lapais apsimainėme.  Ir pasižadėjome, tam kolegai, kurio lapas atskriejo pas mus, dar iki Kalėdų parašyti laiškelį, kuriuo pasidalinsime gerąja patirtimi (muzikine naujiena, sėkmingu metodu, naudinga nuoroda  ir pan) . Juk tik bendraudami ir bendradarbiaudami mes stiprūs.

 ,,Dangaus palaimą pelno tas, kas muziką už darbą pasirinko" M. Liuteris.

  Taigi, ne tik mokiniai, bet ir  mokytojai mokosi vieni iš kitų, dalinasi patirtimi ir žiniomis.

                                                                           

Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė,

Skuodo muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Jolanta Raišutienė

Atvira paskaita „Menas + Verslas = Karjera?“ su Dalia Ibelhauptaite

 

   

  Susitikimo vakarą Dalia Ibelhauptaitė pasidalins savo patirtimi, kaip ji nusprendė pasukti kūrybiniu keliu, kaip šis pasirinkimas gyvenimą dedikuoti menui, kūrybai privedė prie verslo. Ką teko išmokti ir ko atsisakyti? Ar karjera verta būti jauno žmogaus tikslu?

 

        Dalia Ibelhauptaitė

   Lietuvos ir Didžiosios Britanijos teatro ir operos režisierė ir prodiuserė, „Vilnius City Opera“ įkūrėja ir meno vadovė, aktyvi kultūros veikėja. Apdavanota Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

   Ši moteris yra ne tik lietuviškosios kultūros žadintoja, bet ir intensyvi jos vystytoja. Pirmiausia, ji kartu su keliais iškiliais Lietuvos kūrėjais – maestro G.Rinkevičiumi ir kostiumų dailininku J.Statkevičiumi, 2006 metais įkūrė jaunų klasikinės operos talentų sambūrį „bohemiečiai“, kurie buvo inovatorių sukurtas produktas Lietuvos kultūrai.

  

Kada? 2015 m. lapkričio 12 d.

Kur? ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18 Vilnius

Kaip? Registracija į paskaitą www.ism.lt/kcatvirapaskaita

 

Daugiau informacijos apie renginį

 

 

Kviečiame registruotis į Kalėdinę verslumo mugę „ISM YOUTH MARKET“

  

 

  Verslumo mugės misija - skatinti bei remti Lietuvos jaunimo iniciatyvas kuriant verslus, 

  Renginio metu ISM universiteto patalpose bus prekiaujama jaunųjų verslininkų kuriama produkcija. Lygiagrečiai, mugės metu bus skaitomi žymių ir dar tik pradedančių verslininkų pranešimai.skleisti praktinį verslo patyrimą.

Diskutuojama aktualiomis verslumo, ekonomikos, lyderystės, kūrybinio potencialo ir jo plėtojimo temomis. Renginio svečiai bus kviečiami įsigyti ar paremti jaunųjų verslininkų siūlomą produkciją, susipažinti su naujais gamybos metodais ir technikomis!

 

Gal jūsų tarpe yra jaunųjų verslininkų, norinčių sudalyvauti verslumo mugėje ir pristatyti savo kuriamą produkciją?

 

Kviečiame prisijungti ir dalyvauti. Daugiau informacijos ir registracija adresu www.ism.lt/youthmarket

 

 Renginio dalyviams ISM universitetas užtikrins:

- neatlygintiną pardavimo plotą.

- įmonės vardo viešinimą reklaminėje medžiagoje, renginio komunikacijoje.

 

Junkitės prie mūsų idėjos ir dalyvaukite! 

NAKTIS MOKYKLOJE!


   Spalio 23d. vakare gimnazija dūzgė kaip bičių avilys.Jau nuo 19 30 val.pradėjo rinktis gimnazijos renginio „Naktis mokykloje“ dalyviai.Pirmoji užduotis – pasiruošti siaubo nakties – Helovino šventimui. Kiekvienas dalyvis susikūrė šios nakties įvaizdį.Susirinkus į aktų salę, mus aplankė Švietimo ir Mokslo ministrė A.Pitrėnienė (ministrė prieš šį renginį dalyvavo Naktiniuose sakitymuose, skirtuose R. Granauskui atminti),kuri pasidžiaugė mūsų mokinių kūrybiškumu,išradingumu,padovanojusi mokiniams 2016/2017 metų kalendorių, palinkėjo išradingai praleisti laiką ir pailsėti per atostogas, sukaupti jėgų žinių siekimui. Renginio organizatoriai Živilė, Laimonas,Birutė,Irma visai nakčiai (iki 5,30val.) sugalvojo užduotis,kurių pateikimas nebuvo nuobodus ir neprailgo, nes tarp užduočių buvo šokami masiniai šokiai ar žadžiami žaidimai. Nuo 5.30 val.mokiniai susiskirstė į dvi grupes – vieni ilsėjosi žiūrėdami nakies filmą, kiti žaidė stalo žaidimus, treti prisiminė ir žaidė pamėgtą bulvę... Laikas mūsų renginyje „Naktis mokykloje“ praėjo nerealiai greit, atrodė jog jis iš viso neegzistavo.. Labai smagu, kad atsiranda tokių linksmų, energingų, entuziastingų žmonių kaip šio renginio organizatoriai. Visi buvo linksmi, draugiški, nuostabiai išprotėję ir be galo įkvepiantys. Šiame renginyje turėjome ko pasimokyti vienas iš kito, renginys suteikė galimybę parodyti ir atskleisti save,jeigu kažkas nespėjo, gal neišdrįso, to padaryti, turės galimybę įsijungti į veiklas, kurias organizuos prezidentūra, pagaliau patys užsuks į prezidentūrą ir pažers savo sumanymus.


Danutė Kazlauskienė

Naktiniai skaitymai

 

   Spalio 23 dieną Skuodo žemėje, Šaukliuose,Mosėdyje, Skuode vyko daug renginių, skirtų rašytojui R.Granausko atminimui įamžinti.Vienas iš renginių, Naktiniai skaitymai, vyko mūsų gimnazijoje.Živilė Mackevičiūtė renginį pradėjo daina „Ten,kur aukštas klevas“.Šios dainos žodžiai Živilei asocijavosi su rašytojo R.Granausko romanu „Gyvenimas po klevu“.Po šios įžangos skaitantys mokiniai ir mokytojai klausytojus mintimis nuskraidino į vieną ar kitą kūrinį, lakstėme rašytojo vaikystės pievomis, braidžiojome jaunystės,brandžiais gyvenimo takais. Po skaitymų kalbėjo Švietimo ir Mokslo ministrė,LR Seimo narė A. Pitrėnienė, prisimindama, kaip savo kelyje sutiko žmones,kurie ją įkvėpė darbams dėl rašytojo R.Granausko atminimo įamžinimo. Kalbėjo renginyje dalyvauvusios abi rašytojo dukros.Svečius pasitiko gimnazijos direktorė G.Skarienė, šventėje dalyvavo Skuodo savivaldybės meras P.Pušinskas, Rašytojų sąjungos leidyklos redaktorius p. Šakinis,Klaipėdos I.Simonaitytės bibliotekos darbuotojai,Skuodo R.Granausko viešosios bibliotekos direktorius J.Grušas, darbuotojai.
Dėkojame visiems skaičiusiems:
Jolantai Januškaitei, Simonai Beniušytei (IV d kl.),kurios pristatė projektinį darbą „R.Granausko kūryba  - jo gyvenimas“, Aurimui Mickui (IV a kl.), Viliui Kaupui ( IV a kl.),5.Deimantei Kildaitei ( IV c kl.), Birutei Girkantaitei( IV a kl.),Simonai Bušmaitei (IV a kl.), Edvinui Riepšui ( II a kl.),Deimantei Litvinaitei ( IV b kl.), Živilei Mackevičiūtei (IV c kl.), Jolantai Januškaitei (  IV d  kl.), mokytojui Donatas Žvaginis,kuris sukūrė du eilėraščius, skirtus R.Granauskui, mokytojai Zinai Piekuvienei, mokytojai Jūratei Jurkuvienei,mokytojai Laimutei Ronkaitienei. Vakarą – skaitymus užbaigėme daina „Žemėj Lietuvos“. Toji akimirka,kai visi susikibę už rankų užtraukėme šią dainą,ilgai išliks atmintyje...

Danutė Kazlauskienė

  Netradicinė tikybos pamoka

 

   Spalio 23 dieną, paskutinę dieną prieš rudens atostogas, 1b klasės mokiniai, per tikybos pamoką, kartu su tikybos mokytoja Simona Jurče važiavome į Narvyžių kapines. Ten aplankėme mokyklos įkūrėjo Pr. Žadeikio kapą, pasimeldėme už mirusiuosius. Šį ir aplinkinius apleistus kapelius sutvarkėme, pagerbėme. Ši netradicinė pamoka mums buvo puiki proga prieš Vėlines prisiminti, kaip elgtis ir kokias maldas kalbėti kapuose. Na, o po rimties akimirkų leidome sau šiek tiek pasilinksminti pasidarydami smagių nuotraukų su mokyklos autobusu.


Liucija Rancaitė, 1b klasė.

 

Konstitucijai 28-eri metai

 

  Esame nepriklausomos Lietuvos vaikai. Džiaugiamės, kad mūsų tėvai  1992m. spalio 25d. referendumo būdu priėmė laisvos Lietuvos Konstituciją.

  Kalbame savo gimtąja kalba, turime tautišką simboliką, tautos suverenitetą, demokratiją. Konstitucijos metinėms surengtoje akcijoje spalio 22d. rašėme ant plakatų patikusius straipsnius, skandavome, puošėmės tautine simbolika.

IIc klasės mokinys

Jokūbas Tamošauskas

Mokinių prezidento rinkimai

 

   Šiais mokslo metais baigiasi mokinių prezidentės Ž.Mackevičiūtės kadencija. Beveik trys spalio mėnesio savaitės buvo skirtos mokinių prezidento rinkiminei kampanijai. Užsiregistravę kandidatai Laimonas Jucis ir Gintaras Gutauskas gyveno įdomų laikotarpį, nes būtina salyga – pateikti reklamą apie save, susitkti su rinkėjais ir pan. Spalio 19 d. vyko balsavimas. Atvyko balsuoti 52,6% gimnazistų. Visus balsavimo rezultatus galite rasti skelbimų lentoje. Suskaičiavus balus paaiškėjo naujasis mokinių prezidentas, juo tapo Gintaras Gutauskas. Sveikiname!

 

Danutė Kazlauskienė

KALBA.LT vizitas gimnazijoje

 

   Spalio 19 dieną gimnazijoje lankėsi KALBA .LT atstovė Janina,kuri labai išsamiai pristatė studijų programas užsienyje, paaiškino visas stojimo, mokymosi,gyvenimo sąlygas. Mūsų gimnazistai pateikė įvairius jiems iškilusius klausimus. Atstovė pateikė pasiūlymą,lapkričio 10 dieną apsilankyti užsienio universitetų,kolegijų parodoje – mugėje Kaune.


Danutė Kazlauskienė

  „Koram žemaitėškā“

 

Spalio 16 d. 17 val. Skuodo meno mokykloje įvyko tradicinio, respublikinio žemaitiškos kūrybos konkurso „Koram žemaitėškā“ baigiamasis renginys, kuriame apibendrinti konkurso rezultatai bei apdovanoti nugalėtojai. Šį renginį jau šešti metai organizuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka su Skuodo žemaičių draugija, tačiau šiais metais konkurso pagrindinis rėmėjas buvo Lietuvos kultūros taryba, finansavusi Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos projektą, skirtą Etnografinių regionų metams „Ta tėvų kalba taip širdžiai miela“.

   Šventė prasidėjo įtaigia ir originalia literatūrine kompozicija, kurioje atsispindėjo Žemaitijos krašto, kalbos grožis, o visa tai savitais pamąstymais, sudėliotais iš siųstų konkursui autorių kūrinių, žiūrovams subtiliai pateikė Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos auklėtinės Gabija, Marija, Arūnė, Žemyna, Raminta ir Meda, vadovaujamos renginio vedančiosios, gimnazijos vyresniosios lietuvių kalbos mokytojos Jūratės Jurkuvienės.

Šventės dalyviai  buvo sužavėti literatūrine kompozicija, joje išsakytomis mintimis. Maloniai nuteikė mokinių skaitymas, žemaitiškos kūrybos charakterio perdavimas,kiekvienos skaitovės emocija.

   Dėkojame vyr. lietuvių kalbos mokytojai Jūratei Jurkuvienei už subtiliai parinktas eiles, už renginio vedimą,už sukurtą puikią emocinę aplinką.Tai buvo vienas iš renginių, kuriuo gimnazijos bendruomenė prisidėjo prie  Etnografinių regionų metų paminėjimo.

           

Danutė Kazlauskienė

Maisto banko akcija 


  Spalio 16,17 dienomis vyko maisto banko akcija. Ši akcija Lietuvoje jau gyvuoja net 20 metų. Gimnazijos mokiniai noriai prisidėjo prie šios gražios idėjos ir padėjo net dvi dienas parduotuvėse ,, IKI" ir ,,Maxima" surinkti pirkėjų aukojamą maistą nepasiturintiems žmonėms. Prie šios akcijos mus savanoriauti paskatino gimnazijos tikybos mokytoja S. Jurčė. Džiaugiamės kad galėjome prisidėti prie šios idėjos įgyvendinimo ir padėti tiems, kuriems tikrai reikia mūsų pagalbos. 

 

Greta Petrauskaitė 1b klasė.

Skuode startavo „Auksinių protų“ žaidimas

 

   Spalio 6 dieną,   skuodiškiai pradėjo pirmąjį ,,Auksinių protų“ žaidimą,didžiausias Lietuvoje protmūšis „Europrotai“ susijungė su Lietuvos televizijos žaidimo išgarsintu „Auksiniu protu“ ir organizuoja 2015 metų „Auksinių Europrotų“ sezoną. Tai komandinis žaidimas, paremtas protų kovų tipo viktorina, kurios tikslas – didinti domėjimąsi Europos kultūra, istorija, geografija, muzika, sportu ir kitomis temomis.

  Jie yra tarp tų komandų, kurios žaidžia trumpąjį sezoną – kiekvieną spalio antradienį. Susirinko trys linksmai ir kovingai nusiteikusios žaidėjų komandos: „Žadeikėškē“, „Orange“, „Jaunimo centras“.

Kaip supratote mūsų gimnazijos komanda pasivadino „Žadeikėškē“. Tris Europrotų rudens ir pavasario turus laimėjusi, mūsų komanda nutarė išbandyti jėgas ir Auksinių Europrotų ture.

   Klausimų būta įvairių, kuriuos sieja sąsajos su dainomis, paveikslais, įžymiais žmonėmis ir pan. Reikia  atsakyti ir į 20 blico klausimus, kurio vieno atsakymui buvo skirta tik 20 sekundžių. Komandos įveikė startinį jaudulį ir su klausimų lavina tvarkėsi šauniai.

Po dviejų turų mūsų komanda laikosi antroje vietoje, nuo pirmos atsilikdama vos keliais taškais.
  Žaidimą Skuode organizuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka.

                                                                                                                        Danutė Kazlauskienė

Solidarumo bėgimas

 

 

 

 

 

  Spalio 6 dieną Pr. Žadeikio gimnazijos bendruomenė dalyvavo akcijoje - solidarumo bėgime „Junkis, bėk, padėk", kurį rengia organizacija „Gelbėkit vaikus". Bėgime dalyvavo 120 gimnazijos mokinių ir 8 mokytojai, pinigėlius Lietuvos ir Zambijos vaikams paremti aukojo visa mokyklos bendruomenė. Akcijos metu surinkti 353 eurai. Didžiuojamės, kad savo pastangomis nors truputį galime padėti vargstantiems Lietuvos ir Zambijos vaikams.

 

Ekskursija į Anykščius

 

   Ankstyvas spalio 10 dienos rytas buvo ypatingas. O priežastį nesunku atspėti – kas, jei ne kelionė, pradžiugina ir nuteikia optimistiškai. Juo labiau, jei tai ekskursija į Anykščius, miestelį, garsėjantį jame gimusiais ir kūrusiais rašytojais bei įdomiausiais lankytinais objektais, kurių ten, beje, yra daugiau nei 30. Taigi, nors ir apsnūdę, bet su gera nuotaika į Anykščius patraukė  29 mokiniai iš Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos su II b ir IV c klasių auklėtojomis B. Tamošauskiene ir L. Ronkaitiene. Be IV c ir II b klasių grupę sudarė gimnazistai iš kitų ketvirtų bei trečių klasių.

  Po 4 valandas trukusio važiavimo pagaliau pasiekėme kelionės tikslą. Vizitą pradėjome nuo vasaros rogučių trasos, po kurios sekė kelionė į Arklio muziejų. Autentiškumu dvelkiančioje senovinėje aukštaičių troboje turėjome galimybę išmokti kepti duoną, paragauti tradicinių lietuvių valgių, tai yra, karštų bulvių su sviestu, duonos su lašiniais bei čiobrelių arbatos. Džiugu, kad lauktuvėms galėjome pasiimti po duonos kepalėlį, dar prieš akimirką kepusį krosnyje. Po malonių įspūdžių Arklio muziejuje spėjome aplankyti Laimės žiburį,  žinomą visiems, kurie yra bent šiek tiek susipažinę su Jono Biliūno kūryba. Nepamiršome apžiūrėti ir Antano Baranausko klėtelės, kurioje poetas sukūrė garsųjį „Anykščių šilelį“. A. Vienuolio muziejaus darbuotojai trumpai papasakojus apie autoriaus gyvenimą, išskubėjome į Lajų taką, į kurį, kaip žinoma, šiuo metu lekia kiekvienas. Nenusivylėme ir mes. Gidė su malonumu papasakojo apie Anykščių šilelio gamtą, turėjome progą apžiūrėti Puntuko akmenį bei pasivaikščioti šiek tiek nuo vėjo svyruojančiu Lajų taku, kas, žinoma, kėlė šiurpulį. Vis dėlto galimybė kone prisiliesti prie medžių viršūnių atpirko aukščio baimę. Taigi atsisveikinę su gide užlipome į apžvalgos bokštą, iš kurio atsivėrė neregėtas vaizdas – Anykščių šilelis kaip ant delno.

 Žinoma, viskas, kas gera, kada nors baigiasi, tad ir mums, kupiniems puikių įspūdžių, teko sugrįžti į autobusą ir keliauti Skuodo link. Esame dėkingi už tokią šaunią išvyką.

Viktorija Litvinaitė, IVc klasės gimnazistė

#SWITCH! Renginys Viniuje Litexpo rūmuose

 

  Spalio 8-ąją dieną, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokiniai, turėjo galimybę dalyvauti didžiausiame Baltijos regione modernių technologijų ir verslumo renginy. Žinoma, visi gimnazijos mokiniai vykti negalėjo, važiavo tik tie, kurie dalyvavo konkurse „Kaip technologijos keičia žmonių gyvenime?“ ir buvo sukūrę apie tai mini video filmuką. Šis renginys skirtas žmonėms, kurie domisi skaitmenine ateitimi. Tai vieta, kur susitiko moksleiviai, studentai, mokytojai ir įvairūs pasaulio garso vardai, tokie kaip „Amazon“, „ Microsoft“, „eBay“, „Nasdaq“, taip pat valstybių vadovai. Turėjome galimybę išgirsti protingų ir daug pasiekusių žmonių paskaitas, sužinoti daug ko naujo ir pasisemti įvairių idėjų. Visas renginys vyko Vilniuje, LITEXPO parodų rūmuose. Virtualūs trimačiai modeliai, 3D spausdintuvai ir skaneriai, virtualios realybės akiniai, dronai, daugiasraigčiai orlaiviai – tai technologinės inovacijos, kurios buvo pristatomos renginyje. Taip pat lankėmes Cool and Crazy erdvėje, kuri buvo skirta jaunimui supažindinti su technologiniais išradimais ir juos galėjome išbandyti. Renginio pabaigoje buvo konkurso, kurį minėjau pradžioje, apdovanojimai. Buvo apdovanoti tris filmukai, tarp kurių du, sukurti mūsų gimnazijos mokinių! Prizas – bilietai į LKL krepšinio rungtynes bei nereali nuotaika ir pripažintas darbas! Kelionę užbaigėme Kauno prekybos ir pramogų centre MEGA, kur puikiai praleidome laiką ir skaniai pavalgėme. Džiaugiamės, kad turėjome galimybę nuvykti į šį labai pasisekusį renginį, nes grįžome daug ko žinodami. Turime dėkoti ir mokytojai Ingai Rutienei, kuri motyvavo kurti ir dalyvauti!Monika Rimkutė, 2a klasės mokinė

 

Žydų genocido dienos minėjimas   

   Rugsėjo 23d.  Lietuvos žydų genocido aukų atminimo  diena. Tą dieną prie paminklo, skirto žydų genocido aukoms atminti,  susirinko mūsų, Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos II a, II b , II d klasės gimnazistai, mokytojai, svečiai. 

   Renginį literatūrine kompozicija „Gyvena atmintis“ pradėję II d ir II a klasės mokiniai:  Dovilė M., Gintaras G., Sonata Č., Kamilė J., Aida M., Roneta S., Arnoldas K. bei Edvinas R. -  jautriais žodžiais beldėsi į mūsų širdis ir jausmus: „ Nūnai jau jųjų nebėra. Jų veidus dengia  jau žalia veja./ O retkarčiais sustojęs tyloje/ Prie šalto antkapio girdi- rūsti sonata skamba lietuje.“  Kompoziciją ruošė lietuvių kalbos vyr. mokytoja Daiva Butkienė. Visi minėjime dalyvavę mokiniai turėjo po akmenėlį su Dovydo žvaigžde, kuriuos padėjo aplink paminklą.

 

 Tą dieną renginyje dalyvavo Skuode besilankanti viešnia iš Kanados- Rachel Mines, žydų tautybės moteris, kurios tėvas gyveno Skuode holokausto metu. Ji pasakojo apie savo tėvą, kaip jis išgyveno holokaustą. Rachel gyvena Kanadoje visą savo gyvenimą, nes jos tėvai ten pasitraukė Antrojo pasaulinio karo metu. Dabar Rachel dirba anglų kalbos dėstytoja koledže. Skuodą aplanko kiekvienais metais nuo 2007 metų. Rachel Mines tėvas buvo iš Skuodo, o mama iš Liepojos. Iš pradžių jie gyveno Kauno gete, bet buvo išvežti į koncentracijos stovyklą. Pasibaigus karui abu išvažiavo į Kanadą, kur dabar gyvena jų dukra. Rachel Mines labai domisi Skuodo žydais, todėl turi labai daug informacijos, kuria mielai pasidalina su kitais žmonėmis. Mums teko garbė išklausyti  Rachel Mines  paskaitą apie Skuodo žydų bendruomenę Skuodo muziejaus salėje , pažiūrėti ekspoziciją „Skuodo žydų bendruomenė“. Tiesa, galėjome pasitikrinti savo anglų kalbos žinias, nes viešnia kalbėjo angliškai.

 

 Tai gedulo diena ne tik žydams, bet ir visiems lietuviams. Šis įvykis prasidėjo 1933m sausio 30d. ir baigėsi tik 1945m. gegužės 8d. , tuo laikotarpiu buvo nužudyti 6 milijonai žydų. Buvo sunaikinti ne tik žmonės, bet ir šimtmečius kurta kultūra, papročiai, tradicijos, išgrobstytos materialinės vertybės ir kitoks turtas. Holokaustas, kaip istorijos pamoka, parodė mums,  ateities kartoms, ką gali padaryti neapykantos apakinti ir moralinę atsakomybę praradę žmonės.

 

 

                                                                                            Urtė  Urbutytė, II b klasės gimnazistė

 

Tarptautinio vaikų ir jaunimo meninės kūrybos konkurso „ M. K. Oginskis. Sugrąžinkime laiką“

I vietos nugalėtoja 2b g.kl. mokinė Rugilė Normantaitė

 

  2015 09 08 dieną apdovanota Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Lenkijos instituto Vilniuje diplomu, atminimo dovanomis ir konkurso rėmėjų prizais.

  Šiais metais minimos M.K.Oginskio 250 – osios metinės. Šią datą UNESKO įtraukė į pasaulinės reikšmės  sukakčių sąrašą. Jaunieji dailininkai buvo pakviesti pasidomėti politinio veikėjo, kunigaikščio,  diplomato, kompozitoriaus gyvenimu ir kūryba. Šiuo konkursu norėta paskatinti, pasigilinti į laikmetį, pabandyti atrasti, pažinti, naujai išgirsti, pajausti muzikos ryšį su  Tėvyne, „sugrąžintą laiką“ priartinti prie dabarties, o gal ir savaip interpretuoti kompozitoriaus muziką.

   Konkurse dalyvavo 224 mokiniai su savo kūrybiniais darbais. Atsiusti darbai buvo vertinti atskirose amžiaus grupėse. Rugilės kūrinys  pateko į vyriausiųjų grupę.

Dabar jaunųjų dailininkų darbai eksponuojami Žemaičių dailės muziejuje Plungėje.

 

 

INFORMACIJA DĖL PARAMOS MOKINIAMS

 

MIELI TĖVELIAI,

 

   Nuo liepos 1 d. Socialinės paramos skyriuje priimami prašymai dėl paramos mokiniams (nemokamam mokinių maitinimui ir parama mokinio reikmenims įsigyti).

  Mokiniai turi teisę į socialinę paramą mokiniams, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (153 Eur).

  Savivaldybės tarybos nustatytais atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo ir kt.), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (204 Eur).

  Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 120 procentų BSI dydžio (45,6 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti: